دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

.۱فرایند ارزش آفرینی :

.۲ارزش فعلی پولی در یک دوره زمانی برای کسب محاسباتی در آینده که به

۱- زمان دریافت وجوه

 ۲- نرخ مورد انتظار وتورم

۳- عدم اطمینان در پرداخت های آتی

پاداش می دهد.

اسلاید ۲ :

فرایند سر مایه گذاری

نحوه تصمیم گیری سر مایه گذاران ،میزان سرمایه گذاری وزمان سر مایه گذاری را تشریح می کند .شامل ۵ مرحله  است :

.۱تعیین سیاست سرمایه گذاری

.۲انجام تجزیه وتحلیل اوراق بهادار

.۳تشکیل سبد سرمایه گذاری

.۴تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری

.۵ارزیابی عملکرد

اسلاید ۳ :

وظایف مدیریت مالی

۱- درون بنگاه : تامین وتخصیص

 ۲- خارج از بنگاه: شناسایی وبهره گیری از فرصت های بازار براساس تصمیم گیری های مالی وسرمایه گذاری

ریسک وبارده :پایه واساس تصمیم گیری های مالی است

اسلاید ۴ :

اوراق بهادار: قطعه کاغذی است که حقوق وشرایط اعمال این حقوق را نسبت به چشم انداز های آتی مالکیت را برای سرمایه گذاران نشان می دهد

بازارهای اورق بهادار: ایجاد ارتباط میان خریداران وفروشندگان اوراق بهادار  

واسطه های مالی: منجر به تسهیل جریان وجوه از سوی عرضه کنندگان وجوه به تقاضا کنندگان وجوه می شوند.

اسلاید ۵ :

روش های طبقه بندی بازارهای مالی

اسلاید ۶ :

.۱برای دستیابی به بازده باید ریسک را پذیرفت

.۲ریسک مقدم بر بازده است

.۳بازده موصوف است وریسک صفت است

.۴ریسک یک متغییر کیفی است

اسلاید ۷ :

دو دیدگاه وجود دارد:

۱-تمامی نوسانات احتمال بازده

 ۲-فقط نوسانات احتمالی منفی بازده

تعاریف مختلف:

۱-فرهنگ وبستر:در معرض خطر قرار گرفتن

۲-فرهنگ لغات سرمایه گذاری: میزان زیان بالقوه سر مایه گذاری که قابل محاسبه است

۳-گالیتز :هر گونه نوسان در هر گونه عایدی

۴-گیلب:هر پدیده ای که بتواند نتیجه ی حاصل از آنچه سر مایه گذار انتظار دارد را منحرف می سازد.

۵-مارکویتز: انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر

۶-هیوپ: احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه

اسلاید ۸ :

شناسایی

اندازه گیری

تصمیم گیری

نظارت بر انواع ریسک

شامل ریسکهایی است که قابل کنترل باشد

اسلاید ۹ :

یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است:

مزیت مدل مارکویتز :

برای انتخاب یک دارایی نه تنها به انحراف معیار آن دارایی بلکه به رابطه ی آن دارایی با سایر دارایی ها توجه می شود.

مفروضات مارکویتز:

.۱سرمایه گذاران ریسک گریزاند

.۲انتخاب بر اساس میانگین واریانس

.۳هر گزینه سرمایه گذاری تا بی نهایت قابل تقسیم است

.۴افق یک دوره ای داشتن سرمایه گذاران

.۵در سطح مشخصی از ریسک حد اکثر بازده را ترجیح می دهند و در در سطح مشخصی از بازده حد اقل ریسک را ترجیح می دهند

اسلاید ۱۰ :

حداکثر کردن مطلوبیت با تخصیص مبلغ سرمایه گذاری بین nاوراق بهادار

۲مرحله باید طی شود:

۱-تعیین مجموعه ی پرتفوی کارا

۲-انتخاب ازمیان پرتفوی کارا

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 46 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد