دانلود مقاله بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه

فهرست شماره صفحه
فصل اول:
1-1 مقدمه
1-2 طرح مسئله
1-3 هدف تحقیق
1-4 اهمیت تحقیق


1-5 سؤالات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 تعریف متغیرها
2-2 مروری بر تحقیق های انجام شده
فصل سوم: روش شناسی


3-1 روش اجرا
2-3 جامعه مورد مطالعه
3-3 نمونه و شیوه نمونه گیری
3-4 ابزار اندازه گیری


3-5 روش آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
ارائه و تجزیه و تحلیل نتایج کمی
فصل پنجم: نتیجه گیری
تفسیر نتایج ( نتیجه گیری کلی)
منابع
ضمائم


فصل اول
مقدمه:
در این تحقیق آماری با بررسی ها و جمع آوری اطلاعات فراوان از دانش آموزان مدارس مختلف در سطح شهرستان ورامین کوشیدیم تا نقش و تأثیر معلم تربیت بدنی را در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه مشخص کنیم و با روش های آماری مختلف به انجام این امر پرداختیم.


طرح مسئله:
مسئله ی مورد نظر و پیش رو در این تحقیق این است که میزان تأثیر معلم تربیت بدنی در رشد دانش آموزان دوره متوسطه و همچنین در تغییر و جهت دادن به باورهای آنان که یکی از مسائل مهم در این دوره است می باشد.


هدف تحقیق:
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی مشکلات موجود در بین دانش آموزان دوره متوسطه و همچنین دبیران تربیت بدنی آن ها در انجام فعالیت های ورزشی و نبود امکانات کافی و بحث در مورد چگونگی رابطه میان دانش آموز و دبیر در جهت راهنمایی مثبت دانش آموز می باشد.

اهمیت تحقیق:
محوری ترین و مهم ترین اهمیت این تحقیق این است که با مکاشفه ی مشکلات موجود در بین دانش آموزان و دبیران وهمچنین دیگر مشکلات بتوانیم در آینده مقداری از این مشکلات را که در حد توان است برطرف نماییم.
سؤالات تحقیق:
در این قسمت به معرفی فرایضی که برای انجام این تحقیق انتخاب شده می پردازیم:
( فرضیه: حدس و گمان هایی است که برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب و هدف موضوع از طرف پژوهشگر بیان می شود.)
1-دبیران تربیت بدنی نقشی مستقیم در جهت دهی باورهای دانش آموزان دارند.
2-با عملکرد خوب دبیران، دانش آموزان رشد خوب و بهتری خواهند داشت.
3-عدم وجود امکانات کافی برای انجام فعالیت و زمان کافی باعث می شود دبیر تربیت بدنی در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل شود.


فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعریف متغیرها:
دانش آموزان مورد مطالعه: تمامی دانش آموزانی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند در رده ی سنین 14 تا 18 سال قرار داشته اند و از بین دختران و پسران انتخاب شده اند.
دبیر یا معلم تربیت بدنی: به معلمی گفته می شود که وظیفه اش کنترل و نظارت بر دانش آموزان در زنگ ورزش و راهنمایی آنان در زمینه های اعتقادی و باورهایشان و همچنین مشخص کردن نوع ورزش های انجام شده و چگونگی انجام آن ها می باشد.


مکان مناسب برای ورزش: به مکانی گفته می شود که دانش آموزان بتوانند در آن به صورت گروهی یا انفرادی با احتمال کمترین خطر ممکن به ورزش و انجام فعالیت های ورزشی بپردازند.

مروری بر تحقیق های انجام شده:
فصل سوم: روش شناسی
روش اجرا:
در انجام این تحقیق از روش میدانی استفاده شده و در آن شیوه از پرسش نامه های آماری استفاده شده که در بین مدارس متوسطه شهرستان ورامین با همکاری مسئولین مدرسه توزیع گشته و پاسخ داده شده اند که پس از پاسخ دهی آن ها جواب ها در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته اند.
جامعه ی مورد مطالعه:
جامعه مورد مطالعه ی ما نمونه ای از دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهرستان بوده که از بین مدارس دخترانه و پسرانه از انواع مدارس عادی غیر دولتی و نمونه انتخاب شده اند.

نمونه و شیوه ی نمونه گیری:
نمونه ی مورد بررسی ما از جامعه ای 100 نفری تشکیل شده که به طور تصادفی از هر نوع مدارس عادی غیر دولتی و نمونه ی دخترانه و پسرانه، یک کلاس انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند و سعی شده از تمامی قسمت های شهر و همه ی قشرها نمونه داشته باشیم.
ابزار اندازه گیری:
همانطور که در قبل به این موضوع اشاره شده ابزار اندازه گیری ما در این تحقیق پرسش نامه بوده به دلیل این که نمی توانسته ایم با تک تک اعضای نمونه به صورت شفاهی مصاحبه کنیم و وقت در انجام این تحقیق برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
روش آماری:
برای بررسی روش این تحقیق با استفاده از پاسخ های داده شده در پرسش نامه ها و جمع آوری آن ها بر رسم نمودارهای ستونی و جدول های نسبی و درصدی در فصل 4 پرداخته ایم و هر یک را نیز شرح داده ایم.


فصل پنجم: تفسیر نتایج
در این فصل که مهمترین بخش این پروژه می باشد به تفسیر نتایج به دست آمده در فصل چهارم پرداخته و با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای مناسب سعی در رفع مشکلات موجود و قوت گرفتن نقاط مثبت داریم. در ضمن با ارائه ی نمونه ای از پرسش نامه ها و معرفی نامه و منابع و مآخذ این تحقیق را به پایان می رسانیم.
تفسیر نتایج کلی:
با توجه به نتایج به دست آمده از طریق پرسش نامه ها ، نتایج زیادی را گرفتیم که شرح آن ها به صورت زیر است:
در اکثر مدارس شهرستان ورامین در مقطع متوسطه دبیرانی به عنوان دبیر تربیت بدنی مشغول به فعالیت می باشند که از میان آن ها تعداد زیادی از اطلاعات کافی در زمینه های ورزشی برخوردارند و در حین زنگ های ورزش نظارت زیادی بر دانش آموزان دارند و فراخواندن دانش آموزان بر گرم کردن خود در حفظ سلامتی دانش آموزان می کوشندو در طول زنگ های ورزشی تا حدی به همراهی دانش آموزان می پردازند و با دانش آموزان رفتار مناسبی دارند اما نکته ی قابل توجه این است

که دبیران در زنگ های ورزش به صحبت در مورد باورها و عقاید اعتقادی نمی پردازند و در بعضی از موارد اخلاق آن ها به گونه ای نیست که بتوان از آن ها الگوبرداری کرد ولی مقدار استفاده ی دبیران از کلمات غیراخلاقی بسیار کم بوده و با دانش آموزان متخلف نیز در مواقع لازم برخورد می کنند. از نکات قابل ذکر دیگر وجود رابطه ی خوب در بین دانش آموزان و دبیران می باشد و این که دبیران در حین زنگ های ورزشی تا حدودی تجربیات خود را به دانش آموزان انتقال داده و از دانش آموزانی که فعالیت نمی کنند درخواست همراهی کرده و در صورت عدم اطاعت آن ها از نمره ی آن ها می کاهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه

word قابل ویرایش
48 صفحه
21700 تومان
بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطهفهرست شماره صفحهفصل اول:1-1 مقدمه1-2 طرح مسئله1-3 هدف تحقیق1-4 اهمیت تحقیق1-5 سؤالات تحقیقفصل دوم: ادبیات تحقیق2-1 تعریف متغیرها2-2 مروری بر تحقیق های انجام شدهفصل سوم: روش شناسی3-1 روش اجرا2-3 جامعه مورد مطالعه3-3 نمونه و شیوه نمونه گیری3-4 ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر اضطراب بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه در زمان آزمون

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
بررسی تاثیر اضطراب بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه در زمان آزمونبررسی تاثیر اضطراب بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه در زمان آزمون :پیشگفتار :اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ احساس‌ ناراحت‌کننده‌ و مبهم‌ ترس‌ ، وحشت ‌، یا خطر با منشای‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد مستولی‌ می‌گردد. برای‌ بعضی‌ از افراد این‌ حالت‌ ممکن‌ اس ...

مقاله در مورد دانلود مقاله مقایسه و توصیف دیدگاه های مدیران ، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه و وضعیت کیفی و کمی اجرای درس تربی

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
تحقیق، مقایسه و توصیف دیدگاه های مدیران، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه و وضعیت کیفی و کمی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطهچکیده : هدف این تحقیق، مقایسه و توصیف دیدگاه های مدیران، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه و وضعیت کیفی و کمی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنم ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
82 صفحه
28700 تومان
پیشگفتار :بايد اين مطلب مهم را در نظر داشت كه جوامع پيشرفته بشري با عنايت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله هاي ترقي و توسعه همه جانبه را به پيمايند.در توسعه آموزش و پرورش ملاكها و فاكتورهاي متعددي نقش دارند .مهمترين آن نظام ارزشيابي در آموزش مي باشد .آموزش را مي توان به عنوان فرايند كنش متقابل معلم ...

مقاله در مورد نقش دانشگاه بر تربیت بدنی

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
نقش دانشگاه بر تربیت بدنیتاریخچه ومعرفیاداره تربيت بدني در سال 1340 تأسيس گرديد. تربيت بدني دانشگاه شامل دو بخش اداره تربيت بدني و گروه تربيت بدني ميباشد كه وظيفه اداره برگزاري برنامه هاي فوق برنامه ورزشي و گروه كه يك گروه سرويسي است، وظيفه آن ارائه دروس تربيت بدني يك و دو به دانشجويان مي باشد. تا سال 1362 گر ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی منطقه صوفیان درسال تحصیلی

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف این تحقیق بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی منطقه صوفیان در سال تحصیلی َُ- ٍُ است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی معلمان پایه ابتدایی منطقه صوفیان بوده که تعداد آنها ًٍٍ نفر می باشد. که از این ج ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد معلمان زن در مدارس دوره متوسطه شهرستان نقده

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
چکیدهموضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد معلمان زن در مدارس شهرستان نقده می باشد.نوع روش تحقیق با توجه به جامعه آماري و موضوع تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دبیران زن در سال تحصیلی 1392 در مدارس شهرستان نقده می باشند که به تعداد حدود 1200 هزار نفر می با ...

مقاله تأثیر مدارس هوشمند بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهی اول متوسطه

word قابل ویرایش
52 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیر مدارس هوشمند بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهی اول متوسطه چکیده پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهی اول متوسطه انجامشده است. در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی و از نوع طرح پیشآزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه ...