دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر مالیات بنزین در مسا ئل مختلف از جمله مهار آلودگی هوا

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
تراکم و تصادفات جادهای ، خسارات و آسیب های ترافیکی و از همه مهمتر آلودگی های ناشی از وسایل نقلیه از جمله مسا ئلی می باشند که اکثر کشورها ویا شهرهای بزرگ با آن مواجه می باشند . مالیات بنزین از جمله سیاست هایی است که می تواند در تقلیل و ملایم نمودن این مشکلات کمک نماید .مالییت بر بنزین میتواند به صورت زنجیرهای در کاهش آلودگی هوا موثر واقع شود . وقتی قیمت بنزین بر اثر مالیات افزایش پیدا نماید ، باعث استفاده بهینه بنزین از

طریقه کاهش استفاده مازاد از وسایل نقلیه می گردد که این امر خود از یک طرف باعث کاهش ترافیک و تصادفات رانندگی واز طرفی دیگر باعث بهبود کیفییت هوا میگردد . اما این که افزایش قیمت بنزین تا چه حد توان تقلیل آلودگی هوا را دارد بستگی به تاثیر آن بر کاهش مصرف بنزین ویا به عبارتی به کشش قیمتی بنزین دارد.

در این مقاله ما قصد داریم تاثیر افزایش قیمت بنزین در اثر مالیات بر آن در کاهش مصرف آن وبالتبع تاثیر آن در عوامل مختلف ،بخصوص در کاهش الودگی هوا را در شهر کرج مورد بررسی قرار دهیم ،با این فرض که مالیات گرفته شده به عنوان منبعی در جهت بهبود محیط زیست و گسترش و افزایش شبکه های جاده ای و و همچنین افزایش خدمات حمل نقل عمومی و بسط آن تخصیص گرفته شود .

روش تحقیق در این مقاله بر اساس تهیه پرسش نامه و جمع آوری پاسخ ها از دارندگان وسایل نقلیه در سطح کرج و برسی عکس العمل آنها در برابر مالیات بر بنزین می باشد و اینکه آنها با این افزایش قیمت بنزین در نتیجه مالیات تا چه حد رفتار خود را در استفاده از وسایل نقلیه و در نتیجه مصرف بنزین تغییر خواهند داد وبالتبع این عمل تا چه حد میتواند در حل مسا ئل و مشکلات بیان شده از جمله آلودگی هوا موثر واقع شود. در نتیجه تحقیق و بررسی که در این مقاله

انجام شده ، حاکی از این است که مصرف بنزین نسبت به تغییرات قیمت آن بی کشش می باشد (در حدود ۲۹% تا ۵۹%) و مصرف کنندگان بنزین در برابر افزایش قیمت آن در نتیجه مالیات حساسیت چندانی را نشان نمی دهند و در نتیجه در رفتار خود در استفاده از وسایلنقلیه عکس العمل چندانی از خود ایجاد نمی کنند.

فهرست:

۱)مقدمه
– بررسی مشکل آلودگی هوا و سایر مسا ئل ناشی از استفاده وسایل نقلیه و پیامدهای ناشی از آن
– سیاست مالیات بنزین به عنوان یک رهیافت
– گزیده ای از مطالعات انجام شده در مورد تاثیرات مالیمت بر بنزین در کشورهای دیگر
– مسا ئل مربوط به تقاضای بنزین وقیمت گذاری آن در ایران
۲)یک تحقیق تجربی
۳)روش تحقیق

۴)تجزیه و تحلیل مدلهای مورد استفاده در بررسی
۵)نتایج به دست آمده در مورد هر کدام از مدلها
۶)نتیجه گیری و پیشنهادات

۲)یک تحقیق تجربی
شهر کرج از جمله شهرهای بزرگ در ایران می باشد که بیش از ۵/۱میلیون نفر در خود جای داده است و در سالهای اخیر جمعیت آن رو به افزایش چشمگیر واقع شده است. مسائلی چون افزایش ترافیک ،آلودگی هوا ، شلوغی جاده های اطراف آن و تخریب محیط زیست از جمله مشکلاتی است که مانند شهرهای بزرگ دیگر در آن وجود دارد و مستلزم چاره اندیشی و راه حل مناسب جهت تقلیل آن مشکلات می باشد . سهمیه بنزین از جمله از جمله سیاستی است که در چند ماه اخیر پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا شده است. این سیاست توانسته است تا حدودی باعث تقلیل و بهبود مسائل مربوطه گردد، اما عدم

نظارت کافی بر آن ومسائلی چون رانت بازی و ایجاد مشکلات برای گروهی از مردم آسیب پذیر باعث بوجود آمدن مشکلاتی شده است. ما در این مقاله بر آن شدیم که سیاست مالیات بر بنزین را در شهر کرج و در چند منطقه پر جمعیت مورد بررسی قرار دهیم و تأثیر این سیاست را در تغییرمصرف وکاهش آن ودر نتیجه بهبود عوامل مضلفی که در پی دارد را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور با تهیه پرسش نامه ونظرسنجی از افرادی که دارای وسایل نقلیه می باشند در جهت بررسی عکس العمل آنها در مقابل افزایش قیمت بنزین در نتیجه مالیات فرضی که بر بنزین بسته می شود را بدست آورد.

۳)بررسی و مطالعه ما جهت تضمین تأثیر مالیات بنزین به عنوان سیاستی جهت مهار آلودگی هوا وبهبود عوامل دیگر همچون حمل و نقل عمومی. گسترش شبکه های جادهای و غیره از طرحنظر سنجی، مشابه با برآورد احتمالی استفاده می کنم. نظر سنجی در واقع تر کیبی از سوالاتی است که جهت تضمین تغییرات رفتار در رانندگی در نتیجه تغییر در قیمت در نتیجه مالیات می باشد. شکل نظر سنجی به این صورت طرح شده که در صورت افزایش فرضی قیمت بنزین

چطورنسبت به این موضوع پاسخ می دهند. نظر سنجی به صورت تصادفی ودر حجم ۲۰۰نمونه در سطح شهر کرج ودر مکانهای جایگاه های پمپ بنزین انجام شده است. از آنجا که می توان در جایگاههای افراد متنوعی را مورد پرسش قرار داد، جایگاه مناسبی به نظر می رسید. ابتدا سوالات طراحی شده در حدود ۲۰عدد بود ولی به علت خلوت بودن جایگاهها وعدم اشتیاق رانندگان برای پاسخ به سوالات و توقف در جایگاه به منظور پاسخ به سوالات کم بود ، مجبور به

کاهش سوالات مربوطه بودیم،‌ بدین صورت که سوالات مهمتر به صورت دقیق و سریع از رانندگان پرسیده می شود و سوالاتی که زیاد به تحقیق مورد بررسی مربوط نمی شد. حذف می گردید، سوالات دیگری هم بود که در ادامه نظر سنجی ها به نظر میرسید که رابطه رابطه معناداری با تفاوت مصرف بنزین در افراد مختلف نداشته باشد مانند جنسییت و سن افراد که آنها نیز حذف گردید.

نظر سنجی ها در سه مکان سوخت رسانی واقع در کرج که شامل رجایی شهر، گلشهر و حیدر آباد بوده است. انتخاب این جایگاه ها برای نظر سنجی به دلایل مختلفی انجام گرفت، اولا این جایگاه در محل عبور و مرور افراد مختلفی از طبقه بالا و پایین بوده،دوماً این جایگاهها تقریباً نسبت به جایگاههای دیگر سوخت رسانی بیشتری صورت می گرفت و در نتیجه زمان کافی جهت نظرسنجی ها موجود بود. در هر جایگاه حدود تقریبی ۷۰نظر سنجی انجام گرفت که تعدادی از این نظر سنجی ها به دلیل عدم انطباق با واقعیت و پراکندگی آن از بقیه جدا شده وحدود ۲۰۰پرسش نامه جهت تضمین باقی می باشد.

قبل از سوال کردن از افراد،ابتدا درباره پرسشنامه وسوالات مربوط توضیحاتی داده میشد ودر مورد افزایش قیمت بنزین فرضی توضیح داده می شد که این افزایش قیمت در واقع به صورت مالیاتی در نظر گرفته می شود که جهت امور مختلفی از جمله گسترش و بهبود محیط زیست، بهبود خدمات حمل و نقل عمومی وگسترش شبکه های جاده انجام میگیرد و بحثس جدا از تنها افزایش قیمت بنزین و کسب درآمد برای شرکت نفت می باشد.

در نظر سنجی ها به جای سوال مستقیم در مورد میزان در آمد خانواده افراد در مورد میزان متوسط مخارج ماهانه خانواده آنها سوال شده است. به این دلیل که افراد معمولاً در آمد خود را به طور صحیح نمی گویند. در مورد مسافت ها، مانند مسافت طی شده از محل سکونت تا محل کار، به جای میزان مسافت از میزان از میزان زمان طول کشیده به دقیقه پرسیده شد، زیرا اولاً به دلیل ترافیک نمی توان از آن به نتیجه مورد نظر رسید، دوماً معمولاً افراد اطلاع بیشتری از زمان طول کشیده نسبت به مسا فت طی شده دارند و جمع آوری اطلاعات راحت تر خواهد بود. در مقابل قیمت های فرضسی که در مقابل آنها گذاشته می شد، از ۲۰۰تومان تا ۴۰۰تومان در نظر گرفته می شد، مثلاً پرسیده می شد :اگر قیمت بنزین به ۲۰۰ تومان یا ۳۰۰تومان افزایش یابد شما چه مقدار بنزین در آن شرایط مصرف خواهید کرد ؟ودر مورد افراد دیگر، قیمت های مختلفی داده می شد وعکس العمل آنها در مورد بنزین ثبت می شد.

۴)تجزیه و تحلیل مدلهای مورد استفاده در بررسی
مدل های تقاضای عرضی به شکل زیر است : (۱)

که لگاریتم مصرف بنزین i) (Ln g تابعی است از لگاریتم قیمت بنزین i) (Ln p وسایر متغیر های اقتصادی و اجتماعی دیگر همچون درآمد افرد ،تعداد افراد خانواده، زمان طول کشیده از محل کار تا محل سکونت با وسیله نقلیه یا بدون آن.
مدل دیگر که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از :

(۲)
که جمله Lnyi Lnpi جمله تأپیر متقابل درآمد و قیمت بنزین می با شد، در واقع این جمله اجازه می دهد که کشش قیمتی بنزین همراه با توزیع در آمدی متفاوت تغییر یابد.
۵) نتایج بدست آمده بر اساس هر یک از مدلها
در جدول ۱: lp برابر لگاریتم قیمت بنزین می باشد،lin برابر لگاریتم درآمد یا همان متوسط مخارج خانوار، lf لگاریتم تعداد اعضای خانواده، la لگاریتم زمان ظول کشیده به دقیقه برای طی کردن مسافت از محل سکونت به محل کار با وسیله نقلیه می باشد.
در اینجا مشاهده می شود که کشش قیمتی برابر ۲۹/۰ و کشش در آمدی برابر ۲۷/۰ می باشد. در واقع با افزایش قیمت بنزین می توان گفت که مصرف آن کاهش می یابد اما این کاهش مصرف بنزین در نتیجه افزایش قیمت کم می باشد، یا به عبارتی می توان گفت که با ۱۰۰% مالیات بر بنزین (با افزایش آن به ۲۰۰تومان) مصرف آن تنها ۲۹% کاهش خواهد یافت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد