دانلود مقاله در مورد آرمان ، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان

آرمان، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي


مقدمه
آرمان ها ، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي، سه مساله به هم پيوسته و مهم اند كه در اين فصل مورد مطالعه قرار مي گيرد . آرمان ها ، همان اهداف سلبي و ايجابي انقلابند كه مردم به منظور دستيابي به آن ها عليه رژيم پهلوي شوريده و تا سرنگوني آن از پاي ننشيند . دستاوردهاي انفلاب نيز آرمان هايي هستند كه تحقق يافته اند

 


در درجه بعد ، انقلاب ممكن است پس از پيروزي با انواع آفات ، موانع و آسيب ها روبرو شود و روند آن را با مشكلات متعددي مواجه سازد . آسيب شناسي انقلاب به ما كمك مي نمايد تا انحرافات احتمالي و تدريجي پديده انقلاب را بشناسيم و با پيش گيري از وقوع آن ها ، انقلاب را در جهت رسيدن به آرمان هايش ياري كنيم .

آرمان هاي انقلاب اسلامي
آرمان هاي انقلاب اسلامي را از خلال شعارهاي مردم در دوران پيروزي و پيام هاي رهبران سياسي و فكري به خصوص رهبري منحصر به فرد امام
خميني (ره) با استفاده از روش تحليل محتوا مي توان شناخت .
نكته مهم آن است كه اين هدفها در روند نهضت اسلامي به صورت كلي و غير شفاف بيان مي گرديدند كه پس از پيروزي انقلاب در كشاكش حوادث و رويدادها و نيز در قانون اساسي 1358 به مقدار زيادي شفاف تر و جزئي تر شده اند.


مهم ترين آرمان هاي انقلاب در حوزه هاي سياست ، اجتماع ، فرهنگ و اقتصاد عنارتند از :

الف. آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي
مهمترين آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي انقلاب اسلامي عبارتند از :
1-ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا
2- مبارزه با مظاهر فساد و تباهي
3- بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي .
4- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمتم سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي تا سر حد خود كفايي كشور


5- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان
6-رفع تبعيضات نارواو ايجاد امكانات عادلانه براي عموم در زمينه هاي مادي و معنوي
7-ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور
8- تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي عموم و تساوي همه در برابر قانون


9- توسعه وتحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين مردم
10- تدوين قوانين و مقررات مدني ، جزايي، مالي ، اقتصادي ، اداري، فرهنگي ، نظامي و سياسي بر اساس موازين اسلامي


11-برقراري حقوق مساوي براي مردم بدون توجه به قوم ، قبيله ، رنگ، نژاد و زبان
12- برخورداي تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، از كار افتادگي ، بي‌سرپرستي ، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره
13- آزادي هاي اجتماعي از جمه آزادي كار و حق دادخواهي براي هر فرد
به موارد فوق مي توان از بين بردن مراكز فساد در جامعه ، برچيدن سفره ارتشا و تملق ، احياي مفاهيم ديني هم چون جهاد و شهادت را نيز اضافه كرد.

ب- آرمان هاي سياسي
مهمترين آرمان سياسي انقلاب اسلامي عبارتند از :
1-بر اندازي نظام سلطنتي و ايجاد حكوكتي ديني و مستقل
2-اداره امور كشور بر اساس شورا ، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر
3-نفي هر گونه ستم گري ، ستم كشي ،سلطه گري و سلطه‌پذيري
4-امنيت داخلي و نفي تفتيش عقايد ، سانسور و تجسس مگر به حكم قانون
5-آزادي نشريات ، مطبوعات ، اجتماعات و راهپيمايي ها و تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
6-اتكا به آراي عموم

ي در اداره كشور و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش .
7-طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب
8- محو هر گونه استبداد و خودكامگي وو انحصار طلبي
9-تقويت كامل بنيه دفاع ملي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي نظام اسلامي .
10-تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .


11-ايجاد روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب
12-حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان ، در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر .
در واقع‌ آرمان هاي برون مرزي و مسئوليت هاي فراملي انقلاب اسلامي ، ميل به صدور پيام انقلاب و مايت همه جانبه از منلل مستضعف و مسلمانان جهان و در انداختن طرحي در نظام بين الملل داشت . در اين رابطه بنيان گذار جمهوري اسلامي در نخستين سال پيروزي انقلاب در تعيين راهبرد سياست خارجي اعلام داشت :
ملت آزاده ايران اكنون از ملت هاي مستضعف جهان در مقابل آنهايي كه منطقشان توپ و تانك شعارشان سرنيزه است ، كاملاً پشتيباني مي نمايد . ما از تمام نهضت هاي آزادي بخش در سرتاسر جهان كه در راه خدا و حق و حقيقت و آزادي مبارزه مي كنند ، پتشيباني مي كنيم .
البته ايشان در وصيت نامه سياسي - الهي خود نظريه يك دولت اسلامي با جمهوري هاي آزاد و مستقل را طرح كردند .
و شما اي مستضعفان جهان ! و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان!... به سوي يك دولت اسلامي با جمهوري هاي آزاد و مستقل به پيش برويد .

ج-آرمان هاي اقتصادي
هر چند انقلاب اسلامي ، انقلابي صرفاً اقتصادي نبوده و به هيچ وجه با الگوهاي ماركسيست قابل تفسير نمي باشد ، در عين حال‌ آرمان هاي آن شامل ابعاد اقتصادي نيز مي شود :
1-جلوگيري از غارت بيت المال توسط خاندان شاهنشاهي و وابستگان آن.
2-حفظ ذخاير زيرزميني


3-تلاش در راه پيشرفت صنعتي و تكنولوژيك كشور از طريق برنامه‌ريزي اقتصادي ، استفاده از علوم و فنون ، تربيت افراد ماهر و ... .
4-استقلال و خودكفايي اقتصادي .
5-تامين خودكفايي در علوم و فنون ، صنعت و كشاورزي .
6-پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع قفر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه ، مسكن ، كار ، بهداشت و تعميم بيمه .
7-ريشه كن كردن فقر و محروميت .
8-تامين نيازهاي اساسي ، شامل مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده .
9-تامين شرايط براي اشتغال كامل .
10-تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل ومحتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد .
11-عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري .
12-منع اضرار به غير ، انحضار ، احتكار و ربا .


13-منع اسراف و تبذير .
14-جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور .
15-تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي .
16-عدالت اقتصادي و كم كردن فاصله طبقاتي .
17-رسيدگي به روستاهاي كشور و محروميت زدايي از آنها .

دستاوردهاي انقلاب اسلامي
همچنان كه پيش تر اشاره شد ، دستاوردهاي انقلاب اسلامي ، همان آرمان و هدف هايي هستند كه به صورت كلي يا جزيي تحقق يافته اند . در ارزيابي دستاوردهاي انقلاب اسلامي بايد به آرمان هاي انقلاب اسلامي ، وضعيت پيش از انقلاب امكانات و توانايي هاي كشور و فشارها و توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي انقلاب توجه كرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امام

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه اماممقدمه: پرسش از «آسیب شناسی انقلاب» در جامعه انقلاب شده، برای قشرها و گروههای مختلف سیاسی ـ اجتماعی، یك نواخت و هم سطح نیست. این اختلاف سطح از دو منظر قابل بررسی است.1 ـ دشواری به كارگیری واژه «آسیب شناسی»:پاتولوژی یا آسیب شناسی، واژه ای است كه از علوم پزشكی وارد حوزه علوم اج ...

دانلود مقاله آرمانهای فرهنگی انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون اساسی و اندیشه رهبران انقلاب ( امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) )

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
چکیدهانقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلاب فرهنگی، آرمانهاي فرهنگی مختلفی داشته است که این آرمانها در قانون اساسی و اندیشه رهبران این انقلاب تجلی یافته است. با توجه به اینکه مبناي تمام فعالیت فرهنگی کشور در دوران بعد از انقلاب و در آینده این آرمانها هستند، در این مقاله آرمان هاي فرهنگی انقلاب اسلامی در قانون اس ...

دانلود مقاله آسیب شناسی و انحرافات اجتماعی و سبک زندگی اسلامی

word قابل ویرایش
21 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
-1 مقدمه:یکی از موضوعاتی که از دیرباز فکر بشر را به خود مشغول کرده و در ردیف مهمترین مشغله های فکری او قرار گرفته داشته است، مسئله انحراف یا کجروی و آسیب های اجتماعی است.انحراف و آسیب های اجتماعی چیست و چگونه پدید می آید؟ چه عواقب و پیامدهایی برای انسان و جامعه انسانی دارد؟ چگونه می توان از پیدایش و گسترش آن ...

دانلود فایل پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران ودست آوردها وآسییب شناسی آن

PowerPoint قابل ویرایش
170 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدف درس آشنایی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی با زمینه های شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ودست آوردها وآسییب شناسی آن اسلاید 2 : جایگاه درس انقلاب اسلامی ایران به عنوان 2واحد درسی عمومی برای کلیه رشته های تحصیلی در نظر گرفته شده است اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : در جمهورى اسلامى، هر جا كه قرار گرفته‌ايد، همان‌جا را مركز دنيا بدانيد!  و آگاه باشيد كه همه‌ى كارها به شما متوجه است. اسلاید 2 : انس اهداف ما در اين مرحله فردي: –عادت كردن به مطالعه دائمي بيانات و پيام‌‌هاي روز –آشنايي با روش مطالعه‌ي پژوهشي و مؤثر بيانات و پيام‌ها –آشنايي با جغ ...

مقاله آسیب شناسی مفهوم تقصیر درقانون جدید مجازات اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آسیب شناسی مفهوم تقصیر درقانون جدید مجازات اسلامی چکیده خطای کیفری بدلیل ویژگی ذاتی (دو وجهی بودن) در نظام های حقوقی مفهوم متفاوت دارد. بررسی قوانین در نظام کیفری ایران ،علیرغم دکترین ،حاکی از رویکرد مادی به خطای کیفری است، بطوریکه این مصادیق قابل تطبیق با غفلت مدنی در انگلستان می باشد.در حقیقت با این روی ...

مقاله بازشناسی گرایشهای هویت گرا در معماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بازشناسی گرایشهاي هویت گرا در معماري پس از پیروزي انقلاب اسلامی ایران چکیده بازشناسی گرایش هاي هویت گرا در معماري پس ازپیروزي انقلاب اسلامی ایران ،فرصتی براي مطالععه وبازاندیشی در معماري معاصر ایران است.مقاله حاضرمی کوشد بارویکردي بی طرفانه و به دور از ارزش داوري، آثار طراحی شده در معماري پس از پیروزي ...

مقاله آسیب شناسی مجازات های جایگزین زندان درقانون مجازات اسلامی مصوب سال1392

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آسیب شناسی مجازات هاي جایگزین زندان درقانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 چکیده : مجازات جایگزین زندان شیوه هاي نوین ومناسب براي کاستن تبعات وآثار اجتماعی و روانی وخانوادگی زندان است که برخی از این مجازات هاي جایگزین زندان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392بصورت نص قانونی جلوه گر شده است .این مجازات ها ق ...