بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

فرايندها و سيستم ها منشاء بيشتر مشكلات مربوط به كيفيت مي با شند .

سازمان:

 پديده اجتماعي است كه بطور آگاهانه و هماهنگ شده و داراي حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و براي تحقق هدف يا اهدافي بر اساس يك سري مباني دائمي فعاليت مي كند.

 سيستم:

 شامل مواد ، تجهيزات ، نيروي انساني ، سياستهاي روش كار و فرهنگ سازماني مي باشد.

vبراوردها نشان مي دهد كه 90% از مشكلات ، ناشي از سيستم و 10% مربوط به كاركنان مي باشد.

اسلاید 2 :

اگر عمكرد فرايندها و سيستمها درست باشد ، محصول يا خدمت بدون نقص خواهد بود.

جدائي ارزيابي عملكرد كاركنان از ارزيابي عملكرد فرآيند و سيستمها نه تنها نتيجه بخش نبوده بلكه بازدارنده نيز مي باشد.

 

اسلاید 3 :

ارتقاء كيفيت فرآيندي است كه پايان ندارد

ارتقاي كيفيت فرآيندي است كه آغاز دارد ولي پايان ندارد

مفهوم ارتقاي مستمر كيفيت در واژه ژاپني نهفته است كه  كهKaizen  به معناي تلاش مستمر براي يافتن فرصتهائي جهت ارتقاء فرآيندها مي باشد.

اسلاید 4 :

رضايت مشتري

مشتري داخلي

علايق و خلاقيت ها و استعدادهاي خود را براي ارتقاي كيفيت و يافتن راههاي بهتر و موثرتر جهت ارائه خدمت به كار مي گيرند.

مشتري خارجي

گشوده شدن باب گفتگو با مشتريهاي خارجي جهت شناخت نيازها و انتظارات آنان و درك متقابل به ارتقاي مستمر كيفيت خدمات منجر مي شود.

اسلاید 5 :

مشتري تعيين كننده نهايي كيفيت است

 

كاركنان كليد موفقيت فعاليتهاي ارتقاي مستمر كيفيت مي با شند

 

اسلاید 6 :

كاركنان سرمايه اصلي سازمان مي باشد

اگر نزديكترين افراد به فرآيندها يعني صاحبان فرآيندها در تحليل عملكرد و تصميم گيريهاي مربوط به ارتقاي فرآيند دخالت داشته باشند ارتقاي مستمر كيفيت عملي خواهد شد.

 

كرازبي: افراد خلاق فقط از طريق فرآيندهاو سنجش آنها مي توانند خلاقيت خود را به ديگران منتقل كنند.

اسلاید 7 :

ارتقاء مستمر محتاج سنجش عملكرد مي باشد.

 

هر فرآيندي اطلاعاتي را توليد مي كند كه مي توان بر اساس آنها فرايندها را ارتقاء داد.

كرازبي : ما درباره چيزي كه سنجش نمي شود نمي توانيم بحث كنيم.

اسلاید 8 :

 

كرازبي: مديران ارشد در رابطه با مشكلات كيفيت و تداوم آنها صد درصد مسئول هستند و اولين چيزي كه بايد اتفاق افتد اين است كه ”رهبران فكري“ سازمان از كيفيت درك درست و يكساني پيدا كنند.

ارتقاء محتاج به تغيير ساختار سيستم ها است ، بنابر اين رهبري لازم است تا مقاومت دروني سيستم را شكسته و براي تغيير علاقمندي ايجاد كند.

اسلاید 9 :

تعهد نسبت به تامين برنامه ريزي بلند مدت براي ارتقاء آموزش كاركنان و قدرت بخشيدن به آنها.

اجراي مديريت جامع كيفيت محتاج برنامه ريزي است .

ارتقاء كيفيت حركتي است از بالا به پائين.

اسلاید 10 :

آموزش كاركنان و دادن قدرت و اختيار به آنها

بدون داشتن يك برنامه آموزشي جامع ، ايجاد تغيير امكان پذير نخواهد بود.

 

تنها آموزش كاركنان كافي نيست بلكه براي ايجاد تغيير بايد قدرت و اختيارات كافي داشته باشند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید