دانلود مقاله بیمه بیماری

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان

بیمه بیماری

قسمت اول – تاريخچه بيمه بيماري :
تعيين تاريخ معيني براي پيدايش بيمه بيماري تقريبا غير ممکن است ، بعضي از علماي علم بيمه معتقدند نوعي از بيمه بيماري قبل از ميلاد مسيح در چين قديم مرسوم بوده است. بدين نحو که بسياري از ثروتمندان چين در ايام سلامت مبالغ به پزشک خود مي پرداختند – براي اينکه در موقع بيماري اگر از پرداخت حق العلاج و هزينه هاي معالجه عاجز مي ماندند پزشکي که قبلا در موقع سلامتي بيمار از او پول گرفته او را معالجه نمايد- اين رويه تقريبا امروزه نيز اساس بيمه بيماري خصوصي را تشکيل مي دهد زيرا بيمه شده در دوران سلامتي مبالغي را به بيمه گر مي پردازدو در موقع بيماري موسسه بيمه گر هزينه بيماري و معالجه بيمه گذار را پرداخت مي کند.


در مصر قديم و هند قديم نيز اجتماعاتي از افراد خير تشکيل مي شدو اعاناتي در صندوقي جمع آوري مي گرديد و هر وقت عضوي مريض مي شد که قادر به پرداخت هزينه معالجه خود نبود از اين صندوق به او کمک مي شد.


در اروپا مدارک تاريخي براي شروع بيمه بيماري مربوط به قرن 13 مي شود. در اين قرن بيمه بيماري براي حمليت از دريانوردان بيمار در کشورهاي اروپا بوجود آمد. من باب مثال در دو شهر قديمي ((اولرون )) و ((ويسبي))در قوانيني که بين سالهاي 1266الي 1798 وضع شدند مواردي مربوط به بيمه بيماري ديده ميشود. ويسبي شهري بوده است واقع در جزيره ((گوتلند))در درياي آدرياتيک ، در قوانين اين شهر ذکر شده :


(( چنانچه تاجري ناخداي کشتي را مجبور به بيمه کشتي نمايد ، تاجر نيز ناگزير است که حيات ناخدا را در برابر مخاطرات دريا بيمه نمايد. ))
در يکي از قوانين شهر ((اولرون )) چنين ذکر شده :


((چنانچه بيمار به هر يک از کارکنان کشتي رو آورد، ماداميکه آن کارگر بيمار در خدمت کشتي استناخدا بايد آن مريض را در ساحل پياده کرده و براي او بالاپوش و روشنايي تامين کند و همچنين بايد براي او يکي از غلامان کشتي را بخدمت گمارد و يا زني را اجير کرده و بحفاظت و پرستاري او انتخاب نمايد.))
در قرون وسطي در اروپا ، اصناف تشکيلاتي براي حمايت از اعضاي خود بوجود آوردند. عضو هر صنف ضمن اداي سوگند متعهد مي شد که مختصري از مزد خود را براي عضو بيمار و هزينه هاي معالجه او بپردازد.


در سال1663 ميلادي دولت هلند سربازان خود را در برابر از دست دادن دستها و پاها و چشمها بيمه نمودند.
با توجه به اينکه بيمه باربري و آتش سوزي و عمر مجاوز از چند قرن قبل در انگلستان بوجود آمده و با پيدايش راه آهن ، بيمه حوادث راه آهن نيز در آن سرزمين پيريزي گرديد ، معذالک تا اواخر قرن 18 در آن کشور که پيشرو صنعت جهاني بيمه مي باشد، بيمه بيماري بوجود نيامد. احتمالا پيدايش بيمه بيماري پس از انقلاب صنعتي و با ظهور کارخانجات و کارگاههاي بزرگ ماشيني ضروري شناخته شد. اين استدلال از اين جهت صحيح بنظر مي رسد که قبل از انقلاب صنعتي ، مردم از زندگي کشاورزي برخودار بودند و در بين کشاورزان عامل مهمي که آنها را بطور جمعي دچار تاملات و نگراني براي بيماري بنمايد وجود نداشت. در حالي که زندگي صنعتي و سوانح ماشيني که باعث ضايعات بدني مي شد و بالاخره استنباطات جديد از فلسفه اجتماعي تغييراتي در اجتماعات و افکار بوجود آورد و عوامل مزبور باعث شد بيمه بيماري بوجود بيايد.


در انگلستان در اوايل قرن 19 انجمن هايي که از اتحاديه هاي صنفي ريشه مي گرفت و بنام انجمن ياران ناميده مي شدند تشکيل گرديدند ، در اين انجمن ها اگر اعضاي آن دچار بيماري مي شدند مورد حمايت اعضا قرار مي گرفتند.


در سال 1848 يکي از شرکت هاي بيمه انگلستان با همکاري راه آهن آن کشور يک نوع بليط مسافرت انتشار داد که با خريد آن بليطها اگر مسافر در طول سفر خود در اثر سوانح با جراحات سخت و ضايعات بدني مواجه مي شد معالجات اين نوع مسافرين را شرکت بيمه تقبل مي کرد.
آغاز بيمه بيماري در آمريکا در اواسط قرن 19 مي باشد. در سال 1847 شرکت بيمه بهداشت ((ماساچوست )) بوجود آمد. اين شرکت و شرکت هاي مشابه آن که در اين دوره در آمريکا بوجود آمدند از روش انجمن هاي ياران انگلستان پيروي مي کردند و نرخيس که براي بيمه معين نموده بودند همان نرخ موسسات انگليسي بود.


بنظر مي رسد شرکت بيمه بهداشت ((ماساچوست )) نخستسن شرکتي بوده باشد که بيمه سوانح را در آمريکا بوجود آورده، اين شرکت ابتدا با سرمايه 50000 دلار تشکيل يافت و مانند همه بيمه گران اوليه تعهدات و قراردادش بصورت بليط بود که در زير نمونه اي از اين نوع بيمه نامه درج مي گردد :
شرکت بيمه بهداشت ((فرانکلين ماساچوست )) با سرمايه 50000دلار، با اجازه خاص بيمه در برابر سوانح و اتفاقات .


((اين بيمه نامه برذمه دارد که با پرداخت پانزده سنت به شرکت بيمه بهداشت ((فرانکلين )) خريدار را نام و زمان خريدش در اين ورقه مندرج است براي مدت بيست و چهار ساعت پس از تاريخ مندرج بيمه نمايد و شرکت بيمه بهداشت ((فرانکلين)) متعهد است که به شخص مذکور به شرط اينکه در مدت قانوني اين قرارداد دچار لطمه و جراحتي به علت حادثه راه آهن و قايق مسافري بشود که ده روز بستري و از کار بازمانده گردد ، مبلغ دو.يست دلار پرداخت نمايد و نيز چنانچه حادثه حاصله وسيله راه آهن و قايق مسافري به حدي باشد که او را از ادامه کارش ناتوان و عاجز سازد و يا بمدت دو ماه بستري سازد ، اين شرکت متعهد است که بجاي دويست دلار فوق الذکر مبلغ چهارصد دلار پرداخت نمايد. پرداختها بايد سي روز پس از اطلاع و ثبوت آن براي شرکت انجام گيرد.))
امضاء دبير((استيفن بيتس))

 

وجوه مندرج در اين بيمه نامه بنظر مي آيد که في الواقع کم و ناچيز مي باشد ولي نبايد فراموش کرد که اين مبلغ فقط در برابر پرداخت 15سنت حق بيمه داده مي شده.
در سال1899 دو شرکت بيمه آمريکايي موسوم به شرکت بيمه عمر ((آتنا)) و شرکت بيمه ((مسافران)) يک نوع قرار داد بيمه بيماري بوجود آوردند که بموجب آن بيمه شدگان در برابر خسارتا ناشي از بيماري بيمه شدند ولي در اين قرار دادها امراض سل – امراض مقاربتي – جنون- امراض ناشي از استعمال الکل و مواد مخدر مستثنا شده بود.


در سال 1914 شرکت بزرگ بيمه آمريکايي ((متروپوليتين)) وارد بازار بيمه بيماري آمريکا شد و بخصوص با شروع بيمه جمعي ، بيماري فعاليت در اين رشته از بيمه گري را در آمريکا توسعه فوق العاده داد .


امروزه بيمه بيماري يکي از رشته هاي مهم بيمه گري در جهان محسوب مي شود. در بعضي از کشورهاي سرمايه داري معالجات افراد جامعه از وظايف دولتها شناخته شده و اين رشته از صنعت بيمه ملي شده است- در ساير کشورهاي مشابه نيز اجراي بيمه بيماري از طريق بيمه هاي اجتماعي کارگران- بيمه اجتماعي روستاييان و بيمه هاي خصوصي شامل کليه افراد جامعه گرديده است.

قسمت دوم – تعريف بيمه بيماري :
منظور از بيماري : ترديدي نيست که کليه افراد بشر در معرض خطر امراض گوناگون قرار گرفته اند و با وجود پيشرفت هاي فوق العاده علم طب، معذالک بشر هنوز نتوانسته است بر کليه امراض فائق گردد. براي اينکه افراد بيماري بهبودي حاصل کنند ناچارند بابت دارو ، پزشک ، بيمارستان و غيره مبالغي بپردازند که مخارج مزبور را بيمار ويا فاميل او تقبل کنند . در اجتماعات کنوني و ممالک مترقي معمولا کليه کارگران و يا کارمندان از بيمه هاي جمعي استفاده مي کنند و در اين گونه موارد مخارج بيماري را دولت و يا موسسات مربوطه دولتي مي پردازند. ساير طبقات مردم نيز ممکن است از بيمه بيماري استفاده کنند، نسبت به اينکه اشخاص بخواهند در برابر چه قسمت از خطرات بيماري تامين داشته باشند نوع بيمه بيماري فرق مي کند.


معمولا بيمه بيماري خصوصي را از نظر فوق مي توان به سه دسته تقسيم کرد:
بيمه بيماري هزينه معالجه
بيمه بيماري مشارکت در هزينه معالجه
بيمه بيماري با غرامت روزانه
قبل از اينکه بشرح بيمه بيماري بپردازيم مي بايستي اصطلاحاتي که همواره در اينگونه مواقع بکار برده مي شوند شرح داده شود.


تعريف بيماري :
مرض و بيماري عبارتست از تغيير نامسعد و اختلال در عمل عادي اعضا و جهاز بدن که از طرف مرجع پزشکي قابل تشخيص بوده و ارتباطي به اراده بيمه شده نداشته باشد – نقص و عدم کمال جسمي که در ابتداي تولد و يا بتدريج در شرايط عادي عارض شده و همچنين ناتوانايي جنسي مردان ئ نازايي زنان از نقطه نظر بيمه ، بعنوان مرض يا بيماري را ندارد.


غرامت : عبارت است از مبلغ مقطوعي که براي جبران صدمات وارده به بيمه شده در اثر حادثه و مورد معين پرداخت مي گردد.
هزينه معالجه: عبارت از مخارجي است که براي اعاده سلامتي بيماري هايي که در اثر حادثه و يا امراض پيش آمده مي بايستي پرداخت گردد و معمولا از دو قسمت تشکيل مي شود.


هزينه اصلي معالجه و هزينه فرعي معالجه : هزينه اصلي معالجه عبارتست از مخارج پزشک ، دارو و بيمارستان.
هزينه فرعي مخارجي است که براي افراد حتي پس از اعاده سلامتي نيز مورد احتياج است. من باب مثال هزينه مربوط به اشعه هاي درماني – حمامهاي طبي را مي توانيم ذکر کنيم.

بيمه بيماري هزينه معالجه :
در بيمه بيماري هزينه معالجه ،بموجب قرار دادي که بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مي گردد بيمه شده در برابر مبلغ معيني حق بيمه مي نمايد و موسسه بيمه يا بيمه گر متعهد مي شود در مواقع بروز مرض هزينه بيمه شده را تحت شرايط معيني بپردازد.
بطور کلي تعهدات اساسي اغلب شرکتهاي بيمه در مورد بيمه بيماري اعم از تعهدات اصلي و فرعي بشرح زير مي باشد:
1- هزينه پزشک – اين هزينه عبارتست از ويزيت پزشکان – حق الشور و مخارج مربوط به معالجات مخصوص ، از قبيل معاينات پزشکي – عمليات جراخي مختصر- پانسمان- امتحانات با اشعه (رونتگن) – اشعه راديومو غيره.


2- مخارج بيمارستان – عبارتست از مخارج مربوط به بستري کردن و پرستاري – مخارج پزشک – مخارج عمل ، منجمله مخارج ساير پزشکان که در عمل مشارکت دارند – مخارج بيهوشي و همچنين حق اطاق عمل و مخارج حمل ونقل بيمار به بيمارستان.
3- مخارج دارو- عبارتست از بهاي دارو هايي که توسط پزشکان تجويز مي شود و از دارو خانه خريداري ميگردد.
-4مساعده براي مخارج دندان و دندان مصنوعي - اصولا در بيمه بيماري عوارض مربوط به فرسودگي دندان قابل بيمه شدن نمي باشد- زيرا دندانها خود به خود در اثر ساييدگي فرسوده مي شوند و به اين جهت معمولا براي معالجه دندانهاي کساني که بيمه شده اند شرکتهاي بيمه فقط مبلغ معيني به عنوان مساعده پرداخت مي کنند.
5-وسائل فرعي معالجه –برخي از وسائل معالجه بطور اساسي در معالجه بيماري موثر نبوده و از فروع معالجهمي باشند. مثلا حمامهاي طبي مي باشند. مثلا حمامهاي طبي- اشعه هاي درماني – عينک – سمعک – کفش هاي طبي – جوراب واريس و غيره .
6- مخارج تولد – معمولا در موقعي که بيمه شده اي صاحب اولاد ميشود ، در موترد زايمان طبيعي ، مرض و يا بيماري بوقوع نمي پيوندد، معذالک در بيمه هاي بيماري خصوصي براي مساعده زايمان مبلغي پيش بيني مي شود که به بيمه شدگان پرداخت مي گردد. مبلغ اين مساعده ممکن است به نسبت مدت قرار داد تغيير کند.


7- هزينه کفن و دفن – در بعضي از بيمه هاي بيماري خصوصي پيش بيني مي شود که در موقع فوت بيمه شده مبلغي به عنوان هزينه کفن و دفن پرداخت مي شود. مبلغ مساعده بابت کفن و دفن نيز ممکن است به نسبت مدت قرار داد بيمه تغيير کند.
با توجه به تعريف بيمه بيماري که فوقا ذکر شد ديده مي شود که قسمتي از امراض به مرورو تدريجا بروز مي کند بيمه بيماري شامل آنها نمي شود. اما بايد در اينجا متذکر بشويم که گر چه عموما بيمه بيماري شامل اينگونه بيماري ها نمي شود ولي ممکن است با دريافت حق بيمه بيشتر بيما ريهاي مزبور نيز مشول بيمه بيماري بشود – چنانچه بيمه شده به وسيله اظهارات نادرست عمدي باعث اغفال بيمه گر شود ،نه فقط بيمه گر ملزم به پرداخت هزينه معالجه نخواهد بود ، بلکه مي تواند فورا لغو قرارداد را به بيمه شده اطلاع دهد.


بيمه بيماري مشارکت در هزينه معالجه :
در اغلب ممالک مترقي جهان بيشتر کارمندان و کارگران از بيمه هاي جمعي دولتي استفاده مي کنند.
گاهي از اوقات ممکن است کارمندان و يا کارگران مزبور علاوه بر اينکه بيمه هاي جمعي شامل حال آنها است از بيمه خصوصي نيز استفاده کنند – البته اين نوع قراردادهاي بيمه در واقع يکنوع قرارداد تکميلي است که به بيمه نامه اصلي ملحق و ضميمه آن مي شود- اينگونه قرار دادها معمولا براي پرداخت هزينه هاي اضافي منعقد مي گردد. بدين معني که فرض مي کنيم يک کارمند دولت ويا يک کارگر جمعي بيماري استفاده ميکنند و در قرار داد حداکثري براي هزينه دارو و

مخارج پزشک در نظر گرفته شده ، همچنين ميزان مخارج بستري شدن در بيمارستان تعيين گرديده و ممکن است در موارد خاص هزينه دارو ويا مخارج پزشک ويا مخرج بستري شدن در بيمارستان از حداکثر هزينه پيش بيني شده درقرار داد قانوني تجاوز کند . براي اينکه بيمه شده در برابر اين گونه هزينه هاي اضصافي نيز بيمه شده باشد ، با يک کمپاني بيمه خصوصي قراردادي منعقد مي نمايدکه در مورد هزينه هايي که از نظر مبلغ يا زمان معالجه از حد مجاز مندرج در قراداد

اوليه بيمه تجاوز کند پرداخت مخارج اضافي را شرکت بيمه خصوصي تقبل نمايد. در اينجا براي روشن روشن مطلب مثالي مي زنيم- فرض مي کنيم يک نفر از کارمندان دولت در شرکت بيمه دولتي بيمه شده است ، در شرايط بيمه مزبور براي هزينه بيماري حداکثر هزينه دارو 2000 ريال و حداکثر هزينه پزشک 5000 ريال و حداکثر هزينه پرداختي بابت بستري شدن 30000 ريال پيشبيني شده باشد. حال شخص مزبور در نزديک شرکت خصوصي بيمه مي شود که در برابر پرداخت

مبلغ معيني خود را براي هزينه دارو ، پزشک و بيمارستان که از مبالغ فوق تجاوز کند ، براي مبالغي که تجاوزمي شود بيمه مي نمايد. حال اگر اين کارمند مريض شود و مدت مديدي در بيمارستان بستري گردد و مخارج معالجه او 50000 ريال بشود در اين موقع 30000 ريال از هزينه را شرکت بيمه دولتي و 20000 ريال مازاد را شرکت بيمه خصوصي پرداخت خواهد کرد. بطور کلي اينگونه قراردادهاي بيمه در موقعي منعقد مي شود که بيمه شده بخواهد خود را در برابر خطرات بزرگ بيماري بيمه کند.

بيمه بيماري با غرامت روزانه :
هرگاه کارمند يا کارگري مريض شود ، علاوه بر اينکه براي بهبودي خود ميبايستي مبالغي بپردازند ، از کار خود نيز بيکار مي شود و از اين راه هم خساراتي به او وارد ميگرددزيرا موسسه يا شرکت کارفرما حقوق يا مزد روزانه کارگر روز مزد خودرا در مدت بيماري پرداخت نمي کند براي اينکه ، در مقابل اين خطر کارگر مزبور بيمه شده باشد ، بيمه بيماري با غرامت روزانه بوجود آمده است – در اين مواقع علاوه بر اين که شرکت يا موسسه بيمه پرداخت هزينه دارو –هزينه پزشک و مخارج بيمارستان را تحت شرايطي قبول نمايد، علاوه بر آن تعهد مي کند در مواقع بيماري روزانه مبلغ معيني غرامت روزانه به بيمه شده بپردازد.


در اينگونه قراردادهاي بيمه ، ذکر دو مطلب حائز اهميت است :اول اينکه غرامت روزانه از روز اول بيماري پرداخت نمي شود. مثلا از روز سوم يا پنجم پرداخت مي شود که در اين حالت عدم پرداخت هزينه چند روز اول فرانشيز بيمه مي باشد. مطلب دوم اينست که هيچ وقت مبلغ غرامت روزانه از ميزان مزد نمي بايستي تجاوز کند- در اين گونه قراردادها شرط دوره انتظار نيز مي بايستي مراعات گردد- در قراردادهاي عادي بيمه بيماري معمولا براي پرداخت غرامت روزانه دوره انتظار سه ماهه پيش بيني مي شود.

محدود کردن تعهدات موسسه بيمه :
در بيمه بيماري نيز مانند ساير انواع بيمه موسسات بيمه گر با ذکر شرايط خاص در بيمه نامه به طرق مختلف تعهدات خود را محدود ميکند. در موارد زيردر بيمه بيماري تعهدات بيمه گر محدود ميگردد:
1- دوره انتظار :


دوره انتظار عبارتست از دوره اي که پس از گذشتن آن دوره تعهدات موسسه بيمه براي پرداخت هزينه معالجه و يا غرامت شروع مي شود. به عبارت ديگر در مورد برخي بيماري ها شروع تعهدات موسسه بيمه مشروط بر آنست که اولين تشخيص پزشکي بيماري ويا علايم اوليه آن بعد از انقضاء يا دوره انتظار به وقوع بپيوندد- در بعضي موارد ممکن است دوره انتظار مراعات نشود و شروع تعهدات موسسه بيمه به محض امضاء قرارداد و پرداخت اولين قسط حق بيمه باشد. مثلا براي امراض عفوني زير :


آبله مرغان – سرخک – مخملک- ديفتري – سياه سرفه – اوريون – کزاز – بادسرخ – فلج اطفال – مننژيت مغز – حصبه – پاراتيفوئيد- تب مالت- وبا – تيفوس و نظاير آن. تعهدات موسسه بيمه از شروع قرارداد آغاز مي شود مشروط بر اينکه تسشخيص پزشکي بيماري قبل از تاريخ شروع بيمه نامه نباشد – بطور عادي در قراردادهاي بيمه ، دوره انتظار سه ماهه مي باشد ولي در مورد بعضي از امراض ممکن است دوره انتظار بيشتري پيش بيني شود. مثلا براي تنگي نفس و آپانديسيت و قرحه هاي معده و اثني عشر دوره انتظار شش ماه مي باشد و براي آب مرواريد چشم و بيماري مضمن گوش و سينوزيت ، دوره انتظار نه ماهه و براي امراض سل – امراض قلبي و تورم کيسه صفرا – سنگ کليه – بيماري هاي تناسلي و بيماري هاي مربوط به تغيير شکل استخانها و مفاصل و صرع – امراض دماغي و سرطان ، دوره انتظار ساله مي باشد.


2- مشارکت بيمه شده در هزينه هاي معالجه :
شرکت هاي بيمه در موقع تهيه قرارداد بيماري شرايطي در قرارداد پيش بيني ميکنند که به موجب آن بيمه شده در هزينه معالجه مشارکت ميکند- در اين قراردادها براي بي علاقه کردن بيمه شده به حفظ خود ، همچنين احتمالا براي جلوگيري از بعضي سوءاستفاده ها پيش بيني مي شود که بيمه شده در هزينه معالجه مشارکت داشته باشد. مبلغي را که بيمه شده در هر مورد پرداخت مي کندو يا بيمه گجر از پرداخت آن معاف است فرانشيز مي نامند. فرانشيز معمولا به چهار نوع زير طبقه بندي مي شود :


الف- فرانشيز حداکثر : در اين سيستم در موقعي که مخارجي پيش آمد ميکند موسسه بيمه در مورد هر بيمه شده در طول مدت قرارداد تا 5 هزار تومان هزينه معالجه پرداخت مي شود موسسه بيمه در مورد هر بيمار تمام مخارج معالجه را در طول مدت قرارداد تا 5 هزار تومان مي پردازد ولي اگر مخارج از 5 هزار تومان بيشتر شود مبلغ اضافه بر آنرا بيمه شده بايد بپردازد.


ب – فرانشيز تقسيم به نسبت : در اين سيتم مخارج هر چه باشد به نسبت معيني بين بيمه و بيمه شده تقسيم مي گردد. مثلا فرض مي کنيم که در قراردادپيش بيني شود 75 درصد هزينه معالجه بعهده موسسه بيمه و 25 درصد هزينه معالجه بعهده بيمه شده است ، در اين موقع اگر مثلا 200 تومان هزينه معالجه بشود ، 150 تومان را موسسه بيمه و 50 تومان را بيمه شده مي بايستي بپردازد.
ج- فرانشيز تفريقي : در اين سيستم هزيته هاي مربوطه تا حداقل معيني بعهده بيمه شده است و اگر از آن مبلغ تجاوز کند مبلغ تجاوز شده به عهده موسسه بيمه مي باشد. در مثال فوق اگر ميزان فرانشيز 70 تومان باشد خسارت تا 70 تومان به عهده بيمه شده است و 130 تومان بقيه به عهده موسسه بيمه خواهد بود.


د- فرانشيز کلي : در اين سيستم هزينه هاي مربوط تا مقدار معيني بعهده بيمه شده است ولي اگر هزينه معالجه از مبلغ مزبور تجاوز کند کليه هزينه ها بعهده شرکت خواهد بود . مثلا در قرارداد فرانشيز کلي برابر 50 تومان پيش بيني ميشود کليه هزينه ها تا 50 تومان بعهده بيمه گذار است
ولي اگر هزينه 51 تومان بشود موسسه بيمه تمام 51 تومان را ميپردازد .
3-محدوديت دوره تعهد :


تقريبا در کليه قرارداد هاي بيمه بيماري،تعهد موسسه بيمه مربوط به زمان معين و محدود مثلا شش ماه –يکسال يا دو سال ميباشد و چنانچه پس از سپري شدن مدت بيمه نامه بيماري بروز کند موسسه بيمه تعهدي قبول نخواهد کرد . بر اين امر يک استثنا وجود دارد و ان در مورد زايمان است ،اگر زايمان بيمه شده ظرف نه ماه بعد از انقضا مدت قرارداد روي ميدهد تعهد بيمه گرمبني بر پرداخت هزينه زايمان کماکان باقي مي ماند .
4- مستثنيات مندرج در قرارداد


در قراردادهاي بيمه بيماري ، تعهدات موسسه بيمه بواسطه بعضي از استثنائات محدودمي شود.
استثنائات بيمه بيماري بشرح زير مي باشد:
الف- نقض مادرزادي .


ب- گذاشتندندان مصنوعي و روکش و پل دندان .
ج- امراضي که ناشي از حوادث زير مي باشد:
جنگ داخلي – انقلاب – اعتصاب و نزاع – نوشيدن مشروبات مواد مخدره- شرکت در مسابقات ورزشي خطرناک .
د- درمانها و مراقبت هاي مربوط به زيبايي اندام .


و- سقط جنين مگردر صورت تجويز پزشکان و درحدود مقررات قانوني .
ز- بيماريها و حوادث ناشي از تشعشعات اتمي .
تعهدات بيمه گر ممکن است از نقطه نظر جغرافيايي نيز محدود شود. من باب مثال ممکن است در قرارداد هايي که در ايران منعقد مي شود شروطي گذاشته شود که اين بيمه نامه فقط در داخله کشور ايران نافذ است ، در اين حالت اگر بيمه شده بخارج از کشور مسافرت کند و در آنجا مريض شود موسسه بيمه مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود- بديهي است ممکن است اين شرط با پرداخت حق بيشتر و ضمن شرايط خصوصي لغو گردد.

قسمت سوم- خطرات مورد بيمه و تعرفه بندي :
در بيمه بيماري براي اينکه بتوان شرايط قرارداد راتعيين نمود مي بايستي در مرحله اول نوع خطر تشخيص داده شود .
خطرات بيمه بيماري به دو قسمت تقسيم مي گردد : خطرات عيني و خطرات ذهني .


خطرات عيني خطراتي هستند که بوسيله حواس پنج گانه قابل تشخيص مي باشند. خطرات عيني با توجه به پيري – جنسيت – وضيت سلامتي – بيماري هاي گذشته – شغل و محل سکونت بيمه شده تعييم مي گردد. معمولا در قراردادهاي بيمه شرايط قرارداد منجمله پرداخت حق بيمه و هزينه معالجه و خسارات با توجه به خطرات عيني پيش بيني مي شود و براي معالجه بيمه شده علاوه بر ويزيت پزشک و دارو ممکن است بيمارستان و جراحي نيز ضرورت داشته باشد، لذا براي تعيين اين گونه هزينه ها و بخصوص ميزان ويزيت دکتر جراح و ساير هزينه ها قبلا بموجب تعرفه مبالغ مزبور تعيين مي گرددتا در موقع بروز کسالت موضوع و نحوه تصفيه خسارت براي بيمه گر و بيمه شده روشن باشد .


من باب مثال در کشور آلمان بموجب مقرارت تعرفه رسمي ، ميزان ويزيت دکتر و هزينه هاي جراحي براي کارمندان رسمي دولت تعيين شده و بموجب مقررات تعرفه عمومي بيمه بيماري براي شرکت هاي بيمه خصوصي نيز ميزان ويزيت دکتر و هزينه هاي جراحي پيش بيني شده است . ضمنا هزينه بيمارستان بسته به نوع بيماري و ميزان آن کم و زياد مي باشد .


براي تنظيم شرايط عمومي بيمه بيماري علاوه بر اينکه بايد به خطرات عيني توجه شود مي بايستي خطرات ذهني را نيز مورد دقت قرارداد – خطرات ذهني خطراتي هستند که با حواس پنج گانه قابل لمس نمي باشند. من باب مثال حق بيمه يک نفر ترسو با يک فرد شجاع از نظر بيمه بيماري بايد فرق داشته باشد. ترس يکي ازخطرات ذهني است زيرا يک شخص شجاع به آساني دربرابر حوادث تسليم نمي شود و محققا ديرتر مريض خواهد شد. در حاليکه شخص ترسو ممکن است فقط در اثر ترس مريض شود ، گذشته از عامل ترس بسياري عوامل ديگر نيز وجود دارند که بطورغير مستقيم باعث تشديد خطرات بيمه خواهد شدکه در شرايط بيمه موثر مي باشد. يکنفر بدهکار که دايما در فکر تصفيه حساب بدهي هايش مي باشد اين امر باعث تشديد خطرات ذهني زياد مي شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 32 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمهعدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشوربیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ...

دانلود مقاله بررسی اثرات متقابل باروری و بیماری خود ایمن مولتیپل اسکلروزیس ( ام . اس . ) در انسان

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهبیماری مولتیپل اسکلروزیس1 که به اختصار به آن ام اس گفته می شود، یک بیماری التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی می باشد. ا ین بیماری در میان زنان بیش از مردان شایع بوده و زنان دو تا سه برابر مردان به این بیماری مبتلا می شوند1 ]،8،.[12 علت این بیماری هنوز ناشناخته است، به همن دلیل این بیماری را مانند سایر بیماری ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت بیماری‌های گلخانه

PowerPoint قابل ویرایش
107 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : علائم عمومي بيماري Wilting ← پژمردگي Hydrosis ← آبسوختگي Soft rot ← پوسيدگي نرم Mumi soft rot ← مومي شدن Damping off ← مرگ گياهچه Spot ← لكه Blight ← مرگ سريع قسمت‌هاي رويشي Blast ← مرگ سريع قسمت‌هاي زايشي اسلاید 2 : Scald ← رنگ‌پريدگ ...

دانلود فایل پاورپوینت کنترل بیماری وبا از دیدگاه بهداشت محیط

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : وبا يك بيماري حاد اسهالي است كه در اثر ميكربي بنام ويبريو كلرا ايجاد مي شود. اسلاید 2 : catastrophe    اين كلمه به معناي فاجعه – بلا – مصيبت معني شده و    درباره هيچ بيماري عفوني روده اي ،غير از وبا بكار نرفته چون  بيماري وبا اگر درمان نشود50 تا 75 درصد مر ...

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر دار برای کمک بهیاران

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ايدزچيست؟    ايدز بيماري است كه توسط ويروسي به نام اچ آي وي منتقل مي شود. اين ويروس    به تدريج قدرت دفاعي بدن    را ضعيف مي كند بطوري    كه فرد به انواع عفونت ها      و سرطان مبتلا شده در نهايت منجر به مزگ مي شود. اسلاید 2 : عامل بيماري ايدز    عامل بيم ...

دانلود فایل پاورپوینت بیماری . ms

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه با پيشرفت علم و صنعت و ماشيني شدن جامعه كنوني رفتار و كردار و طرز تفكر انسانها نيز دستخوش تغيير و تحول شده است. يكي از دستاوردهاي مهم صنعتي شدن جامعه كنوني,‌ افزايش بي حد و اندازه آلودگيها، از جمله آلودگي آب و هوا, و آلودگي كليه مواد غذايي است. ممكن ...

دانلود فایل پاورپوینت چگونه بیماری قند روی پاها اثر می گذارد؟

PowerPoint قابل ویرایش
7 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آيا شما هر روز پاهاي خود را براي مشاهده علائم هشدار دهنده ديابت كنترل مي كنيد؟ اگر اين كار را انجام نمي دهيد، پس احتمال ابتلا به مشكلات جدي ديابت را كه مي تواند منجر به قطع پنجه، ساق و يا كل پا شوند را افزايش مي دهيد. ديابت، پاها را به انواع جراحت ها و ع ...

دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای زنان

PowerPoint قابل ویرایش
79 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انواع امراض –امراض زنان –امراض مردان –امراض مشترك اسلاید 2 : آناتومي رحم : شكل : دايره اي محل قرارگيري : بين مثانه و روده مستقيم در زير ناف طول : 6 تا 12 انگشت گردن آن ( واژن ): محل :  بين فم رحم و فرج نوع بافت : نرم و گوشتي اسلاید 3 : فم يا ...