دانلود مقاله اهمیت و کاربرد کند کننده‌های رشد گیاهی در کشاورزی

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اهمیت و کاربرد کند کننده‌های رشد گیاهی در کشاورزی

منابع:
۱-خوشخوی، م.، ب. شیبانی، ا. روحانیون. ا. تفضلی . ۱۳۷۹٫ اصول باغبانی (مبانی دانش بوستان داری). انتشارات دانشکاه شیراز: ص۵۶۶٫

۲-صفری ، م. ۱۳۸۰٫ مبانی بیو شیمی کشاورزی .انتشارات دانشگاه تهران : ص۶۰۷
۳-فهیمی ، ح. ۱۳۷۶٫ تنظیم کننده های رشد گیاهی . انتشارات دانشگاه تهران : ص۱۷۲
۴-کافی، م.، م. لاهوتی ، ا. زند، ح. م. شریفی و م. گلدانی .

۱۳۷۹٫ فیزیو لوژی گیاهی (جلد دوم، ترجمه) انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد: ص۳۷۹
۵-مجتهدی ،م. و ح. لسانی .۱۳۷۴٫زندگی گیاه سبز(ترجمه ). انتشارات دانشگاه تهران: ۵۸۷ ص

۶-alam, s.m.and a.shereen.2002.plant growt retardants and
agriculture.industry & economy (www.pacictaneconomist.com):6pp.
7-baker ,n.r,andm,p,percival.1991.herbicides.elsevier science publisher b.v:382pp
8-brian,e .1998.efficacy of a-rest ,bonzi and sumagic on growth is tubeous-rooted dahlias.n.c.slower growers .vol 43,no21:16pp.(www.sgsts.org)

۹-bryan unruh,j.2002.university of florida s pest cintrol guide for turfgrass managers .national pesticide information center(NPIC)67pp.http://npic.orst.edu.
10-kessler ,J.R.1998.Greenhous production of petunias.alabama coopperative extension system (www.aoes.edu):4pp.
11-Joyce .G.,latmer.2001.selecting and using plant growth reguhators in floriculture crops .Virginia tech:24pp.

۱۲-meilan,r.1997.flpral induction hn woody angiosperms.new forests.14:179-202.
13-raymond kessler,J..J.R.and J.keever Gary.1997 .plant growth retardants effect growth and flowerhng of coreopsis verticilata “moonbeam”.SNA research conference .Vol 42,279-282.

۱۴-sean R ,mahoney ,S.Ghosh ,d.peirson and E.B. Dumbro ff.1998.paclobutrazol affects the resistance of black spruce to high light and thermal stress –tree physiology .18:121-127.
15-waters,l.2001.ornamentals research report .alabama cooparative extension system :73pp.

۱۶-williams ,D.R.,J.J.ross ,J.B.reid and B.M.potts .1999.response of Eucalyptus nitens seedlings to gibberllin biosynthesis hn hibitors .plant Growth regulation.27:125-129

بسمه تعالی
اهمیت و کابرد کند کننده های رشد گیاهی در کشاورزی:
کند کننده های رشد گیاهی گروهی از ترکیبات شیمیائی یا مصنوعی هستند که بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری گیاه و یا تعداد برگ ها و شاخه ها و سایر اندام های آن به وجود آورد،از رشد گیاه می کاهند.

این مواد از تقسیم رشد یاخته ای درناحیه زیر مرسیتمی انتهای شاخه ها جلوگیری به عمل می آورد ولی بر روی خود مریستم تأثیری ندارد و در نتیجه، گیاه در عین حال که به تعداد طبیعی شاخه و برگ و میوه تولید می کند. به اندازه معمول رشد نمی کند و کوتاه می ماند. همین باعث می شود که سال بعد، از سوئی تعدا گل های تولید شده به میزان قابل توجهی بیشتر گردد،

و از دگر سو نیاز به هرس تا حد زیادی کاهش می یابد. مطالعات بافت شناسی روی قسمت های مختلف ساقه گیاهچه های آفتابگردان،سویا و ذرت که با تتسی کلاسیس تیمار شده بودند نشان داد که نوع اثر کننده ها روی رشد طولانی به غلظت به کار برده شده بستگی دارد.

بنابراین،کوتاه شدن گیاهانی که در غلظت پائین کند کننده ها رخ می دهد،عمدتاً به دلیل جلوگیری از بزرگ شدن سلول هاست،ولی در غلظت های بالا، این کوتاه شدن قسمتهای ساقه،عمدتاً به دلیل کاهش تقسیم سلولی است.در نتیجه،فرآیند بزرگ شدن سلول نسبت به تقسیم سلولی در واکنش به کند کننده های رشد از حساسیت بیشتری برخوردار است

. در مقایسه با ساقه، کند کننده های رشد، اندازه ریشه را حفظ کرد، یا تا اندازه ای افزایش می دهند، بنابراین همان طور که ملاحظه می شود نسبت ریشه به ساقه به نفع ریشه تغییر می کند. این ترکیبات، مصارف و اثرات مفید زیادی دارند که در زیر به نمونه هائی از آنها اشاره می شودو اثرات دیگر و مکانیزم آنها در بخش های بعدی ذکر می شود.

۱-کنترل درس در غلات و محصولات دانه ای به خصوص گندم، تحت شرایط کود زیاد و در آب و هوای مرطوب، نظیر اروپای غربی،بار گندم اغلب سنگین بود. و می خوابد که قابل درو کردن با ماشین نیست. کابرد کلرمکوات کلراید(سایکوسل،سی سی سی،کلروکلین کلراید) با فرمول۲-کلرو اتیل-تری متیل-آمونیم کلراید سبب تولید ساقه کوتاه و محکم می شود به طوری که خوابیدن بوته جلوگیری می گردد.

۲-کاهش ارتفاع گیاهان زینتی از قبیل داوودی. بنت القنسول و سوین. از نظر تجاری، ارتفاع گیاه گلدار زینتی به طور مطلوب.۴۰-۳۵ سانتی متر است، در صورتی که ارتفاع طبیعی آنها به یک متر یا بیشتر می رسد.

مصرف مواد کند کننده رشد روی برگ ها یا در خاک وقتی گیاه جوان است، تأثیر روی اندازه گل ندارد ولی منجر به ساقه خیلی کوتاه می شود.اشرفی«cireopsis verticillata »از گیاهان چند ساله است که برا ی گلدهی به فتو پریودهای طولانی بالاتر از ۱۴ ساعت احتیاج دارد.

اشرفی در لدانهای کوچک تحت شرایط گلخانه، خیلی دراز می شود. طی آزمایشی دوکند کننده رشد یعنی دامینزید (الار.اس ای دی اچ ، بی-ناین،بی-۹۹۵،بی-۹ای) وفلور پریمیدول (کاتلس) ، بهترین کند کننده ها برای ایجاد بازارپسندی در این گیاه تشخیص داده شدند.

۳-کنترل رشد درختچه ها: این امر مخصوصاً در طول جاده ها حتی اگر گیاهان کشت شده تزئینی باشند و در زیر کابل های فشار قوی مهم است.پاشیدن مواد کند کننده رشد بعد از باز شدن جوانه ولی قبل از طویل شدن ساقه منتهی به همان تعداد برگ می شود لی ساقه کوتاه، کوتاه می ماند و نیاز به هرس کردن کاهش می یابد.

۴-اثرت ویژه روی کمیت، کیفیت یا رسیدن میوه: انواع زیادی از این اثرات مواد کند کننده رشد ملاحظه شده است. پژوهش ها نشان می دهند که مصرف آلار(بیشترین مصرف را در باغبانی دارد) بر روی درختانی مانند انجیر، گلابی و بعضی از انواع سیب که میوه های نرم تولید می کنند که ترابری (حمل و نقل)آنها دشوار است،

باعث می شود که میوه رسیده بدون آنکه فرایندهای رسیدنش آسیبی ببیند، از بافت محکم تری برخوردار شود و قابلیت نگهداری و حمل و نقل آن افزوده گردد.

برای میوه های هسته دار (مانند هلو، گیلاس و آلبالو)، مصرف آلار با غلظت های ۸-۲ در هزار، در اوایل تابستان باعث می شود که رسیدن میوه از سوئی ۱۴-۶روز زودتر انجام می شود و از سوئی دیگر یکنواخت گردد از اثرات بسیار مهم محلول پاشی آلار(پس از شکفتن گل ها) بر گیاهانی مانند گوجه فرنگی و انگور، بالا رفتن تعداد میوه های تشکیل شده می باشد.

غلظت محلولی که بدین منظور به کار برده می شود،بر حسب نوع گیاه،۵%الی ۵/۲در هزار است که گاهی تعداد میوه های بعضی از ارقام انگور به راحتی به ۲ برابر تعداد میوه گیاهان شاهد می رساند.

همچنین، سایکوسل باعث افزایش عملکرد در سیب و گلابی می شود و این عمدتاً به دلیل کاهش دادن ریزش میوه می باشد.

۵- افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی: بسیاری از گیاهان باغی و زراعی که با مواد کند کننده رشد محلول پاشی شده اند، در برابر تنش های محیطی مقاومت بیشتری نشان داده اند. آزمایشات زیادی در مورد کند کننده های رشد گیاهی تا به حال انجام گرفته است.

در آزمایشی واکنش های نهال های اوکالیپتوس(eucayptus nitens) را به سه کند کننده رشد سایکوسل، پاکلوبوترازول(بنزی) و پروهگزادیون کلسیم مورد بررسی قرار دارند.

پاکلوبوترازول بالاترین تاثیر را در کاهش رشد و نسبت های GA20 و GA1 داشت و سپس سایکوسل و پروهگزادیون دارای کمترین تاثیر بودند. هیچ کدام از این کند کننده ها در تحریک گل تاثیر نداشتند.

طی آزمایشی که نهالهای نوئل(picea martana)20هفته ای مورد بررسی قرار گرفتند. ریشه نهال ها با ۶۰میلی گرم پاکلوبوترازول خیسانده شد و نهال ها در معرض دمای ۲۲ درجه سانتی گراد قرار گرفتند.

رشد نهالهای نوئل که با پاکلو بوترازول تیمار شده بودند حدود ۳۰ درصد کاهش یافت، اما میانگین وزن خشک برگ های سوزنی این نهال ها ۹۰ درصد سنگین از برگ های تیمار نشده بود. میزان کلروفیل و کار تنوئیدها به طور معنی داری در نهال های تیمار شده بالاتر بودند.

طی آزمایشاتی که روی گیاهان مختلف از جمله چغندر قند، سویا و گردوی گرمسیری (pecan ) تیمار شده با پاکلوبوترازول، سویای تیمار شده با بی تی -اس ۴۴۵۸۴، پنبه تیمار شده با مپیکوات کلراید، شمعدانی و گندم با کلرومکوات کلراید و گندم تیمار شده با دیمفون (بیلتون) و یونیکونازول (سوماجیک، اس-۳۳۰۷، اکس ای-۱۰۱۹) انجام شده است،

برگ های این گیا هان ضخیم تر شده و وزن ویژه برگ (SLW) و وزن مخصوص برگ (SLA) و میزان کلروفیل افزایش یافت. نسبت هایی از پاکلوبوترازول روی گیاه چغندر بدون اینکه اثر سمی ایجاد کند باعث شد برگ های این گیاه نسبت به شاهد دو برابر ضخامت داشته باشند ومیزان کلروفیل در واحد سطح نیز تا اندازه ای افزایش یافت.

به علاوه تعداد روزنه ها در سویای تیمار شده با پاکلوبوترازول یا بی تی اس ۴۴۵۸۴ افزایش یافت، اگر چه که در موارد بعدی اندازه روزنه ها کاهش یافت و در چغندرقند، تغییر معنی داری در مقاومت روزنه ای پیدا نشد. گیاهان سویاوچغندرقند تیمار شده، کارایی مصرف آب بالاتری را در شدت های نور بالا نشان دادند.

افزایش ضخامت برگ ها عمدتاً به دلیل طویل شدن سلولهای فروفیل نردبانی است، همچنین تعداد سلول های فرفیل اسفنجی نیز افزایش می یابد. میزان حفره ها و فضا های هوایی در برگ کاهش، اما مجموع سلولهای فروفیل افزایش یافت.

به این نکته مهم باید توجه شود که این تغییرات تنها در برگ هایی که بعد از تیمار شدن گیاه باکند کننده ها توسعه ونمو یافته اند مشاهده شده و در برگ هایی که قبل از تیمار کاملاً بزگ شده اند مشاهده نمی‎شود.

میزان فتو سنتز در واحد سطح برگ گیاهان تیمار شده افزایش می یابد، آنها سطح برگ ها کاهش می یابد. زاویه برگ معمولا در گیاهان تیمار شده افقی تر است و سایه اندازی بین برگ های یک بوته وبین بوته ها تغییر می کند. به دلیل اینکه ، زوال برگ های پیر اغلب به تاخیر افتد بنابراین تعداد برگ ها افزایش می یابد. اثر تغییرات در زاویه برگ و سایه اندازی به رژیم نوری بستگی خواهد داشت.

کند کننده های رشد گیاهی بر حسب نحوه عمل به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول از طریق جلو گیری از نشر جیبرلین موجب کنترل رشد رویشی می شوند که این مواد به عنوان مواد ضد جیبر لین مشهور می باشند ولیدر گروه دوم، کاهش رشد از طریق ممانعت از نشر جیبرلین صورت نمی گیرد.

ترکیبات جلوگیری کننده از بیو سنتز جیبرلین:
الف)ترکیبات انیومی
این ترکیبات شامل سایکوسل،مپیکوات کلراید،آمو۱۶۱۸ ،فسفون دی و پیپریوم برومید است. عمومی ترین گروه از ترکیبات انیومی ،سایکوسل ،مپیکوات کلراید وآمو ۱۶۱۸ است. ترکیبات انیومی با داشتن بار مثبت از چرخه ژرانیل پیرو فسفات به کوپالیل پیرو فسفات که از واحل سنتز جیبرلین است جلوگیری کرده وانت-کائورین ساخته نمی‌شود.

اصطلاح انت(ent) به اناتیتوفرم(+) کائورین اشاره دارد.گیاهانی که با این ترکیبات تیمار می‎شوند، دارای میان گره کوتاه و برگ های ضخیم تر و سبزتر(کلروفیل بیشتر) نسبت به شاهد هستند. همچنین، این ترکیبات موجب افزایش فتوسنتز خالص می‌شوند.

ترکیبات انیومی باعث افزایش تحمل گیاه به تنش خشکی می‎شود. این ترکیبات ، سطح برگ را کاهش می دهند و در نتیجه ، سطح تعرق کاهش یافته که موجب کاهش دراز دست رفتن آب می‎شود. علاوه برکاهش سطح برگ ، سایسکول موجب بسته شدن روزنه ها می گردد که در نتیجه ، میزان تعرق کاهش می یابد .

این ترکیبات باعث تجمع مواد محلول همانند اسیدهای آمینه و قندها می‎شوند که موجب می‎شود گیاه فشار تورژسانس راتحت شرایط کاهش پتانسیل آب حفظ کند .به طور کلی این ترکیبات موجب افزایش تحمل گیاه به تنش ای غیرزنده همچون شوری و تنش دمایی و تنش های زنده همچون حشرات ، بیماری ها و نماتود می گردند.

ب)پیریمیدین ها :
عمومی ترین کند کننده های رشد دراین گروه شامل آنسی میدول (اِی-رست) به فرمول
–سیکلو پروپیل- -(۴-متواکسی فنیل)-۵-پیریمیدین ها متانول وفلور پریمیدول است.

اولین نحوه ی عمل این ترکیبات ازکند کننده های رشد،جلوگیری از اکسیداسیون کائورین به کائوریک اسید می باشد.اگرچه بیشترین اثراین ترکیبات از طریق جلوگیری از بیوسنتز جیبرلین است امادر سنتز استرول ها و آبینرک ها اسید نیز دخالت دارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد