دانلود فایل پاورپوینت مقایسه ارزش تشخیصی سطح اینترلوکین ۶با CRP و I/T ratio در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقایسه ارزش تشخیصی سطح اینترلوکین ۶با CRP و I/T ratio در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقایسه ارزش تشخیصی سطح اینترلوکین ۶با CRP و I/T ratio در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقدمه و معرفی طرح :

 • sepsis از مشکلات مهم و شایع نوزادان همراه با مرگ و میر بالا خصوصاً در نوزادان نارس با وزن پایین : لذا شناخت این بیماری و عوامل ایجاد کننده و به ویژه تشخیص عوامل مساعد کننده دارای اهمیت بسیار
 • سپسیس نوزادی یک سندرم بالینی که بصورت باکتریمی همراه با علائم سیستمیک در ماه اول عمر مشاهده

–شامل انواع: زودرس (از تولد تا روز هشتم) و دیررس (از روز هشتم تا روزبیست و هشتم) و بیمارستانی (از روز هشتم تا زمان ترخیص)با علائم بالینی خاص و بعضاً مشترک

اسلاید ۲ :

مقدمه و معرفی طرح :

 • علائم بالینی سپسیس نوزادی غیراختصاصی و امکان اشتباه شدن با یکسری ازاختلالات غیرعفونی مثل سندرم آسپیراسیون و سندرم دیسترس تنفسی
 • تشخیص سریع و زودهنگام این بیماری کمک کننده به کاهش مرگ ومیر ناشی از سپتیسمی در نوزادان
 • تشخیص سپسیس براساس نشانه های بالینی و یافته های آزمایشگاهی : اگر چه هیچیک اختصاصی نیستند

–علائم بالینی معمولاً غیر اختصاصی و گاه هم بیماری بدون علامت

– آزمایشات کمک کننده به تشخیص سپسیس نوزادی : شمارش کامل لکوسیتها ، نوترفیل ها ، پلاکت ها ، نسبت نوتروفیل های نابالغ به کل نوتروفیل ها (I/T) و پروتئین واکنشی C

 • ذکر حساسیت و اختصاصیت متفاوت برای هر یک از آزمایشات فوق در مطالعات مختلف

اسلاید ۳ :

مقدمه و معرفی طرح :

 • استاندارد طلایی برای تشخیص سپسیس نوزادی جداسازی میکروارگانیسم ایجاد کننده توسط کشت خون
 • امروز تکنیکهای پیشرفته تر مثل سیستم BACTEC ارائه نتایج در مدت ۲۴-۱۲ ساعت و حساسیت ۹۰ درصد
 • نتیجهکشت خون در اکثر موارد پس از ۲۴ الی ۷۲ ساعت از نمونه گیری به اطلاع پزشک رسیده، در نتیجه بسیاری از پزشکان، نوزادان مشکوک به سپسیس و در معرض خطر را تحت درمان آنتی بیوتیکی قرارداده تا نتایج حاصل از آزمایشات مختلف وجود سپسیس را رد یا تائید
 • این عمل علاوه براینکه اثرات جانبی داروهای آنتی بیوتیکی، مستلزم بستری شدن طولانی مدت در بیمارستان و افزایش هزینه درمان
 • از طرف دیگر آنتی بیوتیک های مورد استفاده بسیار گران و مصرف بی رویه آنها دارای مقاومت دارویی

اسلاید ۴ :

 • از اینرو برای تشخیص سریعتر سپسیس تستی مورد نیاز که حساسیت و ویژگی بالا داشته و سریعتر از کشت خون به تشخیص و درمان نوزاد کمک نماید
 • آنالیز مدیاتورهای ایمونولوژیک ممکن است کمک کننده به تشخیص قطعی و به موقع سپسیس
 • توجه به اندازه گیری سایتوکینها به عنوان مارکرهای سپسیس در سالهای أخیر
 • سایتوکینها پیام رسانهای پلی پپتیدی با وزن مولکولی پائین که بوسیله ماکروفاژها و لنفوسیت ها در پاسخ به تحریکات آنتی ژنی و یا محصولات حاصل از التهاب ایجاد

اسلاید ۵ :

 • مطالعات قبل نشان داده : غلظت سایتوکین های پیش التهابی، و اینترلوکین شش (IL -6) و اینترلوکین هشت(۸ -IL) در سپسیس انسانی افزایش
 • IL-6 یک مدیاتور اولیه اصلی در پاسخ التهابی به عفونت و به حداکثر رسیدن غلظت آن بلافاصله بعد از باکتریمی
 • درحالیکه افزایش غلظت ) CRPچندین ساعت بعد (
 • باتوجه به اینکه سپسیس یکی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی در دوره نوزادی : با تشخیص و درمان به موقع بیماری و با بهبود کیفیت مراقبت ها می توان میزان بقای نوزادان را افزایش داد
 • هدف از این تحقیق بررسی حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی ۶- IL در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی و مقایسه آن باCRP و I/T ratio

اسلاید ۶ :

بررسی متون

 • Boskabadi H و همکاران ۲۰۱۳
 • هدف مطالعه بررسی سرم اینترلوکین ۶ و ۸ و ۱۰ به عنوان مارکرهای اولیه عفونت نوزادان و ارتباط آن با مرگ ومیر و پیش اگهی آنها
 • ۸۴ نوزاد با سن ۷۲ ساعت در دو گروه مورد و شاهد تقسیم : گروه مورد ۴۱ نفر (نوزادان با  یافته های بالینی و آزمایشگاهی سپسیس و کشت خون و مایع بند ناف مثبت )و گروه مورد ۴۳ نوزاد سالم

اسلاید ۷ :

ادامه

 • نتایج : تفاوت معنادار آماری بین گروه مورد و شاهد در سطح اینترلوکین ۶ و ۸ و ۱۰ (P<0.001).
 • مقدار برش اینترلوکین ۶ ۱۰٫۸۵ Pg/ml : برای تمیز بین گروه مورد و شاهد و ۷۸٫۲ Pg/ml برای پیش بینی مرگ استفاده
 • مقدار برش اینترلوکین ۸ ۶۰٫۰۵ Pg/ml برای تفاوت بین عفونت قطعی و نامعین
 • بنابراین اینترلوکین ۶ و ۸ و ۱۰ بطور همزمان می تواند حساسیت و وی‍ژگی تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی را ارتقاء دهد
 • اینترلوکین ۶ دارای بالاترین ارزش برای پیش بینی عفونت و مرگ احتمالی در حالی که IL-8 با ارزش برای تشخیص عفونت قطعی

اسلاید ۸ :

بررسی متون

 • Janota و همکاران ۲۰۰۰ در مطالعه اینترلوکین ۶ ، پروکلسیتونین ، سی ریکتو پروتئین و نسبت نوتروفیل های نابالغ به کل نوتروفیل ها در تشخیص سپسیس زود هنگام در نوزادان با وزن خیلی پایین
 • هدف مطالعه : تعیین تاثیر سپسیس زود هنگام نوزادی بر اینترلوکین ۶ وسطح پروکلسیتونین و ارزیابی معنی داری مارکر معمولی عفونت crp و I/Tratioو مارکر جدید پرولاکتین و اینترلوکین ۶ بر تشخیص سپسیس زود هنگام نوزادی
 • مطالعه از نوع مطالعات بالینی آینده نگر و در موسسه مراقبت از مادر و کودک چک
 • اندازه گیری سطح اینترلوکین ۶ و پروکلسیتونین سرم در خون بند ناف در ۳۷ نوزاد کم وزن کمتر از ۳۵ هفته حاملگی
 • اندازه گیریIL-6 و سطح PCT همراه با CRP و I / T در خون نوزاد در ۲ ساعت بعد از زایمان

اسلاید ۹ :

بررسی متون

 • نتایج: تفاوت در مقادیر متوسط ​​CRP، I / T، IL-6، و PCT بین گروه “عفونت به اثبات رسیده” و “عفونت ثابت نشده” از نظر آماری معنی دار نبود
 • تنها نشانگر نسبتا حساس و متوسط ​​پیش بینی از عفونت زودرس در نوزاد نارس با وزن کم در PCT خون بند ناف مطالعه ما بود

اسلاید ۱۰ :

 • Kocabaş و همکاران ۲۰۰۷ : مطالعه نقش پروکلسیتونین ، crp ، اینترلوکین ۶ و اینترلوکین ۷ و فاکتور آلفا نکروز تومور در تشخیص عفونت نوزادی
 • هدف مطالعه: بررسی نقش پروکلسیتونین (PCT)، پروتئین واکنشی C (CRP)، اینترلوکین (IL) -6، IL-8 و تومور نکروز فاکتور آلفا (TNF آلفا) در تشخیص و ارزیابی پیش آگهی عفونت های نوزادان
 • بیست و شش نوزادان با مثبت شدن کشت خون و عفونت بالینی، در واحد مراقبت های ویژه نوزادان به دلیل شک بالینی سپسیس نوزادی بستری شدند گروه I) )و ۲۹ نوزاد سالم در واحد نوزادان و درمانگاه های سرپایی این بیمارستان پیگیری شدند گروه II) ) در همان دوره مورد مطالعه قرار گرفتند
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد