دانلود فایل پاورپوینت قاچاق و تخلفات گمرکی

PowerPoint قابل ویرایش
54 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قاچاق و تخلفات گمرکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قاچاق و تخلفات گمرکی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 اسلاید ۱ :

     اسناد نادرست

اسناد یا سیاهه نادرست ، اسناد یا سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالا به طور صحیح و کامل و دقیق قید نشده است و هدف صاحب کالا از ارائه این اسناد عدم پرداخت حقوق ورودی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض به زیان دولت است (تبصره ۱ ماده ۲۶۹ آئین نامه )

اسلاید ۲ :

منظور از اسناد خلاف واقع ، اسناد یا سیاهه ای است که در آن خصوصیات و مشخصات کالایی ذکر شود که با نوع جنس و خصوصیات و ویژگی های کالای اظهار شده منطبق نباشد . (تبصره ۲ بند ج ماده ۲۶۸ آیین نامه )

اسلاید ۳ :

اگر در اظهارنامه ارائه شده به گمرک تحت هر عنوان (ورود قطعی ، ورود موقت ، مرجوعی ، ترانزیت خارجی ، ترانزیت داخلی ) هر گونه اظهار خلاف واقع از جمله:

۱-در رابطه با اعلام مشخصات کالا

۲-در رابطه با تعرفه کالا

۳-در رابطه با ارزش کالا

۴-در رابطه با محاسبات گمرکی

و به طور کلی در رابطه با هر نوع اظهار خلاف واقع که متضمن اخذ تفاوت حقوق ورودی و هزینه های گمرکی و عوارض باشد ، یک تخلف گمرکی صورت گرفته است

اسلاید ۴ :

به استناد ماده ۲۷ قانون امور گمرکی ، گمرک ضمن دریافت مابه التفاوت از صاحب کالا ، وی را باید جریمه کند . میزان این جریمه حداقل ۱۰% و حداکثر ۱۰۰% مابه التفاوت است .

به استناد ماده ۲۶۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، چنانچه تخلفات گمرکی توام با ارائه اسناد یا سیاهه (فاکتور ) نادرست به عمل آید ، گمرک علاوه بر دریافت اصل مابه التفاوت ، صاحب کالا را حداقل به میزان ۵۰% تا حداکثر ۱۰۰% مابه التفاوت جریمه خواهد نمود .

اسلاید ۵ :

  • اگر تخلف گمرکی متضمن زیان مالی دولت نباشد و کشف آن مستلزم اخذ متفاوت نباشد ، گمرک از ذی نفع فقط جریمه انتظامی دریافت نموده و اجازه اصلاح اظهارنامه را خواهد داد . (ماده ۲۶۷ آیین نامه اجرایی )
  • میزان این جریمه حداقل ۱۲۵۰۰ ریال و حداکثر ۶۲۵۰۰ ریال
    می باشد . (مصوبه سال ۱۳۸۴ هیئت دولت )

اسلاید ۶ :

  • کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن می باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است از فرار دادن مال ، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج ، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط ، ممنوع و غیر مجاز گردیده باشد .
  • در اصطلاح گمرک و سایر دستگاه های وصولی دولت ، منظور از قاچاق ، گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن کالا از شمول مقررات دولیتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیر مجاز و ممنوع است .

اسلاید ۷ :

  • (ماده ۲۹ قانون امور گمرکی )

 ‏۱-‏   وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز

آیا می دانید :

‏منظور از ترتیب غیر مجاز هم شامل راه های غیر مجاز که گمرک در آن حضور ندارد و هم شامل روش های غیر مجاز (اختفا یا جاسازی کالا یا جعل اسناد ) می باشد .

۲-خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده با ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج آنها

اسلاید ۸ :

۳-بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه خواه عمل در حین خروج یا بعد از خروج از گمرک کشف شود.

۴-تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن

۵-اظهار کردن کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مشروط با نام دیگر

۶-وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهارشده نباشد . کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

اسلاید ۹ :

۷-خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ، ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage ) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد ، جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است .

۸-اظهار کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق ورودی کمتری دارد با نام دیگر و ارائه اسناد خلاف واقع .

۹-واگذاری کالای معاف ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به هر عنوان به دیگران بر خلاف مقررات

۱۰-بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع

اسلاید ۱۰ :

‏۱۱-توقف وسایط نقلیه حامل کالا (دریایی ، زمینی ، هوایی ) در اسکله ها ، فرودگاه ها و راه های غیر مجاز ، شروع به قاچاق تلقی شده و مرتکبین به مجازات قاچاق کالا محکوم خواهند شد (تبصره ۲ ماده ۲۶۲ آیین نامه )

۱۲-تخلیه کالا در اسکله ها و فرودگاه های مجاز بدون اجازه گمرک و رعایت ضوابط مربوطه قاچاق تلقی می گردد ، مگر ثابت شود این عمل اضطراراً صو رت گرفته است (ماده ۲۶۳ آیین نامه )

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 54 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد