دانلود فایل پاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرآیند پرستاری از بیماری آسم
 شباهت :
 هر دو انگاره واقعیت اجتماعی است.
 تفاوت :
 دو نظریه از نظر نگرش نسبت به توافق و سلطه متفاوت هستند. 
  نظریه کشمکش معتقد به تغییر سریع است و سلطه را محور قرار می دهد. نظریه توافق برعکس تغییر تدریجی و توافق را محور قرار می دهد. 
 
 

اسلاید ۲ :

نظم کشمکش
افلاطون ارسطو
اگوستین اکویناس
ماکیاول هابز
لاک رو سو
کنت مارکس
دورکیم زیمل
پارسنز دارندورف

اسلاید ۳ :

 نیزبت: این نظریه بی گمان مهم ترین نظریه در علوم اجتماعی است. 
 آلوین  گلدنر و  کینگزلی  دیویس: این نظریه ادامه جامعه شناسی است.  
  ویلبرت مور : این نظریه مایه سردرگمی نظریه جامعه شناسی معاصر است. 
 

اسلاید ۴ :

فردگرایانه مانند کار برانیسلاو مالینوفسکی انسان شناسی که به نیاز کنشگران و انوع ساختارهای بزرگ مانند نهادها و ارزشها ی اجتماعی برای پاسخگویی به این نیازها پرداخت.
فیمابینی مانند کار انسان شناس دیگر رادکلیف براون که به روابط اجتماعی به ویژه مکانیسم هایی که برای سازگاری با فشارهای موجود دراین روابط به کاربرده می شود تاکید می کنند.

اسلاید ۵ :

کارکردگرایی اجتماعی کار اکثر جامعه شناسان کارکرد گرایی ساختاری است و تاکید کتاب نیز بر این نوع است.
این کارکردگرایی بیشتر به ساختارهای اجتماعی و نهادهای پهن دامنه جامعه ، روابط داخلی میان آنها و تاثیرهای مقید کننده آنها روی کنشگران می پردازد.

اسلاید ۶ :

ارگانیسیسم اگوست کنت : علاقه مند به نقش عناصر در ایجاد توازن وجامعه هنجارمند بود.
ارگانیسیسم او جامعه را با ارگانیسم زیست شناختی مقایسه کرد.

اسلاید ۷ :

ارگانیسم زیست شناختی
سلول
بافت ها
اعضای بدن
ارگانیسم اجتماعی
خانواده
طبقه و کاست
شهر و اجتماعات

اسلاید ۸ :

 ارگانیسیسم اسپنسر با فلسفه فایده گرایانه همراه بود. 
این امر باعث ایجاد تناقض در نظریه اسپنسر بود. 
ارگانیسیسم به کل های اجتماعی توجه می کند و نقش اجزای سازنده ان،  اما فایده گرایی به کنشگران خود محور تاکید دارد. 
 

اسلاید ۹ :

هر دو رشد می کنند.
افزایش در حجم به افزایش پیچیدگی و تمایز منجر می شود.
تمایز در ساختارها باعث تمایز در کارکرد است.
اجزای هر دو ارگانیسم به یکدیگر وابسته است. دگرگونی در یک جزء دگرگونی دراجزای دیگر را در پی دارد.

اسلاید ۱۰ :

هر یک از اجزای پدیده  خود یک ارگانیسم در نظر گرفته می شوند. 
 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 80 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد