بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

همه حرفه ها تعریفی دقیق و جا افتاده از تخصص و فعالیتهای عوامل اجرایی خود – چه تازه کار و چه کارآزموده- دارند و این امر تضمینی همه جانبه برای آن افراد است تا خود و همکارانشان را در بالاترین سطح اجرا نگاه دارند. به همین ترتیب، چارچوب معلمی، نه تنها برای معلمان بلکه برای جامعه وسیعتر آموزشی قابل استفاده است، و این معنا را به ذهن متبادر می سازد که معلمان همانند سایر افراد حرفه ای، اعضای یک جامعه حرفه ای هستند.

اسلاید 2 :

از چارچوب معلمی برای مقاصد بسیار متفاوتی می توان استفاده کرد، از برآورده کردن نیازهای یک معلم تازه کار تا تقویت مهارتهای یک معلم کارآزموده. از آنجایی که تدریس امری پیجیده است، خوب است که در مسیر معلمی نقشه راهی وجود داشته باشد که بر حول فهمی مشترک از تدریس ساخته شده باشد: معلمان تازه کار  هر روز با مشکلات زیادی روبرو هستند؛ معلمان با تجربه مایلند کارایی خود را افزایش دهند و به همکارانشان در همین امر کمک کنند؛ معلمان موفق شاید بخواهند به عنوان مرجعی برای معلمان کم تجربه تر تلاش کنند.

اسلاید 3 :

پیچیدگی تدریس بر همه آشکار است و این پیچیدگی جنبه های متعددی از حرفه معلمی را در بر گرفته است. تدریس به لحاظ جسمانی، عاطفی و شناختی طاقت فرسا و پر مسئولیت است. در سطحی کلی تر، می توان معلمی را به مثابه نه یک بلکه چند حرفه در نظر گرفت که مهارتهای مدیریتی، روابط انسانی و هنر های نمایشی را در هم می آمیزد. معلمان به رهبر ارکستر، باغبان، مهندس و هنرمند تشبیه شده اند. در واقع، بسته به اینکه کدام جنبه از حرفه معلمی در نظر است، هر یک از این تشبیهات ممکن است تناسب داشته باشد.

اسلاید 4 :

چارچوب معلمی به شناسایی آن دسته از جوانب مسئولیت های معلم می پردازد که به پشتوانه مطالعات تجربی و پژوهش های نظری در ارتباط با بهبود یادگیری دانش آموزان مستند گردیده است. این چارچوب تنها راه ممکن برای توصیف معلمی نیست اما بدنبال معرفی آن چیزی است که معلمان بهتر است بدانند و در اجرای حرفه ای خود بتوانند انجام دهند. در این چارچوب فعالیت پیچیده معلمی به 22 مولفه تقسیم می شود که در قالب 4 حوزه مسئولیت تدریس دسته بندی می گردد.

 

اسلاید 5 :

هر مولفه جنبه ای مجزا از یک حوزه را معرفی می کند و 2 الی 5 عنصر به توصیف ویژگی خاصی از یک مولفه می پردازند. مولفه های فعالیت حرفه ای، چارچوبی جامع برای انعکاس جنبه های بسیار مختلف تدریس بدست می دهند. اگرچه مولفه ها مجزا هستند، به یکدیگر ارتباط دارند. برنامه ریزی و آماده سازی معلم بر آموزش او اثر می گذارد و همه اینها تحت تاثیر بازاندیشی  در تدریس یک درس قرار می گیرد. بعلاوه، بسیاری از ویژگیهای تدریس، مانند استفاده مناسب از فناوری، به تنهایی تشکیل مولفه نمی دهند بلکه در خدمت همه مولفه ها خواهند بود.

اسلاید 6 :

1-1) دانش محتوا و علم آموزش

1-2) شناخت دانش آموزان

1-3) هدف گذاری آموزشی

1-4) شناخت منابع

1-5) طراحی آموزش منسجم

1-6) طراحی سنجش دانش آموزان

اسلاید 7 :

چارچوب معلمی
 حوزه ها و مولفه ها

2-1) خلق محیطی احترام آمیز و عاطفی

2-2) ایجاد فرهنگ یادگیری

2-3) مدیریت فعالیت های کلاسی

2-4) مدیریت رفتار دانش آموزان

2-5) سازماندهی به فضای کلاس

اسلاید 8 :

آموزش

3-1) ارتباط با دانش آموزان

3-2) به کار گیری شیوه های پرسشگری و مباحثه

3-3) درگیر کردن دانش آموزان در فرآیند یادگیری

3-4) استفاده از سنجش در آموزش

3-5) انعطاف پذیری و پاسخگویی

اسلاید 9 :

مسئولیت های حرفه ای

4-1) بازاندیشی در تدریس

4-2) مستند سازی

4-3) ارتباط با خانواده ها

4-4) شرکت در مجامع حرفه ای

4-5) رشد و توسعه حرفه ای

4-6) نمایش حرفه ای

اسلاید 10 :

مولفه اول: دانش محتوا و علم آموزش

دانش محتوا و ساختار رشته

دانش روابط پیش نیاز

دانش آموزشی مبتنی بر محتوا

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید