whatsapp call admin

دانلود مقاله اعتبارات اسنادی

word قابل ویرایش
60 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

اعتبارات اسنادی

فهرست مطالب
مقدمه
اعتبارات اسنادی
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل – بند اول – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی توسط متقاضی صدور
بند دوم – مرحله ادامه است . بند سوم – مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد – بند چهارم مرحله ارسال اسناد
اعتبارنامه تجاری – اعتبار اسناد تضمینی – تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمنی
ایجاب و قبول در قرارداد اعتباری

موضوع قرارداد اعتبار اسنادی
آثار قرارداد اعتبار اسنادی
عوضین در قرارداد اعتبارات اسنادی
حق بانک در وثیقه گرفتن کالای موضوع قرارداد اعتبار اسنادی

مقدمه۱
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج و حالیه مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می شود و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد . اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای شاخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه ۲
اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردیدی کنند در حالی که خریداران توضیح می دهند پس از پرداخت وجه نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتری زیان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.
اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل
تعریف
قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه طرف مدت اعتبار فروشنده اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. جدا کننده تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده ۱۹۸۳ از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی که در این جا به کاررفته و از این پس فقط اعتبار خوانده می شوید به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن یک بانک بنا به درخواست مشتری موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط به اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ، پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماند دیگر اینکه به بانک دیگری اجازه میدهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین پرداختی را قبول نماید .

پس به طور کلی جنبه مشترک اعتبارات اسنادی در این است که خریدار بانک قراردادی بند و در نتیجه این قرارداد بانک هنگام تحویل اسناد حمل به طور مستقیم به نیابت خریدار از طریق دخالت دان بانک در کشور فروشنده مسئولیت قیمت پرداخت کالا را با توجه به اطمینانی که از طریق درج تعهد ضمنی مندرج در اسناد در مورد کالا وجود دارد یا وجه نقدی که قبلاً پرداخت شده یا تعهد بازپرداخت آن که به بانک داده می‌شود اغلب به وسیله قبول بروات یا برویت که بوسیله خریدار کشیده شود است یا به وسیله پرداخت فوری می‌پردازد.

معمولاً در عملیات اعتبار اسنادی دو بانک دخالت دارند. ۱- بانک باز کننده اعتبار که بانک خریدار است ۲- بانک کارگزار اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.
به طور کلی اعتبارنامه تجاری جاری چند قرارداد به شرح زیر است
الف) فروشنده خریدار خارجی در مورد خرید و فروش کالایی موافقت کننده به موجب این قرارداد مقرر می گردد که پرداخت ثمن معامله به وسیله اعتبارات اسنادی صورت پذیرد.

ب) خریدار خارجی در محل تجارت خود به بانک دستور می دهد که یک اعتبار اسنادی احتیاج کند.
ج) بانک صادر کننده اعتبار بانک که فروشنده معین می کند دستور می دهد که ترتیبی فراهم کند که حواله های فروشنده را به محل تحویل، اسناد حمل به وسیله فروشنده قبول معامله یا پرداخت نماید. یا به عبارت دیگر درخواست ابداع می نماید.

د ) بانک ابلاغ کننده به فروشنده اطلاع می دهد که حاله را به محض تحویل اسناد حمل کالا قبول معامله یا پرداخت نماید ؟؟ ممکن است بدون اینکه شهاد وارد عمل شود اعتبار اسنادی افتتاح شده به وسیله بانک صادر کننده را تأیید کند بانک ابلاغ کند. ما در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد می گیرد.
بانک ابلاغ کننده ضمناً ابلاغ کننده این موضوع باشد این موضوع را به فروشنده اعدام می نماید و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتی اگر به عنوان چهار جهت پرداخت و قبول تعیین شده باشد و بالعکس اگر علاوه به ابلاغ تأیید کننده شده باشد ضمن تذکر این موضوع باید بدون هیچ عذری در صورت کامل بودن اسناد تطابق آنها با اعتبارات وجه آنها را پرداخت نماید.
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل
بند اول تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی توسط متقاضی صدور
الف – ابتدا خریدار و فروشنده در خصوص خرید و فروش کالا بی‌توافق نموده و قراردادی در این زمینه منعقد می نمایند ضمناً در این قرارداد قید می کنند که پرداخت وجه به وسیله اعتبار اسنادی صدر می‌گیرد به موجب بند ب از ماده ۱۱ مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در کلیه اعتبارات باید بانک جهت پرداخت یا قبول نویسی دخالت داشته باشد متقاضی اعتبار به بانک مورد نظر مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار می زند که باید مشتمل بر موارد زیر باشد

۱- نام و آدرس کامل ذی نفع ۲- منبع اعتبار ۳- نوع اعتبار ۴- چگونگی استفاده از اعتبار ۵- شرح مختصر کالا ۶- سررسید اعتبار و تاریخ حمل ۷- هر سه محل ۸- شرح اسناد مورد لزوم ۹- محل محل ارسال مقصد ۱۰- نوع بار نامه و اینکه آیا حمل به وسیله گیری مجاز است یا نه ۱۱- آیا محل به دفعات می زیستد ۱۲- مبدا محل و مقصد محل ۱۳- اسناد محل و گواهینامه های مورد نیز در برگ گشایش اعتبار و تاریخ و محل انقصا اعتبار ۱۵- اینکه آیا اسناد اعتباری قابل انتقال است یا خیر. ۱۶- چگونگی ابلاغ اعتبار.

چنانچه در اعتبار قبول نویسی مراتب مقدر شده باشد بانک باز کننده اعتبار بایستی بروات کشیده شده توسط ذی نفع را قبول نماید و اگر اعتبار تصریح دارد که بروات به عهده متعالی با هر برات گیر مشخص دیگر می باشد باید مسئولیت قبول نویسی و پرداخت آن را رد سررسید به عهده گیرد.
ادامه اسناد
در ایران هنگام گشایش اعتبار معمولاً خریدار و نسخه پروفرمهیا را که فروشنده کالا ارسال نموده و به تأیید وزارت بازرگانی رسید، همراه با فرم تقاضای گشایش اعتبار به بانک ارائه می دهد.
هنگام گشایش اعتبار خریدار فرم تعهد نامه بانک را معنا و به بانک تحویل می دهد و به موجب آن بانک می تواند از کلیه حسابهای مشتری وجه مرود لزوم را تأمین نماید همچنین می تواند کالای مورد اعتبار اسنادی را در صورتی که خریدار پس از وصول اسناد از پرداخت قیمت آن خودداری نماید متصرف شود.
معمولاً برای گشایش اعتبار بانکها درصد خاصی از مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده پس پرداخت نقداً از مشتری دریافت می کنند و علاوه بر این مبلغ کارمزد و دیگر هزینه ها نیز معین دور / حساب جاری متقاضی صدور و سپس شماره اعتبار لازم داده می شود.

در مرحله دوم فروشنده اسناد مربوطه را که حاکی از حمل کالا می‌باشد به بانک معامله کننده اعتبار می فرستد اسناد حمل بر اساس نوع کالا متفاوت است و باید در آن نکات زیر قید گردد.
۱- ذکر نام حمل کننده ۲- شرح کالا ۳- علایم یا شماره های تجارتی ۴- نام کشتی ۵- نام فرستنده نام گیرنده تاریخ صدور سند…

مرحله پرداخت حول یا معامله اسناد
فروشنده اسناد مربوط به حمل را به بانک تعیین شده می فرستد و بانک اسناد را با شرایط مندرج در اعتبار کنترل و در صورت انطباق بر اساس شرایط اعتبار وجه اسناد پرداخت یا بروات را قبول یا معامله می‌کند. اگر طبق شرایط اعتبار معامله اسناد مجاز باشد بانک صادر کننده یا بانک تأیید کننده می تواند بیرون حق رجوع اسناد را معامله نماید.
بانک در صورتیکه صادر کننده اعتبار اسنادی نباشد اسناسنامه را به بانک صادر کننده می فرستد و بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی را بررسی می نماید.
بند چهارم – مرحله ارسال اسناد
بانک صادر کننده بعد از بررسی اسناد و اطمینان از اینکه شرایط اعتبار رعایت شده اسناد را در مقابل پرداخت وجه آن یا بر اساس شرایط دیگری که بین او و بانک پرداخت کننده توافق گردیده است واگذار می نماید سپس این بانک اسناد را به بانک صادر شده ارسال و عمل پرسش را بر اساس توافق قبلی فی مابین انجام می شود.
اعتبارنامه تجاری
اعتبارنامه تجاری ک همان اعتبار اسنادی است اعتباری است که به عنوان وسیله پرداخت جهت تأمین وجه کالا در روابط بین المللی به کرا می رود و همانگونه که توضیح داده شده به کارگیری این مکانیسم باعث ایجاد اطمینان و سهولت و تسریع در کار تجارت بین الملل شده و در صورتیکه خریداران و فروشندگان می خواستند به هر وسیله دیگری وجه کالا را بپردازند دچار مشکلات متعددی می گردیدند که به کار تجارت بین الملل لطمه فراوانی وارد می ساخت.
اعتبار اسناد تضمینی

اعتبار اسنادی تضمینی تعهدی است که از سوی بانک برای پرداخت ذی نفع شخص ثالث یا قبول بروات کشیده شده به وسیله اومشروط به اینکه اصل اسناد مشخص شده در اعتبار را ظرف مهلت مقرر ارائه نماید ممکن است همچنین به بانک دستور داده شود که به بانک دیگری اختیار پرداخت یا قبولی یا معامله برات کشیده شده را دهد بنابراین اسنادی تضمینی اعتباری است که به موجب آن صادر کننده می بایست در مقابل ذی نفع متعهد شود که مبلغی که دستور دهنده وام گرفته یا پیش پرداختی که دریافت کرده به حساب او بازپرداخت کند یا در ارائه هر نوع سند یا بابت بدهی که دستور دهنده آن را تعهد کرده پرداختی بنماید یا در ازای هر گونه قصور کرد دستور دهنده از انجام تعهد مبلغی را بپردازد.

تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی
اعتبار اسناد تجاری در ظاهر شبیه اعتبار اسنادی تضمینی است اما تفاوتهایی نیز دارند اعتبار اسناد تجاری ؟؟ وجود دارد خرید و فروش بین متعاملین صادر می شود خریدار و فروشنده در قرارداد اصلی خرید و فروش توافق دارند که بهای کالا به مسئله اعتبار اسنادی پرداخت شود و متعاقب این قراردادی خریدار جهت پرداخت ثمن معامله از بانک مورد نظر تقاضای گشایش اعتباری به نفع فروشنده می نماید.
فروشنده نیز با دست داشتن اسناد حمل کالا به بانک مراجعه می نماید . اما در اعتبار اسنادی تضمینی تعهد بانک ناشی از تصور و تخلف متقاضی اعتبار بوده و ارتباطی به انجام معامله ندارد لذا اسنادی که به بانک ارائه می شود . اسناد محلی نبوده بلکه اسنادی است که نشان دهنده قصور دستور دهنده از اتمام تعهداش می باشد.
در اعتبار اسناد تجاری پس از گشایش اعتبار و پس از اینکه بانک صادر کننده وجه را به ذی نفع پرداخت نمود نسبت به کالاهای مذکور در اسناد محل دارای نوعی وثیقه می باشد و کالا در وثیقه بانک قرار می گیرد و اسناد محل آن به نام سندی ظهرنویسی می شود تا او کالای خود را ترخیص کند ولی در صورتی که دستور دهنده به هر علتی مانند اینکه ورشکسته شود و ممنوع از مداخله در اموال خود گردد بانک می تواند این نوع اعتبارنامه را به راحتی صادر نماید و اقدام به گشایش اعتبار نزد مشتریان خود می کنند.

انواع اعتبار اسناد تجاری:
کیفیت اعتبارات اسنادی بستگی به نحوه تعهد بانک صادر کننده در مقابل ذی نفع دارد بدین لحاظ اعتبار اسنادی دارای انواعی است.
اعتبار اسناد اصلی: اعتباری است که بر مبنای تقاضای خرید توسط بانک وی و به نفع فروشنده گشایش می یابد. این اعتبار از لحاظ مبنای گشایش اصلی تلقی می شود زیرا ممکن است اعتبارات دیگری بر مبنای این نوع اعتبار گشایش باید که آنها را اعتبارات فرعی گویند.
۱- اعتبارات اسنادی برگشت پذیر
در این نوع اعتبار اسنادی متقاضی و یا بانک بازکننده اعتبار یا هر دو می توانند بدون اطلاع قبلی ذینفع هر گونه تعبیر یا اصلاح را در شرایط اعتبار قبل از آنکه اسنادی توسط ذی نفع یا بانک کارگزار معامله گردد به عمل آورده و یا نهایتاً آنرا منع نماید.
معنای دیگر اعتبار اسنادی قابل برگشت اعتباری است که می تواند در هر زمان بدون اخطار یا اطلاع قبلی به فروشنده اصلاح یا ابطال گردد.
این نوع اعتبار اسنادی ردیف بیشتری برای خریدار قایل است و به همین دلیل صادر کنندگان کمتر خواستار آن هستند مگر اینکه بین طرفین حداکثر اعتبار وجود داشته باشد.
اعتبار مزبور در مواقعی بکار می‌رود که خریدار اصرار داشته باشد اختیار خود را برای تعهد شرایط یا نهایتاً فسخ اعتبار محفوظ بدارد. تغییر شرایط یا نهایتاً فسخ آن به درخواست متقاضی اعتبار صورت می گیرد و یا بانک باز کننده اعتبار با تشخیص عدم توانایی متقاضی اعتبار در تسویه حساب با بانک باز کننده اعتبار با تشخیص عدم توانایی متقاضی اعتبار در تسویه حساب با بانک باز کننده یا در برخورد با محدودیتهای اداری یا صادراتی به این عمل اقدام می کنند. از سوی دیگر اگر بانک کارگزار یا ابلاغ کننده دریابد بدلایل تجاری و اقتصادی یا سیاسی پولی را که به ذینفع می پردازد از بانک بازکننده اعتبار قابل حصول نسبت علی رغم ارائه کامل مدارک از جانب ذی‌نفع می تواند از پرداخت وجه به وی خودداری نماید.
اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر
اعتبار برگشت ناپدیر اعتباری است که لغو یا تغییر شرایط آن از جانب بانک باز کننده اعتبار یا سقافی بدون اطلاع یا رضایت ذی نفع ممکن نسبت و بانک باز کننده اعتبار نیز قطعاً متعهد به پرداخت قبولی و یا معامله اسناد ارائه شده توسط ذی نفع است . مشروط بر آنکه شرایط و ضوابط اعتباری رعایت گردد چون این اعتبار امنیت و تضمین بیشتری را برای فروشندگان به همراه دارد از سوی آن بیشتر مورد تقاضا است این اعتبار ممکن است به صورت تأیید شده است و یا تأیید نشده است.

 

اعتبارات برگشت ناپذیر و تأیید شده
در صورتیکه این نوع اعتبار مورد استفاده قرار گیرد بانک بازکننده اعتبار نمی تواند تعهد خود را در مقابل صادر کننده لغو اما بانک کارگزار متعهد نسبت پرداختی را انجام دهد یا وجه مورد نظر را در محل صارد کننده تأمین کند.

معمولاً متن زیر در ابلاغیه اعتباربرگشت ناپذیر می آید . این اعتبار از جانب بانک باز کننده فوق الذکر برگشت ناپذیر است اما دستوری مبنی بر تأیید آن به ما داده نشده و بنابراین هیچگونه تعهدی را از جانب مادر در برندارد.
این نوع اعتبارات گاه به وسیله بانکها عهده صادر می شود که تایید بانکهای محلی را لازم ندارند . در حالیکه این نوع اعتبار تا حدی از رانتر از اعتبار تأیید شده است اما این عیب را نیز دارد که انجام قرارداد فروش را محدود به کشور فروشنده نمی کند.

اگر بانک کارگزار رد مقابل ارائه اسناد از پرداخت اعتبار سرباز زند ممکن است فروشنده مجبور شود اقداماتی قانونی در خارج از کشور را آغاز کند.
اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر و تأیید شده
اعتباریست که شامل تعهد مستقیم بانک ابلاغ کننده علاوه بر بانک صادر کننده اعتبار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار به ذی نفع در صورت رعایت شرایط و ضوابط اعتبار ابلاغ شده می باشد. به عبارت دیگر اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر و تأیید شده برگشت ناپذیریست که از طرف بانک ابداع کننده یا کارگزار مورد تأیید قرار می گیرد و مساعدترین نوع آن برای صادر کننده کالاست زیرا تضمینی برای ذی‌نفع است که در هر صورت پس از ارائه اسناد مورد لزوم به بانک وجه خود را دریافت خواهند کرد.

این مورد هنگامی پیش می آید که تعهد بانک باز کننده اعتبار به علت تزلزل وضع سیاسی و یا اقتصادی کشور وارد کننده و یا به علت عدم اعتماد به خریدار مورد پذیرش ذی نفع نبوده و از او یک بانک دیگر به کشور خود درخواست می نماید که متعهد به پرداخت و جه اعتبار شود.
به عبارت دیگر بانک تایید کننده اعتبار بانک باز کننده اعتبار را فردی ذی نفع تضمین می کند . عدم پرداخت وجه از حراف بانک باز کننده اعتبار موجب سلب تعهد بانک تأیید کننده در پرداخت وجه یا قبولی معامله ا سناد ذی نفع نمی شود.
اعتبار اسناد اصلی . اعتباریست که بنا به درخواست متقاضی توسط بانک باز کننده اعتبار به نفع ذی نفع (فروشنده) گشایش می یابد. این اعتبار از لحاظ مبنای گشایش اصلی تلقی می‌گردد زیرا ممکن است اعبتارات دیگری را بر مبنای این اعتبار گشایش یابد.

اعتبار اسنادی فرعی
اعتباریست که بر مبنای تقاضای ذی نفع با اتکاء بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته بیع شخص ثالث گشایش می یابد . شرایط و ضوابط این اعتبار به جز در مورد مبلغ قیمت واحد سررسید اعتبار تاریخ حمل و پوشش نیمه تابع اعتباراصلی است . اعتباریست به پشت اتکایی در حقیقت اعتبار فرعی تلقفی می شود خاص ذی نفع اعتبار اسنادی ناچار است برای خرید حین اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی به نفع فروشنده خود بنماید. این اعتبار جدید را Subsidiary نامند و پوشش آن همان اعتبار اسنادی اولیه است و ذی نفع اعتبار اصلی دستور دهند یا باز کننده اعتبار فرعی می شود.
اعتبار اسناد برای داخل

اعتبار اسنادی صادراتی
از نقطه نظر ذی نفع در خارج صادر کننده یا فروشنده و بانک وی اعتباریست که از جانب متقاضی وارد کننده یا خریدارگشایش می یابد.
همین اعتبار از نقطه نظر متقاضی و بانک گشایش کننده آن اعتبار برای خارج اعتبار دارائی تلقی می گردد. اعتبارات اسنادی را صادراتی گویند که خارج از کشور به نفع صادر کنندگان داخلی گشایش یابد. اعتبار اسنادی را صادراتی گویند که خارج از کشور صادر کنندگان داخلی گشایش یابد.
اعتبارات اسنادی صادراتی عبارت است از اعتباراتی که به وسیله کارگزان بیگانه نزد بانکها کشور افتتاح می شود در مقابل اسناد محل صادره از کشور قابل پرداخت است.
اعتبار قابل انتقال
اعتبار قابل انتقال اعتباری است که طی آن به ذینفع از طرف خریدار این حق داده می شود که قسمتی یا تمامی اعتبار را به یک یا چند ذی نفع دیگر در همان کشور دیگری اتصال دهد ولی ذینفع که این حق به او داده شده حق انتقال درباره آن را نخواهد داشت.
اعتبار قابل انتقال معمولاً هنگامی گشایش می یابد که ذی نفع اول خود عرضه کننده کالا نیست اما مایل است که تمام یا بخشی از حقوق و مسئولیتهای خود را طبق اعتبار به یک یا چند ذی نفعت قانویه که کالا را عرضه خواهد کرد انتقال دهد. ذی نفع اول به بانکی که اعتبار نزد آن است دستور می دهد مبلغ اتصال یافته و شرایط و ضوابط اعتبار را به ذی نفع ثانوی ابلاغ نماید شرایط اعتبار انتقال یافته مانند اعتبار اصلی است به نحوی از مواردی زیر که ممکن است ذی نفع درخواست نماید.
الف) نام و آدرس ذی نفع اول ممکن است در سیاهه های ذی نفع دوم به عنوان منطقی درج گردد.
ب) مبلغ اعتبار و قیمت واحد کالا ممکن است در اعتبار انفعال یافته کاهش یابد به نحوی که ذی نفع اول بتواند ما به التفاوت را به عنوان سود خود پرداخت کند.

ذی نفع دوم بعد از دریافت سهم اتصال یافته ممکن است اسناد محل را به مطابق شرایط اعتبار جهت پرداخت قبول یا معامله ارائه نماید بانک مربوطه ممکن است آن اسناد را پرداخت قبول معامله کند و مستقیماً یا ذی نفع دوم تسویه حساب نموده و سپس ذی نفع اول را مطلع که اسناد ذی نفع دوم را در اختیار دارد . این نوع اعتبار هنگامی به کار می رود که ذی نفع اول نماینده متقاضی یا ارائه دهنده اصلی کالای مذکور در اعتبار وی می‌باشد.
اعتبار اسنادی متقابل
در مواردی که اعتبار اسنادی که به نفع فروشنده گشایش می یابد قابل انتقال نباشد و یا در صورت قابل اتصال بودن عمل اتصال نتواند نیازهای تجارت مربوطه را برآورد کند و از طرفی فروشنده خود قادر به تهیه کالا نبوده و نیاز به خرید کالای مربوط از تهیه کننده دیگر و پرداخت وجه به وی می باشد در حین حالتی وی از اعتبار متقابل استفاده کرده است

و در این اعتبار ذی نفع اول اعتبار را به عنوان وثیقه به بانک ابداع کننده ارائه و پیشنهاد صدور اعتبار اسنادی دوم را می نماید. در این مورد فروشنده به عنوان متقاضی اعتبار اسنادی دوم مسئول بازپرداخت وجه به بانک می باشد.
اعتبارات اسنادی و اسناد تجاری
قانون مدنی ایران اسناد را به دو دسته تقسیم کرده ۱-اسناد رسمی ۲- اسناد عادی
اسناد تجاری اسنادی رسمی محسوب نمی گردد ولی قانون گزار برای آنها مزایای قائل گردیده است.
تعریف اسناد تجاری
دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را به شرح زیر تعریف می کند.
اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشد و به کلیه اسنادی که طبق تجار رد و بدل شده باشد تعلیم داده می شود معمولاً اسناد وارداتی می باشد که قابل معامله بود و معرف طلسمی به سررسید مدت کم می باشد مهمترین اسناد تجاری عبارتند است از ۱- برات سفته – چک قبض رسمی انبار سهم برگهای قرضه]

از میان انبوه اسناد وارداتی که در قلمرو تجارت وجود دارد همگی از مقام و موقعیتی یکسان برخوردار نبوده برخی ویژگیهای و مزایای در بردارنده به عبارت دیگر اسناد تجاری دارای مفهوم دوگانه است به معنی اعم همه اسنادی است که تجارت بین بازرگانان و غیربازرگانان به کار رفته هر یک به شکل و وضع خود آثار و خصوصیاتی را با توجه مقرراتی قانونی ارائه می‌دهند به این معنی سهام شرکتها اوراق قرصه اسناد اعتباری حوالجات برنامه های حمل و نقل و اسناد تجاری تلقی می شود.
اسناد تجاری اعتبار و رسمیت اعتبار اسناد رسمی را ندارد ولی در قوانین تجاری اکثر کشورها مزایای برای این اسناد قائل گردد. که وجه تمایز آنها از اسناد عادی است مهمترین فایده اسناد تجاری این است که وسیله ای برای شخص اعتبار است.

خصوصیات اسناد تجاری
۱- اسناد تجاری قابل نقل و انتقال هستند ۲- اسناد تجاری معرف تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به سررسید کوتاه و معین است ۳- اسناد تجاری جایگزین پول و وجه رایج در پرداخت قیمت کالاهاست.
فلذا معرف ارزش کالا با توجه به پول رایج یک مملکت بوده و کسیکه آنرا در معامله به عنوان ثمن می پردازد باید بداند که در مقابل آنچه فروخته چه مقدار دریافت می کند.

موجه پرداخت در اسناد تجاری بر حسب نوع متفاوت است چنانچه چک وسیله ای برای پرداخت فوری است یا برات و سفته مدت دارد معمولاً سررسید کوتاهی دارد ولی برخی از اسناد موعد پرداخت طولانی دارند مثل اوراق قرضه.
مزایای دیگر اسناد تجاری
قوانین تجاری اکثر کشورهای برای اسناد تجاری مزایای ویژه مایلند از جمله دو مزیت مهم یکی تسهیلات دادرسی در انتخاب دادگاه صالح و در نحوه رسیدگی و عدم لزوم تأمین خواسته می باشد یکی دیگر از مهمترین اختیارات اسناد تجاری مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان آن است بر مبنای این اصل دارند سند تجاری در صورت عدم تأیید وجه آن می تواند به هر یک از امضاء کنندگاه که بخواهد فردی یا گروهی مراجعه کند.
وجه مشترک اسناد تجاری و اعتبار اسنادی
اعتبارات اسنادی وسیله بخصوص اعتبار می‌باشد و اعتبارات اسنادی جهت تحصیل اعتبار به کار گرفته می‌شود. تاجری که جنسی را می فروشد در اکثر موارد خرید نیازمند تحصیل اعتبار می باشد . خریدار نیز قبل از دریافت حس از طریق اختصاصی حساب اعتبار اسنادی مبادرت به تحصیل اعتبار و انجام خریدهای دیگری می نماید که برای آن پول نقد کافی در اختیار ندارد و اسناد تجاری نیز وسیله تحصیل اعتبار می باشند و از این جهت با اعتبارات اسنادی داریا وجوه مشترک می باشد با این قید که منحصراً ذی نفع اعتبار می تواند قبل از موعد مقرر از مال توفیق آن تأمین اعتبار نماید.
وجه تمایز اعتبار اسنادی و اسناد تجاری.
اعتبار اسناد تجاری با اعتباراتاسنادی تفاوتهای دارد. ۱- اسناد تجاری قابل معامله بوده و از طرف دارنده آن به اشخاص دیگری انتقال می یابد اما در اعتبارات اسنادی تعهد بانک در مقابل متقاضی تعهد شخص بوده ذی نفع اعتبار نیز فرد معینی می باشد.
۲- بانک صادر کننده در مقابل متقاضی متعهد بوده و بانک کارگزار نیز تنها موظف به انجام پرداخت در قبال ذی نفع اعتبار است . در انواع اعتبارات اسنادی که بانکها صارد می کند نه خریدار و نه ذی نفع اعتبار حق القول اعتبار را به دیگران ندارند تنها در اعتبارات قابل انتقال متعالی اعتباری است به ذی نفع این حق را می دهدکه قسمتی از تمامی اعتبار را به یک یا چندذی نفع دیگر را در همان کشور یا کشور دیگری انتقال دهد.

۳- اسناد تجاری متهمن تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به سر رسید کوتاه و معین است حال آنکه اعتبارات اسنادی متضمن سررسید کوتاه مدت یا معینی مستفیذ و مهلت مندرج در اسناد غیرقابل خرید بوده و ذی نفع می تواند در مدت اعتبار وجه آن را مطالبه کند.
۴- اسناد تجاری دارای ویژگیهای می‌باشند از جمله اصل استعدان امضاهای مندرج در آنها به این اسناد اعتبار خاصی می باشد و مال آنکه این اصل در اعتبارات اسنادی جاری نبوده و سایر مزایای اسناد تجاری نیز فاقد می باشند.
ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت
بحث اعتبارات اسنادی در سال ۱۳۵۵ که بعضی از بانکهای کشور به صورت انفرادی به مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی پیوستند شاید برای اولین بار در محافل بانکی ایران مطرح گردید. در آن سال کانون بانکهای درخت مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی که در سال ۱۹۸۳ مورد تجدید نظر قرار گرفته بود مورد تصویب قرار داد و رسماً الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایران به اتاق بازرگانی بین المللی اعلام داشند و از محضر ۱۳۶۳ رعایت مقررات مذکور در کلیه بانکهای کشور الزامی گردد.
درخصوص ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی بررسی چندان صورت نگرفته است و تنها چن مقاله در این مورد نوشته شده که در آنها نیز مسئله ماهیت حقوقی این نوع اعتبارات مسکوت مانده است.
در لایحه قانونی عملیات بانکی بدون را مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی هیچ جا ذکری از عملیات بانکی در رابطه با اعتبارات اسنادی وجود ندارد تنها بند ۱۱ از ماده ۱ لایحه مذکور در مقام بیان اهداف نظام بانکی چنین مقرر می دارد.
اعطای وام و اعتبار بدون ربا طبق قانون مقررات و بر ۱۶ ماده فوق حین می گوید انجام خدمات و گالن و صایت طبق قانون مقرر.

آئین نامه معامله و مقررات موقت اجرای آن در تاریخ مهر ماه سال ۶۱ به تصویب رسیده می گویند. بانکها می توانند عملیات مجاز باند را از طریق معامله انجام دهند. با توجه به این سه بند که در آن قانون گذار بدون تصریح و تعیین مصادیق این عملیات و به طور کلی درصد تطابق مقررات و قراردادهای بانکی با عقود شرعی مقرر در قانون مدنی برآمده است نمی توان منظور قانون گذار به درستی تشخیص داد. شاید منظور وی این بوده که مداخله بانک و افتضاح اعتبارات اسنادی و عملکرد بانکها در این رابطه از مصادیق باز خدمات بانکی است و نیاز به قید و تصریح جداگانه ندارند زیرا ماهیت و کیفیت عملکرد بانکها در اعتبار اسنادی هر چه باشد و مفهم کلی نوعی خدمت بانکی است که آن ماهیت آن نیز از نظر قانونگذار روشن و با مقام به مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی که شورای عالی بانکها نیز بدان پیوسته بدون ابهام بوده و نیازی به ایجاد کاسب حقوقی خاص برای آن نمی باشد.

روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد بانک بنا به درخواست و مطابق دسترو مشتری که به موجب آن بانک موظف می گردد تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ۱- پرداختی مرا به شخص ثالث یا به حواله کرد و بنماید و یا براتهای شیوه شده توسط وی را پرداخت نماید و یا قبول نوین کند ۲- به بانک دیگری اجازه می دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی را قبول یا معامله کند. قرارداد بانکی مذکور خود از چن رابطه حقوقی متفاوت تشکیل گردیده و چند قرارداد جداگانه در آن قابل تشخیص می باشد.
الف) قرارداد بین خریدار و فروشنده
ابتدا خریدار و فروشنده در خصوص خرید و فروش کالای توافق نموده و قراردادی در این خصوص منعقد می نمایند در این قرارداد و مقرر می دارند که پرداخت وجه کالاها از طریق اعتبار اسنادی صورت می پذیرد و شرایط اعتبار و مبلغ و سایر خصوصیات آن را نیز تعیین می نماید.
قرارداد بین بانک صادر کننده و خریدار
پس از توافق بین خریدار و فروشنده در خصوص مورد معامله قیمت کالا و میزان و سایر خصوصیات آن متقاضی اعتبار خریدار باند دست داشتن اسناد و مدارات فردی از جمله فرم تقاضا گشایش اعتبار به بانک مورد نظر مراجعه تقاضای گشایش اعتبار می نماید و فرم تعهد نامه بانکی را اعضا می کند.
شرایط صفت قراردادی اعتباری
۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت مهر معامله شرایطی کلی صفت معامله است هر عقد ی که فاقد یکی از ارکان مذکور باشد بر حسب مورد باطل یا غیرنافذ است و قانون گذار ضمانت عدم وجود شرایط فوق را تعیین نموده است.
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی ایران
الف – اسناد مورد لزوم برای گشایش اعتبار اسنادی در حال حاضر مراحل و مدارک لازم برای گشایش اعتبار اسنادی در ایران به شرح زیر است.

برگ ثبت سفارش متقاضی باید پس از تکمیل فرم مذکور آن را به تأیید وزارت ذی ربط رسانده و سپس به وزارت بازرگانی جهت ثبت سفارش ارائه دهد. وزارت ولی ربط این برگ را همراه پروفرما مهر تأیید و ثبت برای دبیرخانه بودجه و تخصیص از بانک شهری جمهموری اسلامی ارسال می دارد و پس از ثبت و تأیید جهت گشایش اعتبار به بانک باز کننده ارسال می گردد. در حال حاضر مراحل قابل تأیید یک پروفرما به قرار زیر است ۱- اخذ پروفرما ۲- ارائه پروفرما به وزارت خانه تخصصی جهت تأیید عدم ساخت کالا در داخل کشور و اخد سهمیه ارزی ۳- ارسال به وزارت بازرگانی جهت تأیید ثبت سفارش بررسی قیمت و تعیین مهلت سفارش ۴- ارسال به بانک گشایش کننده جهت تهیه فهرست ۵- ارائه به بانک مرکزی جهت کسر سهمیه ارزی از وزارتخانه تخصصی و صدور گواهی ثبت آماری ۶- ارسال به بانک گشایش کننده جهت بررسی مدارک نهایی مراحل گذشته و تطابق آن با سیاستهای ارزی روز اداره سیاستها و مقررات از این کشور گشایش اعتبار.

۲- پروفرمای کالای مورد خرید پروفرما باید به تأیید وزارت خانه ذی ربط و معمولاً مرکز تهیه و توزیع مربوطه حسب مورد رسید باشد ۳- بیمه نامه های از بیمه کالا از یکی از شرکتهای بیمه داخلی.
۴- فرم درخواست گشایش اعتبار از بانک گشایش کننده اعتبار بانک خود را دریافت نموده و به دقت مطلعه و پر نماید و همراه بقیه اسناد به بانک گشایش کننده ارائه دهد.
ب – نکات عمده که باید در فرم درخواست گشایش وجود داشته باشد عبارت است
۱- نام سازمان یا شخص متقاضی خریدار در صورتی که متقاضی از بخش خصوصی باشد شماره کارت بازرگانی نیز در فرم قید است.
۲- مبلغ اعتبار به ارز ۳- سررسید اعتبار ۴- سررسید محل ۵- مشخص نمودن این که آیا اعتبار باید بصورت پست و تلگرام باشد ۶- مشخص نبودن نوع اعتبار. ۷- نام و آدرس ذی نفع – شماره تعرفه کالا – شرح اسناد مورد لزوم – شرح کالا و مقدار مبیع آن اسم و مبدأ و مقصد – مشخص نمودن فاصله زمانی از تاریخ صدور اسناد محل که طی آن مدت باید اسناد جهت معامله به بانک ارائه شود.
مشخص نمودن مبنای قرارداد حمل – مشخص نمودن این که آیا محل کالا مجاز است یا خیر مشخص نمودن اینکه آیا حمل و انتقلا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر مجاز است یا خیر.
نکاتی که بانک گشایش دهنده اعتبار باید مورد توجه قرار دهد.
۱- وضعیت مالی حسن شهرت و درستکاری مشتری
۲- بانک باید شرایط گشایش اعتبار مشتری را به دقت مورد بررسی قرار دهد تا شرایط مورد درخواست متقاضی به ضرر او نباشد در این زمینه حتی المقدور راهنماییهای لازم را به خرید ارائه دهد.
۳- بانک گشایش کننده باید دقت کند که پوشش بیمه انجام شده باشد این بانک باید تقاضای خریدار و متقاضی اعتبار را به همان دقتی که هنگام اعطای وام معمول می دارد مورد رسیدگی قرار دهد . زیرا گشایش اعتبار اسنادی برای یک مشتری تجاری خصوص تا هنگام واریز آن در صورتیکه معادل کل هم ارزی و ریالی آن بصورت پوشش پرداخت اخذ نگردیده باشد مانند اعطای وام به او می باشد . اگر به هنگام واریز از پرداخت مانده وجه اعتبار خود عاجز باشد بانک گشایش کننده اعتبار که وجه اسناد را قبلاً پرداخت نموده است دچار زیان خواهد گردید به همین دلیل است که بانکها هنگام گشایش اعتبار تعهد نامه از خریدار به نفع خود می گیرند که به وسیله آن کلیه حقوق و اجازه فروش کالا و برداشت از دیگر حسابهای مشتری به بانک داده شده است . تا بتواند در صورت قصور مشتری و یا عدم امکان پرداخت از طرف او به دیگر طرق ممکن از صدور ضرر در این زمینه جلوگیری کند.

دیسکهای نه بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی که به آن مواجه است.
۱-خریدار ممکن است پس از پرداخت وجه اسناد که بانک معامله کننده آنها را به طور صحیح معامله و پرداخت نموده است قادر به اجرای تعهدات خود نباشد در چنین حالتی بانک گشایش کننده اعتبار مجبور به اتکاء و وثایق و ضمانتهایی است که از خریدار دریافت داشته است . لذا بانک ممکن است مجبور باشد خود کالای را به فروش برساند تا وجهی را که بابت اعتبار پرداخت نموده است تأمین کند.
۲- کالا ممکن است حسن انتقال آسیب دیده و یا از بین برود. لذا بانک گشایش کننده باید مراقبت کند که کالا بیمه شده باشد. چون در صورت عدم توانایی مالی خریدار بانک باید وجه کالای صدمه دیده را از بیمه دریافت کند.
۳- هنگام رسید کالا به مقصد ممکن است به عقد نداشتن پروانه ورود و یا سررسید دانه صدورر کالا تخلیه نگردد بانک باید هنگامی که منافع مالی نسبت به کالا وارد این مورد را دقیقاً هنگام گشایش اعتبار کنترل نماید که در صورت مشروط بودن کالا مجوزهای لازم سبک شده باشد.
۴- هنگام گشایش کننده برای پوشش وجه پرداخت شده بابت اعتبار مجبور به فروش کالای خریداری شده باشد و پس از ورود کالا متوجه گردد که کالا غیر قابل فروش است و یا با قیمتی نازلتر از قیمت خرید به فروش می رسد برای جلوگیری از اینگونه ریسکها راه چاره آن است که بانک به بینش تجاری خریدار و وضعیت مالی و سوابق تجاری او و همچنین سوابق معاملات مشابه در گذشته تکثیر نموده و آنها را قبل از انجام معامله و گشایش اعتبار مورد بررسی و تمکین قرار دهد.
تنظیم سند و تعمیرات احتمالی و گشایش اعتبار
در تنظیم سند گشایش اعتبار محاسبات لازم انجام و معادل ریالی اقدام زیر از حساب خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار برداشته می‌شود.
معادل ریالی هم در مبلغ اعتبار با نرخ روز محاسبه و بعنوان ودیعه پیش پرداخت از حساب مشتری برداشت می گردد بر اساس تبصره ۱۴ الف قانون بودجه سال ۱۳۷۵ مصوب مجلس شورای اسلامی حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی کشور به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی وکاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرحهای مبیع متقابل و مواد و تعمیرات تحقیقاتی با تأیید شورای پژوهشهای کشور معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ ۱۰۰ ریال میباشد.
۳- حق بیمه بر اساس برگ بیمه نامه و نیز الحاقیه های مربوط به برداشت و به حساب شرکت بیمه مورد نظر واریز می شود.
۴- مبلغ ۵۰ ریال بابت تمبر برداشت و تمبر خریداری شده بر روی سند تقاضا گشایش اعتبار الصاق می شود.
۵- کارمزد گشایش بر اساس تعرفه بانک گشایش کننده اعتبار دریافت می‌گردد.
۶- هزینه پست با تلگراف بر اساس ضوابط بانک گشایش کننده اعتبار بر مبنای میزان صفحات تلکس یا تلگراف اعتبار مربوط کسر می‌گردد.

۷- از بعضی از گروههای کالای نیز مبلغی به عنوان ودیعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برداشت می شود در این ودیعه پس از رسیدن کالا به حساب مشتری برگشت داده می شود.
۸- موضوع دیگری که در رابطه با تنظیم گشایش اعتبار وجود دارد و بیشتر اهمیت آن از نظر حسابداری داخلی بانک و میزان تعهدات آن مطرح است مسئله صدور سند انتظامی تعهد است به این ترتیب که معادل هم ارز گشایش یافته مبلغ اعتبار با نرخ معینی که برای هر ارز مشخص گردیده به ریال مقر می گردد.

این نرخ در طول زمان برای هر ارز ثابت بوده و با نوسانات بازار تعهد نمی یابد.
ابلاغ به بانک کارگزار
پس از تنظیم سند گشایش اسن سند به همراه شرایط اعتبار تایپ و آماده ابلاغ می گردد ابلاغ اعتبار بنا به تقاضای خریدار ممکن است به دو صورت انجام گیرد. الف بصورت کتبی و از طریق پست هوایی اگر قرار باشد شرایط اعتبار بصورت کتبی و از طریق پست هوایی کارگزار ابلاغ شودچون از این طریق از تاریخ گشایش اعتبار چند روزی طول می کشد تا شرایط اعتبار به دست بانک ابلاغ کننده برسد لذا بانک گشایش کننده اعتبار خلاصه ای از اعتبار شما را اعتبار مبلغ آن و نام خریدار و فروشنده را بصورت پیش آگهی بوسیله تلکس و اطلاع بانک ابداع کننده می رساند تا از گشایش یک چنین اعتباری مطلع شده و ضمناً ذی نفع است هنگامی که متعاقباً شرایط کامل اعتبار بصورت کتبی به او برسد در جریان امر قرار دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 60 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد