whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت قراردادهای (EPC)

PowerPoint قابل ویرایش
101 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قراردادهای (EPC) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قراردادهای (EPC) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

قرارداد

 • قرارداد ، مترادف واژه «عقد » است.
 • قرارداد با عقد تا حدودی فرق دارد.
 • قراردادهای پیمانکاری براساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می شوند.
 • ماده ۱۰ : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
 • ماده ۱۸۳ تعریفی از عقد دارد : عقد عبارت است ازاین که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
 • پس عقد دارای دو صفت است :۱ – در اثر توافق دو یا چند نفر به وجود آید. ۲- منظور ازآن ایجاد تعهد باشد.

اسلاید ۲ :

ویژگی های عقد و یا قرارداد

 • هر عقد توافق دو اراده است(کارفرما و پیمانکار).

اشخاص می توانند قرارداد رابه هر صورتی که مایلند منعقد سازند ونتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند.

 • قرارداد با تراضی دو طرف محقق می شود و تشریفات خاصی ندارد.
 • پس از انعقاد قرارداد دوطرف ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهد های ناشی از آن را اجرا کنند و دادگاه نمی تواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف، مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف کند.
 • معاملات فقط بین دو طرف و قائم مقام قانونی آنها موثر است.
 • این ویژگی ها درحقوق ما استثناهای فراوان دارد و روز بروز نیز اصل حاکمیت اراده(آزادی قراردادها)اهمیت پیشین خودرا ازدست می دهد.
 • بازرسی دولت در قراردادها فزونی می یابد و قوانین امری از هر سو دامنه آزادی معاملات (قراردادها) رامحدود می سازد.
 • بهر حال این ویژگیها که نام بردیم «اصل»یا «قائده کلی » قراردادهامی باشد(آزادی دو طرف)

اسلاید ۳ :

شرایط صحت قرارداد

بموجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی : برای صحت هر معامله شرایط ذ یل اساسی است :۱ – قصد طرفین و رضای آنها. ۲ -اهلیت طرفین.  ۳-موضوع معین که موردمعامله باشد.  ۴ -مشروعیت جهت معامله.

 • دراثر فقدان این شرایط عقد ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.
 • عقد باطل عقدی است که به نظر قانونگذار وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان نیز نمی توان اثری برآن بار کرد.
 • ولی عقدغیرنافذ،با این که در حالت عدم نفوذ همانند باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح پذیر است.

اسلاید ۴ :

 • اصل لزوم قرارداد ها :همین که قرارداد به درستی بسته شد،هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن آن راجز در موارداستثنایی ندارد.این موارد را که به موجب قانون معین شده است،خیارفسخ می نامند. مانند خیارغبن و خیارعیب  و خیارتدلیس  و  خیارفسخ.
 • جایز بودن عقد (لازم) امری است استثنایی که نیاز به تصریح قانون دارد.
 • هرجا که نسبت به لزوم و جواز عقد تردید شود، باید آنرا لازم شمرد ( مگر آنکه… ) و همین قائده را « اصل لزوم قراردادها » می نمایند.

اسلاید ۵ :

مراحل مختلف و ساختار پروژه های سرمایه گذاری

۱- کارفرما = سازمان.

۲- نماینده کارفرما=یکی از اعضای ارشد سازمان

۳- تیم درون سازمانی کارفرما=مدیران ارشد سازمان

۴- مدیر پروژه =یکی از اعضای سازمان یا از خارج سازمان است

۵- مشاور کارفرما = از داخل یا خارج سازمان است

مدیر پروژه=باید توانا و ماهر وشایسته و مدیر در مراحل مختلف پروژه باشد.

مدیر پروژه = از سوی کارفرما انتخاب وانجام بخشی ازفعالیت هارا برعهده می گیرد.

اسلاید ۶ :

مشاور کارفرما

۱- توسط کارفرما انتخاب می شود

۲- باید توانایی ارائه مشاوره تخصصی و حرفه ای را داشته باشد

۳- می تواند توسط سازمان مستقلی ارائه شود.

۴- مشاور می تواند به دنبال فروش خدمات پروژه نیز باشد.

۵- مشاور بایدنیازها و اهداف کارفرما را درک کند

۶- فقط باید صادقانه مشاوره بدهد و هیچگونه تمایل خاص نداشته باشد

۷- مشاور نباید عضو هیچ گروهی باشد ومستقیما با کارفرما در ارتباط باشد.

اسلاید ۷ :

قرار داد  پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری،رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشا تعهدوالتزام برای طرفین می باشد.

 • کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولا قرارداد هایی را با موسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:

مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح.

تهیه طرح.

اجرای طرح.

نظارت بر اجرای طرح.

اسلاید ۸ :

مراحل اجرای پروژه های صنعتی

 1. مطالعات مقدماتی طرح :

الف مطالعات شناسایی طرح

ب – تهیه طرح مقدماتی.basic design      

۲ .مطالعات تفصیلی طرح:detailed design   

الف – تهیه نقشه های تفصیلی.

ب – تهیه اسناد و مدارک مناقصه.

۳٫اجرای طرح:

الف- ارجاع کار به پیمانکار.

ب- انعقاد قرارداد پیمانکاری.

ج- عملیات اجرایی.

د- تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها.

ه- تحویل موقت.

و- تحویل قطعی.

اسلاید ۹ :

مطالعات شناسایی طرح

 • تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف.
 • شناخت اعضای تشکیل دهنده طرح.
 • داده ها و ستاده ها و امکانات فنی و اجرایی طرح.
 • حجم سرمایه گذاری(ریالی و ارزی).
 • طول مدت اجرای طرح.
 • تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و توجیه فنی. اقتصادی. اجتمایی و  زیست محیطی(امکان سنجی اولیه)طرح.

در نتیجه این تحقیقات گزارشی تهیه و به کارفرما اعلام که مبنای پذیرش ویا رد طرح می شود.

اسلاید ۱۰ :

basic designتهیه طرح مقدماتی

 • پس از تصویب گزارش شناخت طرح است.
 • طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود.
 • تحقیقات و بررسی هاوآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح وانجام مطالعات برای گزینه یابی،انتخاب مناسب ترین گزینه و توجیه پذیری آن است.

فعالیت های مربوط به تهیه طرح مقدماتی:

۱-بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت و منفی هر گزینه .

۲-تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه.

۳-مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه ها.

۴-توجیه فنی.اقتصادی.اجتماعی و زیست محیطی گزینه انتخابی.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 101 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد