دانلود فایل پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت

قابل ویرایش
صفحه
تومان

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 

کمیته موقت صندوق بین المللی (IMF  ) درسال ۱۹۸۶میلادی ضوابط لازم الاجرا بودن شفافیت بودجه ای را براساس طبقه بندی نظام آمارهای مالی دولت که با رعایت خصوصیات زیر انجام می گیرد اعلام نمود :

۱ – شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهی ها – درآمدها وهزینه ها )

-عدم فروش دارایی های سرمایه ای بعنوان درآمد .

-جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی

-۲- هماهنگی با استاندارد های پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول

-قابلیت مقایسه بودن بودجه به عملکرد دولتها با یکدیگر .

اسلاید ۲ :

دستور العمل نظام آمار های مالی دولت ، یا همان GFS نظام آماری تخصصی اقتصاد کلان را تشریح می کند .

 این دستور العمل ، اصول اقتصادی وحسابداری تحلیلی مناسب را برای ارائه آمار های بودجه ای فراهم می سازد .

این دستور العمل به جنبه های علمی گرد آوری آمار ها بطور نظام مند نمی پردازد اما وظیفه راهنمایی در این زمینه ها را بر عهده دارد .

اسلاید ۳ :

۱- تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل وارزیابی سیاست مالی :

هدف اصلی از GFS تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل و ارزیابی سیاست مالی ، به خصوص عملکرد کل بخش دولت و در سطحی وسیعتر عملکرد بخش عمومی هر کشور است .

کل بخش دولت شامل دستگاههایی است که سیاست عمومی را اغلب از طریق ارائه خدمات غیر بازاری وتوزیع مجدد درآمد وثروت همراه با فعالیت هایی اجرا می کنند که ، با وضع مالیات های اجباری پشتیبانی می شوند .

اسلاید ۴ :

تحلیلگران مالیه عمومی برای تجزیه وتحلیل بخش عمومی ، سهم آن

 در تقاضای انباشته ، سرمایه گذاری وپس انداز و اثر سیاست  

بودجه ای براقتصاد از قبیل استفاده از منابع ، وضعیت پولی وبدهی

ملی و بار مالیاتی ، تعرفه حمایتی و شبکه ایمنی اجتماعی

بطور سنتی از آمار های بودجه ای استفاده کرده اند .

اسلاید ۵ :

تحلیلگران در بیا ن اثر بخشی مخارج بر فقر زدایی ، استقرار سیاست

 های مالی ، خالص بدهی ، خالص ثروت و مطالبات احتمالی به عهده

 دولت ، از جمله تعهدات مستمری باز نشستگان تامین اجتماعی ،

علاقه روز افزونی از خود نشان داده اند .

اسلاید ۶ :

برای دستیابی به این هدف تحلیلی ، اغلب بجای استفاده از آمار کل

بخش دولت از آمار بخش عمومی استفاده می شود .

شرکت های عمومی مالی وغیر مالی می توانند سیاست های مالی

 دولت را از روش های مختلف تحقق بخشند وتجزیه وتحلیل فعالیت

 های مالی اغلب بجای استفاده از آمار داد وستد های نیازمند آمار کلیه

 فعالیت ها است .

اسلاید ۷ :

دستور العمل GFS ، معیار های شناخته شده بین المللی را به منظور

 گرد آوری آمارهای مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل های مالی به هنگام

 می کند .

نظام های دیگر آماری عبارتند از نظام حساب های ملی ودو نظام

تخصصی که بر تراز پرداخت ها وآمارهای پولی و مالی تاکید دارند .

اسلاید ۸ :

مفاهیم ، طبقه بندی ها وتعاریف پایه ای مورد استفاده در این دستور العمل ، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی واستدلال هایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است .

نظام آمار های مالی دولت براقتصاد کلیه کشور ها صرف نظر از ساختار نهادی یا قانونی آن کشور قابل کاربرد است .

ممکن است قسمت هایی ، قابل کاربرد در برخی کشور ها نباشد .

اسلاید ۹ :

۱- کلیه بخش عمومی و بخش دولت :

نظام آمارهای مالی دولت برای تولید اطلاعات خلاصه شده عملکرد

 کلی و موقعیت های مالی بخش عمومی وکل بخش دولت ، از یکسری

 اقلام تراز کننده نظیر خالص تراز عملیاتی ، خالص وام دهی و وام

گیری و تغییر در ارزش ویژه استفاده می کند .

اسلاید ۱۰ :

۲ – فعالیت های سطح مشخصی از دولت :

برخلاف سایر آمارها ، از آمار های تفضیلی نظام آمار های مالی دولت

 می توان برای بررسی سطوح مشخص فعالیت های دولتی استفاده

 کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت تومان در صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد