دانلود پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها – عارضه یابی و بهره وری -شرکت QMS ایران

PowerPoint قابل ویرایش
163 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها – عارضه یابی و بهره وری -شرکت QMS ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها – عارضه یابی و بهره وری -شرکت QMS ایران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

اهداف دوره

– تعریف و شناخت فرآیندها

– دسته بندی فرآیندها

– فرآیندهای مشتری مدار

– تعریف اثربخشی و کارایی

– مدل FOCUS PDCA

– مدل SAMIE

اسلاید ۲ :

تعاریف و مفاهیم

  فرآیند

q     مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط به هم یا متعامل که ورودیها را به خروجیها تبدیل می‌کند.

 • مجموعه‌ ورودی های یک فرآیند عمومأ خروجیهای سایرفرآیندها هستند.
 • فرآیندها در سازمان عمومأ برنامه‌ریزی می‌شوند و تحت شرایط کنترل شده به اجرا در‌می‌آیند تا ارزش‌افزوده ایجاد شود.

     یک فعالیـت که با  استفاده از منابـع و بصـورت هدایت شده در جهت کسب توانایی برای تبدیل داده ها به  ستانده‌ها عمل می‌کند را می‌توان به عنوان یک فرایند در نظر گرفت.

اسلاید ۳ :

تعاریف و مفاهیم

 فرآیند

مجموعه‌ای از فعالیتهای مرتبط به هم یا متعامل که دروندادها را به بروندادها تبدیل می‌کند.

اسلاید ۴ :

 نگرشی دیگر در شناسائی فرآیندها

فرآیند زنجیره‌ای از فعالیتهای با ارزش افزوده است‌ که محصول و یا خدماتی را تحویل مشتری فرآیند(بیرونی و یا درونی) می‌دهد.

 فرآیند با یک نقطه شروع و یک نقطه پایان تعریف    
 شده است.

اسلاید ۵ :

رویکرد فرآیندی

 

 • هر سازمانی برای عملکرد مؤثّرتر باید تعدادی فرآیند مرتبط باهم و مؤثّر برهم را تعیین و مدیریت نماید.
 • شناسایی و مدیریت نمودن فرآیندهای به کارگرفته شده در یک سازمان و به ویژه تعامل میان این فرآیندها به شکل سیستماتیک رویکرد فرآیندی نامیده می شود.

اسلاید ۶ :

 مزایای رویکرد فرآیندی

به زبانی ساده:

اولین مزیت رویکرد فرآیندی، نگاهی مجدد به سازمان از دیدگاه یک مشتری است.

 • شناخت فرآیندهای سازمان از دیدگاه مشتری،
 • شناخت سایر فرآیندهایی که از دیدگاه مشتری پنهان است و
 • بررسی ارزش فرآیندها در سازمان

۱- برای کارکرد موثر یک سازمان ، شناسایی و اداره فعالیتهای به هم وابسته ضروری است.

۲- نگرش فرآیندی، به سازمان امکان می‌دهد تا روی ارتباط بیـن تک تک فرآیندهای موجود در مجموعه‌ای از فرآیندها و نیـز ترکیب و تعامل آنها، کنترل مستمر داشته باشد.  

اسلاید ۷ :

 ارزش فرآیندها از دیدگاه مشتری

فرآیندهای ارزشمند از نظر مشتری:

 • مشتری آنها را تشخیص می دهد، حاضر به پرداخت هزینه های آن می‌باشد. کاری برای مشتری

فرآیندهای بی‌ارزش از نظر مشتری:

 • برای سازمان ضروری است، ولیکن مشتری بهایی برای آن نمی‌پردازد.

  کاری برای شرکت

فرآیندهای زائد:

 • کارهای غیر ضروری، نه ارزشی برای مشتری دارد و نه برای سازمان

  کاری برای هیچکس

اسلاید ۸ :

مدل اختاپوس و تعیین فرآیندهای COP

   مدل اختاپوس بصورت شماتیک فرآیندهایی را نمایش می دهد که مستقیماً ورودی از مشتری به سازمان دارند و / یا مستقیما خروجی را از سازمان تحویل مشتری می دهند.

اسلاید ۹ :

 یک فرآیند مشتری مدار

 • COP Customer Oriented Processes

فرآیندهای مشتری مدار

 • SOP Supporting Oriented Processes

فرآیندهای پشتیبان

 • MOP Managing Oriented Processes

فرآیندهای مدیریت

اسلاید ۱۰ :

تعاریف و مفاهیم

 اثر بخشـی

میزان تحقق فعالیتهای طرح ریزی شده و حصول نتایج مورد نظر

 کارآیـی

رابطه میان نتایج حاصله با منابع استفاده شده

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 163 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد