بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عناصر موثر در  مدیریت حمل و نقل و ترافیک

¨زيرساختها

¡شبکه معابر (شریانیها، تندراهها، تقاطعات،...)

¡شبکه حمل و نقل عمومی(خطوط ویژه اتوبوسرانی، مترو،تاکسی،...)

¡ناوگان حمل و نقل (تعداد و نوع ناوگان:اتوبوس، تاکسی،...)

¡علائم افقی و عمودی (خط کشی، تابلوهای ترافیکی)

¨

¨تجهیزات جهت بهره برداری مناسب از زیرساختها

¡سامانه هاي هوشمند حمل و نقل (ITS)

­چراغهای راهنمایی و رانندگی

­تابلوهای متغیر خبری

­دوربینهای نظارت تصویری

­....

اسلاید 2 :

تاثیر زیر ساخت و سیستمهای ITS بر ارائه سطح سرویس مطلوب

سوالات مطروحه:

1- آیا زیر ساختها به تنهایی قادر به ارائه سرویس مناسب حمل و نقل می باشد؟

2- آیا ITS می تواند ضعف زیر ساختها را جبران نماید؟

3- رابطه بین توسعه سیستم های ITS و زیر ساختها به چه نحوی است؟

4- آیا می توان دو سیستم را بطور مجزا در یک منطقه ترافیکی اجرا نمود؟

5- کدامیک از دو عامل زیر ساخت و سیستم های  ITS بیشترین میزان تاثیرگذاری را بر ارائه سطح سرویس مطلوبتر دارد؟

6- به کدام روش می توان این دو سیستم را بصورت هماهنگ با هم برنامه ریزی کرد؟

اسلاید 3 :

چراها؟؟؟!!

¨چرا هر چه بر تعداد ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی در چند سال گذشته افزوده شده، تاثیر زیادی بر ارائه سطح سرویس حمل و نقل عمومی ایجاد ننموده است ولی با مدیریت بر ناوگان در مسیر دپوی شرق تا میدان آزادی (خط BRT) سطح سرویس مطلوبتری حاصل شده است؟

¨چرا سیستم حمل و نقل هوشمندی توانسته است در محورهایی چون خیابان طالقانی، خیابان بهشتی و ... سطح سرویس مطلوبی ایجاد کند ولی همین سیستم ها در مورد مشکلات میدان توحید کارایی لازم را نداشته اند؟

¨چرا با مدیریت بر پارک حاشیه ای در معابر اصلی، شاهد ترافیک روانتری هستیم؟

¨چرا پس از نصب دوربینهای ثبت تخلف در بزرگراهها سطح سرویس آن بهبود می یابد؟

¨و ....؟؟!!

اسلاید 4 :

می توان یک سیستم حمل و نقل را تشبیه به  کارخانه ای کرد که محصول آن  جابجایی و کیفیت محصول آن، سطح سرویس باشد و از اصول مدیریت کارخانه برای افزایش سطح سرویس محصول در سیستم حمل و نقل عمومی بهره جست.

¨

اسلاید 5 :

پیش فرض ها:

سیستم حمل و نقل  ≈  کارخانه

زیر ساختها   ≈   سرمایه

سیستم های ITS   ≈   مدیریت

جابجایی  ≈   محصول

سطح سرویس   ≈   کیفیت محصول

اسلاید 6 :

فرصتها و تهديدها

فرصتها

نگرش مثبت و پشتيباني صريح مديريت کلان شهري از به کارگيري فن آوري هاي روز دنيا در حوزة حمل و نقل و ترافيک

تدوين طرح جامع حمل و نقل کلانشهر تهران

وجود بسياري از تخصص هاي مرتبط و مکمل با حوزة ITS در داخل کشور

دسترسي به منابع مالي بخش دولتي و خصوصي

 

تهديدها

حرکت  تک بعدی در راستای هر یک از محورها

پايين بودن استانداردهاي معابر شهر تهران از بعد مهندسي ترافيک

محدود بودن تجربيات بومي در به کارگيري ITS

غير بومي بودن فن آوري هاي ITS

 

اسلاید 7 :

روند برنامه ریزی برای ارتقای سطح سرویس:

اسلاید 8 :

روش برنامه ریزی افزایش سطح سرویس:

درک وضعیت موجود و ترسیم نمودار سطح سرویس در حال حاضر

تدوین برنامه متناسب با امکانات و توانمندیها و بومی سازی سیستمهای ITS

مناسب سازي ويژگي ها و شرايط فني

مناسب سازی شرايط اجرا و بهره برداري

مناسب سازي ساز و کارهاي تعامل با کاربران

تعیین برنامه های کوتاه مدت در راستای برنامه بلند مدت

ابلاغ کلیه برنامه ها به ارگانهای مرتبط

نظارت بر میزان پیشرفت تا حاصل شدن نتیجه مطلوب

¨

اسلاید 9 :

تجربه هاي موفق از به کار گيري ITS در تهران

تونل های هوشمند شهري

سامانة مديريت توقفگاه هاي حاشيه اي (Pay & Display)

سامانة مديريت توقفگاه هاي متمرکز

سامانه هاي هوشمند خطوط اتوبوسراني  تندرو (BRT)

سامانة مديريت ثبت تخلفات سرعت چراغ کنترل محدوده

سامانة کنترل يکپارچه و متمرکز تقاطعات هوشمند (SCATS)

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید