بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعريف محيط زيست :
محيط زيست عبارتست محيطي  شامل هوا ، آب ، خاك ، منابع طبيعي ، گياهان ، جانوران ، انسان و روابط متقابل بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مي نمايد .

1 ) محيط زنده :

 • منابع انساني
 • منابع طبيعي

2 ) محيط غير زنده :

 • آب
 • هوا
 • خاك

اسلاید 2 :

تعريف آلودگي :
آلودگي عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب ، هوا ، خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي و يا بيولوژيكي آن را به گونه اي تغيير دهد كه به حال  انسان ، ساير موجودات  و آثار و ابنيه مضر باشد . طبق اين تعريف آلودگي لزوما شامل خسارات فيزيكي نمي باشد . ايجاد وقفه در فعاليتهاي انساني خود آلودگي است . مثلا يك درياچه را كه نمي توان براي قايق سواري مورد استفاده قرار داد را آلوده مي خوانند .

منابع آلودگي :

الف : طبيعي : مثل فعاليت آتش فشان ها ، زلزله ، سيل

ب: مصنوعي : رشد جمعيت ، وسايل نقليه موتوري و صنايع و .......................

اسلاید 3 :

انواع آلودگي :

 آلودگيهاي محيط زيست به دو دسته تقسيم مي شوند :

 • الف ) آلودگيهاي غير قابل تجزيه : مانند پلاستيك ، لاستيك هاي سنتيك و ..........
 • ب ) آلودگيهاي قابل تجزيه : مواد آلي مثل فاضلاب انساني و زايدات حيواني و كشاورزي ( لاشه حيوانات و انسان )

اسلاید 4 :

انتشار آلودگي بر حسب منبع آلودگي :

 • الف ) منابع آلودگي مشخص ، نقطه اي يا كانوني : مثل ورودي فاضلاب و يا دودكش كارخانه كه به صورت عيني باعث آلودگي هوا مي شود .
 • ب) منابع آلودگي غير مشخص ، غير نقطه اي يا غير كانوني : مثل گازها و دودهاي موجود در خيابان كه به صورت عيني ديده مي شود .

اسلاید 5 :

اقسام آلودگي هاي محيط زيست :

(1آلودگي هوا

(2آلودگي آب

(3آلودگي خاك

(4آلودگي صوتي

(5آلودگي حرارتي

(6آلودگي نفتي

(7آلودگي راديو اكتيو

اسلاید 6 :

1 ) آلودگي هوا :

 • آلودگي هوا يكي از پديده هاي زندگي مدرن امروزي و ناشي از تمدن است كه در اثر فعاليت هاي شبانه روزي بشر بوجود مي آيد . اين تمدن ناشي از توليد مواد غذايي ، صنعتي ، كالاهاي مختلف و انرژي است . تداوم اين آلودگي ها باعث بيماري ها يا اختلالاتي براي انسان ، حيوانات و گياهان ايجاد مي كند و به ميزان قابل ملاحظه اي ، زندگي بشر را به مخاطره مي اندازد .

اسلاید 7 :

عوامل ايجاد كننده آلودگي هوا :

(1گرد و غبار

(2ذرات معلق

(3گازهاي گلخانه اي ( CO,CO2,SOX, NOX  ) حاصل از توليدات

(4خروجي دودكشها و اگزوز خودروها

(5بخارات مواد شيميايي

(6گاز متان ناشي از شيرابه زباله ها

(7تشعشعات يونيزه و غير يونيزه

(8گرماي بيش از اندازه زمين

اسلاید 8 :

گازهاي مخرب و ميزان سهم آنان در اثر گلخانه اي :

 • دي اكسيد كربن 76% عمده ترين عامل در سوراخ لايه اوزون
 • متان 13%
 • اكسيد نيتروژن 16%
 • فلوئور كربن (CFC) 5 %

اسلاید 9 :

اثر آلودگي هوا بر انسان :

(1متوقف ساختن فعاليت هاي مژك هاي سلول مخاط مجاري تنفسي

(2اثر تحريكي بر روي مخاط مجاري تنفسي و بروز سرفه

(3تحريك چشم به صورت خارش ، سوزش ، اشك ريزش و كاهش ديد

(4سر درد و رخوت

(5تاثير روي سيستم گردش خون و مكانيسم خونساز

(6تشديد و بروز بيماري هاي تنفسي مثل آسم ، برونشيت مزمن ، احتمالا سرطان ريه

(7بيماري هاي قلبي ، عروقي، ريوي  ، نارسائيهاي قلبي

(8سرطان پرده جنب و سفاق ( پرده بين قلب و احشام )

اسلاید 10 :

منابع آلاينده هوا :

(1منابع متحرك كه همان وسايط نقليه شهري و روستايي هستند كه از بنزين ، گازوئيل ، يا سوخت فسيلي ديگر استفاده مي كنند

(2منابع ثابت كه همان مراكز صنعتي و كارخانجات داخل و خارج شهرها هستند كه از سوخت يا زغال سنگ استفاده مي كنند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید