بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

مبحث ورزش همانند هر فعاليت ديگر انساني با گذشت زمان دچار تغيير و تحول شده است. قوانين ورزشي و ابزار و تجهيزات ورزشي همگي دچار تغييرات مداوم هستند. ورزش از تكنولوژي روز جهاني گسسته نمانده و پيشرفت هاي تكنولوژيكي حضور خود را در صحنه ورزش نيز به نمايش مي گذارند.

دانش رو به رشد بشري ، همانطور كه در صحنه پزشكي تغييرات كاملاً محسوسي را ايجاد نموده ، در صحنه مهندسي نيز با دگرگون ساختن ساختارهاي قبلي تأثير قابل توجهي داشته است . توصيف علمي ورزش، به عنوان فعاليت متبحرانه انساني ، مستلزم ادغام دانش پزشكي و مهندسي مي باشد.

اسلاید 2 :

اين امر در مرحله اول موجب ارتقاء سطح دانش ورزشي متخصصين خواهد شد . اين بستر علمي وفني، در مراحل بعد ، توانايي درك علل تغييرات را افزايش داده و ايجاد ارتباط بين موقعيت كنوني وتغييرات آتي در قوانين و ابزار را از ديدگاه علمي ، فني و مهندسي ، در اختيار متخصصين قرار مي دهد .

دو مبحث بيومكانيك ورزش و مهندسي ورزش توصيف كننده قوانين حاكم  برحركت و اصول طراحي و بهينه سازي تجهيزات مي باشند.

اسلاید 3 :

ضرورت برپایی رشته مهندسی ورزش

برآورده کردن نیازهای پیشرفت رشته های علمی ورزش:

پیشرفت اجتماعی و گسترش علم و تکنولوژی برای شتاب در توسعه همه جانبه هر رشته علمی.در این مورد علوم ورزشی استثنا نمی باشد.

برآورده کردن نیازهای حل مسائل پیچیده در سیستم ورزشها:

با افزایش نیازهای جامعه به ورزش ، مسائل پیچیده در ورزش بیشتر پدیدار میشوند. این که چگونه به طور علمی و موثر آنها را حل کنیم  یک موضوع جدی است. مهندسی ورزش روشی است برای راهنمایی مردم در تحقیق و برنامه ریزی و طراحی و حل مشکلات بزرگ ورزش و یک روش اسلوب شناسی مصنوعی که به طور ترکیبی از انواع مختلف تئوریها-روشها،تکنولوژیها و آزمایشها استفاده می کند.

اسلاید 4 :

برآورده کردن نیاز به سازمان دهی و مدیریت ورزش:

به عنوان مثال چگونگی سازمان دهی ومدیریت المپیک پکن و اینکه چطور طرحهای بدنسازی بین المللی را با اعتبار پیاده کند. به منظور رسیدگی به این امور باید از تکنیکهای اداری  علمی در رشته‌های مهندسی ورزش استفاده کنیم.

اسلاید 5 :

مفهوم رشته مهندسي ورزش

مهندسي ورزش تخصصي است كه در آن طراحي عناصر ، فضاها و اماكن ورزشي از قبيل كف پوشها، فضا، نور و صداگيري و..... از يك سو و شناسايي نكات مهم در تحليل و طراحي ابزار جديد،‌ از سوي ديگر مورد توجه قرار مي گيرد. تجهيزات ورزشي غالباً جزيي از بدن انسان تلقي مي شوند. مهندسي پزشكي ، فيزيك مكانيك، تكنولوژي ساخت و توليد، دانش شيمي و پليمري و .. همگي در يك مجموعه و به منظور ساخت ابزار بهتر مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

اسلاید 6 :

ماهیت رشته مهندسی ورزش

همچنانکه مراحل مختلف یک تمرین ورزشی از یک طرف شامل فکر کردن، تصور کردن، برنامه ریزی ،طراحی ، نقشه ریختن  برای اجرای قبل از تمرین می باشند. و بعد از تمرین شامل  اختصار و ارزیابی تمرینات ورزشی است و امتحان کردن اینکه آیا آن تمرین علمی و معقول است.

 تمام فعالیت های قبل و بعد از تمرین های ورزشی با  تشکیلات علمی،و تئوری ها، و روش ها، و تکنیک های مورد استفاده در تحقیقات، در ارتباط هستند. جواب و حل این مشکلات از سیستم مهندسی ورزش(SSE) گرفته‌ می‌شود.

اسلاید 7 :

ويژگي رشته مهندسي ورزش

مهندسي ورزش به عنوان يك رشته پايه گذاري شده است و بايد داراي قدرت اجتماعي باشد همچنین داراي ويژگي تشخيص است.

ورزش یکی از علوم بین حوزه ای است که از سایر علوم به ویژه از تعلیم و تربیت، پزشکی، مهندسی و مدیریت برای بالندگی خود استفاده شایان توجه کرده است.

برای موفق شدن این رشته، مهندسی ورزشی باید اجتماعی شود و با استفاده از توان رسانه ها و تبلیغات ،مردم را با این رشته آشنا نمود.

اسلاید 8 :

آشنایی با سیستم مهندسی ورزش

 اگر سیستم مهندسی ورزش(SSE)را به عنوان یک  رشته  در نظر بگیریم شامل بخشهای زیادی است.از قبیل،کنترل و نظارت ورزشها، حوادث ورزشها، برنامه نویسی ورزش ها، ارزیابی ورزشها، تصمیم-ساخت ورزشها، ظاهرسازی ورزشها و غیره.

 بنابراین سیستم مهندسی ورزش(SSE) شامل سازماندهی،مدیریت و تصمیم گیری در ورزشها است، که وسایل حمایت کننده فنی و تکنیکی را برای حل کردن مشکلات پیچیده افراد فراهم می کند.

اسلاید 9 :

روش سيستم (SE)

  1. روش تحليلی سيستم
  2. روش شكل دادن
  3. روش پيش بينی

4.روش برنامه نویسی

  1. روش ارزیابی سیستم
  2. روش تصميم‌گيری
  3. روش کنترل سيستم
  4. 8. روش شبيه‌سازی
  5. و روش اطلاعی ورزشها

اسلاید 10 :

عناوين فعاليتها در راستاي مهندسي ورزش

طراحي و ساخت تجهيزات و وسايل ورزشي، بعنوان مثال:

طراحي و ساخت تجهيزات تيراندازي ( شامل تير، كمان و...)

طراحي و ساخت كليه تجهيزات اسكي

طراحي و ساخت ميل بهينه براي ورزش باستاني

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید