بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

- تعریف هوش

- تعریف عاطفه

- تعریف هوش عاطفی

- ظهور و پیدایش هوش عاطفی

- هوش عاطفی در تعلیم و تربیت

- هوش عاطفی و استانداردهای آموزشی

- کاربرد هوش عاطفی در حیطه های آموزشی

- روش های صحیح آموزش هوش عاطفی

- کاربرد هوش عاطفی در مدیریت آموزشی

اسلاید 2 :

تعریف هوش

 • هوش مجموعه ای از توانایی های شناختی است که به ما اجازه می دهد تا نسبت به جهان اطرافمان آگاهی پیدا کنیم ،یاد بگیریم و مسائل را حل کنیم.
 • برخی از صاحبنظران هوش را توانایی سازگاری با محیط تعریف کرده اند.

اسلاید 3 :

تعریف عاطفه:

 • عاطفه نوعی حالت احساسی یا هیجانی است که خود آگاه و ارادی بوده وطی آن حالاتی چون شادی،غم و غصه،ترس،تنفر و...تجربه می شود و با حالت هایی چون شناخت یا انگیزش و اراده تفاوت دارد.

اسلاید 4 :

تعریف هوش عاطفی:

 • توانایی تنظیم و تمایز قائل شدن عواطف و احساسات خود و دیگران و استفاده از اطلاعات حاصل برای کنترل اعمال و افکار خود.
 • دکتر دانیل گلمن هوش عاطفی را اینگونه تعریف کرده است:
 • آگاهی نسبت به عواطف
 • مدیریت عواطف
 • برانگیختن خود
 • شناسایی عواطف دیگران
 • تنظیم روابط با دیگران

 

اسلاید 5 :

تعریف هوش عاطفی:

 • مایر و سالووی هوش عاطفی را اینگونه تعریف کرده اند:
 • هوش عاطفی عبارت است از توانایی ادراک عواطف ،جهت دستیابی به عواطفی سازنده که به کمک آن ها بتوان به ارزیابی افکار ،فهم عواطف و دانش عاطفی خود پرداخت و با استفاده از آن بتوان موجبات پرورش احساسات و رشد هوشی خود را فراهم ساخت.

اسلاید 6 :

تعریف هوش عاطفی:

 • در تعریفی دیگر آمده است:هوش عاطفی عبارت است از استفاده از عواطف برای حل مسائل و داشتن یک زندگی مفید ،خلاقه و سازنده.
 • در هوش عاطفی مغز و قلب یا هوش وعاطفه به صورتی یگانه و منحصر به فرد با یکدیگر ترکیب می گردند؛اما آنچه دارای اهمیت می باشد این است که هوش عاطفی نمی تواند برای داشتن یک زندگی شاد و مرفه هم شرط لازم باشد و هم شرط کافی.شرط لازم است اما شرط کافی نیست.

اسلاید 7 :

ظهور و پیدایش هوش عاطفی:

 • هوش عاطفی (Emotional Intelligence )به عنوان یک موضوع مورد مطالعه از بطن روانشناسی علمی ظهور کرد.بحث های فلسفی در مورد رابطه بین تفکر و عاطفه در فرهنگ مغرب زمین بیش از 2000 سال قبل برمی گردد.اما به صورت علمی و با توجه به فعالیت های روانشناسان در این حوزه ،در این مقاله از سال 1900 میلادی تا کنون مورد بررسی قرار می گیرد.این سال ها را می توان به پنج دوره تقسیم کرد:
 • سال های 1969-1900 دوره ای که در آن مطالعات روان شناختی مربوط به هوش و عاطفه جدا و مستقل از یکدیگر صورت می گرفت.
 • سال های 1989-1970 دوره ای که طی آن روان شناسان به بررسی چگونگی تاثیر عواطف و تفکر بر یکدیگر می پرداختند.
 • سال های 1993-1990 دوره ای که در آن هوش عاطفی به عنوان یک موضوع مورد مطالعه و تحقیق مطرح گردید.
 • سال های 1997- 1994 دوره ای که طی آن مفهوم هوش عاطفی رواج یافت.
 • از سال 1998 تا کنون ،دوران اخیر که دوران انجام مطالعات شفاف سازی در مورد هوش عاطفی است.

اسلاید 8 :

 • هوش عاطفی آخرین تحول و ابداع مهم ،در درک رابطه بین تفکر و عاطفه است.بر خلاف عقاید قبلی ،بهترین و منحصر به فرد ترین کمکی که این سازه کرده،این است که عواطف و افکار را با هم سازگار می داند و هوشمندانه آن ها را با هم ترکیب می نماید.
 • بر اساس آنچه گفته شد می توان از دو رویکرد در توضیح هوش عاطفی نام برد:
 • رویکردهای اصیل و غیر ترکیبی که هوش عاطفی را به عنوان هوشی که شامل عاطفه است،تعریف می کند.
 • رویکرد های معمولی و ترکیبی که هوش عاطفی را با مهارت ها و خصیصه های دیگری چون بهزیستی روانی ،انگیزش و توانایی برقراری ارتباط با دیگران در هم می آمیزد و بر ترکیبی از آن ها تاکید می کند.

اسلاید 9 :

توانایی ها و مهارت های تشکیل دهنده ی هوش عاطفی:

 • برای آگاهی از نظرات موجود در مورد حوزه ها و مؤلفه های هوش عاطفی به مدل های سه گانه هوش عاطفی که در جدول ارائه شده توجه نمایید:
 • نظریه توانایی (تجدید نظر شده در سال1997)هوش عاطفی را به چهار حوزه تقسیم می نماید:اولین حوزه شامل ادراک و ابراز عواطف می باشد که در برگیرنده ی ارزیابی صحیح عواطف در خود و دیگران است.
 • حوزه ی دوم شامل توانایی کاربرد عواطف جهت تسهیل تفکر است که در بر گیرنده ی پیوند و ارتباط صحیح عواطف با سایر احساسات و نیز توانایی کاربرد عواطف برای بهبود و افزایش تفکر می باشد.
 • سومین حوزه یعنی درک و فهم عواطف ،شامل تجزیه کردن عواطف به اجزاء مختلف ،فهمیدن و درک تغییر احتمالی از یک حالت احساسی به حالت احساسی دیگر و فهم احساسات پیچیده در موقعیت های اجتماعی می باشد.
 • در پایان، حوزه ی چهارم مدیریت عواطف است که شامل توانایی اداره ی احساسات خود و دیگران می باشد.

اسلاید 10 :

هوش عاطفی و شناخت احساسات خود

 • خودآگاهی و شناسائی نوع و شدت احساسات خود بخش مهمی از هوش عاطفی است. فردی که احساسات خود را به راحتی شناسایی می‌کند، واکنش سریع‌تری در برخورد با مسائل دارد. به عبارتی قدم اول در ارائه و استفاده از راهکارها برای مسائل زندگی شناسایی احساسات است. در اغلب مسائل زندگی احساسات و عواطف ما دخیل هستند. بنابراین هوش عاطفی عمدتا با این مسائل درگیر است. و بخشی از آن که شناسایی نوع و شدت احساسات را بر عهده دارد، اولین مراحل را برای آماده شدن فرد برای اجرای مراحل بعدی طی می‌کند. تا زمانیکه فرد با تاخیر و با مشکل از احساسات خود سر در می‌آورد، امکان اداره و کنترل این احساسات نیز در او با تاخیر همراه خواهد بود. سرعت عمل در اجرای این مراحل بالا بودن هوش عاطفی فرد را نشان می‌دهد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید