دانلود فایل پاورپوینت نقش معلم در کلاس

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقش معلم در کلاس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقش معلم در کلاس قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

زمانی که معلم آموزش دهنده ی صرف دروس می شود ،دانش آموز فقط به اطلاعات ودانش دست می یابدامازمانی که معلم راهنماومشاورمی شوددانش آموزوعلاوه برکسب دانش واطلاعات به نگرش ومهارت نیز دست می یابد وزمینه ی تربیت دینی ،اجتماعی و…او فراهم می گردد

اسلاید ۲ :

پیشگیری از اقدامات اضطراب زا در کلاس،آموزش مواجهه ی تدریجی با موقعیت اضطراب زا ، استفاده از تصویر سازی ذهنی وکوچک کردن موقعیت اضطراب زا ، آموزش تنفس عمیق وتجسم موقعیت خوشایند
ترغیب به ورزش ، مدیریت استرس ، مثبت اندیشی،ارجاع

اسلاید ۳ :

نشاط وشادابی در وجود خود معلم ،ایجادزمینه مشارکت دانش آموز متناسب با زمینه ی توانمندی وعلاقه اش ،ایجاد شرایطی که دانش آموزموفقیت را تجربه کند ،شناخت عوامل خانوادگی وتاثیر گذاروسعی در رفع آنها پرهیز ازتحقیر دانش آموزان،نقش حمایتی معلم برای دانش آموزان،نقش حمایتی معلم برای دانش آموز افسرده ، ایجاد زمینه های شادی ونشاط درکلاس درس ،ارجاع به موقع

اسلاید ۴ :

تصحیح نگرش فرد دربارهی کمرویی وی، شرکت دادن دانش آموز درکارهای گروهی ،مسئولیت دادن به وی ،تشویق های کلامی وغیر کلامی به موقع ،شناسایی توانمندی هاونکات مثبت فردوتقویت آنها،تشویق به حضوردرموقعیت های نمایشی،شرکت در بازی های گروهی ،شرکت در فوق برنامه های مدرسه ایفای نقش در موقعیت های تخیلی ،مواجهه های تدریجی فرد در موقعیت های استرس زا،عدم سرزنش در جمع خانواده ومدرسه ،آموزش جرات ورزی،تقویت نکردان کم رویی،تقویت رفتارهای مغایر

اسلاید ۵ :

محمل کردن یک سری وظایف ومسئولیت ها به دانش آموز باحفظ مراقبت ،تغییرجای دانش آموزتغییردر روش های تدریس وجذاب کردن محیط کلاس برای دانش آموز،بررسی علل عدم توجه (در خانواده ، گرسنگی ،صحبت با دوستان…..)ارتباط با خانواده در جهت رفع مشکل ،ارجاع به مراکز مشاوره وفرد متخصص ، تقویت رفتارهای مثبت درهنگامی که دانش آموز تمرکز می نماید،آموزش های لازم در جلب توجه دانش آموزان

اسلاید ۶ :

محمل کردن یک سری وظایف ومسئولیت ها به دانش آموز باحفظ مراقبت ،تغییرجای دانش آموزتغییردر روش های تدریس وجذاب کردن محیط کلاس برای دانش آموز،بررسی علل عدم توجه (در خانواده ، گرسنگی ،صحبت با دوستان…..)ارتباط با خانواده در جهت رفع مشکل ،ارجاع به مراکز مشاوره وفرد متخصص ، تقویت رفتارهای مثبت درهنگامی که دانش آموز تمرکز می نماید،آموزش های لازم در جلب توجه دانش آموزان

اسلاید ۷ :

تجدید نظر در روش های تدریس، آموزش روش صحیح مطالعه ،آموزش روش برنامه ریزی درسی آموزش روش تمرکز حواس وتقویت حافظه ،بیان الگو وشخصیت های علمی جهت ایجاد نگیزه ،استفاده از فوق برنامه ها وکلاس های رفع اشکال ، دادن تکالیف با توجه به علاقه دانش آموز ، پرهیز از برچسب زدن ونام گذاری دانش آموزان به گروههای قوی وضعیف ،آموزش توسط گروه همسالان

اسلاید ۸ :

استفاده از قراردادرفتاری،دادن مسئولیت درکلاس ومدرسه،تقویت رفتارهای مغایر(تقویت رفتارمطلوب)استفاده از روش های اصلاح رفتار،تغییرنگرش منفیدانش آموزنسبت به خود،استفاده از روش های صحیح تخلیه انرژی ،شناسایی استعدادها وتوانمندی ها وهدایت آنها، ارجاع
قلدری وتهدید دیگران،آغازگردرگیری فیزیکی ،استفاده از ازوسایل آسیب رسان در درگیری ،وادارنمودن فرددیگری به فعالیت جنسی،دروغگویی برای رسیدن به اهداف،دزدیدن وسایل دیگران،تخریب اموال عمومی ،فرار از منزل ومدرسه

اسلاید ۹ :

معلمین هیجانات وخشم خودرا کنترل نمایند،توجه کافی به تفاوت های فردی دانش آموزانبا مطالعه ی دقیق سوابق دانش آموز ، پرهیز از تنبیه توسط معلم ،مدیر،معاون،پرهیز از برچسپ زدن،پرهیز ازپیش داوری وقضاوت بی مورد،پرهز از تبعییز قایل شدن بین دانش آموزان، شناختکافی نسبت به ویژگی های دوران نوجوانی وبلوغ ،پذیرش بدون قید وشرط وتوجه کافی از ناحیه معلم ،پرهیز ازمقایسه های توسط عوامل مدرسه ،هماهنگی عوامل مدرسه در اعمال شیوه های انضباطی،اطلاع رسانی کافی به دانش آموز در رابطه با مقررات مدرسه ومواردی که لازم است رعایت کنند،شناخت جو عاطفی خانواده
پرخاشگی فیزیکی،صدمه رساندن به خود ودیگران،صدمه رساندن به اموال دیگران با هدف آزاررساندن،اعمالی مثل درب را به هم کوبیدن،پرتاب اشیا،فحش وناسزاگفتن به دیگران،مسخره کردن با هدف آزاررسانیدن،نیاز به جلب توجه وپذیرش

اسلاید ۱۰ :

رازداری وپرهیز از برچسب زدن به دانش آموز ،عدم توجه به نمره ،بررسی علل دروغگویی وتقلب (بررسی ترس ها واضطراب هاِ پنهان در دانش آموز )تکریم شخصیت دانش آموز تقویت جنبه های مثبت شخصیت دانش آموز،بحث گروهی با دانش آموز ان در باره ی علل دروغگویی وتقلب وبررسی نتایج آن و استفاده از نظرات دانش آموزان درتغییر رفتار ،توصیه های تربیتی برای خانواده ،استفاده از همیار مشاور ودانش آموز ان رهبر درکلاس
اضطراب وترس ، معلمین دیگر نیز گله دارند،مشاهده دروغگویی از دانش آموزان دیگر،مشاهده ی معلمیندرکلاس درس که تقلب می کند یا کسب اطلاعات از والدین در زمینه ی دروغگویی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد