بخشی از مقاله

بهداشت و ایمنی شغلی


تعهد مستحکم شما به حفظ بهداشت و ایمنی کارکنان خود، عاملی جهت برجسته نمودن و تمایز، در بازار رقابتی است. سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی ثبت شده، نمایانگر عزم شما در حفاظت از کارکنان و محیط زیست در برابر رویدادهای خطرناک می باشد.


پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی شما را در کنترل ریسکهای مربوطه کمک می نماید. هر کسب و کاری در بر گیرنده فرآیندهای اجرایی خاصی است که در ارتباط با اهداف استراتژیک سازمان بسیار مهم هستند. بهبود کسب و کار وابسته به شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصتهای بهبود است. ممیزان DNVبا استفاده از روش Risk Based Certification TM ارزیابی مناسبی از چگونگی وضعیت اثربخشی و پشتیبانی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی سازمان شما از نقاط با ریسک عمده، به همراه بررسی میزان تطابق با استانداردانتخاب شده خواهند داشت.


-طمینان از ایمنی کارکنان همچنین می تواند باعث بهبود تصویر سازمان و جذب نیروهای شایسته گردد.
- ما در این صفحه سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی، شما را در آشنایی و درک چرا و چگونگی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی کمک می کنیم؛ اینکه این سیستم چیست و چگونه سازمان شما از آن بهره خواهد برد.


شریک با DNVدر:
- • ممیزی سیستم بهداشت و ایمنی شغلی بار اساس استاندارد OHSAS18001، و تحت کنترل درآوردن فرآیندهای بحرانی. OHSAS18001قابل اعمال به هر سازمان با هر اندازه می باشد؛ ولی بیشتر مناسب سازمان های بزرگ با نیروی انسانی بسیار، ویا با حجم زیاد کار یا کار دستی(غیر اتوماتیک) بسیار و در نهایت کار در محیط هایی با ریسک بهداشت و ایمنی بالا می باشد.


- • در صفحه صنایع دریایی DNVمی توانید اطلاعاتی راجع به ISM Codeیا International Ship Managementبیابید.
- مسیر صدور گواهینامه شما را در آمادگی برای ممیزی مستقل یاری خواهد نمود. صدور گواهینامه اعتبار دهی شده بیانگر اصول روش اختصاصی Risk Based Certificationموسسه DNVمی باشد.
-
DNVارایه دهنده Risk Based Certificationدر سطح جهان می باشد و دارای تعداد بسیار زیادی اعتبارنامه (Accreditation) ملی است. ما با استفاده از شبکه ای جهانی از منابع محلی، ارایه دهنده خدماتی مناسب نیازهای شما، در هر نوع فعالیت اقتصادی، و در هر مکان جغرافیایی هستیم. شما در هر محل که باشید، ممیزان ما در مورد بهبود فرآیند کسب و کار شما نکته ای برای ارایه خواهند داشت.


* Risk Based Certificationعلامت ثبت شده تجاری موسسه Det Norske Veritas ASمی باشد. فایلهای مرتبط در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و نروژ تکمیل شده است
ایمنی صنعتی:
در محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشین آلات در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در این گونه محیطها فزونی می گیرد.
ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد.
تعاریف و محتوا:


اصولا" ایمنی صنعتی رشته ای است گسترده که به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیطهای صنعتی به گونه ای مؤثر و کارا نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد.


ایمنی :
تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.
هنگامی که (Hazard) وجود دارد امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد داشت.
کلمه (Danger) گویای قرارگرفتن در معرض یک (Hazard) است، یه این ترتیب ایمنی متضاد (Danger) بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط کار می باشد.


ایمنی به طور صد در صد و متعلق وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از اینروست که گفته می شود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است.
منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟
یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور کلی، میتوان چنین گفت که میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد. در واقع بهداست حرفه ای بیماریها را کاهش می دهد و ایمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می پردازد.
مهندسی ایمنی صنعتی:


با توجه به تعریف ایمنی، مهندسی ایمنی عبارت است از " مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل خطرات بکار می روند ) در مهندسی ایمنی صنعتی مسائلی که ایمن کردن محیط کار مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: الف- پیشگیری از حوادث ب- عوامل انسانی ج- طراحی و جا نمایی دستگاهها و تجهیزات د – مدیریت و راهبری ایمنی ه – آموزش و بازرسی
حیطه فعالیت مهندسی ایمنی امروزه گسترده تر شده است و به شاخه ها و گرایشهای گوناگون دانشگاهی گسترش یافته است که عبارت است از : 1- مدیریت خطر 2- پیشگیری از خطرات 3- مهندسی آتش سوزی 4- کنترل خطر


مدیریت و راهبری ایمنی:
مدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت کارکنان است، همانگونه که یک مدیر برای بهره وری وسود آوری مسئولیتی سنگین دارد، در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق است تولید از دست رفته ممکن است از طریق بهبود مدیریت مجددا بدست آید. اما هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه بروز حوادث حاصل می شود، وجود ندارد. این نکته مورد توافق متخصصان علم مدیریت است که تنها 15 درصد از مشکلات سازمان یا کارخانه ممکن است بوسیله کارکنان حل و کنترل شود، در صورتیکه 85 درصد این مشکلات را می توان از طریق مدیریت مهار کرد.
عوامل اصلی در مدیریت ایمنی:


1- برنامه ریزی ایمنی 2- سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن 3- هدایت برنامه های ایمنی 4- کنترل عملکرد ها و نتایج حاصله

بهداشت و ایمنی :
بهداشت به معنای مصون داشتن کارکنان از بیماری و سالم نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست ایمنی به معنای محافظت کردن کارکنان از آسیبهای مربوط به حواد کاری است. این عوامل حائز اهیمت است، زیرا کارکنانی که از سلامتی برخوردارند و در محیطی ایمن کار می کنند ثمر بخش ترند. به این دلیل مدیران آینده نگر، حامی برنامه های پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند. امروزه به دلیل ملاحظات قانونی تمام سازمانها موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی کارکنان خود هستند.


ایمنی در افزایش بهره وری :
لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیر مستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی، بطور مستقیم بر این موارد تأثیر دارد.


بطور کلی خسارات مالی یا جانی، عواقب و پیامدهای منفی تمامی حوادث صنعتی را تشکیل می دهند.
بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاهها و تجهیزات مواد خام، مصولات یا محیط کار می شود و یا صدمات غیر قابل جبران جسمی و جانی را به همراه خواهد داشت.
مزایای توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای به شرح زیر است :
برای کارگر :


1- افزایش روحیه 2- کاهش فشار کار 3- کاهش جراحات و صدمات 4- کاهش حوادث 5- افزایش راحتی 6- افزایش حفظ رفاه و سلامتی 7- افزایش سطح بهداشت کار
برای کارفرما :
1- کاهش حوادث 2- افزایش کیفیت محصول 3- افزایش کارایی کارکنان 4- کاهش خطاها 5- کاهش مخارج درمانی کارگران 6- استفاده بهتر از نیروی انسانی 7- کاهش مخارج تولید.


حفاظت و ایمنی :
وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست؟
لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمیت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند. باید از زیانهای مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاهی داشته باشند مضافا" از همه مهمتر به ارزش و منزلت عامل انسانی و سلامت او توجه کند. لازم است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار تأثیر داشته باشد وعوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در حفظ و سلامت کارکنان و ماشین آلات به نحو مطلوب مصرف کند.


ایمنی محیط کار :
ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت.
بعبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.


حوادث ناشی از کار:
هر سال میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افند. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است ماهها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و زیانهای اقتصاد می گردند. و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه ای مهم و اساسی است.


الف- تعریف حادثه :
آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید، حادثه نامیده می شود. در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثه چنین تعریف شده است : (( حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد )) تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثه ای که در حین انجام کار و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد، یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می شود. ضمنا" تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود.


دلایل ایجاد حوادث :
حوادث معمولا نتیجه شرایط و یا عملیات نامطمئن و نا ایمن است شرایط نا ایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز، محیط پر خطر به عنوان نمونه، لیز بودن زمین بدلیل ریختن آب، یا ابزار و تجهیزات قدیمی و مستهلک است. عملیات نامطمئن و نا ایمن است از سوی کارکنان و بدلیل استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات است. باید توجه داشت که تمام عملیات غیر ایمن منتهی به حادثه در محیط کار نمی شود و تمام حوادث به آسیب و صدمه ختم

نخواهد شد بسیاری از مسئولین رسیدگی و بررسی حوادث معتقدند که اکثر حوادث در نتیجه خطای انسانها بوجود می آیند. البته حوادثی نیز بدلیل نقص ابزار و تجهیزات یا محیط کاری نا ایمن رخ داده است. اما در بیشتر موارد به مزایای ایمنی ابزار و تجهیزات و محیط مطمئن از سوی کارکنان توجهی نشده ، یا توصیه های ایمنی و احتیاط های لازم نادیده گرفته شده اند.


ب- انواع روش طبقه بندی حوادث :
حوادث ناشی از کار را می توان به روشهای گوناگونی طبقه بندی نمود :
1- حوادث بر حسب افراد بوجود آورنده طبقه بندی می گردند، مانند : مدیر ، استاد کار و کارگر
2- حوادث را بر حسب علل آنها طبقه بندی می نمایند. مانند: ماشین آلات ترابری ، انفجار و آتش سوزی و مواد سمی
3- حوادث را بر حسب کیفیت عملی که باعث حادثه گردیده، طبقه بندی می کنند، مانند: برداشتن حفاظ از روی دستگاه، عدم احتیاط لازم هنگام کار و راه اندازی دستگاه بدون اجازه.


4- حوادث را بر اساس شرائط محیط بوجود آورنده طبقه بندی می کنند، مانند: عدم روشنایی کافی، تهویه نامناسب، سر و صدا در محیط کار
ج- روشهای پیشگیری از حوادث :


1- وضع مقررات قانونی 2- تعیین اصول و میزانها 3- بازرسی 4- تحقیقات فنی 5- تحقیقات پزشکی 6- تحقیقات روانشناسی 7- تحقیقات کاری 8- آموزش 9- راهنمایی و تشویق 10- مزایای مالی 11- تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه
ایمنی و بهداشت زنان شاغل


انستیتوی ملی بهداشت و ایمنی شغلی [1]( NIOSH ) به عنوان تنها مرجع تحقیقاتی فدرال در آمریکا در زمینه بیماریها و حوادث ناشی از کار برنامه تحقیقاتی گسترده ای را با هدف شناسایی مشکلات شغلی زنان ازجنبه ایمنی و بهداشت آغاز نموده است .
طی تحقیقات بعمل آمده NIOSH لیستی از خطرات عمده در محیط کار زنان منتشر کرده است.
شرح


1 زنان در حال حاضر 46 درصد از 137 میلیون کارگر در سراسر آمریکا را شامل میشوند که این رقم تا سال 2008 به 48 درصد بالغ خواهد شد.
2 در سال 1999 . 46 میلیون نفر از شاغلین زن ( 75 درصد آنها ) تمام وقت و 16 میلیون نفر آنها بصورت نیمه وقت شاغل بودند
3 60 درصد از زنان 16 ساله و بالاتر شاغل بوده یا در جستجوی کار بوده اند .
4 40 درصد از کل زنان شاغل در مشاغل فنی – خرید و فروش و اداری و دفتری 32 درصد در رده های مدیریتی و 17 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند.
5 7/3 میلیون زن در سال 1999 بیش از یک شغل داشته اند.


آسیبهای اسکلتی – عضلانی:
انواع آسیبهای اسکلتی - عضلانی از جمله کشیدگی – رگ به رگ شدگی – سندروم تونل کارپال – تاندونیت و ... در بیش از نیمی از زنان شاغل حادثه دیده یا بیمار دیده میشود ( 52 درصد ) . درحالی که سهم مردان دراین مورد تنها 45 درصد میباشد.
مطالعاتی توسط NIOSH با هدف کشف علل این نوع بیماریها بر روی محیط هایی که بیشترین ریسک آسیبهای اسکلتی – عضلانی برای زنان دارند .در دست انجام میباشد.


یکی از اهداف این مطالعات تعیین ارتباط بین تفاوتهای فیزیکی مردان و زنان و تفاوتهای شغلی آنها با میزان ریسک پذیری زنان است .
NIOSH مطالعاتی را در خصوص آسیبهای اسکلتی – عضلانی در زنان شاغل در مراکز مخابراتی – درمانی – خدماتی و صنعتی انجام داده است . در یکی از این مطالعات که در مرکز خدمات درآمد داخلی (IRS) انجام شده میزان ناراحتی و شکایات زنانی که به شغل رونویسی از اطلاعات مشغول بودند بررسی شد . و نهایتا مشخص شد که با استراحت های دوره ای بین شیفتهای کاری درد و ناراحتی های اسکلتی – عضلانی کاهش میابد بی آنکه به بازده کاری لطمه ای وارد شود.


استرس شغلی:
استرس شغلی یک مشکل روبه رشد دربین تمام شاغلین از جمله زنان است. در یک بررسی 60 درصد از زنان شاغل از استرس شغلی بعنوان مشکل شماره یک محل کارشان یادکرده اند . از طرفی سطح بیماریهای وابسته به استرس در زنان تقریبا دوبرابر مردان است .
برخی شرایط موجود در محیط کار اغلب باعث بروز استرس در بین زنان میشوند این شرایط عبارتند از :
فشار ناشی از وظائف شغلی خارج از حد توانائی های روانی فرد
نداشتن امکان کنترل شرایط کار


محدودیت اختیارات در مقابل مسئولیت سنگین
بهام در نقش
تعارض شغلی


عدم امنیت شغلی
ارتباطات ضعیف با همکاران و سرپرستان
محدودیت شغلی


تکراری بودن وظائف و کار یکنواخت و بدون تنوع
عوامل دیگری ازقبیل اذیت و آزار جنسی و مسائل خانوادگی نیز میتواند باعث افزایش استرس شغلی در زنان شود .
استرس شغلی با بیماریهای قلبی- عروقی . اسکلتی – عضلانی . افسردگی و burnout مرتبط میباشد .
با هدف شناسائی و پیشگیری از عوامل اختصاصی ایجاد کننده استرس شغلی در زنان مطالعاتی توسط NIOSH انجام گرفته است .
خطرات مرتبط با سن باروری :


4/3 زنان شاغل در سن باروری هستند . بیش از نیمی از کودکان در آمریکا از مادران شاغل متولد میشوند . NIOSH در مطالعه ای جامع برروی جمعیت زنان شاغل این هدف را دنبال میکند که : میزان تماس زنان در سن باروری با ریسک فاکتورهای بیماری زا و مخاطره آمیز محیط کار در چه حدی است ؟
خشونت در محیط کار :
قتل وسرقت :


یکی از مهمترین علل بروز مرگ بر اثر حادثه شغلی در زنان شاغل آمریکائی قتل میباشد بطوریکه علت 40 درصد تمام مرگهای رخ داده در محیط کار برای زنان قتل بوده است . زنان بعلت ضعیفتر بودن از لحاظ قدرت فیزیکی بیشتر مورد تهاجم واقع میشوند .
قتل در محیط کار اصولا با انگیزه اولیه سرقت رخ میدهد و بیشتر در سوپرمارکتها و مراکز فروش و عرضه مواد غذائی و نوشیدنی و نیز ایستگاههای پمپ بنزین اتفاق می افتد .


بیش از 5/2 درصد از زنانی که قربانی جنایت میشوند از سوی افراد آشنا مورد هدف قرار میگیرند . این افراد ممکن است همکار – مشتری – همسر یا دوست آنان باشند.
خشونتهای محلی که به محیط کار کشیده میشود نیز 16 درصد زنان را قربانی میکند .
اهداف غیر جنائی :


کارگران زن همچنین در معرض انواع خاصی از خشونتهای غیر جنائی هستند . تقریبا 3/2 زنان شاغل بنوعی در محل کار دچار آسیب جسمی و جراحت میشوند . حدود 70 درصد این زنان در مشاغل خدماتی نظیر مراکز درمانی شاغل هستند و 20 درصد آنها هم در بخش خرده فروشی نظیر رستورانها یا مراکز فروش مواد غذائی کارمیکنند .
زنان شاغل در مشاغل غیر سنتی :


زنانی که در مشاغل غیر سنتی شاغل هستند ممکن است با انواع خاصی از مخاطرات بهداشتی و ایمنی مواجه شوند که یکی از آنها عدم تطابق لوازم حفاظت فردی و لباس کار است .
اغلب لباسهای کار ( PPC ) و لوازم حفاظت فردی (PPE ) متناسب با سایزهای مردانه ( اندازه متوسط مردان ) طراحی و ساخته شده بنابراین طبیعی است که زنان هنگام استفاده از این وسایل دچار مشکل شوند .


کارآئی برخی لوازم حفاظتی نظیر ( رسپیراتورها – دستکش ها و چکمه ها ) بعلت عدم تطابق با ابعاد بدنی زنان کاهش میابد .
زنانی که در مشاغل غیر سنتی شاغل هستند همچنین ممکن است با انواع خاصی از عوامل استرس زای شغلی مواجه شوند یک نمونه از این دست آزار و اذیت جنسی و نیز انواع تبعیض های جنسیتی ( مزایا و حقوق کمتر نسبت به مردان و ...) میباشد .

در محیطهای کار ی تماس با انواع مواد سمی و بالقوه سرطانزا میتواند نقش مهمی در افزایش این نوع از سرطانها داشته باشد .
به منظور یافتن ارتباطی بین سرطانهای رایج در میان زنان ( سرطان سینه و دهانه رحم ) با مواد سمی در محیط کار مطالعاتی توسط NIOSH در دست انجام میباشد


زنان شاغل در مراکز درمانی :
92 در صد از 4/3 میلیون پرستار و کمک پرستار شاغل در آمریکا زن هستند . زنان پرستار علاوه بر اینکه در معرض ریسک ابتلا به بیماریهای اسکلتی – عضلانی تماس با مواد شیمیایی خطرناک و مواجهه با خشونت در محیط کار هستند با خطرات دیگری نیز روبرو میشوند از جمله : آلرژی ناشی از دستکشهای لاتکس و خطر ورود سرسوزن آلوده به بدن ( Needle stick ) .


NIOSH مطالعه ای را برروی سلامتی و ایمنی کارکنان بخش درمانی انجام داده و منتشر نموده است .
خطر ورود سرسوزن آلوده به بدن ( Needle stick ) :
هر سال درمراکز درمانی آمریکا بین 600 هزار تا 800 هزار مورد فرورفتن سرسوزن آلوده رخ میدهد که اکثر ا هم در پرستاران رخ میدهد .
این نوع آسیب از جنبه حادثه فوریت دارد بخصوص که ممکن است حالت ویژه فیزیکی و روانی برای فرد آسیب دیده ایجاد نماید .
بدلیل آلودگی سرسوزن با انواع پاتوژن ها ی خونی

بخصوص ویروس هپاتیت B , C , HIV فرد آسیب دیده باید بسرعت تحت درمان و آزمایش قرار گیرد .
آلرژی ناشی از تماس با لاتکس :
کارکنان بخش درمان بعلت استفاده مداوم از دستکشهای لاتکس در معرض افزایش ریسک ابتلا به آلرژی ناشی از لاتکس هستند . در بین کارکنان درمانی کسانی که بین 8 تا 12 درصد نسبت به لاتکس حساستر میباشند ( میزان حساسیت با استفاده از تست لاتکس بدست میاید ) ممکن است در دراز مدت دچار آلرژی لاتکس شوند .
آلرژی لاتکس با علائمی ازجمله راش های پوستی – کهیر – التهاب بینی – چشم و سینوسها – آسم و ندرتا شوک مشخص میشود .
تشخیص قطعی با استفاده از تست مخصوص میباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید