دانلود فایل پاورپوینت پیگیری آرمان های توسعه هزاره: درگیر کردن جامعه مدنی و ساختن ظرفیت های ملی

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پیگیری آرمان های توسعه هزاره: درگیر کردن جامعه مدنی و ساختن ظرفیت های ملی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پیگیری آرمان های توسعه هزاره: درگیر کردن جامعه مدنی و ساختن ظرفیت های ملی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقصود

 • اشاره به مسائل عمده در پایش آرمان های توسعه هزاره، ساختن ظرفیت های ملی و بسیج کردن جامعه مدنی

اسلاید ۲ :

موضوع بحث

 • مقصود از پایش آرمان های توسعه هزاره
 • چالش های عمده
 • انتخاب شاخص های مناسب
 • تهیه گزارش آرمان های توسعه هزاره، چه کسی و چه زمان
 • منابع داده ها کدامند؟ استفاده از DevInfo
 • دخیل کردن عموم مردم
 • استفاده از گزارش آرمان های توسعه هزاره برای کسب حمایت عموم
 • نقش تیم کشوری سازمان ملل در ظرفیت سازی

اسلاید ۳ :

چرا باید آرمان های توسعه هزاره را پیگیری کنیم؟

 • به منظور مشخص کردن اولویت ها با استفاده از داده های تجربی
 • مطلع کردن عموم مردم و سیاست گذاران در باره پیشرفت های بدست آمده در آرمان های توسعه
 • به منظور طراحی سیاست های حامی فقرا بر اساس شواهد و مستندات
 • ایجاد علاقه درعموم مردم نسبت به پیشرفت در آرمان های توسعه هزاره در داخل و خارج

اسلاید ۴ :

چالش های عمده کدامند؟

 • مدیریت مجموعه فزاینده داده های مربوط به توسعه انسانی
 • استفاده از داده ها برای عموم و حمایت از سیاست ها
 • ساختن ظرفیت های دولت و سایر اشخاص ذینفع برای جمع آوری، مدیریت و استفاده از داده ها

اسلاید ۵ :

شاخص ها باید –

 • مقیاس های مناسب برای تعیین میزان پیشرفت به سوی اهداف آرمان های توسعه هزاره را تامین کنند
 • تعبیر آن ها آسان و قابل فهم باشد و اساس لازم برای مقایسه بین المللی را تامین کنند
 • با فهرست های جهانی کاملاً مطابقت داشته باشند و از تحمیل بار غیر ضروری بر دولت ها و سایر شرکاء اجتناب کنند
 • ضمن این که در مالکیت ملی باشند، در حد امکان بر اساس استانداردها وتوصیه های بین المللی باشند
 • از منابع داده های مستحکم ساخته شده باشند، قابل اندازه گیری و باثبات باشند تا بتوان آن ها را در طول زمان اندازه گیری کرد.

اسلاید ۶ :

چرا باید گزارش آرمان های توسعه هزاره تهیه شوند

 • برای اطلاع عموم و بسیج اجتماعی
 • روزآمد کردن عموم مردم در باره میزان پیشرفت آرمان های توسعه هزاره
 • به عنوان ابزار ترویج برای استفاده در فعالیت های تبلیغاتی به منظور ترویج آرمان های توسعه هزاره
 • برای ساختن ظرفیت های ملی برای پایش میزان پیشرفت در توسعه انسانی

اسلاید ۷ :

اصول برنامه ریزی مبتنی بر آرمان های توسعه هزاره

 • از اهداف تقویت شده که برای کشورتان مناسب هستند استفاده کنید
 • شاخص های مناسب که بر اساس منابع داده های موثق تهیه شده اند اتخاذ کنید
 • از داده های جنسیتی که میانگین نشده اند استفاده کنید تا بتوانید برابری جنسیتی را پایش کنید
 • دقیق و به آسانی قابل خواندن و فهمیدن باشد
 • در مالکیت ملی باشد و به زبان محلی به فواصل ۳ تا ۵ سال همزمان با برنامه های ترویجی آن منتشر شود
 • در باره آرمان شماره ۸ گزارش دهد

اسلاید ۸ :

منابع داده ها

 • منابع اداری داده ها – معمول ترین منابع داده ها مدارس، بیمارستان ها و وزارتخانه ها هستند
 • نظر سنجی بودجه خانوار- فقر را می سنجد
 • سرشماری جمعیت و خانوار تعداد افراد در یک کشور و خصوصیات جمعیت را اندازه گیری می کند.
 • از داده های کیفی از منابع مورد اطمینان ، که عمدتاً رسمی هستند، استفاده کنید
 • از داده های زیرملی برای ترویج مالکیت و پایش جامعه محلی استفاده کنید.

اسلاید ۹ :

دخیل کردن عموم مردم – پیشنهاد ها

 • از نمایندگان سازمان های غیر دولتی و سازمانهای جامعه مدنی دعوت کنید در کمیته های دولتی برای آرمان های توسعه هزاره شرکت کنند
 • برای جذب تمام اشخاص ذینفع زمان لازم را تامین کنید
 • از رسانه ها برای ارتباط دادن دستیابی به آرمان های توسعه هزاره با واقعیت های زندگی مردم استفاده کنید
 • هنگام تعیین اهداف مشارکت جامعه محلی را تشویق کنید تا پس از آن پایش این اهداف به طورطبیعی انجام شود
 • به ترس دولت ها از دخیل کردن فعالان غیر دولتی بپردازید

اسلاید ۱۰ :

استفاده از گزارش آرمان های توسعه هزاره برای حمایت عمومی – برخی تجارب در سطح کشوری

 • از تسلیم گزارش برای برگزاری کنفرانس در باره مسائل استفاده کرد
 • فعالیت های تبلیغاتی را با استفاده از رسانه های چاپی، رادیو، فیلم های تلویزیونی، مسابقات ملی، رویدادهای توجیه کننده طراحی کرد
 • گزارش ها و مسائل مربوط را در کارگاه های آموزشی با سازمان های غیر دولتی مورد بحث و تبادل نظر قرار داد
 • در خصوص آرمان ها جلساتی با دولت و جوامع محلی ترتیب داد
 • مسائل بحث انگیز که در گزارش قید شده بودند در رویدادهای مختلف رسانه ای منعکس شدند
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 12 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد