بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

در جمهورى اسلامى، هر جا كه قرار گرفته‌ايد،

همان‌جا را مركز دنيا بدانيد!

 و آگاه باشيد كه همه‌ى كارها به شما متوجه است.

اسلاید 2 :

انس

اهداف ما در اين مرحله

 • فردي:

–عادت كردن به مطالعه دائمي بيانات و پيام‌‌هاي روز

–آشنايي با روش مطالعه‌ي پژوهشي و مؤثر بيانات و پيام‌ها

–آشنايي با جغرافياي كلي انديشه‌هاي رهبر انقلاب و مطالبات

– اساسي ايشان

–آشنايي با رهبر انقلاب بعنوان يك متفكر ديني و اسلام‌شناس

آگاه به زمانه

اسلاید 3 :

اهداف ما در اين مرحله

 • تشكيلاتي

–زمينه‌سازي تشكيل هسته‌هاي مطالعاتي و مباحثاتي انديشه‌ها

–فرهنگسازي پيگيري بيانات و انديشه‌هاي رهبرانقلاب بصورت تشكيلاتي

–مطرح كردن انديشه‌هاي امام و آقا بعنوان اساسي‌ترين منبع سيرهاي مطالعاتي

–زمينه‌سازي تشكيل هسته‌هاي پژوهشي

–تشكيل هسته‌هاي كه نسبت به بيانات آقا داراي بالاترين حساسيت باشند

اسلاید 4 :

اهداف ما در اين مرحله

 • اجتماعي

–رفع مظلوميت از چهره آقا

–شناساندن رهبر انقلاب به نسل جوان بعنوان متفكر ديني آگاه به زمانه

–فرهنگسازي مطالعه و مطالبه ديدگاه‌هاي آقا

اسلاید 5 :

تحليل

اهداف ما در اين مرحله

 • تشكيل هسته‌‌هاي تخصصي موضوعي
 • تربيت نيروهاي مسلط به موضوعات در ديدگاه‌هاي امام و آقا
 • اشراف به ديدگاه انقلاب اسلامي در موضوعات مختلف
 • استخراج كليات سياست‌هاي كلي نظام در موضوعات
 • جريان‌سازي و فرهنگ‌سازي تخصصي در فضاي نخبگاني
 • تدوين بسته‌‌هاي محتوايي

اسلاید 6 :

تطبيق

اهداف ما در اين مرحله

 • بررسي روندهاي موجود و اتفاق افتاده توسط مديران

–بررسي اسناد موجود (برنامه‌هاي توسعه، مصوبات، استراتژ‌ي‌ها)

–بررسي تاريخ‌نگاري‌ها و جريان‌شناسي‌هاي تخصصي

 • بررسي ضعف‌ها، قوت‌ها، تهديدها و فرصت‌ها مبتني بر ديدگاه‌هاي امام و آقا

اسلاید 7 :

رصد

اهداف اين مرحله

الف)استخراج عناوين موضوعات پژوهشي

–استخراج از متن بيانات و انديشه‌ها

 • اشارات مستقيم
 • مطالبات
 • اظهار نظرها، اشارات، تحدي‌ها و گزاره‌هاي خبري

–استخراج  از آسيب‌شناسي‌ها و تطبيق‌ها

ب) تنظيم نظام  موضوعات پژوهشي

ج) تنظيم برنامه‌هاي پژوهشي

اسلاید 8 :

تحقيق، پژوهش و توليد محتوا

 • توليد مقالات
 • تدوين پايان‌نامه
 • تدوين كتاب
 • نشريات تخصصي
 • همايش‌ها و دبيرخانه‌هاي علمي

اسلاید 9 :

روش و مراحل مطالعه

 • تند‌خواني
 • مطالعه عميق
 • نكته‌برداري و خلاصه‌نويسي
 • چكيده‌نويسي
 • نمودار درختي
 • استخراج موضوعات پژوهشي

اسلاید 10 :

محاسن مطالعه نسبت به شنيدن و مشاهده سخنراني

 • امكان‌‌پذيري تعمق بيشتر نسبت به شنيدن و ديدن
 • فراموش شدن شنيده‌ها به سرعت در صورت عدم مطالعه متن
 • امكان پذيري فهم نظام‌مند
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید