بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاريخچه مشاركت

تاريخ بشر آغاز نظام مشاركتي را به نظام مردم سالار يونان باستان و تا حدودي روم باستان نسبت مي‌دهد كه كنسول يا نمايندگان مردم در مجلس سنا به صورت فردي يا گروهي پيشنهادهايي را براي اداره حكومت ارائه داده و پس از بررسي و شور به تصميم‌گيري گروهي مي‌پرداختند.

در سال 1867 (آلفرد كروپ) در كارخانه فولادسازي كروپ، اولين قدم را در راستاي تشويق كاركنان جهت ارائه پيشنهاد برداشت و ايده‌پردازي و نوآوري را در شرح وظايف كارگران قرار داد.

اسلاید 2 :

در سال 1880 در انگلستان و در كارخانه كشتي‌سازي (ويليام دني و برادران) برنامه تشويق كارگران در مقابل ارائه پيشنهاد پياده شد.

در اوايل قرن بيستم نظام پشنهادها در صنايع آمريكا آغاز و به سرعت گسترش يافت كه تأكيد آنها بر پاداشهاي مالي بود و كمتر به انگيزه‌هاي دروني توجه داشتند.

پس از جنگ جهاني دوم ، مسئولين اجرايي ژاپن در هنگام بازديد خود از آمريكا با اين شيوه آشنا شده و آن را به ژاپن انتقال دادند. اما اين سرايت بسيار هوشمندانه بود زيرا ژاپني‌ها بر عكس آمريكاييها به جاي تأكيد بر انگيزه‌هاي مادي صرف به انگيزه دروني و معنوي در ارائه پيشنهاد اولويت دادند. (ماتسوشيتا، 1985، 6 ميليون، رتبه اول ، هر نفر با 17000 پيشنهاد)

اسلاید 3 :

تاريخ درخشان اسلام نيز شاهد مشاركت‌پذيري و مشورت خواهي امامان بزرگوار و پيامبر اكرم (ص) در زمينه‌هاي مختلف است كه مهمترين آن پيشنهاد حفر خندق توسط سلمان فارسي در جنگ خندق مي‌باشد كه به نام روز پيشنهاد در ايران پيشنهاد شده است.

نظام پيشنهادها در ايران از سال 1365 و دركارخانه رادياتورسازي ايران آغاز گرديد و به سرعت در كارخانه‌هاي وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، بنياد مستضعفان و صنايع ملي ايران گسترش يافت كه از جمله مي‌توان به شركت‌هاي نورد و توليد قطعات فولادي، آكام فلز، سوليران ، نورد آلومينيوم اراك و كنتورسازي اشاره نمود.

اسلاید 4 :

شركت ايران خودرو در سال 1370 نظام پيشنهادها را آغاز نمود ، شركت ملي صنايع پتروشيمي 1375، شركت سايپا 1375 و به تدريج در اكثريت صنايع و سازمانهاي دولتي و خصوصي گسترش يافت.

در حال حاضر نظام پيشنهادها در اكثر سازمانها و شركتهاي معتبر جهاني و ايراني با استفاده از فناوري اطلاعات فعاليت مي‌نمايد، مانند شركت ايران خودرو كه با نصب ايستگاههاي متعدد دريافت پيشنهاد در سالن هاي شركت، ساليانه بالغ بر يكصد هزار پيشنهاد دريافت نموده و در مدت كمتر از يك هفته به آن رسيدگي مي‌نمايد.

اسلاید 5 :

انواع سبك رهبري

سبك رهبري در هر سازماني مي‌تواند يك نقطه از يك طيف باشد كه يك سرآن استبداد و سر ديگر آن مشاركت كامل است.

S1 : سبك رهبري استبدادي يا استثماري است كه سازمان فقط بر اساس رأي مدير كار مي‌كند. به اين سبك اصطلاحاً دستوري (Telling) نيز گفته مي‌شود.

S2 : سبك آمرانه اما خيرخواهانه است كه مدير با كاركنان خود برخوردي پدرانه دارد كه اصصلاحاً به آن سبك معامله‌اي (Selling) مي‌گويند.

S3 : سبك رهبري مشاوره‌اي و مشاركتي است كه اصطلاحاً به آن سبك حمايتي (Supporti e) مي‌گويند.

اسلاید 6 :

S4 : سبك رهبري مشاركت جويانه‌ است كه مدير به طور كامل به كاركنان در همه امور اعتماد و اطمينان دارد و كليه كارها را به آنها تفويض مي‌نمايد. در اين سبك مشاركت گروهي و دخالت فعالانه كاركنان در تصميم‌گيريها مورد تاكيد است كه اصطلاحاً به آن سبك تفويضي (Deligating) مي‌گويند.

اسلاید 7 :

مراحل بلوغ سازماني

بلوغ سازماني يا رشد يافتگي (Maturing) داراي مراتب مختلفي است :

M1 : مدير و كاركنان در انجام كارهاي محوله احساس ناتواني، بي‌ميلي، و يا ناامني مي‌كنند و تعهد، انگيزه و اطمينان لازم را ندارند.

M2 : مدير و يا كاركنان در انجام كار ناتوان هستند، اما تمايل به انجام كار دارند به عبارتي كاركنان تا زماني كه مورد حمايت قرار مي‌گيرند در انجام امور كوشش مي‌كنند.

M3 : كاركنان توانايي شامل دانش‌، تجربه و مهارت لازم را به دست آورده‌اند اما اطمينان ندارند كه به تنهايي مي‌توانند از عهده وظايف برآيند.

M4 : كاركنان داراي توانايي، انگيزه و تمايل و اطمينان لازم جهت انجام كارها و وظايف مي‌باشند.

اسلاید 8 :

مديريت كيفيت فراگير

Total QualityManagement

روش مديريتي كه اساس آن محور بودن كيفيت و مشاركت همه اعضاي سازمان مي‌باشد و هدف آن نيل به موفقيت دراز مدت از طريق جلب رضايت مشتري و تأمين منافع همه اعضاي سازمان و جامعه است.

اين مديريت در پي ايجاد محيطي است كه:

1 ـ ترس وجود نداشته باشد.

2 ـ انجام وظيفه مايه افتخار پرسنل باشد.

3 ـ هر يك از كاركنان، خود را عضوي از خانواده سازمان بدانند.

4 ـ ارتباط بين مديريت و كاركنان صميمانه باشد.

اسلاید 9 :

5 ـ انگيزه ارتقاء شغلي و مهارتي در كاركنان بالا باشد.

6 ـ نيل به اهداف سازمان بر منافع شخصي كاركنان ارجح باشد .

7 ـ كاركنان وظايف خود را شناخته و در پي بهبود مستمر آن باشند (PDCA) .

8 ـ فرهنگ مشتري مداري در تمام بخشهاي سازمان توسعه يابد.

اسلاید 10 :

چهار اصل مهم در مديريت كيفيت جامع

1 ـ منافع جامعه را در بر داشته باشد (كيفيت، رفع نيازها).

2 ـ منافع كاركنان را ايجاد نمايد (رشد، انگيزه)

3 ـ منافع سازمان را ممكن سازد (ارتقاء و اعتبار).

4 ـ منافع سهامداران و هيئت امنا را موجب گردد (سودآوري).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید