دانلود فایل پاورپوینت مفهوم مدرسه هوشمند

PowerPoint قابل ویرایش
51 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفهوم مدرسه هوشمند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفهوم مدرسه هوشمند قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف مفهومی: مدرسه هوشمند مدرسه ای است که جهت ایجاد محیط یاددهی – یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است. تعریف: مدرسه هوشمند مدرسه فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

اسلاید ۲ :

رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی( ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی. تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری. افزایش مشارکت مردمی.

اسلاید ۳ :

تأکید بر مهارتهای فکر کردن. تدریس ارزشها و زبان از طریق آموزش. فراهم نمودن محیط یاد دهی – یادگیری. فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برای استعدادهای مختلف. آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است. فراهم کردن فرصتهای همکاری افراد جامعه با مدرسه.

اسلاید ۴ :

۱ – مدیریت:
منابع و فرآیندهای مورد نیاز محیط یاددهی – یادگیری را پشتیبانی و حمایت می کند.
مسئولیتهای افراد و مهارتهای مورد نیاز:در این مدرسه نقش مدیر، معلم، دانش آموز و والدین تغییر خواهد کرد و با توانایی ها و دانش خود نقش مؤثری در مدرسه خواهند داشت.

اسلاید ۵ :

۲-محیط یاددهی – یادگیری
این محیط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار می دهد: الف- برنامه درسی ب- روش تدریس ج- ارزیابی
د- محتوا ۳- فناوری:
ایجاد محیط یاددهی – یادگیری، مدیریت و ارتباطات بیرونی راه حل های مبتنی بر فناوری را الزامی می کند.

اسلاید ۶ :

محیط یاددهی – یادگیری
الف- برنامه درسی: اصول حاکم بر برنامه درسی در این مدرسه به شرح ذیل می باشد: * طراحی برای کمک به دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل. * یکپارچه سازی دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل. * یکپارچه سازی دانش، مهارتها و ارزشها از طریق برنامه درسی (باپروژه ای نمودن فعالیتهای مربوط به محتوا). * نظم و تداوم در آموزش. * ایجاد نگرشها ی مناسب در استفاده از فناوری. * دسترسی همه دانش آموزان به آموزش مطلوب.

اسلاید ۷ :

*معنی دار بودن: همه دانش آموزان مفاهیم آموزش را درک می کنند تا مقصود از آموزش خود را بدانند. *مسئولیت اجتماعی: از وظایف و مسئولیتهای خود در جامعه آگاه می شوند، نسبت به مردم احساس مسئولیت می کنند. *باز خورد برنامه درسی: برنامه درسی باید در دانش آموز مهارت و نگرش نقادانه و خلاقیت مثبت ایجاد کند. *همه جانبه بودن: بر روی رشد همه ابعاد انسانی تاکید می کند و به دانش آموزکمک می کند که روابط بین موضوعات مختلف را درک کند.

اسلاید ۸ :

*عدم محدودیت: برنامه درسی محدود کننده نیست. اولا” دائما” برنامه های موجود بازنگری می شود. ثانیا” به دانش آموزان اجازه می دهد از برنامه درسی خود فراتر گام بردارند. *هدفداری: برنامه درسی از فناوری به عنوان یکی از وسایل انتقال دانش استفاده می کند و به دانش آموزان نیز مهارت استفاده از فناوری را برای رفع نیاز خود را می آموزد.

اسلاید ۹ :

ب- روش تدریس

روش تدریس در این مدرسه، دانش آموز محور خواهد بود. اصول حاکم بر روش تدریس به شرح ذیل می باشد: * فراهم کردن ترکیبی از روشهای یادگیری برای اطمینان از رشد همه جانیه استعداد ها و قابلیتهای دانش آموز به منظور:
الف- تشویق یادگیری و ارتقاء خلاقیت.
ب- دانش آموز محوری فعالیتها و ارتقاء تواناییهای فردی.

اسلاید ۱۰ :

* فراهم نمودن انواع روشهای آموزشی برای ارتقاء یادگیری. * هدایت کلاس با روشهای مختلف یاددهی – یادگیری. با توجه به دانش آموز محور بودن مدرسه هوشمند نقش دانش آموز مهمتر می باشد به صورتی که: * درتعیین اهداف آموزشی دانش آموز با راهنمایی معلم خود اهداف را شکل می دهد. * درتعیین وظایف آموزشی به پیشنهاد معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می گردد. * در انتخاب منابع دانش آموز منابع خود را در نظر می گیرد و از معلم در مورد آنها نظر می خواهد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 51 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد