بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • ما به یک روان شناسی جدید نیاز داریم.
 • نظریه ی انتخاب: ما خودمان هستیم که تمام اعمالمان از جمله احساس بدبختی مان را انتخاب می کنیم.
 • نظریه انتخاب با سنت باستانی ((من صلاح تو را می دانم)) مخالف است.
 • گذر از کنترل بیرونی و دریافت کنترل درونی
 • دکتر گلاسر: من در این کتاب روان شناسی دنیا را زیر سئوال می برم.

اسلاید 2 :

 • نیاز ها و احساسات
 • 5نیاز اساسی انسان
 • 1-زنده ماندن ((نیاز به بقا))
 • تمام موجودات زنده به لحاظ ژنتیکی برای زنده ماندن تلاش می کنند ganas سماجت و عقب نشینی

اسلاید 3 :

 • 2- عشق و و تعلق خاطر
 • در مورد عشق بیشتر دوست داریم گیرنده باشیم تا دهنده
 • شرط تداوم یافتن رابطه ی عاشقانه و جنسی این است که زندگی شخصی خود را نیز داشته باشیم ؛ علایق،سرگرمی ها، دوستان شخصی...
 • 3-قدرت
 • در جامعه ای که مبنایش کنترل بیرونی است ، این قدرتمندان هستند که واقعیت را تعریف می کنند ، حتی اگر تعریف آنها به ضرر ما باشد.

اسلاید 4 :

 • 4-آزادی
 • کنترل بیرونی که فرزند قدرت است، دشمن آزادی است قانون خونبارش می گوید: از قدرت خود برای کشتن مخالفین ات استفاده کن .
 • علت اصلی رنج و درد بشر در سراسر دنیا همین است.
 • 5-تفریح
 • پاداش ژنتیکی یادگیری
 • مهم ترین خصیصه ی تفریح خنده است.
 • وقتی زندگی به تلخی می گراید ، تفریح و سرگرمی اولین قربانی آن است.

اسلاید 5 :

 • نیازها و روابط
 • آزادی معنایش آزاد شدن از همه چیز نیست ژن های ما اجازه نمی دهند تا این حد آزاد باشیم.
 • دنیای کیفی ما
 • دنیای واقعی:
 • دنیایی که در آن می بینیم می شنویم لمس می کنیم می چشیم و می بوئیم.
 • دنیای کیفی:
 • دنیایی شامل گروه کوچکی از عکس ها که بهترین راه ارضای نیازهای اساسی را نشان می دهندو اندکی پس از تولد در حافظه خلق می شوند.

اسلاید 6 :

 • ***بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که محتوای دنیای کیفی خود را با همسرتان در میان بگذارید.
 • اگر می خواهید به سوی نظریه ی انتخاب برویم بهتر است طرز تفکر خود را عوض کنیم.

اسلاید 7 :

 • تعریف مجدد آزادی
 • 10 اصل بدیهی نظریه انتخاب
 • ما فقط می توانیم رفتار خودمان را کنترل کنیم.

اسلاید 8 :

ما فقط به دیگران اطلاعات می دهیم و از دیگران اطلاعات می گیریم.

مشکلات روان شناختی دراز مدت ؛مشکلات رابطه ای هستند.

مشکل رابطه ای همیشه جزئی از زندگی کنونی ماست.

ما تحت 5 نیاز ژنتیکی هستیم.

اسلاید 9 :

نباید انتخاب کنیم که زندانی گذشته باشیم.

ما فقط با ارضای عکسهای درون دنیای کیفی خود می توانیم این نیازها را بر آورده کنیم.

رفتارهای کلی با افعال آن هم به صورت مصدر نام گذاری می شوند.

رفتارهای کلی انتخابی هستند اما  ما فقط روی مولفه های عملی و فکری آنها کنترل مستقیم داریم.

مدل اتومبیل :       چرخ های جلو........................ عمل و فکر

                 چرخ های عقب.......................احساس و فیزیولوژی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید