دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

PowerPoint قابل ویرایش
82 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 اسلاید ۱ :

وا‍‍ژه جامعه مدنی  از سنت لیبرالیسم و بوسیله جان لاک برای تشریح انفکاک جامعه از دولت ظهور کرده است. این واژه همچنین از سنت اروپای قدیم به منظور وجه تمایز بین دولت و جامعه گسترش یافته است.

دو دیدگاه دیگر در میانه قرن هفدهم در گفتمان نقش سازمانهای جامعه مدنی ظهور کرد. ابتدا (( تحقیق بخش سوم)) در ایالات متحده امریکا به وجود آمد که بخش واسط و نسبتاً غیر وابسته بود.

تعریف بخش سوم نه تنها شامل انجمن ها می شد، بلکه همچنین گروههای ذینفع سنتی و تسهیل کنندگان عمومی را نیز شامل می گشت.

اسلاید ۲ :

جامعه مدنی توزیع منافع سیاسی را به وسیله گروه ها و سازمانهایی که بخشی از ساختار سلسله مراتبی قدرت نبودند افزایش می داد. در حالی که تعاریف محافظه کارانه و نئولیبرالیسم ، جامعه مدنی را به عنوان یک موجوذیت کم و بیش خود اتکاء مورد ملاحظه قرار می داد  که در محافل دانشگاهی و سیاسی  مورد قبول واقع شده است.

مشارکت محلی در جامعه مدنی یکی از اهرمهای اساسی پیش برنده توسعه پایداراست. تصمیم گیری ملی به طور غیر مستقیم منعکس کننده منافع اجتماعی سیاسی شهروندان و اهداف اقتصادی و انتخاب های تولید کنندگان و مصرف نندگان است. اما تصمیم گیری محلی در سطح توده مردم و در سطوح میانی، سازمان سیاسی را به واسطه بوروکراسی و قوانین و مقرارات بیش از حد؛ با چالش مواجه نموده است و علاوه بر آن مشارکت

اسلاید ۳ :

محلی ، ابتکار و نو آوری و ارآفرینی ، انتقال سریع تکنولوژی و تطبیق پذیری با فرآیند توسعه را موجب می شود.

جامعه مدنی و بخش خصوصی یا بازار دو محور اصلی در فرآیند توسعه پایدار هستند. بازار همچون جامعه مدنی می تواند با اتکاء به سیاستهای دولتی ، ارزش های فرهنگی جامعه و سطوح تکنولوژیکی و زیر بنایی فعالیت کند. در طول زمان، جامعه مدنی نیز همانند بازار می تواند موجب تغییر در سیاست ها، ارزش ها و فناوری گردد.

اسلاید ۴ :

جهان در دهه گذشته شاهد رشد سازمان ها ی بخش سوم بوده است و حتی مرکز جامعه مدنی در دپارتمان خط مشی اجتماعی در دانشکده علوم سیاسی لندن ، با راه اندازی رشته های مرتبط با جامعه مدنی و بخش سوم ، بوده است و حتی مرکز جامعه مدنی و بخش سوم ، دانشجویان دکتری را در گذراندن رساله دکتری هدایت می کند و اخیراً دوازده دانشجوی دکتری در این مرکز در حال کار بر روی موضوعات متنوع تحقیقی مرتبط با جامعه مدنی و بخش سوم هستند.

سازمانهای بخش سوم ، سازمانهایی هستند که در یک طیف وسیع ، از خدمات رفاهی تا تفریحی، از گروههای فشار سیاسی تا گروههای هنری و تفریحی فعالیت می کنند.

اسلاید ۵ :

    در میان بسیاری از صاحبنظران، این گرایش وجود دارد که جامعه مدنی را با NGO ها معادل و یکسان فرض نمایند.

    بیشترین تلاش ها برای تعریف واژه NGO ها متمرز بر این بوده ه این سازمان ها قسمتی از حومت نیستند و مستقل از آن هستند و یا دارای گرایش غیر انتفاعی می باشند و علاوه بر آن، داوطلبی گرایی در NGO ها ی عنصر اساسی است که نه تنها برای عضویت ، بلکه مخصوصاً برای تدارک منابع مورد توجه قرار می گیرد.

   این تعریف به طور روشن، NGO ها را به عنوان سازمانهای بخش سوم دسته بندی می کند. درست شبیه انجمن های بزرگ در بخش های اجتماعی و بهداشتی..

اسلاید ۶ :

   

    به طور کلی تعریف پذیرفته شده از یک  NGO  عبارت است از: سازمانی درگیر فعالیت های توسعه ه به وسیله حکومت ایجاد نشده است .NGOها جامعه مدنی نیستند بلکه آنها به عنوان متصل کننده ، میانجی و بیان کننده منافع شهروندان از طریق گفتمان و نقد از سیستم اجتماعی خدمت می کنند . همانطور که سازمانهای غیر دولتی عقایذ شهروندان را بیان می کنند و بین دولت و افراد خصوصی قرار می گیرند بخشی از جامعه مدنی هستند.

اسلاید ۷ :

سازمانهایی که در یک کشور (( سازمانهای غیر دولتی))‌ نامیده می شوند ، به دلایلی که برای ما مشخص نیست ، در برخی کشورهای دیگر ((سازمانهای داوطلب )) یا (( سازمانهای غیر انتفاعی )) نامیده می شوند.

سازمانهای غیر دولتی ، عناوین و اسامی مختلفی دارند و در نقاط مختلف دنیا با عناوین خاصی مورد شناسایی قرار می گیرند. جدول زیر تنوع این نوع سازمان ها و علائم اختصاری آنها را نشان می دهد.

اسلاید ۸ :

سازمانهایی که خدمات ارائه میدهند. همانند سازمانهایی که برای بهبود زندگی کودکان خدمات آموزشی ارائه می کنند. یا برنامه های اعتباری برای شرکتهای کوچک ارائه می دهند.

سازمانهایی که از اهداف خاص توسعه همچون خدمات برنامه ریزی خانواده یا زیر ساختهای توسعه یا قوانین معافیتی برای شرکتهای کوچک حمایت می کنند.

سازمانهایی که از اصلاحات سیاسی و اجتماعی همچون حفظ امنیت و محیط زیست حمایت می کنند.

سازمانهایی که مسائل و مشکلات توسعه همچون فقر یا بی اعتنائی به محیط زیست را تجزیه و تحلیل می کنند.

اسلاید ۹ :

 

 

سازمانهایی که برای تولید مستقیم یا پردازش و بازاریابی تشکیل شده اند. مانند تعاونی های کشاورزی و انجمن های اعتباری روستایی.

سازمانهایی که با دیگر سازمانها و افراد منافع مشترکی دارند مانند اطاق های بازرگانی، اتحادیه های بازرگانی و گروههای حقوق بشر.

اسلاید ۱۰ :

ساده ترین روش برای طبقه بندی سازمانهای غیر دولتی به شرح ذیل است:

سازمانهای عملیاتی که هدف اصلیشان تدوین و اجرای پروژه های توسعه  است.

سازمانهای حمایتی که هدف اصلیشان دفاع در برابر یک معضل خاص و تأثیر گذاری بر سیاست ها و رویه های نهادهای خاص است.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 82 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد