دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم حقوق معاهدات بین المللی

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم حقوق معاهدات بین المللی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم حقوق معاهدات بین المللی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 
آثار متقابل معاهدات با سایر قواعد بین الملل
تنظیم برتری میان معاهدات با موضوع واحد
مفهوم تعارض معاهدات
برتری مطلق برخی معاهدات
مناسبات معاهدات متوالی با موضوع واحد
بینشهای نظری
حقوق و تعهدات متعاهدین
نقش زمان در بروز تعارض

اسلاید ۲ :

 

تصریح معاهده به متابعت یا عدم مغایرت
راه حل های اصولی در صورت سکوت معاهده
معاهدات متوالی با تشابه طرفها
معاهدات متوالی بدون تشابه طرفها
مناسبات متقابل عهدنامه های حقوق معاهدات
اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات
عناصر مشترک معاهدات دو جانبه و چند جانبه
اصلاح و تجدیدنظر با توافق صریح
اصلاح و تجدید نظر از طریق عرف یا توافق ضمنی
 

اسلاید ۳ :

اصلاح و تجدیدنظر با پیدایش قاعده آمره جدید
تجدید نظر در حقوق یا تکالیف ثالث
وضعیت خاص معاهدات چندجانبه
آئین اصلاح و تجدید نظر در معاهده با انعقاد موافقتنامه باز
شرایط لازم الاجرا شدن و آثار اصلاح معاهدات
تجدیدنظر در معاهدات با توافق برخی از طرفهای آنها

اسلاید ۴ :

هر معاهده مظهر واقعیت های جامعه بین المللی است.
قواعد معاهدات می تواند قراردادی یا غیر قراردادی باشد. نتیجه اینکه پیرامون هر قاعده مجموعه ای از معاهدات قابل اجرا، قواعد عرفی، اصول کلی حقوقی اعمال سازمان های بین المللی وجود دارد در نتیجه میان آنها سلسله مراتب وجود ندارد.
در صورت بروز تعارض باید این اصل را پذیرفت که قواعد قابل اجرا در زمینه حل تعارض معاهدات به سایر منابع حقوق بین الملل نیز قابل انتقالند.

اسلاید ۵ :

اصولا هر معاهده از نظر شکل و بنیان از معاهده دیگر مستقل و جداست زیرا هر معاهده تجلی اراده طرف های آن معاهده می باشد در نتیجه هر گاه شرایط اعتبار و لازم الاجرا شدن معاهده ای فراهم گردد، معاهده به وجود آمده و آثار خاص و وابسته به آن به عمل می آید.

اسلاید ۶ :

معاهدات متوالی که متضمن موضوع واحد و طرف های واحدی هستند.
معاهداتی که مکمل یکدیگرند.
معاهداتی که نسبت به معاهدات دیگر دارای خصوصیت تبعی یا مرتبط هستند.
معاهدات برتر در مقابل سایر معاهدات.
 

اسلاید ۷ :

تعارض در میان معاهداتی صورت می پذیرد که طرف آن واحد است.
مفهوم تعارض معاهدات:
عدم مطابقت یا ناسازگاری محتوای معاهدات، شرط اصلی تعارض است. این تعارض گاه به صورت افقی «هم تراز» و یا به صورت عمودی «سلسله مراتب» است.

اسلاید ۸ :

برخی معاهدات چنان قدرتی دارند که می توانند معاهدات دیگر را حتی نسخ یا باطل کنند، که عموماً این معاهدات آمره می باشند.
معاهدات عام یا قانون ساز، هرچند اقتدار این دسته به اندازه دسته اول نمی باشد اما نسبت به معاهدات قراردادی یا خاص در اولویت قرار دارند.
منحصراً منشور سازمان ملل، به موجب ماده ۱۰۳ منشور در صورت تعارض میان تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه دیگر، تعهدات آنها به موجب منشور مقدم خواهد بود.

اسلاید ۹ :

معاهدات متوالی معاهداتی هستند که از حیث زمان انعقاد تقدم و تاخر دارند.
روش حل تعارض:
بینشهای نظری
حقوق و تعهدات طرفین معاهدات متوالی با موضوع واحد

اسلاید ۱۰ :

بینش ذهنی: روش حل تعارض به قصد طرفها بستگی دارد و اصولا باید با مذاکره مشکل را حل نمود، در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره این روش به بن بست می رسد.
بینش عینی: این روش به دنبال حل تعارض و ناسازگاری در خارج از اراده کشورهاست، در این روش میتوان از روشهای برتر در نظام داخلی الهام گرفت هرچند که ویژگی جامعه بین المللی در سازمان نیافتگی آن است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد