بخشی از مقاله

 دانلود مقاله داروش(گیاه شناسی) مهارت كنترل آفت براسپس آن ناحيه را با چند لايه و پلي اتيلن سياه بپوشانيدش زيرا به شاخه‌ها آسيب مي‌رسد. در بعضي از گونه‌هاي درختان زيرپلاستيك بافتهايي ايجاد مي شود كه شاخه را ضعيف و سست مي‌كند. داروش برگ پهن به نور احتياج دارد و بدون آن پس از دو سال خواهد مرد.

ضروري است كه اين درمان دوباره تكرار شود، مخصوصاً اگر تنه درخت خدا شود يا داروش نمرده باشد. به راحتي مي‌توان داروش را از درخت آلوده در زمستان جدا كرد، حتي بدون پوشاندن، اين عمل بهتر از اين است كه هيچ اقدامي نكنيد. حتي اگر احتمال رشد مجدد انگل وجود داشته باشد پراكنده شدن آن كاهش مي‌يابد زيرا داروش برگ پهن هنگام رشد و توليد دانه بايد خيلي پير باشد.
كنترل شيميائي
تعديل كنندة گياه ( يك نوع اسپري) ممكن است به طور مستقيم در كنترل داروش استفاده شود. براي اينكه اين روش موثر باشد داروش بايد ساكن و اسپري نيز بايد داروش را كاملاً خيس كند. داروش قبل از بيشتر درختان از حالت ركود خارج مي‌شود، بنابراين زمان ايده آل براي درمان از اول نوامبر تا اواخر ژانويه است. هنگام درمان وقتي كه درختان ساكن هستند، درمان صورت نمي‌پذيرد و داروشها بيشتر از زمانهايي كه برگ روي درختان است قابل مشاهده است. سم پاشي فقط كوتاه مدت موثر است. مخصوصاً زماني كه آ‎لودگي پيشرفته باشد، كه باعث افتادن داروش مي‌شود داروش بزودي دوباره رشد مي كند و به درمان مجدد نياز دارد.


گونه‌هاي مقاوم
بعضي از گونه‌هاي درختان دربرابر داروش برگ پهن مقاوم به نظر مي‌رسد. شكوفه گلابي، پروانش سياه، اكاليپتوس، گينك گو، كهربا، اسكمور و كانيفرزها مانند درخت ماموت و سرو بندرت آلوده مي‌شوند. به اينها يا گونه‌هاي مقاوم ديگر بايد زماني رسيدگي شوند كه در مناطق آلوده كاشته شود يا هنگامي كه درختان آلوده جايگزين شود.
مهارت كنترل آفت در اجتماع
داروش برنامه را در اجتماع كنترل مي‌كند به تركيب روشها و همكاري توسعه دهنده‌ها، ملاك‌ها، تاجران و اورژانس عمومي نياز دارند. مالكان مي‌توانند اساساً آلودگي داروش را در درخت شان كاهش دهند، اما بدون همكاري اجتماع، آلودگي‌ها دوباره عود مي‌كند. نواحي جنگلي عمومي،

مانند پاركها وشاخه‌هاي رودهاي نزديك منطقه شهري، مي‌تواند منبع دائمي دانه‌ها آلودگي داروش باشد، به همين دليل، كاشتن گونه‌هاي درختان براي آلودگي داروش كه بايد در قسمتي از شهر و پارك باشد. مستعد است. بهترين و موثرترين مقياس كنترل از بين بردن آلودگي درختان و جابجايي آنها با گونه‌هاي حساس مي‌باشد. از لحاظ اقتصادي دفع درخت مي‌تواند روش عملي براي هم نمايندگي‌هاي عمومي و هم زمين داران باشد. به علاوه براي فراهم آوردن منبع هيزم نيز مي‌باشد. به علت حمايت كردن شهروندان در از بين بردن داروش از درختان آلوده املاك خود، بعضي شهرها ابزار رفع آلودگي را قرض مي كنند. در موارد ديگر ساكنان همسايه در كرايه كردن سرويسهاي ويژه براي از بين بردن داروش شركت مي كنند.


داروش
نوع رايج داروش بر مي‌گردد به تاريخ كهن و فرهنگهاي زيادي را در بر مي‌گيرد. كلاً، نشانة صلح و آرامش عشق و خوش نيتي است. در انگليس تا استرالياؤ، زلاندنو، سرتاسر اروپا و ايران اهميت دارد و حتي در كانادا و آمريكا نيز كم اهميت نيست. خيلي وقت پيش به گفته فالگير سنتي، داروش نشانه وعلامت صلح و خوش نيتي بود. جنگلهاي قبيله اي تغيير كردند و متوقف شدند. بعضي فرهنگها بر اين باورند كه داروش محافظ خوبي در برابر جادوگري است. ديگر فرهنگها از آن به عنوان درمان بيماريهاي مختلف استفاده مي‌كردند.
ارزش داروش در گذشته، سود، بها و استعمال وسيعي داشت، اما مهمترين عقيده رايج در مورد آن درجهان عشق و حاصلخيزي بود. نجيب زادگان، هشدار زيادي ابراز مي‌كنند. در بعضي فرهنگها، بيشتر در طبق سنت‌هاي رايج، زن جواني كه زير داروش بايستد و منتظر بوسة معشوقش است. بهشت به جوان شيك پوشي كه اشاره و ايما نمي‌كند كمك خواهد كرد.
اه، يك فكر ديگر، درصورتيكه شما زمان خوشي زير داروش داشته باشيد، روش مناسب اين است كه در هنگام بوسيدن جوانه‌ها را برداريد. هنگامي كه جوانه ها برده مي‌شوند پس بوسه ها نيز برده مي‌شوند بنابراين آنها بوسه‌هاي آخر بودند.
مهم : برگهاي داروش سمي هستند. اگر بچه كوچكي در خانواده است، براي امنيت بيشتر از نوع مصنوعيش استفاده كنيد.


مي‌دانيد؟ اين سمبل و نشانه عشق عقيدة رايج و عميقي است اما مي‌دانيد كجا رشد كرده است. داروش انگل است. گياهي كه روي درختان زندگي مي‌كند. نازك است با برگهاي چرخي مي‌توان داروش را در بيشتر نقاط جهان يافت. انواع مختلفي از اين گياه وجود دارد. نوع آمريكاي شمالي و نوع اروپايي. اين گياه انگل است و در درختان و بوته‌ها يافت مي‌شود. داروش به ريشه‌ها در زيردرختان ميزبان فرستاده مي‌شوند. پوست درخت كه به درخت وصل مي‌شود. درصورتيكه داروش انگل است، مي‌تواند مانند گياهي در خاك زندگي كند. دانه‌هاي داروش توسط پرندگان

پراكنده مي‌شود كه اين دانه‌ها به منقار آنها مي‌چسبد. داروش بسيار پراكنده مي‌شود و باعث ضعيف شدن درخت و يا حتي از بين بردن آن مي‌‌شود. درو كردن داروش مي‌تواند ساده و يا مشكل ساز باشد. اگر شما آنقدر خوش شانس باشيد كه آنرا در وضعيتي پيدا كنيد كه هنوز خوب رشد نكرده است، مي‌توانيد آنرا به راحتي بكنيد. اما بيشتر داروش‌ها بالاي درختان هستند. شاخه‌هايي كه نردبان به آن نمي‌رسد مردم سعي مي‌كند آنها را بزند تا بيفتند.
گونه‌هاي مقاوم
بعضي از گونه درختان در مقابل حمله داروش ها مقاوم هستند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید