بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

این کشور اروپایی با 297072نفر جمعیت دارای وسعت  102928 کیلومتر مربع می باشد.

پایتختش Reykjavik(ریکژاویک) است.

درآمد ناخالص ملی34900دلار آمریکا

258000کاربر اینترنت : 85% جمعیت کشور

250000مشترک باند پهن

20 عدد ISP

منابع طبیعی : ماهی، نیروی محرکه مولد برق، نیروی وابسته به حرارت مرکزی زمین، ذرات کوچک سیلیسی

 

اسلاید 2 :

ارتباطات از دور

فناوری اطلاعات

دیگر اطلاعات مفید

اسلاید 3 :

100% خانواده ها تلفن ثابت و همراه دارند.

خطوط اصلی تلفن در شبکه ثابت 150220خط

بار تلفن در شبکه ثابت

ملی 675869

بین المللی،به بیرون31506

بین المللی،به داخل39712

از ثابت به همراه139478

بار در شبکه های تلفن همراه سلولی410939

 

اسلاید 4 :

حوزه های مختلف

.1خانگی

.2شخصی(حقیقی)

.3سازمانی(حقوقی)

اسلاید 5 :

فناوری اطلاعات در خانواده ها

رایانه 84%

اتصال به اینترنت 83%

تلفن همراه 98%

تلفن همراه قابل اتصال به اینترنت 38%

Pa m top 7%

خانواده هایی که همه اعضا آن تلفن همراه متعلق به خود را دارند 60%

اسلاید 6 :

فناوری اطلاعات در خانواده ها (ادامه..)

تلویزیون 93%

اتصال به تلویزیون دیجیتال 47%

دیش ماهواره 7%

تلویزیون کابلی 8%

ضبط کننده تصویر(ویدئوی) 78%

پخش کننده DVD 81%

جعبه بازی 38%

اسلاید 7 :

ارتباطات اینترنتی و دستگاه های دسترسی در خانه ها

ارتباط با خط تلفن Dia -up/ISDN 12%

ارتباطADS  یا نوع دیگری از ارتباطات xDS 85%

با کابل یا پهن باند 2%

دستگاه دسترسی – رایانه 99%

دستگاه دسترسی – تلفن همراه 3%

دستگاه دسترسی – p am top 2%

دستگاه دسترسی – تلویزیون دیجیتالی 2%

دستگاه دسترسی – جعبه بازی 1%

اسلاید 8 :

استفاده شخصی از رایانه

در کل 90%

مردها 90%

زن ها 89%

16 تا 24 سال 99%

25 تا 34سال 98%

35 تا 44 سال 96%

45 تا 54 سال 91%

55 تا 64 سال 84%

65 تا 74 سال 46%

 

 

منطقه پایتخت 92%

مناطق دیگر 86%

تحصیلات سطح 1 82%

تحصیلات سطح 2 92%

تحصیلات سطح 3 99%

دانش جویان 100%

استخدام شده ها 93%

دیگران 58%

اسلاید 9 :

استفاده شخصی از ”اینترنت“

در کل 88%

مرد 89%

زن 87%

16 تا 24 سال 99%

25 تا 34سال 98%

35 تا 44 سال 95%

45 تا 54 سال 89%

55 تا 64 سال 81%

65 تا 74 سال 38%

 

 

 

منطقه پایتخت 91%

مناطق دیگر 84%

تحصیلات سطح 1 80%

تحصیلات سطح 2 91%

تحصیلات سطح 3 98%

دانش جویان 100%

استخدام شده ها 92%

دیگران 52%

اسلاید 10 :

مکان استفاده شخصی از رایانه (در صد در کاربران)

در خانه 89%

در کار 58%

در مکان آموزش 24%

در مکان های دیگر36%

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید