بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدیریت فرایندی است که بوسیله آن فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدفهای مشترک , همسو و هماهنگ می شود

 • هيچ سازمانی از مديريت بی نياز نيست و لازم و ملزوم يکديگرند.

اسلاید 2 :

روند وظيفه ای در مديريت

 • برنامه ريزی
 • سازماندهی
 • هدايت
 • کنترل
 • هماهنگی

اسلاید 3 :

 • پيش بينی عمليات آتی و تعيين طرق اجرای آن به منظور تأمين هدفهای سازمان است.
 • مثال :

برنامه ريزی فعاليتهای اعضای تيم قبل از شروع مسابقات

اسلاید 4 :

 • 1- برنامه ريزی يک جريان است يعنی مجموعه ای از اقدامات مستمر است
 • 2- برنامه ريزی يک امر آگاهانه است يعنی با تصميم قبلی آغاز می شود
 • 3- برنامه ريزی پيش بينی يک سلسلسه اقداماتی است که بايد در آينده صورت گيرد
 • 4- برنامه ريزی هدفهای مشخصی را که بايد به آن برسيم ، دنبال می کند.

اسلاید 5 :

1- افزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعاليتها

2- تقويت جنبه اقتصادی عمليات( مقرون به صرفه بودن عمليات)

3- تمرکز بر روی مأموريتها و هدفها و احتراز از تغيير مسير

4- تهيه ابزاری برای کنترل

اسلاید 6 :

روش نمودار گانت:

  روش نمودار گانت نخستین و اساسی ترین روش تصویری در
برنامه ریزی عملیاتی می باشد. این روش در خلال جنگ جهانی اول توسط هنری ال. گانت ابداع گردیده و هم اکنون نیز به عنوان یکی از بهترین روش های تصویری مورد استفاده قرار می گیرد.

  این روش اصولا برای زمانبندی انجام وظایف به وجود آمده و دارای دو بعد است:

  1- محور عمودی شرح عملیات (و یا حتی وظایف) را بر حسب تقدم و تاخر انجام آنها (مراحل انجام کار) را نمایش می دهد.

  2- محور افقی نیز نشان دهنده زمان می باشد.

اسلاید 7 :

  این نمودار نشان می دهد که:

   1- چه کارهایی و یا عملیاتی باید انجام گیرد.

  2- هر کار و یا عملیات از چند وظیفه تشکیل شده است.

  3- چه وظایفی باید بطور همزمان دنبال گردد.

  4- در داخل هر عملیات چه وظایفی باید بطور سریالی انجام شود.

  5- زمان شروع و پایان هر وظیفه در چه تاریخی می باشد.

  6- دستیابی به هدف نهایی در چه تاریخی بدست می آید.

اسلاید 8 :

تعریف:

 نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران

تمرین ورزشی را فعالیتی با هدف می دانند که انجام آن

موجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بد نی می شود

با انجام تمرین های بدنی , ورزشکار قوی تر, سریعتر ,

روان تر و بادوام تر و تواناتر می شود .

 

اسلاید 9 :

طرح یک جلسه تمرین :

1- آمادگی

2- گرم کردن

3- بخش اصلی

4- سرد کردن

اسلاید 10 :

مختصات برنامه ریزی

 • سیستم یا سیستم های انرژی درگیر
 • فاکتور های آمادگی جسمانی
 • سن
 • زمانبندی تمرین
 • فصول تمرینی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید