بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

3-1- اصول اساسي در گروه‌بندي

يك- همسنگ كردن عملكردها

دو- هموزن كردن عملكردها

3-2- حركت از كل به جزء

3-3- هماهنگي با اهداف طرح

يك- مصرف خصوصي و عمومي (در كشورهايي كه مالكيت خصوصي يا عمومي چندان قابل مداخله نيست)

دو- براساس زمان يا مقاطع زماني مراجع مصرف‌كننده

سه- گروه‌بندي براساس كالبد (ساختمان و فضاي باز)

 آ- فضاهاي داراي بخش ساخته شده و فضاهاي باز (معابر، فضاهاي سبز، رودخانه و ديگر عناصر طبيعي و ...)

چهار- گروه‌بندي براساس عناصر اصلي شهري، براي طرح‌هاي ساختارگرا و يا مبتني بر مباحث اقتصادي

پنج- تركيب انواع فوق

اسلاید 2 :

دسته‌بندي براساس نوع كاربري

آ- زونينك (منطقه‌بندي آمريكا)

دسته‌بندي كلي: مسكوني (با خدمات مربوطه) تجاري، صنعتي،

 يادآوري: خدمات عمومي مثل مدارس و ...  در بخش مسكوني قرار مي‌گيرند.

دسته‌بندي بازتر: مسكوني، تجاري، صنعتي، بخش‌هاي طراحي شده (مسكوني، تجاري، عمومي)، بخش‌هاي فرامنطقه‌اي (فرودگاه، كريدورهاي شاهراه‌ها، مناطق تاريخي، منابع طبيعي، آبرساني و ...) و ديگر عملكردها (حريم‌هاي اراضي عمومي و نيمه‌عمومي، اراضي باتلاقي، مسيل‌ها فضاهاي نامشخص و ...)

اسلاید 3 :

ب- منطقه‌بندي براساس گروه‌هاي فعاليت

چهار گروه عمده فعاليت

  خدمات (توليد‌كننده خدمات)، تجاري (فروش)، توليدات (صنايع، نانوايي و غيره) و مسكوني، كه گروهي آن را در بخش خدمات قرار مي‌دهد. و يا براساس نوع استفاده از نظر عمومي (منطقه عملكردهاي شهري، ناحيه‌اي، محله‌اي، مسكوني و خاص)

اسلاید 4 :

ج- دسته‌بندي عمومي ايران

1- ج- دسته‌بندي كلي 17 دسته

  قرارداد تيپ 12 براي دسته‌بندي، كاربري‌هاي 17 گروه را پيشنهاد كرده است.

اسلاید 5 :

2- ج- افزايش دسته‌بندي اصلي بر 23 گروه

  دسته‌بندي ياد شده، كاملاً و به طور شفاف نمي‌تواند كاربري‌هاي شهري را پوشش دهد و لااقل 6 گروه ديگر بايد به آنها اضافه شود.

18- عناصر طبيعي

19- حريم‌ها

20- مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي

21- خدمات رفاهي

22- مؤسسات اجتماعي

23- اراضي فاقد كاربري

اسلاید 6 :

دسته‌هاي براساس كاربري زمين

نبود يك فرهنگ لغات تخصصي شهرسازي مشترك

براي مثال "آموزش" يك فعاليت است، در حالي كه "مدرسه" محلي است كه اين آموزش در آن اتفاق مي‌افتد. در همين استاندارد رسمي طرح جامع ايران اين اختلاط به چشم مي‌خورد. برخي از تقسيمات مثل "آموزش حرفه‌اي و عالي" به فعاليت توجه دارد و برخي ديگر به محلي كه فعاليتي در آن اتفاق مي‌افتد مثل "مناطق نظامي"

بنابراين بهتر است اول با گروه‌بندي فعاليت‌ها آشنا شويم.

اسلاید 7 :

دسته‌بندي براساس دسته‌بندي برپايه زمين

يكي از دسته‌بندي‌هاي جديد با نام اقتصادي LBCS و يا نام كامل‌ترLand-Based Classipication Standards

  با دسته‌بندي هر قطعه شهري در 5 گروه اين تفاوت را به خوبي نشان مي‌دهد و سپس به خوبي در برنامه‌ريزي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

  بدين‌ترتيب كه دسته‌بندي برحسب فعاليت، عملكرد، استراكچر (كالبد-بنا) زمين (محوطه) و مالكيت صورت مي‌پذيرد.

اسلاید 8 :

طبقه‌بندي ويژگي‌هاي شناختي شهر

يك- فعاليت: عملي است كه در مكاني شكل بگيرد

دو- كاربرد زمين (ويژگي‌هاي بالفعل قطعات يا ويژگي قطعات)

سه- عملكرد: كاربرد زمين است، به علاوه فعاليتي كه در آن صورت مي‌پذيرد.

چهار- ساختار كالبدي: عناصر مشخص فيزيكي طبيعي يا مصنوع هر شهر (يا بخشي از شهر) شكل دهنده ساختار كالبدي آن هستند.

پنج- ساختار فضايي شهر: شامل ساختار كالبدي به علاوه فعاليت‌ها و روابط بين فعاليت‌هاست.

اسلاید 9 :

طبقه‌بندي كاربرد (كاربري) زمين

يك- كاربرد داراي بنا: كه كاربري‌هاي داراي بنا نيز به دو دسته، داراي بنا به طور كامل و يا مختلط بنا و فضاي باز قابل تقسيم‌اند.

دو- كاربردهاي بدون بنا (و يا داراي بناي بسيار اندك و نيز مؤثر بر استفاده از زمين) عبارتند از:

-كشت و باغداري:

  محل استقرار عناصر طبيعي (تالاب، مرداب، رودخانه، جنگل و ...)

-مسيرهاي آمد و شد؛

-فعاليت‌هاي نيازمند به فضاي باز، سبز مصنوع (پارك و غيره)

-استخراج معدن

-دفن (درگذشتگان، زباله و ...)

سه- كاربري‌هاي نيازمند به احداث بنا شامل دو دسته عمده‌اند:

اول- بناهايي كه مي‌توانند فعاليت‌هاي مختلف در آنها صورت بگيرد

دوم- ابنيه‌اي كه براي عملكرد خاصي طراحي شده‌اند

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید