دانلود مقاله برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

word قابل ویرایش
8 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

برونسپاری )Outsourcing( به واگذاری انجام فرایندها یا فعالیتهای داخلی یک کسب و کار به یک تأمین کننده خارجی تحت قرارداد مشخص اطﻻق میشود. هنگامی که یک سازمان برخی از فعالیتها یا فرایندهای کسب و کار خود را به عرضهکنندهای در بیرون ازشرکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را برونسپاری مینامند. در برخی موارد در برونسپاری، حق تصمیمگیری و تأمین عوامل تولیدهم به سازمان دیگر واگذار میشود. در این مقاله ضمن پرداختن به دیدگاههای جدید در زمینه برون سپاری، نحوه برون سپاری فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با تکیه بر تجربه حاصل از اجرای یک نمونه عملی ارائه می گردد.

کلمات کلیدی: برون سپاری، فناوریاطلاعاتو ارتباطات، مزایا و معایب برون سپاری، برون سپاری از نگاه مشتری

.۱ مقدمه:

تعریف:

برونسپاری (Outsourcing) به واگذاری انجام فرایندها یا فعالیتهای داخلی یک کسب و کار به یک تأمین کننده خارجی تحت قرارداد مشخص اطلاق میشود. هنگامی که یک سازمان برخی از فعالیتها یا فرایندهای کسب و کار خود را به عرضهکنندهای در بیرون ازشرکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را برونسپاری مینامند. در برخی موارد در برونسپاری، حق تصمیمگیری و تأمین عوامل تولید هم به سازمان دیگر واگذار میشود.

برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می کند. مدیران تجاری و صنعتی درحالی که می کوشند از استراتژی برون سپاری استفاده کنندامّ؛ا درعمل با مسایل و موضوع های مفهومی متنوعی روبرو هستند. هم مدیران و هم مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسائل دارند تا بتوانند به گونه ای مؤثرتر از برون سپاری استفاده کنند . درحالی که تحقیقات آکادمیک قابل ملاحظهای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیتهای ساخت محصول موجود است. متأسفانه مطالعات علمی محدودی در زمینه برون سپاری خدمات موجود است. WILCOCKS AND FEENY) .(1995

ساختار و اجرای برون سپاری

موضوع مهمی که برای دست اندرکاران تجارت در استفاده از برون سپاری مطرح است آن است که چطور یک شرکت تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برون سپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد؟

مسئلهای که مدیران ارشد با آن مواجهاند استفاده از برون سپاری نیست، بلکه تعیین خدمتی است که باید برون سپاری شود((VENKATRAMAN, 1997 و این موضوع نیازمند آن است که استراتژی های برون سپاری به روشنی معین شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد