دانلود فایل پاورپوینت مبانی حسابداری مالی

PowerPoint قابل ویرایش
77 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبانی حسابداری مالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبانی حسابداری مالی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کلیات :

حسابداری شاخه ای از علوم اجتماعی  است که ا زابعاد سه گانه هدف ، موضوع ، روش از رشته های همجوار خود قابل تفکیک است .

حسابداری زبان کسب و کار است و از این رو ناگزیر باید همپای توسعه و دگرگونی دنیای کسب وکار ، توسعه گرا و قابل انعطاف باشند.

فلسفه وجودی دانش حسابداری بیش از هر چیز ، به سودمندی آن مربوط است .

امروزه تصور اداره موفق هر کسب و کاری بدون استفاده از حسابداری ، بسیار دشوار و شاید ناممکن به نظر می رسد.

اسلاید ۲ :

محورهای قابل ارائه در مبانی حسابداری مالی :

بخش اول : چرخه حسابداری و گزارشگری مالی :

فصل ۱) اطلاعات حسابداری : استفاده کنندگان و کاربردهای آن

فصل ۲) صورتهای مالی : مروری اجمالی

فصل ۳) چرخه حسابداری

فصل ۴) تکمیل چرخه حسابداری

فصل ۵) درستی و اعتبار صورتهای مالی

بخش دوم : فعالیت های عملیاتی

فصل ۶) فروش کالا و خدمات

فصل ۷) موجودی کالا

فصل ۸) تکمیل چرخه عملیاتی

اسلاید ۳ :

در اینجا هر یک از فصول  فوق به اجمال ارائه میگردد:

فصل ۱) اطلاعات حسابداری : استفاده کنندگان و کاربردهای آن

اهداف حسابداری:

ما می خواهیم ما را با زبان جدیدی به نام حسابداری آشنا کنیم  .

بدون داشتن درک درست از دانش حسابداری مفاهیم : سرمایه گذاری ، تامین مالی ، بازده ، سود ، کارآیی ، مدیریت بهینه منابع وازه هایی نامانوس خواهد بود .

دانش حسابداری شما را قادر می سازد تا اطلاعات مالی را به گونه ای بهتر درک ، تجزیه و تحلیل و تفسیر کرده و بر مبنای آن تصمیمات اقتصادی بهتری اتخاذ کنید.

با فراگیری این زبان در محیط کسب و کار با دیگران ارتباط بهتری برقرار  خواهید کرد.

اسلاید ۴ :

تعریف حسابداری :

سیستمی است که اطلاعات کمی با ماهیت مالی را در مورد موسسات اقتصادی فراهم می نماید به نحوی که در تصمیم گیری اقتصادی مورد استفاده موثر و مفید قرار گیرد.

حسابداری فعالیتهای تجاری را ثبت و برای استفاده کنندگان گزارش می کند .

از این رو حسابداری را زبان کسب و کار نیز نامیده اند.

عناصر کلیدی :

کمی بودن ۲) ماهیت مالی  ۳) مفید بودن  ۴) تصمیم گیری

اسلاید ۵ :

سرمایه :

بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت واحدهای اقتصادی مشترک و مشابه است ، یکی از این فعالیت های مشترک تحصیل منابع مالی است .

این منابع در مفهوم وسیع به آن سرمایه گفته می شود .

سرمایه از سه منبع تامین می گردد:

۱)سرمایه گذاران 

۲ ) اعتبار دهندگان

 ۳) خود واحد تجاری ( ازمحل سودانباشته )

اسلاید ۶ :

چرخه حسابداری:

مراحل متوالی تجزیه و تحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری فعالیت های مالی واحد تجاری است که در هر دوره مالی تکرار می شود .

گزارشهای مالی FINANCIAL REPORTS

خروجی سیستم حسابداری در قالب گزارشهای مالی ارائه می شود .

گزارش های مالی در دو نوع داخلی ( درون سازمانی ) و خارجی ( برون سازمانی ) تقسیم می شود.

اسلاید ۷ :

گزارشگری برون سازمانی را حسابداری مالی می نامند           .  .FINANCIAL  ACCOUNTING

گزارشگری درون سازمانی را حسابداری مدیریت می نامند . MANAGEMENT   ACCOUNTING

خروجی چرخه حسابداری :

الف ) گزارشگری برون سازمانی ( حسابداری مالی ) :

گزارش های مالی را برای استفاده سرمایه گذاران ، طلبکاران و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی تهیه می کند :

صورتهای مالی FIANANCIAL

 STATEMENTS شامل :

ترازنامهBALANCE SHEET

صورت سودو زیان INCOM STATEMENT

صورت جریان وجوه نقد CASH FLOW STATEMENT

اسلاید ۸ :

گزارشگری درون سازمانی ( حسابداری مدیریت ) :

گزارش های مالی برای استفاده افراد درون سازمانی تهیه می گردد:

بودجه

تجزیه و تحلیل هزینه ها

عملکرد بخش ها

اسلاید ۹ :

تعریف صورتهای مالی :

صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان وصورت جریان  وجوه نقد است که وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری را به طور خلاصه نشان می دهد.

اسلاید ۱۰ :

ترازنامه:

صورتی است که منابع ( دارائی ها ) ، تعهدات ( بدهی ها) و حقوق مالی مالکان واحد تجاری ( حقوق مالکانه ) را در یک تاریخ معین نشان می دهد .

ارزش ویژه ( خالص دارائی ها ) :

تفاوت بین منابع واحد تجاری ( دارائی ها ) و تعهدات ( بدهی ها ) بیانگر حقوق مالی مالکان است که به آن خالص دارایی ها یا ارزش ویژه نیز گفته می شود .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 77 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد