دانلود فایل پاورپوینت هسته پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هسته پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هسته پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • . اهداف کلی و جزئی:
 • هدف کلی: هدف اصلی این تحقیق، مطالعه و تجزیه و تحلیل موقعیت یابی استراتژی بنگاه ها از منظر اقتصاد و بازار یابی است. از این رو، هدف مذکور با تبیین انواع مدل های استراتژی کسب و کار تعقیب می شود.

اسلاید ۲ :

 • دیگر اهداف تحقیق که جنبه فرعی دارند به شرح زیراند:
 • ۱٫ مطالعه، بررسی و تدوین مبانی و چارچوب علمی موقعیت یابی فیزیکی، ادراکی و شناختی؛
 • بررسی و تحلیل مدل ها، فرایند و ابزارهای تحلیلی ویژه تصمیم های موقعیت یابی کسب وکار بنگاه های اقتصادی؛
 • تبیین چگونگی بهره گیری از اصول و استدلال های اقتصاد بازرگانی و بازاریابی برای ارزیابی بنگاه های تولیدی، صنعتی، و خدماتی کشور؛
 • تدوین ابزارهای گردآوری داده ها و اجرای عملیات میدانی برای نمونه طبقه بندی شده بنگاه های اقتصادی؛

اسلاید ۳ :

 1. تلخیص، طبقه بندی و تحلیل داده های شناخت شناسی و اختصاصی مولفه ها و مدل های موقعیت یابی؛
 2. ارزیابی وضعیت خلق ارزش و فرصت های کسب وکار، مزیت رقابتی، توزیع مجدد ارزش، و نقش اقتصاد صنعت؛

اسلاید ۴ :

 1. بررسی وضعیت راهبردهای رقابتی صنعت بر پایه مزیت هزینه ای، مزیت منفعتی و مزیت تمرکز؛
 2. تبیین نقشه راهبردهای ارتقای قابلیت های استراتژیک بنگاه های اقتصادی و بازرگانی منتخب بر پایه ارزیابی های موقعیت یابی اقتصادی و بازاریابی؛

اسلاید ۵ :

 1. روش های اجرای برنامه برای تحقق هدفهای آن:

نظر به این که استراتژی با مقولات و مباحث بزرگی و افق های بلند ، سروکار دارد که بنگاه با آنها مواجه است ، لازم است با چهار گروه وسیع از مقولات، روش تحقیق را تنظیم کرد:

ـ ارزیابی قلمرو و مرزهای بنگاه ها: بنگاه ها چه کاری انجام می دهند و باید انجام دهند؛

         ـ وسعت این کارها چقدر هست و بنگاه باید وارد کدام رشته از کسب و کارها شود؟

         ـ تجزیه و تحلیل بازار و ساختار رقابت: ماهیت بازارهایی که بنگاه ها در آنها به رقابت می پردازند و نیز ماهیت تعاملات رقابتی میان بنگاه ها در این بازارها چیست؟

اسلاید ۶ :

ـ موقعیت و پویایی: ـ موقعیت بنگاه برای رقابت چگونه باید باشد؟

ـ مبانی مزیت رقابتی بنگاه چیست و در طول زمان چگونه باید تعدیل شود؟

ـ سازماندهی داخلی: ـ بنگاه ها چگونه باید ساختار و سیستم های داخلی شان را سازماندهی می کنند؟

در این تحقیق تلاش می شود مباحث براساس روش تحقیق توصیفی ـ مدلسازی و تحلیلی تبیین گردند. از این رو، پس از تبیین استراتژی بر پایه علم اقتصاد و بازار یابی به بررسی و تحقیق درباره چهار مقوله مورد اشاره پرداخته می شود. مباحث تحلیلی و مدلسازی هر یک چهار مقوله می توانند بشرح زیر پیش بینی شوند:

اسلاید ۷ :

ـ مرزهای بنگاه ها: تکامل بنگاه ها؛ مرزهای هم تراز بنگاه ها؛ مرزهای عمومی بنگاه ها؛ مرزهای عمودی سازمان ها مشتمل بر ادغام عمودی و روشهای آن؛ تنوع؛

ـ تجزیه و تحلیل بازار و وضعیت رقابت: رقبا و رقابت؛ تعهد استراتژیک؛ پویایی رقابت قیمتی؛ ورود به بازار و خروج از بازار؛ تحلیل صنعت؛

ـ موقعیت استراتژیک و پویایی: موقعیت یابی استراتژیک برای مزیت رقابتی؛ مزیت رقابتی پایدار؛ منشاء و مبانی مزیت رقابتی مشتمل بر نوآوری، تکامل و محیط؛ کارگزاری و اندازه گیری عملکرد؛ انگیزه ها در بنگاه ها؛

ـ سازماندهی داخلی: استراتژی و ساختار؛ محیط، قدرت و فرهنگ؛ استراتژی و کارآفرینی؛  فرایندهای مدیریت.

اسلاید ۸ :

 1. روش های اجرای برنامه برای تحقق هدفهای آن:

نظر به این که استراتژی با مقولات و مباحث بزرگی و افق های بلند ، سروکار دارد که بنگاه با آنها مواجه است ، لازم است با چهار گروه وسیع از مقولات، روش تحقیق را تنظیم کرد:

ـ ارزیابی قلمرو و مرزهای بنگاه ها: بنگاه ها چه کاری انجام می دهند و باید انجام دهند؛

         ـ وسعت این کارها چقدر هست و بنگاه باید وارد کدام رشته از کسب و کارها شود؟

         ـ تجزیه و تحلیل بازار و ساختار رقابت: ماهیت بازارهایی که بنگاه ها در آنها به رقابت می پردازند و نیز ماهیت تعاملات رقابتی میان بنگاه ها در این بازارها چیست؟

اسلاید ۹ :

ـ موقعیت و پویایی: ـ موقعیت بنگاه برای رقابت چگونه باید باشد؟

ـ مبانی مزیت رقابتی بنگاه چیست و در طول زمان چگونه باید تعدیل شود؟

ـ سازماندهی داخلی: ـ بنگاه ها چگونه باید ساختار و سیستم های داخلی شان را سازماندهی می کنند؟

در این تحقیق تلاش می شود مباحث براساس روش تحقیق توصیفی ـ مدلسازی و تحلیلی تبیین گردند. از این رو، پس از تبیین استراتژی بر پایه علم اقتصاد و بازار یابی به بررسی و تحقیق درباره چهار مقوله مورد اشاره پرداخته می شود. مباحث تحلیلی و مدلسازی هر یک چهار مقوله می توانند بشرح زیر پیش بینی شوند:

اسلاید ۱۰ :

ـ مرزهای بنگاه ها: تکامل بنگاه ها؛ مرزهای هم تراز بنگاه ها؛ مرزهای عمومی بنگاه ها؛ مرزهای عمودی سازمان ها مشتمل بر ادغام عمودی و روشهای آن؛ تنوع؛

ـ تجزیه و تحلیل بازار و وضعیت رقابت: رقبا و رقابت؛ تعهد استراتژیک؛ پویایی رقابت قیمتی؛ ورود به بازار و خروج از بازار؛ تحلیل صنعت؛

ـ موقعیت استراتژیک و پویایی: موقعیت یابی استراتژیک برای مزیت رقابتی؛ مزیت رقابتی پایدار؛ منشاء و مبانی مزیت رقابتی مشتمل بر نوآوری، تکامل و محیط؛ کارگزاری و اندازه گیری عملکرد؛ انگیزه ها در بنگاه ها؛

ـ سازماندهی داخلی: استراتژی و ساختار؛ محیط، قدرت و فرهنگ؛ استراتژی و کارآفرینی؛  فرایندهای مدیریت.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد