بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

محيط زيست به تمامي محيطي اطلاق مي شود كه انسان بطور مستقيم وغيرمستقيم به آن وابسته است وزندگي و فعاليت هاي او در ارتباط با آن قرار دارد. محيط زيست اصلي انسان را لايه نازكي از سطح كره زمين، مشتمل بر پوشش خاكي و هوا تشكيل مي دهد. اين لايه حيات آفرين را بيوسفر يا زيستكره مي نامند.

اسلاید 2 :

—تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي

—پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست

—ارزيابي ظرفيت قابل تحمل در جهت بهره وري معقول از منابع محيط زيست و متناسب با توسعه پايدار

—تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي

—نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محيط زيست

—برخورد فعال با زمينه هاي بحراني محيط زيست شامل آلودگي هاي بيش از ظرفيت قابل تحمل محيط

اسلاید 3 :

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در جمهوري اسلامي ايران، حفاظت محيط زيست، كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است

اسلاید 4 :

—تحقيق بمنظور حصول شناسايي در زمينه هاي زير

*    عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست در زمينه آب، هوا و خاك و...

*    استفاده از تكنولوژي سازگار با محيط

*    اكوسيستمهاي كشور در رابطه با مسائل زيست محيطي

*    مناطقي كه داراي ويژگيهاي خاص و منحصر بفرد اكولوژيك مي باشند و تعيين حدود آنها

*    گونه هاي با ارزش خاص نادر و در حال انقراض گياهي و جانوري و زيستگاههاي آنها و روابط  اكولوژيك و تعيين پراكندگي آنها

*    مسائل زيست محيطي منطقه اي با استفاده از همكاري كشورهاي همجوار و همكاريهاي بين المللي

—تهيه وتدوين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي در زمينه هاي

      آب      آفت كش ها

     هوا       ظرفيت اكوسيستم ها

     خاك         پوشش گياهي و جانوران وحشي

       مواد زائد        سرو صدا

—آموزش زيست محيطي

—ارزيابي و نظارت بمنظور حصول اطمينان از كاربرد و كارائي ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي

—پيش گيري و ممانعت از هرگونه آلودگي و تخريب در محيط

اسلاید 5 :

—آيا واژه هاي حفاظت از محيط زيست، آلودگي آب ، خاك ، هوا، نازك شدن لايه ازون، گرم شدن كره زمين، تنوع زيستي و غيره تنها واژه هايي هستند که در كتب دانشگاهي آمده و ما هر ازچند گاهي خبري درباره آنها  مي خوانيم يا مي شنويم، يا اينكه وقايعي هستند كه پيرامون ما رخ مي دهند و بر زندگي ما تاثير مي گذارند؟

—آيا اين واژه ها را كشورهاي پيشرفته خلق كردند تا كشورهاي در حال توسعه را از توسعه باز دارند؟ يا اينكه اين واژه ها براي آنها عينيت پيدا كرده و به حقيقت تبديل شده است؟

—آيا در كشورهاي فقير كه حتي بودجه سالانه آنها از بودجه نظامي بعضي كشور هاي قدرتمند كمتر است ، حفاظت از محيط زيست معنا و مفهومي دارد؟

—آيا حفاظت محيط زيست بر زندگي مردمي كه حتي به نان شبشان محتاج هستند ، تاثيرگذار است

اسلاید 6 :

—پاسخ اين سوال ها و صدها سوال مشابه آنها تنها يك جواب دارد و آن اين است كه اگر بشر بخواهد به رشد صنعتي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و زندگي توام با رفاه و آرامش دست يابد، بايد به محيط اطراف خود توجه نمايد.

—

—بعبارت ديگر نمي توان پايه ها و  ستون هاي تمدن بشري را در اين كره خاكي حفظ كرد و به محيط اطراف توجه نكرد.

—

— نمي توان شهري را ساخت و به منابع آن توجه نكرد، نمي توان سكوي نفتي را ساخت و به زائدات آن توجه نكرد، نمي توان نفت را استخراج كرد و نسبت به اثرات آن بر محيط بي تفاوت بود.

اسلاید 7 :

v     پيشگيري مقدم بر درمان است.

v     حفاظت از منابع نسل هاي آينده.

v     جلوگيري از تخريب و نابودي اكوسيستم هاي طبيعي.

v     كاهش بلايا وحوادث طبيعي ناشي از تخريب محيط زيست

v      حفظ سلامت جسمي و رواني انسان.

v      افزايش درآمد جوامع محلي، و ملي.

v      بهره وري بهتر از منابع.

اسلاید 8 :

دلايل اصلی آلودگي محيط زيست

 

*افزايش جمعيت

*بالا رفتن مصرف (در اثر رشد جمعيت)

*بالا رفتن توليد

* توسعهبي رويه صنايع

 

اسلاید 9 :

*بروز انواع آلودگي ها ( آب، خاك، هوا و ...)

*گرم شدن كره زمين

* نازك شدن لايه ازون

*كاهش منابع آب آشاميدني

*فرسايش خاك

*بروز بيماري هاي ناشناخته

*شور شدن خاك هاي زراعي

*تخريب منابع طبيعي( جنگل ها و مراتع و ...)

*گسترش بيابان ها

*كاهش منابع آبهاي زير زميني

*باران هاي اسيدي

*مواد زائد

اسلاید 10 :

—آب مايه حيات (آب، 75 درصد سطح زمين)

—(2 درصد آبهاي سطح زمين شيرين است و)

—(1 درصد از آنها قابل استفاده است)

—آب از منابع طبيعي تجديد شونده است.

—ميزان توليد آب در طبيعت تقريباً ثابت است.

—جمعيت مصرف كننده آب روز به روز بيشتر مي شود.

—تلف كردن آب در انواع مصارف، يعني مصارف خانگي و شهري، كشاورزي و صنعتي موجب از بين رفتن اين موهبت مي شود.

—منابع آبي از 2 طريق كاهش مي يابد.

—برداشت بي اندازه آب و آلوده كردن آن و افزايش جمعيت در هردو مورد اثر تشديد كننده دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید