بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- پل فلزی سورن Severn Iron Bridge

مکان : کول بروکدال ، انگلستان

تاريخ ساخت : 1776 تا 1779 ميلادی

سيستم سازه ای : قوس چدنی

اسلاید 2 :

1- پل فلزی سورن Severen Iron Bridge

اين پل مرکب از يک قوس نيمدايره با پنج تويزه موازی است

اسلاید 3 :

2- پل ساندرلند Sunderland Bridge

مکان : بريستول ، انگلستان   تاريخ ساخت : 1793 تا 1796 ميلادی

اسلاید 4 :

3- پل معلق کليفتون Clifton Suspension Bridge

مکان : بريستول ، انگلستان

تاريخ ساخت : 1836 تا

1864 ميلادی

اسلاید 5 :

3- پل معلق کليفتون Clifton Suspension Bridge

پل معلق کليفتون که برروی رودخانه آون احداث شد به‌عنوان يکی از

شاهکارهای مهندسی قرن نوزدهم انگلستان شناخته گرديد

اسلاید 6 :

4- گلخانه‌ی بزرگ چاتزورث

مکان : دربی‌شاير ، انگلستان

تاريخ ساخت : 1836 تا

1841 ميلادی

اسلاید 7 :

5- گلخانه‌ی باغ گياه‌شناسی سلطنتی

مکان : کيو ، انگلستان

تاريخ ساخت : 1844 تا

1848 ميلادی

اسلاید 8 :

 6 - قصر بلورين Crystal Palace

مکان : هايد پارک لندن ، انگلستان

تاريخ ساخت : 50-1851ميلادی

اسلاید 9 :

 6 - قصر بلورين Crystal Palace

کليه اجزای اين پروژه پيش ساخته بودند

استخوانبندی باربر و تأسيسات لوله کشی ساختمان هر دو يکی است

اسلاید 10 :

7 – پل بروکلين Brooklyn Bridge

مکان : نيويورک ، ايالات متحده

 تاريخ ساخت : 1870 تا 1883 ميلادی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید