بخشی از مقاله


به كارگيري Frontpage
در روزهاي اوليه تار جهان گسترده، هيچ ابزار گرافيكي براي ايجاد صفحات وب در دسترس نبود. كاربران مجبور بودند از ويرايشگرهاي ساده متون مانند Notepad براي ايجاد صفحات HTML استفاده نمايند. هنگامي كه محبوبيت شبكه ها افزايش پيدا كرد، ويرايشگرهاي HTML زيادي توليد گرديدند. يكي از اين ويرايشگرها، FrontPage مايكروسافت مي باشد كه ابزاري است كه به وسيله توسعه دهندگان وب براي ايجاد سريع صفحات وب حرفه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. FrontPage بر روي ايجاد عناصر HTML متمركز شده است. و به كاربران اجازه مي دهد تا به سادگي محتويات صفحه وب را تايپ نمايند و اشكال را بكشند و رها نمايند و به صفحات وب ديگر متصل شوند. FrontPage ، Tag هايي كه مورد احتياج مي باشد را در اختيار اشخاص قرار مي دهد.


اگرچه FrontPage براي ساختن صفحات وب HTML بسيار سودمند مي باشد ولي كارايي خود را هنگام طراحي صفحات ASP از دست مي دهد. شما نمي توانيد كدها را به راحتي، drag&drop نماييد و به خاطر اينكه صفحات ASP شامل كدهاي Scripting مي باشند، شما نمي توانيد به همان راحتي كه براي صفحات وب كدهاي HTML را توليد مي كرديد، كدها را براي صفحات ASP ايجاد نماييد. با وجود اين محدوديت ها، FrontPage هنوز براي ايجاد صفحات وب استفاده مي گردد. توسعه دهندگان از سيستم SUI FrontPage به منظور ايجاد HTML براي صفحات وب استفاده مي كنند و سپس سورس HTML صفحه ايجاد شده به وسيله FrontPage را باز كرده و كدهاي ASP را به آن اضافه مي كنند.شكل صفحه بعد نرم- افزار FrontPage را در حال كار نشان مي دهد.

 

Front page همانند InterDev شامل تعداد زيادي ريزه كاريها و پيچيدگيها مي باشد. به منظور آموزش بيشتر در مورد FrontPage سايت زير را بازديد نماييد.
http://www.microsoft.com/frontpage/online
شروع كار
اگرFrontPage در كامپيوتر شما نصب شده باشد مي توانيد آن را از مسير start/programs/FrontPage اجرا نماييد. در شكل بالا محيط اين نرم افزار نشان داده شده است.
در ستون سمت 6 تا آيكون وجود دارد :
1- page
2- Folders
3- Reports
4- Navigation
5- Hyperlinks
6- Tasks


Page هنگامي فعال است كه يك صفحة جديد باز شود. Folders آدرس سايت و root وتمام شاخه ها را در خود نگه داري مي كند.داراي دو پوشه مي باشد :
• _private : از ديد كاربران غير فعال است فقط Script ها مي توانند به آن دست پيدا كنند.
• images : تصاوير سايت در آن ريخته مي شود.


ايجاد يك صفحة جديد
از نوار استاندار روي آيكن Create a new normal page كليك كرده و گزينه web را انتخاب نماييد. يك پنجره باز مي شود از Tab Web sites گزينةWeb On Page را انتخاب نماييد . در سمت راست پنجره آدرس محلي كه قرار است سايت مورد نظر را طراحي كنيد مشخص نماييد. و روي Ok كليك نماييد. سپس روي Folders كليك كنيد يك صفحه باز مي شود كه داراي دو پوشه و يك فايل با نام Index.htmlمي باشد.وروي فايل Index.html دو بار كليك نماييد. تا صفحة HTML باز شود. اين صفحه داراي سه Tab مي باشد :


1) HTML : در اين Tab كدهاي مربوط به طراحي سايت را مي نويسيم.
2) Normal : طراحي صفحات وب بدون كد نويسي
3) Preview : نمايش نهايي صفحه طراحي شده
براي ذخيره كردن صفحه با پسوند asp آيكن Save را از نوار استاندارد انتخاب كرده وپنجرة Save باز شده ودر كادر File name: نام را با پسوند Asp ذخيره نماييد. مانند Index.asp وروي دكمة Save كليك كنيد.
Tab Preview صفحات با پسوند asp را نمايش نمي دهد. براي ديدن اين صفحات در ابتدا بايد IIS را روي سيستم نصب كنيد.

طراحي جدول
روش 1)
وارد Tab Preview شده سپس از نوار استاندارد روي Table كليك كرده و تعداد ستونها و سطرها را مشخص كرده ودر صفحه مشخص مي شود. وبراي تغيير دادن سايز خانه ها يا سايز جدول كافيست موس را به لبه ها ببريد وسپس آن را بكشيد. براي تغيير دادن رنگ زمينه وتعيين خصوصيات جدول كافيست روي جدول كليك راست كرده وگزينة Table Properties را انتخاب كنيد. سپس يك پنجره باز مي شود كه مي توانيد تعداد ستونها را در قسمت Columns و تعداد سطرها را در قسمت Row مشخص كنيد.


در قسمت Alignment مي توانيد موقعيت جدول را در صفحه تنظيم كنيد. در قسمت Cell padding
مي توانيد فاصلة بين محتوي يك خانه جدول و حاشية آن خانه را تعيين كرد. Cell Spacing در اين قسمت مي توانيد فاصلة بين خانه هاي جدول را كم يا زياد بكنيد. در قسمت Border مي توانيد اندازه ورنگ آن را تعيين كنيد.
در قسمت Background ميتوانيد رنگ پيش زمينه را تغيير دهيد و يا يك عكس را بعنوان پيش زمينه قرار دهيد.

روش 2)
مي توانيد از منوي Table استفاده كنيد.
از منوي Table گزينة Insert/table را انتخاب مي كنيد سپس يك پنجره باز مي شود كه مي توانيد تعداد ستونها را در قسمت Columns و تعداد سطرها را در قسمت Row مشخص مي كنيد.


در قسمت Alignment مي توانيد موقعيت جدول را در صفحه تنظيم كنيد. در قسمت Cell padding مي توانيد فاصلة بين محتوي يك خانه جدول و حاشية آن خانه را تعيين كرد. Cell Spacing در اين قسمت مي توانيد فاصلة بين خانه هاي جدول را كم يا زياد بكنيد. در قسمت Border مي توانيد اندازه ورنگ آن را تعيين كنيد.
در قسمت Background ميتوانيد رنگ پيش زمينه را تغيير دهيد و يا يك عكس را بعنوان پيش زمينه قرار دهيد.
براي حذف جدول و تعدادي از خانه هاي جدول وارد منوي Table شده و گزينة Delete را انتخاب كنيد وحذف كنيد. ويا اينكه جدول و يا سلول مورد نظر را انتخاب كرده و كايك راست كرده و گزينة delete را انتخاب كنيد.


براي اضافه كردن جدول و يا تعدادي سلول به جدول، يك سلول را انتخاب كرده واز منوي Table گزينة Insert را انتخاب كنيد. ويا اينكه سلول مورد نظر را انتخاب كرده وروي آن كليك راست كرده و گزينة Insert را انتخاب كنيد.
براي اضافه كردن تعدادي ستون ويا سطر تنها به يك سلول از جدول كافيست وارد منوي Table شده و گزينة split cells… را انتخاب كنيد .
براي استفاده از جداول پيش فرض FrontPage مي توانيد وارد منوي Table شده و گزينة Table AutoFormat را انتخاب كنيد.
استفاده از تصاوير


روش 1) از نوار استاندارد گزينه Insert Picture From Files را انتخاب كرده وبا انتخاب عكس مورد نظر آن را اضافه نماييد.
روش 2) از منوي Picture/From Files /Insert را انتخاب كنيد سپس عكس مورد نظر را انتخاب كنيد و آن را به صفحه اضافه كنيد.
استفاده از Form ها


از منوي Insert/Form را انتخاب كنيد Form داراي چندين انتخاب است از جمله: Form ، Textbox ، Text Area
براي استفاده در ابتدا بايد گزينهForm را انتخاب كنيم اين فرم داراي يك كادر كه حالت نقطه چين دارد ونيز داراي دو Button كه نام يكيSubmit و نام ديگريReset مي باشد. سپس بسته به نياز سايت از فرم هاي ديگر استفاده مي كنيم.
طرز استفاده دقيق آن ها را در فصل هاي بعد توضيح خواهيم داد.
استفاده از Button


Button ها را با استفاده از منوي Insert و گزينة Interactive Button ايجاد مي كنيم .هنگامي كه گزينة Interactive Button را انتخاب كرديم يك پنجره باز مي شود كه در آن شكل دكمه را انتخاب مي كنيم ودر پايين نام و صفحه اي كه قرار است دكمه به آن لينك شود را تايپ مي كنيم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید