دانلود مقاله در مورد آرمان، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آرمان، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

مقدمه
آرمان ها ، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی، سه مساله به هم پیوسته و مهم اند که در این فصل مورد مطالعه قرار می گیرد . آرمان ها ، همان اهداف سلبی و ایجابی انقلابند که مردم به منظور دستیابی به آن ها علیه رژیم پهلوی شوریده و تا سرنگونی آن از پای ننشیند . دستاوردهای انفلاب نیز آرمان هایی هستند که تحقق یافته اند

 

در درجه بعد ، انقلاب ممکن است پس از پیروزی با انواع آفات ، موانع و آسیب ها روبرو شود و روند آن را با مشکلات متعددی مواجه سازد . آسیب شناسی انقلاب به ما کمک می نماید تا انحرافات احتمالی و تدریجی پدیده انقلاب را بشناسیم و با پیش گیری از وقوع آن ها ، انقلاب را در جهت رسیدن به آرمان هایش یاری کنیم .

آرمان های انقلاب اسلامی
آرمان های انقلاب اسلامی را از خلال شعارهای مردم در دوران پیروزی و پیام های رهبران سیاسی و فکری به خصوص رهبری منحصر به فرد امام
خمینی (ره) با استفاده از روش تحلیل محتوا می توان شناخت .
نکته مهم آن است که این هدفها در روند نهضت اسلامی به صورت کلی و غیر شفاف بیان می گردیدند که پس از پیروزی انقلاب در کشاکش حوادث و رویدادها و نیز در قانون اساسی ۱۳۵۸ به مقدار زیادی شفاف تر و جزئی تر شده اند.

مهم ترین آرمان های انقلاب در حوزه های سیاست ، اجتماع ، فرهنگ و اقتصاد عنارتند از :

الف. آرمان های فرهنگی و اجتماعی
مهمترین آرمان های فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی عبارتند از :
۱-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا
۲- مبارزه با مظاهر فساد و تباهی
۳- بالابردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی .
۴- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمتم سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سر حد خود کفایی کشور

۵- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
۶-رفع تبعیضات نارواو ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینه های مادی و معنوی
۷-ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور
۸- تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای عموم و تساوی همه در برابر قانون

۹- توسعه وتحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم
۱۰- تدوین قوانین و مقررات مدنی ، جزایی، مالی ، اقتصادی ، اداری، فرهنگی ، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی

۱۱-برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم ، قبیله ، رنگ، نژاد و زبان
۱۲- برخوردای تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، از کار افتادگی ، بی‌سرپرستی ، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره
۱۳- آزادی های اجتماعی از جمه آزادی کار و حق دادخواهی برای هر فرد
به موارد فوق می توان از بین بردن مراکز فساد در جامعه ، برچیدن سفره ارتشا و تملق ، احیای مفاهیم دینی هم چون جهاد و شهادت را نیز اضافه کرد.

ب- آرمان های سیاسی
مهمترین آرمان سیاسی انقلاب اسلامی عبارتند از :
۱-بر اندازی نظام سلطنتی و ایجاد حکوکتی دینی و مستقل
۲-اداره امور کشور بر اساس شورا ، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر
۳-نفی هر گونه ستم گری ، ستم کشی ،سلطه گری و سلطه‌پذیری
۴-امنیت داخلی و نفی تفتیش عقاید ، سانسور و تجسس مگر به حکم قانون
۵-آزادی نشریات ، مطبوعات ، اجتماعات و راهپیمایی ها و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
۶-اتکا به آرای عموم

ی در اداره کشور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش .
۷-طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
۸- محو هر گونه استبداد و خودکامگی وو انحصار طلبی
۹-تقویت کامل بنیه دفاع ملی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی نظام اسلامی .
۱۰-تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .

۱۱-ایجاد روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب
۱۲-حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان ، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر .
در واقع‌ آرمان های برون مرزی و مسئولیت های فراملی انقلاب اسلامی ، میل به صدور پیام انقلاب و مایت همه جانبه از منلل مستضعف و مسلمانان جهان و در انداختن طرحی در نظام بین الملل داشت . در این رابطه بنیان گذار جمهوری اسلامی در نخستین سال پیروزی انقلاب در تعیین راهبرد سیاست خارجی اعلام داشت :
ملت آزاده ایران اکنون از ملت های مستضعف جهان در مقابل آنهایی که منطقشان توپ و تانک شعارشان سرنیزه است ، کاملاً پشتیبانی می نماید . ما از تمام نهضت های آزادی بخش در سرتاسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه می کنند ، پتشیبانی می کنیم .
البته ایشان در وصیت نامه سیاسی – الهی خود نظریه یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل را طرح کردند .
و شما ای مستضعفان جهان ! و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان!… به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش بروید .

ج-آرمان های اقتصادی
هر چند انقلاب اسلامی ، انقلابی صرفاً اقتصادی نبوده و به هیچ وجه با الگوهای مارکسیست قابل تفسیر نمی باشد ، در عین حال‌ آرمان های آن شامل ابعاد اقتصادی نیز می شود :
۱-جلوگیری از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن.
۲-حفظ ذخایر زیرزمینی

۳-تلاش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه‌ریزی اقتصادی ، استفاده از علوم و فنون ، تربیت افراد ماهر و … .
۴-استقلال و خودکفایی اقتصادی .
۵-تامین خودکفایی در علوم و فنون ، صنعت و کشاورزی .
۶-پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع قفر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن ، کار ، بهداشت و تعمیم بیمه .
۷-ریشه کن کردن فقر و محرومیت .
۸-تامین نیازهای اساسی ، شامل مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده .
۹-تامین شرایط برای اشتغال کامل .
۱۰-تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل ومحتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .
۱۱-عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .
۱۲-منع اضرار به غیر ، انحضار ، احتکار و ربا .

۱۳-منع اسراف و تبذیر .
۱۴-جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .
۱۵-تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی .
۱۶-عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی .
۱۷-رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت زدایی از آنها .

دستاوردهای انقلاب اسلامی
همچنان که پیش تر اشاره شد ، دستاوردهای انقلاب اسلامی ، همان آرمان و هدف هایی هستند که به صورت کلی یا جزیی تحقق یافته اند . در ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی باید به آرمان های انقلاب اسلامی ، وضعیت پیش از انقلاب امکانات و توانایی های کشور و فشارها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب توجه کرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد