دانلود فایل پاورپوینت هسته پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هسته پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هسته پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • . اهداف کلی و جزئی:
 • هدف کلی: هدف اصلی این تحقیق، مطالعه و تجزیه و تحلیل موقعیت یابی استراتژی بنگاه ها از منظر اقتصاد و بازار یابی است. از این رو، هدف مذکور با تبیین انواع مدل های استراتژی کسب و کار تعقیب می شود.

اسلاید ۲ :

 • دیگر اهداف تحقیق که جنبه فرعی دارند به شرح زیراند:
 • ۱٫ مطالعه، بررسی و تدوین مبانی و چارچوب علمی موقعیت یابی فیزیکی، ادراکی و شناختی؛
 • بررسی و تحلیل مدل ها، فرایند و ابزارهای تحلیلی ویژه تصمیم های موقعیت یابی کسب وکار بنگاه های اقتصادی؛
 • تبیین چگونگی بهره گیری از اصول و استدلال های اقتصاد بازرگانی و بازاریابی برای ارزیابی بنگاه های تولیدی، صنعتی، و خدماتی کشور؛
 • تدوین ابزارهای گردآوری داده ها و اجرای عملیات میدانی برای نمونه طبقه بندی شده بنگاه های اقتصادی؛

اسلاید ۳ :

 1. تلخیص، طبقه بندی و تحلیل داده های شناخت شناسی و اختصاصی مولفه ها و مدل های موقعیت یابی؛
 2. ارزیابی وضعیت خلق ارزش و فرصت های کسب وکار، مزیت رقابتی، توزیع مجدد ارزش، و نقش اقتصاد صنعت؛

اسلاید ۴ :

 1. بررسی وضعیت راهبردهای رقابتی صنعت بر پایه مزیت هزینه ای، مزیت منفعتی و مزیت تمرکز؛
 2. تبیین نقشه راهبردهای ارتقای قابلیت های استراتژیک بنگاه های اقتصادی و بازرگانی منتخب بر پایه ارزیابی های موقعیت یابی اقتصادی و بازاریابی؛

اسلاید ۵ :

 1. روش های اجرای برنامه برای تحقق هدفهای آن:

نظر به این که استراتژی با مقولات و مباحث بزرگی و افق های بلند ، سروکار دارد که بنگاه با آنها مواجه است ، لازم است با چهار گروه وسیع از مقولات، روش تحقیق را تنظیم کرد:

ـ ارزیابی قلمرو و مرزهای بنگاه ها: بنگاه ها چه کاری انجام می دهند و باید انجام دهند؛

         ـ وسعت این کارها چقدر هست و بنگاه باید وارد کدام رشته از کسب و کارها شود؟

         ـ تجزیه و تحلیل بازار و ساختار رقابت: ماهیت بازارهایی که بنگاه ها در آنها به رقابت می پردازند و نیز ماهیت تعاملات رقابتی میان بنگاه ها در این بازارها چیست؟

اسلاید ۶ :

ـ موقعیت و پویایی: ـ موقعیت بنگاه برای رقابت چگونه باید باشد؟

ـ مبانی مزیت رقابتی بنگاه چیست و در طول زمان چگونه باید تعدیل شود؟

ـ سازماندهی داخلی: ـ بنگاه ها چگونه باید ساختار و سیستم های داخلی شان را سازماندهی می کنند؟

در این تحقیق تلاش می شود مباحث براساس روش تحقیق توصیفی ـ مدلسازی و تحلیلی تبیین گردند. از این رو، پس از تبیین استراتژی بر پایه علم اقتصاد و بازار یابی به بررسی و تحقیق درباره چهار مقوله مورد اشاره پرداخته می شود. مباحث تحلیلی و مدلسازی هر یک چهار مقوله می توانند بشرح زیر پیش بینی شوند:

اسلاید ۷ :

ـ مرزهای بنگاه ها: تکامل بنگاه ها؛ مرزهای هم تراز بنگاه ها؛ مرزهای عمومی بنگاه ها؛ مرزهای عمودی سازمان ها مشتمل بر ادغام عمودی و روشهای آن؛ تنوع؛

ـ تجزیه و تحلیل بازار و وضعیت رقابت: رقبا و رقابت؛ تعهد استراتژیک؛ پویایی رقابت قیمتی؛ ورود به بازار و خروج از بازار؛ تحلیل صنعت؛

ـ موقعیت استراتژیک و پویایی: موقعیت یابی استراتژیک برای مزیت رقابتی؛ مزیت رقابتی پایدار؛ منشاء و مبانی مزیت رقابتی مشتمل بر نوآوری، تکامل و محیط؛ کارگزاری و اندازه گیری عملکرد؛ انگیزه ها در بنگاه ها؛

ـ سازماندهی داخلی: استراتژی و ساختار؛ محیط، قدرت و فرهنگ؛ استراتژی و کارآفرینی؛  فرایندهای مدیریت.

اسلاید ۸ :

 1. روش های اجرای برنامه برای تحقق هدفهای آن:

نظر به این که استراتژی با مقولات و مباحث بزرگی و افق های بلند ، سروکار دارد که بنگاه با آنها مواجه است ، لازم است با چهار گروه وسیع از مقولات، روش تحقیق را تنظیم کرد:

ـ ارزیابی قلمرو و مرزهای بنگاه ها: بنگاه ها چه کاری انجام می دهند و باید انجام دهند؛

         ـ وسعت این کارها چقدر هست و بنگاه باید وارد کدام رشته از کسب و کارها شود؟

         ـ تجزیه و تحلیل بازار و ساختار رقابت: ماهیت بازارهایی که بنگاه ها در آنها به رقابت می پردازند و نیز ماهیت تعاملات رقابتی میان بنگاه ها در این بازارها چیست؟

اسلاید ۹ :

ـ موقعیت و پویایی: ـ موقعیت بنگاه برای رقابت چگونه باید باشد؟

ـ مبانی مزیت رقابتی بنگاه چیست و در طول زمان چگونه باید تعدیل شود؟

ـ سازماندهی داخلی: ـ بنگاه ها چگونه باید ساختار و سیستم های داخلی شان را سازماندهی می کنند؟

در این تحقیق تلاش می شود مباحث براساس روش تحقیق توصیفی ـ مدلسازی و تحلیلی تبیین گردند. از این رو، پس از تبیین استراتژی بر پایه علم اقتصاد و بازار یابی به بررسی و تحقیق درباره چهار مقوله مورد اشاره پرداخته می شود. مباحث تحلیلی و مدلسازی هر یک چهار مقوله می توانند بشرح زیر پیش بینی شوند:

اسلاید ۱۰ :

ـ مرزهای بنگاه ها: تکامل بنگاه ها؛ مرزهای هم تراز بنگاه ها؛ مرزهای عمومی بنگاه ها؛ مرزهای عمودی سازمان ها مشتمل بر ادغام عمودی و روشهای آن؛ تنوع؛

ـ تجزیه و تحلیل بازار و وضعیت رقابت: رقبا و رقابت؛ تعهد استراتژیک؛ پویایی رقابت قیمتی؛ ورود به بازار و خروج از بازار؛ تحلیل صنعت؛

ـ موقعیت استراتژیک و پویایی: موقعیت یابی استراتژیک برای مزیت رقابتی؛ مزیت رقابتی پایدار؛ منشاء و مبانی مزیت رقابتی مشتمل بر نوآوری، تکامل و محیط؛ کارگزاری و اندازه گیری عملکرد؛ انگیزه ها در بنگاه ها؛

ـ سازماندهی داخلی: استراتژی و ساختار؛ محیط، قدرت و فرهنگ؛ استراتژی و کارآفرینی؛  فرایندهای مدیریت.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد