بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

موفقيت هر نظام آموزشي به دانش و مهارتهاي حرفهاي معلم بستگي دارد. از اين رو، ميتوان گفت معلم،مهمترين عضو نظام آموزشي در فرايند ياددهي يادگيري است. در دنياي کنوني، نقش معلم از انتقال دهندگي به عرضه کنندگي اطلاعات و مربيگري تغيير يافته است و اين نقش جديد مستلزم کسب دانشها، مهارت ها ونگرشهاي جديد و به عبارتي شايستگيها است. اطمينان از کسب شايستگيها در دانشجو معلمان، بدون توجه به ارزشيابي از کيفيت تربيت معلم امکانپذير نيست.

اسلاید 2 :

ویژگی های اصلح

دقت در اندازه گیری(اندازه گیری دقیق با درجه بالایی از روایی و اعتبار)

عینیت نمره گذاری(استفاده از ملاک های استاندارد و به حداقل رساندن ذهنیات متفاوت ارزیابان ونمره دهندگان)

قابلیت اجرایی و نمره گذاری(امکان پذیری اندازه گیری مولفه های در نظر گرفته شده )

سرنوشت ساز بودن ارزشیابی(در نظر گرفتن تاثیر جدی ارزشیابی بر زندگی حرفه ای و شخصی)

هم راستا با ملاک های مورد عمل در دانشگاه

اندازه گیری کل نگر(بر آیند کلی از شایستگی ها)

اسلاید 3 :

اهداف

 اطمينان از احراز صلاحيتهاي حرفه اي دانش آموختگان دانشگاه

فراهم نمودن شواهدي جهت بررسي اثربخشي برنامه درسي

 تقويت انگيزه دانشجويان جهت ارتقاي کيفيت تحصيلي

اسلاید 4 :

مستندات قانونی

ماده 8 قانون متعهدين خدمت: وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز و تأييد صلاحيت متعهدين، فارغ التحصيلان دانشسراهاي تربيت معلم را استخدام و وضعيت استخدامي سايرین را به قطعي تبديل و در غير اين صورت با آنان طبق ماده 5 و تبصره آن رفتار خواهد کرد.

 اساس نامه دانشگاه فرهنگیان

بند 3 ماده 8 (وظايف و اختيارات هيأت امناي دانشگاه): تعيين شرايط و ضوابط تحصيلي دانشجو وشاخص هاي آموزشي، فرهنگي، تربيتي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه

 بند 5 ماده 01 (وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه): بررسي طرح جامع و برنامه هاي توسعه دانشگاه و پيشنهاداصول کلي آن ها به هيأت امنا

راهکار4-11سند تحول بنیادين آموزش و پرورش: ايجاد نظام ارزيابي صلاحيت معلمان شامل شايستگي هاي اخلاقي، اعتقادي، انقلابي، حرفه اي و تخصصي و ارزشيابي متناسب با مباني و اهداف سند تحول راهبردي

اسلاید 5 :

تجربیات بین المللی

آزمون عملکردی  پرکسیس برای معلمان(PPAT)بین ایالتی: ملاک آخرین دوره کارورزی

آزمون  عملکردی معلمان کالیفرنیا(PACT)

سنجش تراکمی آموزشگران مقیم(RESA): مخصوص دانشجو معلمان ایالت اهایو

آزمون شایستگی معلم(TET): هند

آزمون گواهی معلمی(LET): فلیپین

...

اسلاید 6 :

چارچوب سنجش

شايستگي معطوف به دانش موضوعي: تسلط بر دانش موضوعي تخصصي شامل ابعاد تسلط بر دانش موضوعي و به کارگيري دانش روشي

شايستگي معطوف به دانش تربيتي : آشنايي با دانش تربيتي و فهم اصول و روش هاي کاربست آن در موقعيت هاي تربيتي و کسب توانايي تشخيص احکام تربيتي متناسب با موقعيت هاي واقعي تربيت به زبان علم تربيت شامل فهم ماهيت تربيت، توانايي تحليل موقعيت تربيتي و توانايي تشخيص ماهيت فرصت هاي تربيتي و آثار آن

شايستگي معطوف به دانش تربيتي موضوعي: شايستگي حاصل از درهم تنيدگي و ادراك ترکيبي دانش موضوعي و دانش تربيتي براي به کارگيري در موقعيت تربيتي و با قابليت به کارگيري

شايستگي معطوف به دانش عمومي : زمينه سازي تحليل موقعيت ها و تصميم گيري مناسب و انجام کار متعهدانه براي معلم از طريق فهم امور مرتبط با فرهنگ، دين، زبان و سياست شامل ابعاد آگاهي از دانش ديني،توانايي تحليل پديده هاي فرهنگي سياسي، تسلط بر سواد زباني و علاقه مندي به حفظ سلامت و محيط زيست

اسلاید 7 :

مولفه های سنجش

1- آزمون عملکردي:

در آزمون عملکردي چگونگي اقدام موثر دانشجو در برابر موقعيت هاي تدريس مشابه کلاس درس مورد سنجش قرار مي گيرد. لذا به منظور آگاهي از مهارت هاي دانشجويان لازم خواهد بود که عمل آنان در جريان انجام فعاليتي که بيشترين ارتباط با جريان تدريس دارد، مشاهده شده و سپس مورد قضاوت قرار گيرد. در ارزشيابي صلاحيت هاي حرفه اي معلمي چند نوع آزمون عملکردي در نظر گرفته مي شود که با توجه به ساير مولفه ها و همچنين چگونگي ارزشيابي کارورزي متفاوت خواهد بود. در اجراي بار نخست آزمون عملکردي سعي خواهد شد چگونگي طراحي راهبرد آموزشي ، تشريح تم آموزشي و طرح کلي براي سنجش دانش آموزان ارزشيابي شود. آزمون هاي آموزشي بسته به غني تر شدن مباحث در اين زمينه، پياده سازي کامل کارورزي و نتايج حاصل از اجراي آزمايشي اجزاي اين مولفه تکميل خواهد شد.

اسلاید 8 :

2- آزمون کتبی:

آزمون کتبي به ارزيابي سه نوع شايستگي معطوف به دانش تربيتي، موضوعي تربيتي و همچنين بخشي از دانش موضوعي اختصاص داده شده است. اين بخش از طريق طراحي سوالات استاندارد و آزمون هماهنگ اجرا مي گردد. سئوالات اين بخش با همکاري گروهي از طراحان در رشته مرتبط و يا گروهي از طراحان منتخب براي دانش تربيتي، که ماهيت مشترکي بين تمامي رشته دارد، طراحي مي گردد.

اسلاید 9 :

3- پوشه کار:

آثار، توليدات و مستندات از طريق تشکيل پوشه کار قابل بررسي است. در اين بخش، توليدات دانشجويان در بازه گسترده تري از زمان نسبت به ساير روش هاي سنجش، گردآوري مي گردد. علاوه بر اين، آثار مرتبط با فعاليت هاي فرهنگي، هنري و مذهبي و نيز آثار مربوط به آزمون عملکردي و ساير آزمون هاي ديگر در اين بخش قرار مي گيرند. نشانگرهايي همچون مسئوليت پذيري، روحيه مشارکت پذيري، برعهده گرفتن داوطلبانه فعاليت ها و تقيد به امور عقيدتي از جمله نشانگرهاي بالقوه اين مولفه خواهند بود.

اسلاید 10 :

4- کیفیت تحصیلی در دوره آموزشی:

معدل کل تحصيلي دانشجويان در دروس مرتبط با شايستگي هاي موضوعي، تربيتي و موضوعي تربيتي بر مبناي گزارش سامانه الکترونيکي آموزش در کسب گواهينامه صلاحيت هاي معلمي در نظر گرفته ميشود. معدل دروس موضوعي گذرانده شده قبل از نيمسال آخر براي دانشجويان شاغل به تحصيل و براي دانش آموختگان يا دفعات دوم به بعد به صورت معدل همه دروس موضوعي تا پايان دوره در نظر گرفته مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید