بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

طبیعت وخصوصیات ارتباط بین فردی:

  • ارتباط بین فردی را میتوان به صورت ارتباط رو در رو بین افرادی که مستقیما نسبت به هم آگاه هستند،تعریف کرد،وخصوصیات آن عبارتست از:

اسلاید 2 :

خصوصیات ارتباط بین فردی:

  • 1-هم فرستنده وهم دریافت کننده حاضر هستند واز شرایط ارتباط آگاه هستند.
  • 2- هر فرد شرکت کننده در فر ایند ارتباط، هر دو نقش فرستنده و دریافت کننده را بعهده می گیرد.بعبارت دیگر هر فرد دخیل درفرایند ارتباط باید دائما با فرد دیگر تطابق وسازگاری کند.در این نقش دوجانبه هم فرستنده وهم گیرنده باید با یکدیگر صحبت کنند،به هم گوش کنند و یکدیگررا مشاهده کنند.
  • 3- شرکت کنندگان در ارتباط بین فردی بهم وابسته هستند.که ناشی از این واقعیت است که هریک از طرفین ،هر دو نقش فرستنده وگیرنده را ایفا می کنند.هر کدام خود را به جای دیگری می گذارد وسعی می کند واکنش دیگری را پیش بینی کند ورفتار خود را مطابق واکنش دیگری ،تطبیق دهد.
  • 4- در ارتباط بین فردی ، معانی از اعمال و رفتار های شرکت کننده مشتق می شوند . رفتار ها عبارت ازاعمال قابل مشاهده هستند،یعنی آنچه که دیده یا شنیده می شود. فردی که از رفتار ها ،معانی را استنباط می کند ، ممکن است اشتباه کند یا نکند.

اسلاید 3 :

اصول مهارتهای بین فردی:( PLOT)
1Probing – سوال کردن
2- Listening گوش کردن
3- Observing  مشاهده کردن
4- Telling  ارائه اطلاعات  

اسلاید 4 :

سوال کردن:
عبارتست از کاوش- بررسی و بیرون کشیدن نکات مبهم چیزی و پی بردن به سرشت یا جزئیات آن
چه چیز سوال کنیم:
*واقعیات- احساسات- نظرات- تناقضات- سکوت- سایر واکنشهای کلامی و غیرکلامی مخاطبان مثل اخم و خاراندن سر
* آن چیزی که دانستنش برای ما  جهت رفع مشکلات مخاطب ضروری است

اسلاید 5 :

چرا سوال می کنیم:
1- برای دانستن- جستجو کردن – روشن کردن و کسب درک عمیقتری از واقعیات- موضوعات – احساسات و نظرات
2- برای ترغیب فرد دیگر به برقراری ارتباط- بیان کردن جزئیات و رک گویی در مورد دانسته ها- احساسات و نظراتش
3- برای هدایت ارتباط به سوی یک موضوع خاص
4- برای اینکه مخاطب مان احساس کند که ما به آنچه او برای گفتن دارد علاقه مندیم.

اسلاید 6 :

چگونه سوال کنیم:
1- باید به نحوی  عادی- ساده- اتفاقی و دوستانه سوال کنیم
2- باید  با استفاده از لغات تکنیکی – مطرح کردن سوالات پیچیده- سوالات فراوان در یک زمان خودداری کرد
3- سوالات را به نحو صادقانه ای بپرسید
4- سوالات باز منجر به گرفتن اطلاعات بیشتری میشود
5- احساسات فرد را در نظر بگیرید
6- اطمینان بدهید که اطلاعات محرمانه خواهد ماند
7-اگر لازم شد سوالات بیشتر و عمیقتری بپرسید
8-عزت نفس- نجابت و بزرگ منشی مراجعه کننده را به رسمیت بشناسید

اسلاید 7 :

گوش دادن
*عبارتست از توجه كردن به صداهايي كه با گوش شنيده مي شود .
*شامل مشاهده كردن ( با استفاده از ساير حواس) و درك شنونده است .

اسلاید 8 :

ما به چه چيزي گوش مي دهيم.
1 – واقعيات
2 – نظرات و احساسات
3 – روش صحبت كردن و بيان مطالب توسط فرد
4 – خلق مراجعه كننده ( غمگين – خوشحال)
5 – معني سكوت ( بي تفاوتي – ترس – خجالت – خشم – متوجه نشدن)
6 – موضوعاتي كه بيان نمي شوند ولي او را آزار مي دهند .
بطور كلي تمام اینها در 3 پیام فرستنده خلاصه میشود:
1-معاني لغوي و واقعي كلمات
2-معني وراي معاني تحت اللفظي كلمات
3-آنچه فرستنده راجع به خود به عنوان يك فرد مي گويد
مثلاً اگر کارمندی بگوید:‌من هميشه به اهداف خود در تنظيم خانواده مي رسم. یعنی
1 – من هرگز شكست نمي خورم
2 – من برتر از همكارانم هستم
3 – من بسيار هوشيار ، با وجدان ،‌منظم و متعهد هستم.

اسلاید 9 :

چرا ما گوش مي دهيم
1 – تا اطلاعات و درك مورد نياز را بدست آوريم
2 – تا به ديگران اجازه دهيم آزادانه و صادقانه تمام مطالب را بيان كنند.
3 – تا به درك و بصیرت عميق تري نسبت به مشكلات برسيم.

اسلاید 10 :

چرا ما گوش مي دهيم
1 – تا اطلاعات و درك مورد نياز را بدست آوريم
2 – تا به ديگران اجازه دهيم آزادانه و صادقانه تمام مطالب را بيان كنند.
3 – تا به درك و بصیرت عميق تري نسبت به مشكلات برسيم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید