بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

اولويت رفتاري در مديريت استراتژيک، با رفتارهاي مزيت جويانه است و نه فرصت جويانه.

امروزه رشته ي جديدي از تلفيق مديريت استراتژيک و کارآفريني متولد شده است که نويد دهنده ي نقش رو به مهم تر شدن فرصت شناسي و شيوه هاي تجاري سازي فرصت هاي شناسايي شده، در رويه هاي خلق ارزش، براي شرکت هاست.

اسلاید 2 :

مديريت استراتژيک

هنگامي كه در لغت نامه پيشرفته آكسفورد به دنبال معني كلمه استراتژي مي گرديم، تعاريفي نظير "هنر يك فرمانده در توزيع و جهت دهي به حركات نظامي" و يا "قرار دادن افراد در موقعيت هاي خاص" به چشم مي خورد.

اسلاید 3 :

...ادامه

از نظر ريشه شناسي لغات، "استراتگوس" به معناي "ژنرال" و از "استراتوس" به معناي "سرباز"  و "اگين" به معناي "رهبري" نشات گرفته است

اسلاید 4 :

هنري مينتزبرگ در كتاب سير تحول استراتژي ديدگاه هاي مختلف راجع به تشكيل استراتژي را در ده مكتب فكري مجزا دسته بندي كرد

اسلاید 5 :

ادامه

ده مكتب مذكور به صورت زير مي باشند:

 • مكتب طراحي: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند مفهومي.
 • مكتب برنامه ريزي: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند رسمي.
 • مكتب موقعيت يابي: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند تحليلي.
 • مكتب كارآفريني: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند تخيلي و بينشي.
 • مكتب شناختي: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند ذهني و فكري.
 • مكتب يادگيري: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند نوظهور.
 • مكتب قدرت: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند مذاكره.
 • مكتب فرهنگي: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند جمعي.
 • مكتب محيطي: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند واكنشي.
 • مكتب تركيب بندي: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند تحول و دگرگوني.

اسلاید 6 :

تاريخچه ي حضور لفظ فرصت در مديريت استراتژيك

حدودا 50 سال پيش، سايمون (Simon, 1960) فرصت ها را نقطه سر آغاز رويه ي استراتژي سازي معرفي كرد. در بخشي كه وي آن را فاز هوشمند رويه ي تصميم گيري ناميد،‌هر تصميم گيرنده اي مي بايست ابتدابراي حل چالش هاي اقتصادي،‌فرصت ها را درك كند.

اسلاید 7 :

...ادامه

 • انساف (Ansoff, 1968) تاكيد كرد كه در شرايط عقلانيت محدود، پيچيدگي هاي سازماني و عدم اطمينان، شركت ها بايستي مدام در حال نظارت تغييرات محيطي و جستجو براي فرصت هاي جذاب باشند. وي به طور خاص ميان بندهاي زير تمايز قائل مي شود:
 • فرصت هايي كه در ابداع كالا وجود دارند.
 • فرصت براي ورود به بازار هاي جديد.
 • فرصت در راستاي تملك شركت ديگر.
 • فرصت براي كسب و كار مشترك.

اسلاید 8 :

مدل اساسي مكتب طراحي

مدل اساسي مكتب طراحي در تصوير زير نشان داده شده است. اين مدل عمدتا بر ارزيابي موقعيت هاي خارجي و داخلي تاكيد مي كند. ارزيابي موقعيت خارجي نشان دهنده ي تهديدها و فرصت ها در محيط و ارزيابي موقعيت داخلي نشان دهنده ي نقاط ضعف و قوت سازمان است

اسلاید 9 :

مديريت استراتژيك منابع و چگونگي تشکيل مزيت رقابتي
پايه هاي تفكري ديدگاه منبع محور

 • با برداشت از حداقل چهار مرجع تئوريك (مطالعه ي شايستگي هاي ممتاز، اقتصاد ريكاردين، اقتصاد پنروسين و مطالعه ي بخش هاي ضد انحصار (موافق رقابت) اقتصاد، ديدگاه منبع محور شركت ها شالوده ي تئوريكي را براي فهميدن چگونگي مديريت استراتژيك منابع فراهم كرد.

اسلاید 10 :

...ادامه

ديدگاه منبع محور دو فرض اصلي دارد كه به طور مرتب نقل مي شوند: 1.عدم تجانس منابع، به اين معنا كه شركت هاي در حال رقابت ممكن است منابع متفاوتي را كنترل و مديريت كنند و همچنين 2. تحرك ناپذيري منابع، به اين معنا كه تفاوت در منابع ممكن است پايدار باشد بر اساس كار برخي از انديشمندان

منابع به صورت دارايي هاي قابل لمس و غير قابل لمس تعريف مي شوند كه يك شركت براي انتخاب و اجراي استاتژي هايش از آن ها بهره مي گيرد. منابعي كه كمياب (به طور گسترده اي در دسترس همگان نيستند) و ارزشمند (موثر در كارايي يا اثربخشي شركت) هستند، مي توانند منجر به مزيت رقابتي شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید