بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

باصنعتي شدن جامعه بشري از تحرك انسان ها كاسته شده وعوارض بسيار زيادي از كم تحركي نصيب نسل ما شده است ، انجام فعاليت هاي بدني وتحرك براي موجود زنده ازضروريات حيات به شمار مي آيد.مهمترين پيامد كم تحركي وعادت هاي غلط درفعاليت هاي روزانه ناهنجاري بدني مي باشد.پس براي رفع ناهنجاري بايد كارهايي را از پيش گرفت

اسلاید 2 :

باتوجه به اهميت قرار گرفتن بدن در وضعيت صحيح وپيشگيري از تغييرشكل هاي بدني بايد آموزش هايي براي خوب راه رفتن،خوب ايستادن به دانش‌آموزان داده شود ، وضعيت بدني يك عمل ناخودآگاه است،و وضعيتي كه شخص در دوران كودكي مي گيرد در تمام عمر تقريباثابت مي ماند.وآماري كه در كشور به وسيله مربيان تربيت بدني آموزش وپرورش به دست آمده حدود86درصد از افراد داراي ناهنجاري بالا تنه مي باشند.

اسلاید 3 :

روش انجام

درزنگ ورزش كلاس اول(د) دبيرستان ميرزاكوچك خان به طور تصادفي(31)نفر از دانش آموزان را انتخاب كرده كه با تست استندلر،مورد ارزيابي قرار گرفتند.(25)نفر از دانش آموزان داراي حداقل يكي از ناهنجاري هابودند. افتادگي شانه بااختصاص دادن (12)نفر به خود يكي از شايع ترين ناهنجاري ها بدني بوده است.

اسلاید 4 :

اصطلاحات

وضعيت بدني: ترتيب قرارگرفتن صحيح ومتناسب قسمت هاي مختلف بدن نسبت به خط ثقل را وضعيت بدني گويند.

 وضعيت بدني خوب: اين وضعيت با سه ويژگي مشخص مي گردد.1-حداكثر كارايي 2-حداقل انرژي مصرفي 3-حداقل درد وناراحتي

وضعيت بدني غير طبيعي: منظور وضعيت بدني شل و راحت است

اسلاید 5 :

اصلي ترين علل بروز ناهنجاري هاي وضعيتي

1-فقر حركتي

2-وضعيت نامناسب

3-استفاده از پوشاك وكفش هاي نامناسب

4-تقليد الگو هاي غلط حركتي

5-اختلالات ژنتيكي

اسلاید 6 :

انواع ناهنجاري هاي بدني

1-عارضه سر به جلو:به قرار گيري سروگردن جلو تر از وضعيت طبيعي اطلاق مي شود

اسلاید 7 :

ادامه انواع ناهنجاري هاي بدني

2-شانه نامتقارن: به پايين قرار گرفتن شانه ها از حد طبيعي گويند

اسلاید 8 :

3-كيفوز پشتي: افزايش بيش از حد طبيعي قوس كمر گويند

اسلاید 9 :

4-اسكوليز: انحراف طرفي ستون فقرات راگويند

اسلاید 10 :

حركات اصلاحي

حركات اصلاحي به عنوان يكي ازشاخه هاي نوين وتوانمندعلم تربيت بدني ,ارتوپدیک مي كوشدتاضمن شناسايي عوارض وناهنجاريهاي وضعيتي وآموزش صحيح اصول مربوط به حركت اصلاحي اقدام به پيشگيري ودرمان ناهنجاري نمايد.حركت اصلاحي از مجموعه ي حركات ونرمشهايي تشكيل شده است.كه مي توانند سبب رفع و اصلاح ضعف هاي جسماني شوند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید