بخشی از مقاله

برررسی کشور ایران

براساس برآوردهاي مرکز آمار ايران ، جمعيت کشور بهار امسال به 67 ميليون نفر رسيد. به گزارش تازه هاي آمار که از سوي مرکز آمار ايران انتشار يافت ، جمعيت کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.47 درصد رشد داشت.

براساس اين برآورد، جمعيت کشور در بهار امسال به تفکيک مناطق شهري و روستايي به ترتيب بيش از 44ميليون و 771هزار نفر و 22ميليون و 705هزار نفر بود ، به عبارت ديگر 66.4 درصد جمعيت کشور را افراد شهرنشين و 33.6 درصد را جمعيت روستايي تشکيل داد. همچنين امسال برآورد جمعيت کشور به تفکيک استان ها نشان مي دهد که بيشترين جمعيت در استان هاي تهران ، خراسان ، اصفهان ، فارس و آذربايجان شرقي سکونت دارند. طبق اين برآورد، استان تهران بيش از 11ميليون و 931هزار نفر جمعيت دارد و 87درصد از اين جمعيت در مناطق شهري زندگي مي کنند.

 

آمار معتادان کشور

جاي شگفتي است که با وجود همه تلاشها و مبارزات صورت گرفته عليه مصرف مواد مخدر، رئيس اداره پيشگيري و درمان سوئ مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس نتايج يک پژوهش، آمار معتادان کشور به 3 ميليون و 700هزار نفر رسيده است.                                                                                                                       
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندي پيش اعلام کرد: سالانه حدود 6600 ميليارد ريال صرف مبارزه با مواد مخدر مي شود و کشفيات اين مواد طي سال 82 به 220 تن رسيده است که از اين ميزان 18 تن هروئين و مرفين بوده که در مقايسه با سال قبل 200 درصد رشد داشته است.

 

آمارهاي غيرواقعي امنيت رواني جامعه را تهديد مي کند

 

از روزنامه جام جم

امروزه اعلام غيرمسوولانه و اشتباه آمار در کشورمان به يک جريان طبيعي بدل شده است. هر روز که چشم مي گشاييم شاهد آمارهاي غيرواقعي در رسانه ها هستيم که با انگيزه هاي متفاوت ارائه مي شود ، سازماني مي خواهد سهم بيشتري از بودجه عمومي بگيرد ، کارشناسي گمنام مي خواهد با آمار هيجان انگيز ، خود را به جامعه بشناساند ، روزنامه اي به دنبال تيراژ و مخاطب مي گردد ، نهادي با ارائه آمار غيرواقعي مي خواهد ناهماهنگي خود را با ديگر سازمان ها توجيه کند و خلاصه اين گونه مي شود که موجي از نگراني و اضطراب فضاي جامعه را آلوده مي کند و امنيت رواني خانواده ها به مخاطره مي افتد ؛ اما هيچ نهاد و مسوولي نمي داند و نمي گويد که براستي مرز سياه نمايي ها کجاست؟ براي روشن شدن موضوع ، آمارهاي ارائه شده درباره چند آسيب اجتماعي را که طي 2 سال اخير در جرايد منتشر شده است ، مرور مي کنيم.

بيکاري

رئيس سازمان ملي جوانان اعلام مي کند ، 6 ميليون بيکار در کشور داريم و در همين حال مرکز آمار ايران مي گويد: 2 ميليون و 600 هزار بيکار در کشور وجود دارد. وزير کار تعداد بيکاران کشور را از مرز 3 ميليون نفر بيشتر مي داند و آخرين يافته هاي موجود يکي از خبرگزاري ها نشان مي دهد نيمي از بيکاران کشور تحصيل کرده اند و کارشناسي ديگر که با همين روش مشهور شده است پيش بيني مي کند 15 ميليون بيکار در کشور از راه برسند!.

 زندانيان

رئيس پيشين سازمان زندان ها مي گويد: از هر 100 هزار نفر جمعيت کشور 238 نفر زنداني مي شوند. مديرکل سازمان زندان هاي قزوين معتقد است : زندانيان کشور نسبت به قبل از انقلاب 32 برابر شده اند. يک مسوول در نيروي انتظامي از کاهش جرم در جامعه خبر مي دهد ، براساس آمار يک خبرگزاري هر سال 400 هزار جوان وارد زندان مي شوند ، رئيس سازمان ملي جوانان مي گويد: 50 درصد مجرمان زير 21 سال هستند و رئيس سازمان زندان ها در جايي ديگر از کاهش آمار  ورودي زندانيان خبر مي دهد .

 

معتادان به مواد مخدر

راه چمني ، رئيس سازمان بهزيستي از آمار 3 درصدي جمعيت کشور که به مصرف مواد مخدر معتادند خبر مي دهد ، دبير ستاد مبارزه با موادمخدر ، ميزان معتادان کشور را 2 ميليون نفر اعلام مي کند و از اعتياد 14 هزار دانش آموز و دانشجو خبر مي دهد. مسوول ديگري آمار معتادان را 4 ميليون نفر اعلام مي کند . و يک مسوول در آموزش و پرورش آمار 600 هزار دانش آموز در معرض اعتياد را مطرح مي کند و رئيس انجمن مددکاري ايران مي گويد ، 8 ميليون کودک ايراني با اعتياد درگيرند و دبير پيشين کميته مبارزه با ايدز اعلام مي کند: 250 هزار دانش آموز ، 100 هزار دانشجو و 100 هزار کارگر در کشور معتادند.

فرار مغزها

روزنامه ها به نقل از صندوق بين المللي پول مي نويسند: سالانه 150 تا 180 هزار تحصيلکرده از ايران خارج مي شوند. يکي از خبرگزاري ها ، براساس آمار موجود که منبع آن را ذکر نمي کند مي نويسد ، 92 درصد المپيادي ها به خارج مي روند و مسوولي در باشگاه دانش پژوهان جوان اين آمار را رد مي کند. از نمونه آمارهاي ارائه شده درباره طلاق ، ازدواج ، ايدز ، کودکان و زنان خياباني ، خودکشي ، بيماران رواني و دهها پديده آسيب شناختي ديگر صرف نظر مي کنيم ، اما براستي دستگاه متولي ارائه آمارهاي واقعي در جامعه کيست و دادن آمارهاي متناقض چه تاثيري در امنيت رواني جامعه دارد؟.

مرکز آمار ايران وظيفه اي ندارد

معاون طرحهاي آماري مرکز آمار ايران در اين باره مي گويد: بحث آسيبهاي اجتماعي کلي است و مرکز آمار ايران در اين باره تاکنون وارد نشده است ، چرا که اين مرکز موظف است نيازهاي آماري و برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور را تامين کند. دکتر خليل سعيدي به خبرنگار «جام جم» تاکيد مي کند: براساس قانون فقط به آمارهاي مرکز آمار بايد استناد کرد چرا که فرآيند مشخص قانوني براي توليد آن طي شده است ، اما مي گويد: در هيچ جاي دنيا درباره آسيبهاي اجتماعي مانند اعتياد ، ايدز و... آمار دقيقي وجود ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مرکز آمار ايران در اين باره وظيفه قانوني ندارد ، به طور شفاف پاسخ نمي دهد ، اما تلويحا مي گويد: اگر دستگاه ها سفارش اين کار را بدهند ، برايشان انجام مي دهيم.

نتايج سرشماري کشاورزي سال 82

سرانه توليد گندم از 132 کيلوگرم در سال 72 به 176 کيلوگرم در سال 82 رسيد. سرانه توليد برنج نيز از 24 کيلوگرم در سال 72 به 27 کيلوگرم در سال 82 افزايش يافت و سرانه توليد خرما از 4 کيلوگرم در سال 72 به 8 کيلوگرم در سال 82 رسيد. همچنين سرانه مرکبات نيز طبق محاسبات از 15 کيلوگرم به ازاي هر فرد در سال 72 به 19 کيلوگرم در سال 82 رسيد. همچنين در سال 82 حدود 37 ميليون راس گوسفند ، 20 ميليون راس بز و 6 ميليون راس گاو ، شمارش شده است. توليد شير نيز در اين سال حدود 6ميليون تن بوده که توليد سرانه 91 کيلوگرمي را نشان مي دهد.

نرخ بيکاري در 3 ماهه اول سال 83

نرخ بيکاري در 3 ماهه اول سال 83 ، 10.4 درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال 82 که رقمي بالغ بر 11.6 بوده کاهش نشان مي دهد.

 

هزينه درآمد خانوار در سال 82

حميدرضا نواب پور ، رئيس مرکز آمار ايران ، در آستانه اول آبان ، روز آمار و برنامه ريزي طرح جمع آوري اطلاعات مربوط به هزينه درآمد خانوار در سال 82 را بسيار با اهميت ذکر کرد و در اين زمينه گفت : «در سال گذشته متوسط هزينه کل يک خانوار روستايي ، 25 ميليون و 700هزار ريال بوده که نسبت به سال 81 ، 20 درصد افزايش نشان مي دهد. از اين ميزان 40 درصد سهم هزينه هاي خوراکي در سبد خانوار را تشکيل مي دهد. به گفته او، متوسط درآمد اظهار شده توسط خانوارهاي روستايي 24ميليون ريال بوده ، 86.5 درصد از خانوارهاي روستايي داراي آب لوله کشي ، 98 درصد داراي برق و 41 درصد نيز از تلفن ثابت بهره مند بوده اند. به گزارش خبرگزاري ايسنا ، وي متوسط هزينه کل سال يک خانوار شهري را 41 ميليون ريال عنوان و تاکيد کرد: اين رقم نسبت به سال 81 از 17 درصد رشد برخوردار بوده و از اين ميزان 26 درصد سهم هزينه هاي خوراکي در سبد خانوار بوده است                                                      .  
همچنين متوسط درآمد يک خانوار شهري در سال 82 ، 39 ميليون و 200 هزار ريال تشخيص داده شد. اين درآمد نسبت به سال گذشته از رشدي 18.4 درصدي برخوردار بوده است.

 

شانزده درصد دانش آموزان دختر تجربه سيگار کشيدن دارند

ايسنا، 19 فروردين 82: نتايج يك پژوهش نشان داد: حدود ‌٦/٢٥ درصد دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه منطقه ‌١٧ تهران تجربه سيگار كشيدن دارند. به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پژوهشگران مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران در پژوهشي كه به “بررسي ميزان استعمال دخانيات در نوجوانان مقطع راهنمايي و متوسطه و تعيين برخي عوامل موثر بر آن در منطقه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي (منطقه ‌١٧ تهران)” پرداخته‌اند، مي‌افزايد: پسران دانش‌آموز مقطع متوسطه و افرادي كه داراي پدر بيكار، ‌دوستان سيگاري و سابقه استعمال سيگار در خانواده بوده و آگاهي كمتر از مضرات سيگار دارند، استعمال سيگار در آنها بيشتر است. همچنين،

با افزايش پايه تحصيلي دانش‌آموزان، ميزان استعمال سيگار افزايش مي‌يابد. دكتر حسين فخرزاده، دكتر باقر لاريجاني، دكتر آذين ميرصدرايي پژوهشگران مركز تحقيقات غدد و متابوليسم در يك مطالعه مقطعي، ‌٦٠٠ دانش آموز ‌١٨ مدرسه دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمايي و متوسطه منطقه ‌١٧ تهران را در سال ‌٨٢ از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايح حاصل از اين مطالعه، ‌٧/٢١ درصد دانش اموزان تجربه سيگار كشيدن داشتند و متوسط سني كه دانش آموزان براي اولين بار سيگار كشيده بودند حدود ‌١٣ سال بود. همچنين ‌١٨ درصد از دانش‌آموزان مقطع راهنمايي، ‌٦/٢٥ درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه، ‌٥/٢٧ درصد از دانش آموزان پسر و ‌٢/١٦ درصد از دانش آموزان دختر تجربه سيگار كشيدن داشتند.

اين نتايج مي‌افزايد: داشتن احساس خوشايند از سيگار كشيدن، احساس شخصيت بوسيله كشيدن سيگار و استعمال قليان در دانش آموزان سيگاري به طور معناداري بيشتر از بقيه بود. در بخشي از اين پژوهش آمده است:‌با توجه به اينكه سيگار به راحتي در دسترس عموم افراد جامعه قرار دارد و منع اجتماعي آن نيز نسبت به مواد مخدر كمتر است به همين علت، افراد به ويژه جوانان بسيار آسان به استعمال دخانيات روي مي‌آورند .استعمال دخانيات از سنين نوجواني باعث بروز پيامدهاي جسمي و رواني جبران ناپذيري در فرد خواهد شد. محققان، توجه به استعمال سيگار در دانش آموزان دختر و پسر را ضروري عنوان كرده و خاطر نشان كرده‌اند: ارايه الگوي اجتماعي و اخلاقي مناسب براي دانش آموزان مي تواند دركنترل استعمال دخانيات موثر باشد.

 

آخرين آمار ايدز در ايران

ايسنا، 18 اسفند 82:
بر اساس آخرين آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شمار آلوده‌شدگان به عفونت HIV (بدون علامت) و ايدز در ايران به ‌٦ هزار و ‌٣٣٧ مورد رسيد.
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، از اين تعداد، ‌٢/٩٥ درصد را مردان و ‌٨/٤ درصد را زنان تشكيل مي‌دهند.
همچنين، آخرين آمار آلودگي به عفونت HIV ( بدون علامت) در كشور حاكي از آلودگي ‌٦٠٣٠ مرد ( ‌٢/٩٥ درصد ) و ‌٣٠٧ زن (‌٨/٤ درصد) است.
بر اساس اين آمار، ‌١٩٤ نفر ( ‌١/٩١ درصد) از مبتلايان به ايدز را مردان و ‌١٩ نفر (‌٩/٨ درصد) را زنان تشكيل مي‌دهند.
ايدز در كشور، طبق آخرين آمار اعلام شده تا كنون، جان ‌٧٣٦ نفر را گرفته است كه از ميان اين قربانيان، ‌٧٠٧ نفر (‌١/٩٦ درصد) را مردان و ‌٢٩ نفر ( ‌٩/٣ درصد) را زنان تشكيل مي‌دهند.


به گزارش ايسنا، افراد ‌٢٥ تا ‌٣٤ سال با ‌١٧٨٨ مورد (‌٢/٤١ درصد) ابتلا، شايعترين گروه سني (در زمان بروز) ابتلا به HIV و ايدز در كشور را تشكيل مي‌دهند كه از ميان ‌١٧٠٥ (‌٧/٤١ درصد ) نفر مرد و ‌٨٣ (‌٧/٣٣ درصد) زن هستند.
اعتياد تزريقي، تماس جنسي، خون و فرآورده‌هاي خوني و انتقال از طريق مادر به كودك، به ترتيب مهمترين علل آلودگي به HIV و ايدز در ايران به شمار مي‌روند كه از اين ميان ‌٣٨٢١ مرد (‌٥/٩٩ درصد) و ‌٢٠ (‌٥/٠ درصد) زن به دليل اعتياد تزريقي، ‌٢٨١ مرد (‌١/٦٣ درصد) و ‌١٦٤ زن (‌٩/٣٦ درصد ) از طريق تماس جنسي، ‌١٨٨ مرد (‌٥/٩٣ درصد) و ‌١٣ زن (‌٥/٦ درصد) از راه خون و فرآورده‌هاي خوني و ‌١١ مرد ( ‌٧/٤٠ درصد) و ‌١٦ زن (‌٣/٥٩ درصد ) از مادر به كودك به اين بيماري مبتلا شده‌اند.


گفتني است علت ابتلاي ‌١٨٢٣ (‌١٧٢٩ مرد و ‌٩٤ زن) به ويروس HIV و ايدز از ميان اين آمار نامشخص است.
به گزارش ايسنا، نتايج آمار فوق حاكيست گروه سني ‌٣٠ تا ‌٣٩ سال با ‌٢٥٦ مورد (‌٤/٣٩ درصد) بيشترين متوفيات ابتلا به آلودگي به ويروس HIV و ايدز را به خود اختصاص داده‌اند، كه از اين ميان ‌٢٤٥ نفر را مردان و ‌١١ نفر را زنان تشكيل مي‌دهند.
طبق اين آمار، معتادان تزريقي با تعداد ‌٤٤٧ نفر (‌٤٤٤ مرد و ‌٣ زن ) بيشترين آمار فوت بر اثر ابتلا به ايدز را به خود اختصاص داده‌اند.

 

۷۳ درصد زنان بيش از يک بار با خشونت خياباني مواجه شده اند

جامعه اماري تحقيق 1100 نفر زن بالاي 15 سال بود که 982 پرسشنامه به درستي پر شده است .زنان 15 تا 30 سال بيشترين طيف مخاطب تحقيق بوده اند. 5/48درصد پاسخ گويان مجرد بوده اند. 5/67درصد در بيرون از خانه فعاليت داشته اندو به طور
مستمردر بيرون از خانه حضور پيدا مي کردند و33درصد در مرکز شهر تردد داشته اند.
73 درصد از پاسخ گويان بيشتر از يک بار با خشونت مواجه شده اند.30 درصد با فرد خاصي برخورد کرده اند. 35درصد سکوت کرده اند و 35 در صد از محيط دور شده اند. با اين همه 47 درصد موافق گزارش موضوع به پليس بوده اند.

 

۶۳ درصد دانشجويان كمتر از يك ساعت در روز كتاب مى‏خوانند

مركز افكارسنجى دانشجويان ايران وابسته به معاونت فرهنگى جهاد دانشگاهى، طرحى را با عنوان »بررسى ميزان گرايش دانشجويان دانشگاههاى تهران به كتابخوانى و مطالعه غيردرسى« تهيه كرده است كه بر اساس آن، 62/5 درصد از دانشجويان در شبانه روز كمتر از يك ساعت مطالعه مى‏كنند.

در زمينه علل گرايش به كتابخوانى، 67 درصد پاسخگويان، هدف خود را از مطالعه غير درسى دستيابى به دانش و آگاهى بيان كرده‏اند. پس از اين هدف، لذت بردن (10/3 درصد(، پر كردن اوقات فراغت (10/2 درصد(، كسب آرامش روانى (6/7 درصد( و رها شدن از مشكلات زندگى از اهداف ديگر پاسخگويان بوده است.

 

در خصوص موانع كتابخوانى، در مجموع كمبود وقت (17/8 درصد(، حجم زياد تكاليف دانشگاهى (15/5 درصد( و گرانى كتاب (11/4 درصد( سه علت اصلى مطالعه نكردن دانشجويان به شمار مى‏روند. وجود موانع مذكور در شرايط كنونى جامعه ما، ناشى از اشتغال دانشجويان به كارهاى ديگرى غير از تحصيل، ساخت نامناسب دانشگاهها )پيروى از الگوى دبيرستان، وا داشتن دانشجو به حفظ مطلب و رونويسى به جاى نقد و توليد علمى( و پايين بودن سطح درآمد دانشجويان مى‏باشند.

 

يافته‏هاى مربوط به سرانه مطالعه غيردرسى دانشجويان نشان مى‏دهد كه اكثر پاسخگويان در شبانه روز كمتر از يك ساعت مطالعه داشته‏اند (62/3 درصد( و كسانى كه بين 1/20 تا 2 ساعت مطالعه داشته‏اند، 26/5 درصد بودند و فقط 12/2 درصد در شبانه ‏روز بيش از 2 ساعت و 30 دقيقه مطالعه مى‏كنند. ميانگين مطالعه هر فرد در شبانه روز هم حدود 1 ساعت و 30 دقيقه بوده است با توجه به اينكه ميانگين اوقات فراغت دانشجويان، تقريباً 5 ساعت در شبانه ‏روز بوده است. ميانگين مطالعه سرانه آنها بسيار كم به نظر مى‏رسد، اين در حالى است كه فعاليت اصلى دانشجو مطالعه و تحقيق است. اگر ميانگين مطالعه غيردرسى افراد عادى جامعه را نيز در نظر بگيريم،رقم فوق به ميزان قابل ملاحظه اى كاهش خواهد يافت.

در رابطه با جهت‏گيرى مطالعاتى دانشجويان، در مجموع موضوعات حقوقى، سياسى، اقتصادى و تاريخى (14/8 درصد(، ادبى (13/7 درصد( و علوم اجتماعى (13/6 درصد( به ترتيب مهمترين موضوعات مورد علاقه پاسخگويان به شمار مى‏روند. درباره مؤلفان داخلى مؤثر بر قشر دانشجو، دكتر شريفى (23/1 درصد( در مقام اول قرار دارد، پس از ايشان مرحوم مطهرى (9/8 درصد(، صادق هدايت (7 درصد(، دكتر سروش (2/8 درصد( و ديوان حافظ (2/6 درصد(، در اولويت‏هاى بعدى قرار دارند. در مورد مؤلفان خارجى مؤثر بر قشر دانشجو، پائولو كوئيلو (6/7 درصد( قرار دارد و پس از او دانيل استيل (2/6 درصد( و ويل دورانت (1/8 درصد( از پرطرفدارترين نويسندگان خارجى در جمعيت نمونه مورد تحقيق هستند. به نظر مى‏رسد علت اقبال خوانندگان به پائولوكوئيلو را بايد در ترجمه برخى از آثار وى به فارسى و سفر چند سال پيش ايشان به كشورمان جست‏وجو كرد.

هر بيست دقيقه، يک سانحه

ايران دارای يکی از بالاترين آمارها سوانح رانندگی در جهان است. بر اساس آمارها تنها در سال گذشته (ميلادی) 21000 نفر در اثر سوانح رانندگی جان خود را در ايران از دست دادند. رانندگی بد، وسايل نقليه فرسوده و جاده های خراب از عمده ترين دلايل تصادفات رانندگی در کشور است. وزير راه و ترابری در سال گذشته اعلام کرد که به دليل نامناسب بودن وضعيت جاده ها در ايران، در هر بيست دقيقه يک سانحه منجر به فوت روی می دهد. اين در حالی است که در سال پيش از آن در هر 24 دقيقه يک حادثه روی می داد. احمد خرم، وزير راه گفته بود که علائم هشدار دهنده و غيرمهندسی بودن تقاطع ها باعث حوادث رانندگی است. در همين حال طبق آمارهای ارائه شده هر سال 10 درصد به آمار کشته شدگان تصادفات اضافه می شود.

 

 

 

سي و پنج درصد بارداري‌هاي زنان مشهدي ناخواسته است

نتايج پژوهش انجام شده در دانشكده علوم پيراپزشكي مشهد نشان داد: 35 درصد بارداري‌ها در بخش‌هاي زايمان بيمارستان‌هاي علوم پزشكي مشهد ناخواسته هستند و زنان زير 20 سال بيشتر در معرض شيوع بارداري ناخواسته قرار دارند.
به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، نتايج اين بررسي كه بر روي 780 نفر از زنان مراجعه كننده به بخشهاي زايمان صورت گرفته بود حاكي از آن بود كه با افزايش تحصيلات شيوع بارداري ناخواسته كاهش مي‌يابد.


يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد: 70 درصد از بارداري‌هاي ناخواسته درحين استفاده از روش‌هاي پيشگيري رخ داده است و 63 درصد زناني كه بارداري ناخواسته داشته اند، خدمات تنظيم خانواده را از مراكز بهداشت دولتي دريافت مي‌كردند. 
فاطمه شاد لو مشهدي استاد راهنماي اين گروه پژوهشي و مدرس دانشكده علوم پيرا پزشكي و بهداشت مشهد در اين مورد به ايسنا گفت: نتايج اين پژوهش لزوم آموزش دقيق تر در مورد نحوه استفاده از خدمات پيشگيري از بارداري را مي‌رساند لذا در مراكز بهداشتي خدمات بايد به صورت غير فعال ارائه شوند.
مدرس دانشكده علوم پيرا پزشكي و بهداشت مشهد در خاتمه گفت: نتايج اينگونه پژوهشها مي‌تواند به مسئولان بهداشتي جهت برنامه ريزي دقيق تر كمك كند و توجه مديران مراكز بهداشتي را به لزوم نظارت بيشتر بر كيفيت ارائه خدمات تنظيم خانواده جلب نمايد.

 

مراکز فحشا

يك كارشناس آسيب های اجتماعي، آمار مراكز فحشا ( روسپی خانه ها ) در سطح شهر تهران را 8 هزار باند اعلام كرد.
معينی ، كارشناس آسيب های اجتماعي، در همايش بررسی آسيب های اجتماعي، گفت: (( طبق آمار در مدت 7 سال متوسط سن فحشا از 28 سال به زير 20 سال رسيد.)) وی افزود: (( در حال حاضر كف اين سن تا 13 سالگی پايين آمده است يعنی در ميان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش يافته است.)) به گزارش خبرگزاری كار ايران ( ايلنا ) اين كارشناس مسائل اجتماعی در ادامه تصريح كرد: (( بين 300 تا 600 هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل رديابی هستند.)) وی همچنين خاطرنشان ساخت: ((بسياری از دانش آموزان دبيرستانی اين معضل اجتماعی را به طور رسمی می پذيرند.)) در همين حال عضو كميته كشوری مبارزه با ايدز  در ايران نيز اعلام كرد كه علاوه بر تغيير الگوی انتقال ايدز، تعداد زنان مبتلای مراجعه كننده به مراكز درمانی در اين كشور افزايش يافته است.


به گزارش خبرگزاری ايسنا وی خاطر نشان كرد كه در حال حاضر تماس های جنسی خارج از چارچوب خانواده و قبل از ازدواج به دليل كمبود آگاهی در جوانان بروز می كند و به اين ترتيب افزايش تعداد زنان مبتلا به ايدز با ازدياد تعداد كودكان متولد شده همراه بوده است.

 

استفاده تفريحي دانشجويان دانشکده پزشکي تهران از اينترنت

17 آبان 82 - ايسنا - نتايج يك پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني نشان داد : ‌٩/٦ درصد كاربران اينترنت در دانشكده پزشكي تهران براي برآوردن نيازهاي آموزشي و پژوهشي خود از اينترنت استفاده مي‌كنند.
به گزارش سرويس پايان نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي نجفي در پايان نامه خود با عنوان « مطالعه رفتار اطلاع يابي كاربران اينترنت در دانشكده پزشكي تهران » آورده است: در مورد هدف كاربران در استفاده از اينترنت، ‌٩/٦ درصد جهت بر آوردن نيازهاي آموزشي و پژوهشي و بعد به ترتيب ‌٦/٥٧ درصد از برنامه هاي تفريح و سرگرمي، ‌٥٣ درصد براي دستيابي به مطالبي كه در منابع چاپي پيدا نشده از اينترنت استفاده مي‌كنند.


همچنين، ‌٤/٧٦ درصد از كاربران از طريق آزمايش و خطا، ‌٧/٥٠ درصد به صورت خود آموزي، ‌٧/٥٠ درصد از طريق دوستان و خانواده، ‌٥/١٢ درصد با شركت در كلاس‌هاي آموزشي و ‌٥/٨ درصد از طريق راهنمايي مسئولان سايت نحوه كار با اينترنت را ياد گرفته اند.
بر اساس يافته هاي اين پايان نامه، ‌‌١/٨٦ درصد از كاربران از طريق مكاتبات پستي، ‌‌٥/٧١ درصد از طريق مجلات تمام متن الكترونيكي دانشگاه، ‌٥٦ درصد از طريق منابع كتابخانه‌هاي داخلي به اصل مطالب بازيابي شده مورد نياز دسترسي پيدا مي‌كنند.


نتايج اين پايان نامه مي‌افزايد: ‌٢/٨٨ درصد از كاربران از فهرست كتابخانه‌ها و كتابفروشي‌ها در اينترنت استفاده مي‌كنند و به ترتيب ‌٧/٥٩ درصد از اخبار سياسي و اقتصادي، ‌٤/٥١ درصد از كتب و نشريات الكترونيكي و ‌٩/٤٧ درصد از كاربران از اخبار و اطلاعات علمي و بهداشتي در اينترنت استفاده مي‌كنند.

در ادامه اين پايان نامه كه در تير ماه سال جاري از آن دفاع شده، آمده است، بيش از ‌٥٤ درصد كاربران با منابع اطلاعاتي معمول رشته خود در اينترنت اصلا آشنايي ندارند. همچنين بيش از ‌٧٢ درصد از كاربران مهمترين مشكل خود در موقع كار در سايت اينترنت دانشكده پزشكي را ضعف امكانات ذخيره و چاپ نتايج جستجو اعلام كرده اند.
براساس نتايج اين پايان‌نامه، بين جنسيت و نحوه فراگيري كار با اينترنت رابطه معناداري وجود دارد و كاربران زن بيش از مردان از طريق شركت در كلاس‌هاي آموزشي، نحوه كار با اينترنت را فراگرفته اند.


يافته هاي اين پايان نامه حاكي از آن است كه با وجود هزينه هاي زيادي كه براي تهيه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري سايت و ايجاد ارتباط با اينترنت با خطوط پر سرعت صورت گرفته به جهت عدم آشنايي اكثر كاربران با ابزارهاي كاوش در حوزه تخصصي خود (علوم پزشكي)، استفاده بهنيه از اين امكانات صورت نمي‌گيرد و لازم است دوره‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي شيوه بهره‌گيري از منابع موجود در شبكه جهاني اينترنت براي كاربران (دانشجويان دانشكده پزشكي) برگزار گردد.


گفتني است در اين پژوهش از تعداد كل كاربراني كه مورد بررسي قرار گرفته اند ‌٣/٦٤ درصد مرد و ‌٧/٣٥ درصد زن هستند و ميانگين سني كاربران ‌٢٣ سال مي‌باشد.
جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شامل كليه دانشجويان دانشكده پزشكي تهران ( اعم از پزشكي و رشته‌هاي وابسته به پزشكي در سال تحصيلي ‌٨١-80 ) مي‌باشد.
روش تحقيق اين پژوهش با توجه به ماهيت آن از نوع توصيفي پيمايشي مي‌باشد و نمونه‌اي به حجم ‌١٩٤ نفر با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس از بين كاربران انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و به منظور پاسخگويي به سوالات پژوهشي و كسب اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه استفاده شد.
پرسشنامه اين پژوهش از نوع پرسشنامه محقق ساخته مي‌باشد كه با مراجعه و بررسي انواع كتب، مقاله و تحقيقات انجام گرفته در ارتباط با مطالعه رفتار اطلاع يابي تهيه گرديده است. ‌براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است.

بيست و پنج درصد ازدواجها در تهران به طلاق مي‌انجامد

خبرگزاري دانشجويان ايران، 4 آبان 82:
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: تهران در بين شهرهاي ديگر كمترين نرخ خودكشي و بيشترين نرخ طلاق را به خود اختصاص داده است؛ بطوي كه ‌٢٠ الي ‌٢٥ درصد (يك پنجم) ازدواجها در تهران به طلاق مي‌انجامد.
دكتر علم‌الهدايي در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به «افزايش سن ازدواج»، «كاهش سن طلاق و ازدواج» و «رشد نرخ طلاق» در جامعه ، طلاق را منشاء بروز آسيب‌هاي اجتماعي فراوان دانست و گفت: طبق آمار موجود، ميانگين رشد طلاق در سال ‌٨١، ‌٦/١٤ درصد بوده است كه ‌٣٠ درصد از طلاقها در دو سال اول زندگي مشترك اتفاق مي‌افتد.


دكتر علم‌الهدايي نخستين قربانيان طلاق را زنان و سپس فرزندان طلاق عنوان كرد و افزود: حدود ‌٨٠ تا ‌٨٥ درصد متقاضيان طلاق زنان هستند و زنان خانه‌دار نسبت به زنان شاغل بيشتر در معرض آسيبهاي ناشي از طلاق و شوكهاي عصبي، رواني و عاطفي قرار دارند.
وي فقدان تفاهم اخلاقي و همساني‌هاي فرهنگي و اجتماعي، اختلافات شديد سني ، مطلوب نبودن فرآيند همسريابي، اعتياد، بيكاري و مشكلات اقتصادي خانواده، خشونتهاي خانگي عليه زنان، رويكردهاي مردسالارانه و تحقير زنان، نارضايتي‌هاي جنسي، دخالت اطرافيان، اختلاف سطح تحصيلات، عدم توجه به ارزشهاي ديني، فقدان آموزشهاي مهارت زندگي، نقص قانون، عدم ارايه خدمات مناسب مشاوره‌اي قبل از طلاق و تعدد همسران را از دلايل اصلي بروز طلاق دانست و تصريح كرد: با توجه به شرايط مكاني و زماني هر منطقه، اولويتهاي دلايل مطرح شده تغيير مي‌كند.


معاون اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به اختلاف سني زياد بين زن و شوهر در مناطق مرزي، عشايري و روستايي، گفت: فاصله سني بين زن و شوهر بايد به حدي باشد كه تفاوت نسل ايجاد نشود كه اين تفاوت بطور طبيعي حداكثر پنج سال است.
دكتر علم‌الهدايي، گسترش ازدواج‌هاي اينترنتي، انتخابهاي عجولانه و احساسي را از دلايل مطلوب نبودن فرايند همسريابي عنوان كرد و افزود: جوانان بايد علاوه بر آزادي انتخاب شريك زندگي خود از تجربيات و حمايتهاي خانواده استفاده كنند؛ زيرا ازدواج‌هاي احساسي و سست بنيان، زودتر به طلاق مي‌انجامد.
وي بروز خشونتهاي خانگي عليه زنان را بيشتر در نقاط غيرشهري دانست و گفت: در بين خانواده‌ها خشونتهاي فيزيكي و همسرآزاريهاي پنهان وجود دارد كه به دليل حفظ آبرو در بين اقوام اين موضوع مخفي مي‌ماند.


علم‌الهدايي ازدواج و طلاق را يكي از مشكلات اصلي جامعه جوان كشور اعلام كرد و گفت: با توجه به جمعيت ‌٣٥ ميليون نفري كه بين ‌٥ تا ‌٢٧ سال سن دارند، مشكلات حاصل از طلاق امري اجتناب‌ناپذير است.
وي با اشاره به لزوم وجود مراكز مداخله در بحران قبل از طلاق، افزود:در حال حاضر ‌٧٠ مركز مداخله در طلاق وجود دارد كه به صورت خود معرف و يا معرفي از دادگاه، خدمات مشاوره‌اي و مددكاري در ارتباط با پيشگيري از طلاق ارايه مي‌شود كه در سال گذشته از ‌٧ هزار طلاق قطعي جلوگيري شده است و طبق آمار ‌٣٥ تا ‌٤٠ درصد از مراجعه‌كنندگان از طلاق منصرف مي‌شوند.


معاون اجتماعي سازمان بهزيستي، يكي از دلايل عمده خودكشي جوانان زير ‌١٨ سال را طلاق والدين عنوان كرد و گفت: افرادي كه طلاق مي‌گيرند سه برابر افرادي كه ازدواج مي‌كنند، در معرض خطر خودكشي قرار مي‌گيرند.
دكتر علم‌الهدايي طرح توانمندسازي زنان و بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار را از برنامه‌هاي سازمان بهزيستي در خصوص جلوگيري از آسيب‌هاي مبتلابه اعلام كرد كه مي‌تواند در كاهش طلاق مؤثر باشند.
وي از تدوين كتاب «مهارتهاي زندگي» براي تدريس در مدارس كشور توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي خبر داد و افزود: در كل، ساماندهي امر طلاق موضوعي فرابخشي است و بايد براي حل اين مشكل تمامي سازمانها فعاليت كنند.

 

بيکاری و تورم

مرکز آمار ايران نرخ بيکاری را در سال های ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به ترتيب ۲۵/۱۴ ، ۲/۱۴و ۸/۱۲ درصد اعلام کرده است. به گفته آقای خاتمی، علی رغم کاهش نرخ بيکاری در سال ۱۳۸۱، جمعيت بيکار کشور دو ميليون ۵۰۰ هزار نفر است. کارشناسان نرخ بيکاری را بالاتر از رقم رسمی می دانند و می گويند اين به غير از بيکاری پنهان است که در آمارها مورد محاسبه قرار نمی گيرد. پيش بينی می شود ۹ ميليون بيکار در پنج سال آينده به جمعيت جويای کار ايران اضافه شود.

به نظر می رسد اين سيل جمعيت دولت را در شرايط سختی قرار خواهد داد. به گفته آقای خاتمی در سه سال اول برنامه توسعه، نقدينگی به طور متوسط ۳۰ درصد افزايش يافته است که نسبت به هدف برنامه ۱۸ درصد افزايش نشان می دهد. افزايش نقدينگی به افزايش تورم منجر شده و نرخ آن در سال های ۷۹ تا ۸۱ به ترتيب ۶/ ۱۲ ،۴/۱۲ و۸/۱۵ درصد رسيده است. بر اساس نرخ های رسمی، تنها در سال گذشته نرخ تورم نيم درصد از ميزان پيش بينی شده برنامه بيشتر بوده است. برخی کارشناسان نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت را نادرست می دانند و می گويند نرخ تورم واقعی بسيار بيشتر از اين رقم است.

دختران بدون همسر

بر اساس تحقيقی که به وسيله سازمان ملی جوانان انجام شده، تعداد دختران ۲۰ تا ۲۹ ساله حدود ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد پسران ۲۵ تا ۳۴ ساله حدود ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر هستند و همين اختلاف آماری است که نگرانی هايی در مورد بدون همسر ماندن دختران جوان ايجاد کرده است.


در اين تحقيق تعداد دختران در دو گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ سال و تعداد پسران در دوگروه سنی ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله منظور شده است و با در نظر گرفتن اين واقعيت که پسران به ازدواج با دختران در گروه سنی پايين تر تمايل بيشتری نشان می‌‏دهند، نتيجه گرفته شده که يک ميليون و ۲۵۰ هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت.
اما از قرار معلوم، احتمال بدون همسر ماندن يک ميليون و 250 هزار دختر جوان تنها نگرانی مسئولان ايرانی نيست زيرا در ادامه اين گزارش آمده است که "اگر به ارقام اين تحقيق، تعداد دختران بالای ۲۹ سال را که هنوز ازدواج نکرده اند نيز اضافه کنيم شايد به رقمی بالغ بر ۷ ميليون نفر دست بيابيم."


چندی پيش‌ ‏نيز زهرا شجاعی مشاور رئيس جمهور و رئيس مرکز امور مشارکت زنان با اعلام اينکه حتی در صورت ازدواج همه پسران با همه دختران باز هم يک ميليون و ۷۰۰ هزار دختر بی‌‏شوهر می مانند، درخصوص بحران دختران ازدواج نکرده هشدار داده بود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید