بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مكمل غذايي يعني چه؟

اسلاید 2 :

مكمل غذايي – ورزشي حاوي چه موادي است؟

انواع و مقادير مختلف مواد غذايي شامل كربوهيدراتها، پروتئين ها، چربي ها، املاح، مواد معدني و ويتامين ها

مكملهاي ورزشي غيرهورموني معمولاً حاوي همان موادي است كه در مكملهاي غذايي تقسيم ميشود. اما تركيبات و مقدار مصرف آن بر اساس ميزان نياز ورزشكاران است .

مكملهاي ورزشي هورموني علاوه بر مواد  غذايي داراي هورمونها و پيش ساز هورمونها نيز مي باشند.

اسلاید 3 :

 موارد مصرف ؟

مكملهاي غذايي ـ ورزشي براي حمايتهاي تغذيه اي ساخته مي شوند. اين حمايت تغذيه اي ممكن است در افراد سالم صورت پذيرد و يا براي افراد بيمار در نظر گرفته شود.

اسلاید 4 :

علت مصرف مكملهاي غذايي- ورزشي چيست؟

حمايت تغذيه اي

اختلالات و بيماريها

اهداف خاص

شرايط اقتصادي و رفاهي

سنين رشد و بلوغ

طي دوران بيماري و دستيابي به بهبودي كامل

اسلاید 5 :

نياز به حمايت تغذيه اي چگونه مشخص مي گردد؟

با گرفتن شرح حال كامل، بررسي تغذيه اي، معاينات باليني و آزمايشهاي پاراكلينيك. در چنين شرايطي انرژي تام مورد نياز شبانه روز(Total Daily E ergy Expe diture) با اعمال ضريب فعاليت(Activity Factor) و ضريب جراحت و بيماري(I jury Factor) محاسبه مي گردد و نوع رژيم و مقدار كالري و تركيبات غذايي مورد نياز مشخص مي گردد.

اسلاید 6 :

فرق مكمل غذايي با غذا چيست؟

مكمل غذايي خالص تر، كم حجم تر، قابل جذب تر و بدون مواد غيرموثر و مواد زايد است. در مكمل هاي غذايي تركيبات غذايي بصورت كربوهيدراتها، اسيدهاي آمينه، اسيدهاي چرب و گليسرول، مواد معدني و املاح و ويتامين ها كه در واقع كوچكترين واحدهاي ساختماني تركيبات غذايي است موجود است.

اسلاید 7 :

چرا مكمل غذايي جايگزين غذا و يا در كنارآن مصرف مي شود؟

بخاطر حمايت تغذيه اي، شرايط فرد طوري است كه لازم است تركيبات غذايي بيشتري به وي برسد لذا لازم است غذا كم حجم تر، خالص تر و قابل جذب تر باشد. تصور كنيد براي حمايت تغذيه اي فردي لازم است به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن وي كه 70 كيلوگرم است روزانه 2 گرم پروتئين تجويز گردد در چنين شرايط خاصي اگر تنها راه رساندن پروتئين گوشت در نظر گرفته شود با توجه به نوع گوشت لازم است حدود 700 تا 1400 گرم گوشت در رژيم روزانه وي موجود باشد، مطمئناً تحمل چنين رژيم سنگيني براي فرد مشكل است لذا مصرف مكمل هاي پروتئيني توصيه مي گردد كه كم حجم تر و خالص تر هستند.

اسلاید 8 :

صلاحيت تجويز مكملهاي غذايي – ورزشي با كيست؟

صلاحيت با پزشك است. يك پزشك وظيفه دارد پس از گرفتن شرح حال و معاينات دقيق و گاهي اوقات آزمايشهاي پاراكلينيك وضعيت صحت و سلامت فرد را بررسي نمايد.يك پزشك وظيفه دارد موارد ذيل را پس از هر ويزيت مشخص نمايد:

نحوه استراحت فرد كه بطور نسبي باشد يا مطلق

رژيم غذايي و نوع آن

درخواستهاي آزمايشگاهي و پاراكلينيك

دستورات پزشكي و دارويي

مراقبتهاي پرستاري

دستورات توانبخشي

مشاوره هاي پزشكي

در قسمت رژيمهاي غذايي، اين وظيفه پزشك است كه نوع رژيم غذايي را مشخص كند. ممكن است رژيم غذايي معمولي، كم كالري يا پركالري، كم پروتئين يا سرشار از پروتئين، كم نمك، مايعات، سبزيجات پخته و يا رژيمهاي خاص باشد. تهيه منوي غذايي و نگارش رژيم غذايي بر اساس دستور پزشك توسط كارشناس تغذيه صورت مي گيرد.

اسلاید 9 :

آيا غيرپزشك صلاحيت تجويز مكملهاي غذايي را ندارد؟

خير، چرا كه از لحاظ علمي و قانوني همه چيز متوجه پزشك است. مثلاً يك داروساز عليرغم آنكه در حيطه داروشناسي، موارد مصرف و منع مصرف، تداخلات دارويي، عوارض جانبي و مسائل ديگر داراي علم كافي است اما هرگز در امر تجويز دارو دخالت نمي كنند و بدون نسخه و تجويز پزشك دارو نمي دهد، در تغذيه نيز همين طور، در مشخص كردن نوع رژيم غذايي و تجويز مكملهاي غذايي مسئوليت علمي و قانوني متوجه پزشك است و هيچگاه صلاح نيست كه افراد غيرمسئول و غير متخصص از جمله دوستان و آشنايان و مربيان ورزشي اقدام به نگارش و توصيه رژيم غذايي نمايند.

اسلاید 10 :

آيا تمامي افراد نيازمند استفاده از مكمل هستند؟

مطمئناً خير. چنانچه رژيم غذايي اصولي و علمي باشد تمامي مواد غذايي به اندازه كافي به فرد مي رسد و نياز به حمايت تغذيه اي ندارد. مكملهاي غذايي فقط بمنظور حمايت تغذيه اي و براي رسيدن به هدفي خاص تجويز مي گردد كه توسط پزشك مشخص مي گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید