دانلود فایل پاورپوینت ماتریس ارزیابی ریسک های HSE

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ماتریس ارزیابی ریسک های HSE توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ماتریس ارزیابی ریسک های HSE قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

ماتریس ارزیابی ریسک های HSE شرکت را قادر می سازد پس از شناسایی کلیه مخاطرات، آنها را براساس ریسک هریک مطابق با طبقه بندی انجام شده (بهداشت، ایمنی، محیط زیست و اعتبار و سرمایه) بطور کیفی ارزیابی نماید.

 

درک مناسب ریسکهای HSE موجوددر محیط کار( این امربه هدایت صحیح منابع در جهت بهبود کمک می کند)

 

استفاده ازابزاری مناسب( ماتریس ارزیابی ریسک ) جهت طبقه بندی وارزیابی ریسکها

 

این دوره به شما کمک خواهد نمود تا به طور صحیح از ماتریس ارزیابی ریسک استفاده کرده و به طور مناسب در جهت  ارائه تمهیدات کنترلی وبهبود برنامه ها  اطلاع رسانی و طرح ریزی نمایید.

 

—

اسلاید ۲ :

 وظائف ومسئولیتها

روسای HSE

نقش مدیریت ، هماهنگی وحمایت فعالیت ارزیابی ریسکهای بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست را برعهده دارند

 

کارشناسان  بهداشت، ایمنی ومحیط زیست

وظیفه اصلی اجراء برعهده ایشان بوده وباید جهت اجراء ارزیابی ریسک بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست برنامه ای تدوین نمایند

 

بر انجام ارزیابی ریسک بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست توسط پیمانکاران نظارت داشته باشند

 

سرپرستان

از اعضاء اصلی تیم ارزیابی ریسک بوده وتشریح فعالیتها ، فرآیندهای موجود یا تغییر یافته و فعالیتهای مقطعی را انجام میدهند( سرپرستان پیمانکاری نیز وظایف مذکور را برعهده دارند)

اسلاید ۳ :

روش اجرا

  1. تقسیم بندی واحدهایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند

واحدها براساس نوع فعالیت تقسیم بندی می شوند

 

  1. تشکیل کمیته تخصصی ارزیابی ریسک

تعداد افراد این کمیته و تخصص آنها به نوع فعالیتهایی که باید ارزیابی شوند بستگی دارد

پیشنهاد می گردد که افراد زیر از اعضاء کمیته باشند:

اسلاید ۴ :

رئیس HSE

کارشناس بهداشت صنعتی

کارشناس ایمنی

کارشناس محیط زیست

سرپرست واحدی که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد یا یکی از کارکنان با

 تجربه وعلاقمند آن واحد

یک نفراز واحد مهندسی

سایرمتخصصان در صورت نیاز

ریاست کمیته ارزیابی را رئیسHSE  یا نماینده او برعهده دارد

اسلاید ۵ :

   توصیف ماتریس ارزیابی ریسک

ریسکها در ماتریس ارزیابی ریسک به گروههای بهداشت، ایمنی و محیط زیست و سرمایه طبقه بندی وبه صورت کیفی ارزیابی می شوند

 

محورهای ماتریس شامل احتمال وقوع حادثه و پیامد آن می باشد

 

جهت ارزیابی ریسک ابتدا باید پیامدهای بالقوه یک حادثه مشخص وسپس احتمال وقوع این پیامدها تعیین شود.

اسلاید ۶ :

 توصیف ماتریس ارزیابی ریسک

پیامدها

در ماتریس ارزیابی ریسک جهت تعیین پیامدها از معیارصفر تا پنج  استفاده می شود

 

افزایش عدد نشان دهنده افزایش شدت پیامد است

 

این پیامدها آن دسته از پیامدها هستند که از یک خطر می توانند ناشی شوند(جداول ۱ الی ۴)

اسلاید ۷ :

احتمال

بعد از تعیین پیامدها، احتمال،  براساس مدارک و تجربیات گذشته چنین پیامدهایی که در صنعت، شرکت یا واحدهای مشابهی رخ داده محاسبه می شود.

 

توجه داشته باشیدکه احتمال وقوع پیامد با احتمال رها شدن خطر اشتباه گرفته نشود

—

اسلاید ۸ :

  نحوه کاربرد ماتریس ارزیابی ریسک

مرحله ۱: شناسایی

هرآنچه که ممکن است در محیط کار منجر به اشتباه شود را شناسایی کنید

به شدیدترین یا بالاترین تأثیر فکرکنیدولی همواره سناریوهای شدنی و باورکردنی را مدنظر قرار دهید

مثلاً «نفت ریزی از تانکر حمل کننده نفت»

چارت سازمانی وشرح وظایف جهت شناسایی  مشاغل مختلف ووظایف محوله ابزار مناسبی است

فعالتیهایی که توسط پیمانکاران انجام می شودنیز باید مد نظر قرار داد

برای مشاغل مختلف ، لیستی از تمام عوامل زیان آوری که فرد با آنها در مواجهه است را تهیه نمایید

تمام عملیاتهای عادی وغیر عادی وشرایط اضطراری را مدنظر قرار دهید

اسلاید ۹ :

مرحله ۲:جمع آوری اطلاعات

یک بررسی مقدماتی جهت ایجادتصویری از انواع عوامل زیان آور موجود درواحد مفید می باشد

همچنین در این بررسی می توان مشاغلی که دارای عوامل زیان آور مشابهی هستند را مشخص نمود

 

مرحله ۳: سازماندهی

تمامی سناریوهای بررسی شده را طبقه بندی نمایید

موارد مشابه یا سناریوهای مرتبط دریک گروه قرار می گیرند

با توجه به عوامل ، شرایط ووضعیت شرکت بدترین حالت را انتخاب کنید

اسلاید ۱۰ :

مرحله ۴: تعیین پیامدها

برای هرسناریوی انتخاب شده به تعاریف طبقه بندی پیامد مراجعه کنید

 

با توجه به تعریف، پیامدی از سناریو را انتخاب نمایید که شدیدترین اثر را بر افراد، محیط زیست، سرمایه و اعتبار دارد

 

سپس این شدت را برای سناریوی انتخاب شده یادداشت کنید

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد