دانلود مقاله درک تعصب

word قابل ویرایش
35 صفحه
4700 تومان

درک تعصب

در جامعه ای کثیر و متنوع به سر می بریم که افرادی از نژاد ها و ادیان عقاید سیاسی و علیتهای متفاوت در آن وجود دارند متأسفانه این ثرت با عقاید زیادی همراه است که به تصحیض و تعصب درجامعه جامعه را من می زند گوشها با لطیفه هایی که درباره صفات و اقدام خاصی گفته می شود نا آشنا نیست نگرش ها و عقایدی که تنها به علت تعلق بر نژاد دین با ملیت خاصی درباره‌ی افراد شکل می گیرد پایه و اساس تعصبات است وقتی مردم بر اساس اعصبات و عقاید کلیشه ای رفتار می کنند سدر واقع مرکتب عملی تبعض آمیز می شود .

حتی در پیشرفته ترین مناطق ازادیخواه کودکان با تعصبات و مقایر کلیشه ای اطرافیانشان مواجه هستند فرقی نمی کند که فردی درباره‌ی قومی خواص لطیفه تعریف کند یا درباره مذهب شان اظهار نظر کند در هر صورت حفظ کودکان از گزر چنین نگرش هایی دشوار است گاه حتی اعضای خود خانواده خواهان غیر عقاید خاصی دارند که بالاخره کودکان به طریقی با آن مواجه می شوند ممکن است کودکان دیگر شیر چنین عقایدی را در بازی به کودک انتقال دهند و بادرتز از آن زمانی است که دوست ندارد با فرد خاصی بازی کند کودکانی که خود انگاره ای صحیح دارند بیشتر دچار تعصب می شوند این کودکان باتعضیه دیگران خود را ترحس می کنند .

برای آنکه تجربه‌ی این تعصبات را به حداقل برسانید . چند راه حل وجود دارد اول ینکه فرزند خود را به عنوان یک فرد منحصر فرد و خاص می پذیرند . گر کودک ثما می کند که از نظر دیگران فردی است صفات خاص خود را داراست نیز با همین طرز تلقی به دیگران نگاه می کند در صورت امکان حتی بر در اختیار کودکان قرار دهید تا با مردمی با فرهنگ ها و تجربیات متفاوت مواجه شوند کودکان ز طریق ارتباط با افراد دیگر چیزهای زیادی یاد می گیرند .
به کودک خود خاطرنشان کنید که وجه اشتراک انشانها مهمتر از و به اختلاف آنهاست اینکه همه‌ی انسان می توانند بیشترین عشق فرزشندرا تجربه کنند بسیار مهم تر از رنک پوست و محل تولدآنهاست معمولاٌ توجه به افراد به وجه اختلاف بیشتر از وجه اشتراک است اگر سعی کنید توجه کودک را به شباهتها معطوف کنید خود نیز اختلاف ها را از نظر دور خواهید کرد .

اکثر کودکان درباره‌ی اثرات انسان ها سؤال می کنند به کودک خود کمک می کنید ساختلافات ظاهری فرهنگی خیلی را به عنوان تمایزاتی ارج بهینه که برگوناگونی و جداست جهان می افزاد کتابهای زیادی برای کودکان وجود دارد که جسن ها اعیاد و تعطیلات مختلف کردم دنیا را توضیح می دهند گفتگو درباره‌ی کارهای برجسته‌ی افراد نا مرد آور ملل و اقوام نیز مهم است .
برداشت اشتباه کودک را بشایسته و تصحیح کنیدمعمولاٌ کودکان از همسالان خود سخنانی می شوندند و به عنوان حقیقت می پذیرند پی سپردن به اطلاعات نادرت کودک مهم است به زبانی که برای کودک قابل فهم باشد علت اشتباه بودن اطلاعات نادرت او را توضیح دهید ب رای بسیاری از کودکان مدرسه اولینمحیطی است که با افراد مختلف روبرو می شوند و اگر بیش از آن ساطلاعات نادرستی کسب کرده با استفاده آن را با خود به مدرسه می برند معمولاٌ وتنی کودکان با فرد معمولی روبروی شوند برداشت سهای خوذ را بروز می دهند سیستم به نوع اطلاعاتی که دارند یاد و را به چشم یک فرد عقب افتاده اینگونه ازار و اذیت های فرد خوار می دهند .
به کودک خود کمک کنید در هر شرایطی نسبت به عواطف دیگران حساس باشد و به آنها اهمیت دهد درحد کودک به او بفهمانید اطلاق به دیگران .

به طور کلی و. از جنبه های مذهبی و کلی تا چه حد باعث رنجش آنها می شود وقتی کودک شما درک صحیحی از تبعیض و تعصب بدست آورد تا در به ایجاد تغییر مثبت خواهد سبود ممکن است درک صحیح کودک پنج ساله به این صورت خود را نشان و درک صحیح کودک پنج ساله به این صورت خود را نشان دهد که خطا بودن مردم آزادی را به کودک دیگر گوشه گوشه کند یا اولین فردی باشد که در اپارتمان به کودک تازه وارد دوست شود اگر افراد از کودکی چنین در بدست آوردند بیشتر تعصباتی که با بزرگان شاهد آن هستیم به تدریج از بین برند
تقویت همدلی :
علت اصلی بسیاری از رواحواها با دیگران احساس همدلی است دینی خود را به جای دیگری گذاشتن و احساسات او را درک کردن . کودک ماهه ای که با مشاهده نگرانی ما در سر روی دامنش می گذارد یادشتش را نوازشی می کند به نحوی همدلی خود را نشان می دهد اما اگر این احساس در کودکان تقویت نشود حساسیت خود را نسبت به دیگران از دست می دهند .

سکودکان دو تا سه ساله می توانند نسبت به احساسات اصلی مثل شادی غم و چشم همدلی می کنند انها از راه تجرو و به با این احساسات آشنا هستند و می توانند انها را نام گذار می کنند وقتی کودک نتواند احساسات پیچیده تر را نام گذا می کند در همه ی دچار تزلزل می شود و مثل فرزندش قوطی رند را روی می خورد بریزد کودکان به جای درک شرمندگی او احتمالاٌ به او می خندند هر چه این کودکان خود شرمندگی را تجریه کرده باشد اما هنوز نمی توانند آن را تشخیص دهند ، نای بر آن بگذارید توان درک کامل احساسات دیگران بعد از ۶ سالگی مسیر می شود برای آنکه به کودک خود در این راه کمک کنید هرجا رفتاری مبنی بر همدلی مشاهده کردید آن را تقویت کنید مثلاٌ کودک شما اسباب بازی خود را به کودکی داد که برای گم کردن اسباب بازی اش ناراحت است به او بگویید این رفتارش تا چه باعث شادی هد دوی انها شده است به نام بردن از احساسات به او کمک کنید تا عواطف پیچیده را تشخیص دهد وقتی نمی توان پازل خود را کامل کند و آن را کنار می زند باجمله ای کمک کنید تا احساس خود را شناسد مثلاٌ (( می دانیموقتی کارها با هم خورد نمی آید آدم برخورد می شود ولی اگر سعی کنی ممکن است درست شود صحت کردن در باره‌ی عواطف خود راه دیگری برای تقویت حسن همدلی در کودک است وقتی ناراحت و سرخورده هستید این احساسات خود را به کودک پشناسانید اگر به کودک خود توضیح دهید چرا در فلان مورد احساس را دارید او را نسبت به عواطف مختلف آگاه می کنید ))

وقتی بچه‌ی دیگری در خانواده وجود نداشته باشد تک فرزند دکتر اوقات خود را یا افرادی که در خانواده حضور دارند پدر و مادرم می گذارند او که هیچگام اجتماعی شدن به هنشینی و گفت و گو با افراد بزرگتر ساز خود عادت می کند با معین دو خرد بزرگسال مهم همانندسازی می کنند تک فرزندان کمک کرد تا بتوانند به بحث بچه های همسن و سال خود بروند و با آنها دوست شوند کمک فرزندان اغلب به طور زود در مهارت های رفتاری می کنند تشویق می شوند آنها ممکن است به راحتی نتوانند به قدرت بزرگسالان ستن در هندسه سچون یادگرفتند که با آنها مانند افراد برابر با خودشان رفتار کنن اگر چنین پیامدهای حاصل شد باشد به تک فرزند کمک کنند تا به جای اینکه بزرگسالان از سیر سؤال ببرد .
برای تک فرزند دیدن یک والد از طلاق دردناک است چون اگه با هر کدامشان باشد دلش برای دلگیری تنگ میشود او همان جمع سه نفره گرم و راحت قبلی را می خواهد اگر والدین طلق گرفته نتوانند شکایت هایی که نسبت به هم خود داشتند فراموش کنند تحمل این وضع برای بچه خیلی سخت تر می شود دشمنی مدام آنها باعثمی شود کهخ بچه برای وفاداری به هر یک از آنها بر سر دو راهی قرار بگیرد . بچه در این وضعیت درگیری درونی عمیقی را تجربه می کند و به هر دو وا در خود بسیار نزدیک است و هر دری انها بسیار دوست می دارد پسباید طرف کلام یک را بگیرد اگر والدین بعد از طلاق در اولین فرصت ممکن با هم صلح کنند بزرگترین نعمت را در اختیار تک فرزندان بسیارمشکل است .

تک فرزندان معمولاٌ در برابر طلاق والدین خصوصیات مشبهی از از خود بروز می دهد اما تشابهاتشان فقط به زمان طلاق ختم نمی شود آنها به دلیلی تک بودان در خانواده خصویات مشترکی را می آموزند که می تواند مشکل را باشد تک فرزندان در این زمینه‌تعریف خود که می تواندمشکل زا باشد تک فرزند در این زمینه تعریف خود اجتماعی شدن استانداردها شراکت ها با دیگران و جدایی از والدین شکل پیدا می کنند
تعریف خود :
بیشتر یک فرزندان تعریف خوبی از خود دارند تک فرزندان در خانواده تشویق می شوند که خودش را نشان داده و توانایی هایشان .

X یا معمای جنسیت مذکر :
مرد چیست ؟
در هر جنس نر نوع بشر کدام است ؟ به گسته ژان زاک روسو که می گوید : جنس نر فقط در لحظه هایی از فراست و جنس ساه در سراسر زندگی دست کم در دوران جوانی x است ))
و اسن را می دانیم که کودک در همان لحظه‌ی ولایت از حقیقت برخوردار است و هرگاه تردیدی در کنار باشد دانش زنتیک به پرده پوشی اندام ناقص می پردازند به علاوه هر روزه ی نا هنگامی که از حسیسه مرکز چنان سختن می گویم که از یک هدف یا یک وظیفه صحت می کنیم

به خود می نور تردیده حتماٌ سدل نگرانی های اشکار می شود می سازد چره کا سرد بودن در صفیه امر به کار می رود نه صیغه‌ی اخباری و اغلب شنیده می شود که می گوییم مرد باش که این خود نشان گر این است که مردی ، آن قدرها هم که ادعا می شود امری طبیعی و مسلم نیست و دست کم معنی و مفهوم ترغیب بر مرد بودن )) این است که برخورداری کروموزم y و یا داشتن ساندام جنسی ذکر کافی برای ستجدید حدود حسن در آدمی می باشد و مرد ئون مستلرم تلاش و فعالیتی است که از زن استکار نمی روم بنابراین مرد گونه ای (۰ دست ساخت ،

بشر این ویژگیهمواره در معرض این خطر این خطر قرار دارد که درست از اب در نیامده و ناقص باشد و نقصان در ساخت موفتور در دستگاه مردی باعث ساین چیزی عالی می شود که در اصطلاح نامرد خوانده می شود و این کار سترک (( مرد سازی )) سآن قدر در معرض شکست و عدم موقعیت قراردارد که اگر با توفیق شود شایسته تعطیل است و که بر و این تأکیدی است بر تلاشی رقت انگیز که برای شایستگی عنوان مردی هنروی است و همچنین تأکیدی بر درد و نفی است کرار عدم موفقیت در این راه پدید می اید ))
چگونه مرد نرم را به وجود آورید ؟
از اغاز قرن ۱۷ میلادی زنان با یک اندیش انگلیسو فرانسه آرزوی مردانی که از خشونی کمتر از ملایمت بیشتر برخوردار و با ادب و کمتر وابستگی به زور و قدرت باشند اما تاریخ نشان داده که جبران موفقیتی این زمینه مدت نیامده سهقرن بعد یک مجله آمریکایی خوانند می خود درابه جنسیت موکر نظر خواهیمیکرد اکثریت مردان پاسخ دادند که مایل به خوش فتار و کرم و ملام تر باشند و از تعدی تجاوز و زور و قدرت پرهیز کنند و هنگامی که در فرانسه از ردان باره ی صفات و حصال مرد نظر خواهی شد گفتند : امانت و سا مدانی ۶ اراده ۴۰ مهر جای و شیفت ۳۷% هوشمندی و ادب و آداب دانی جاذبه جنسی پس از آن رادانستند مرد زمود سنتی ۸% آرا را به خو.د جلب کرد .

تردید نسبت که زنان از سالیان دراز را در این ارزشها سهیم بوده و مشارکت بهره ای در دگرگون سازی ارمان سنتی جنس مذکر )) داشته باشند رؤیای برقراری مساوات میان زن ومرد برج و باوری جنسیت مذکر سنتی را در ایران نموده و اعتبار آن را به کلی از میان برده است و این پدیده با طرد و رد ارزش های سنی جنس مذکر ( ازمانی ساختن ارزشهای جنس عزت همراه بود و بسیاری از مردان احساس کرده۹ اند که به کرسی استهام قرار گرفته اند و دل نگرانی و احساس گناه و حتی نقدی و تجاوز ۀ واکنش گوناگون مردان در این زمینه بوده است و این را مشابه عنوان سخنگری چنین کوتاه نیامده و خوب حقشکف دستش گذارده اند .
جنسیت مؤنث نخستین در حنس مذکر :
کودک کذکر که درسراسر دوران درون جسنی مبزد وجودجمس مؤنث (مادر ) است و پس از ولادت نیز در همسالی دو حدت کامل با مادر به سر می برد وی می تواند را با رشد خود را به سوی مردی بییمایه ( مؤنث بودن نخستین نوزاد آدمی را کارشناسان به گونه ای متفاوت برآورده اند برخی عقیده دارند که ساین حالت ساعت ستقویت و تحکیم رشد دختر و مانعی بر سر راه رشد پسر می باشد بعضی آن را برای هر دو جنس مذکر و مؤنث مفید تلقی کرده اند .

کتاب : دکتر کریستال دفریتاس . مترجم سارای توسی
پیشگفتار : دکتر سعبدالعظیم کریمی .
سلامت جنسی در کودکان
درک جنسیت والدین مسئولیت آموزشی جنسی کودکان خود را بر عهده گرفتند و نخستین قدم برا آنها در انجام اینامر آموزشی دادن به کودکان در مینه اصول اولیه جنسیت است بسیاری از والدین از پیچیدگی های واژه جنسیت درک رونش ندارند و اغلبآن را حسن اشتباه می گیرند جنسیت چیزی بیش از جنس یاهویت جنسی است و در رشد هر فرد نفشی حیاتی ایفا می کند درک جنسیت کامل درک چگونگی کارکرد بدن انسان به ویژه چگونگی تولید مثل است والدین باید آنچه می خواهند فرزندان درباره ی جنسیت بدانند به آنهاآموزش بدهند اما علاوهبر آن هماره باید بین فرزندان خود و تأثیرات جامعه که اقلب ارزش های سالم سخانوادگی را مورد تهدید قرار می دهند مداخله کننده آموزشی درباره ی جنسیت فرایندی پیچیده است که در طول عمر ادامه یابد .

جامعه و خانواده بعلاوه بر تأثیرات بر رفتارکودکان به آنها در زمینه ی نشست جنسی نیز اموزش می دهد نقش جنسی در برگزیده حیطه تمام رفتارهایی است که به مرد بودن یازن بودن فرد مربوط می شود نقش جنسی دیکته شد از سوی جامعه می تواند بر تصمیم گیری های کودکان درباره ی نحوه ی روابط و سلامت خود و اینده تأثیری عمده و جدی بر جا گذارد بچه ها و عقاید مربوط به جنسیت بسیار نیز بین هستند والدین هر چه نسبت به خود و هویت جنسی خود احساس یهترس داشته باشند راحت تر می توانند جنسیت خود را فرانکنی کنند
کلید های جنسیت سالم عبارت انداز : همه ی انسان ها با ظرفیت تجربه ی احساسات جنسی به میان می آیند بچه ها از لحاظ تولد موجوداتی جنسی اند
جنسیت سالم سدکنی حساتی از عزت نفس کودک را تشکیل می دهد رفتار شما به عنوان پدر و مادر الگوی قابل توجه برای رشد جنسیت فرزندان است .
ارائهدادن اطلاعات متناسب مرحله ی رشد کودک جنسی سبرایدرک حسی از دنیا هنروی است .
سجنسیت هم بر جنبه ‌ی های جسمی تأثیر دارد و هم بر جنبه های عاطفی همچون روابط مهارت های زندگی و مهارت های تقسم تصمیم گیری .

از کتاب – کلیدهای رفتار با کودک پنج ساله نوشته دکتر مارتی رایت
رشد حرکتی :
به چرخه سواری اسکیت بازیپدیدن بالا رفتن جست و خیز و تاب بازی تنها بخشی ازفعالیت هایی است که کودکان ترجیح می دهند بیرون از خانه به فعالیتی بپردازند تا اینکه در خانه بنشینند و باز می کنند کودکان پنج ساله توازن بیشتری دارند و مهارتهای حرکتی در رشد آنها بیشتردر مهارت های حرکتی ظریف است .

مهارت های حرکتی درشت :
مهارت های حرکتی درشت یا به عبارتی استفاده از ماهیچه سهای بزرگ در پنج سالگی رشد خوبی دارد کودکان این سن کنترل بیشتری روی حرکات خود ادارند و از لحاظ سطح کلی حرمتی فعالیت کمتری دارند کودک شما قادر است روی پنجره ی پا بدود با روبه عقب راه رود و یک پا را مستقیماٌ پای دیگر قرارا دهد برای او که با این پا و آن یا در نهایت از پله ها بالا و پائین می رود پله مانعی سها به شمار می رود رکاب زدن برخی از کوکانی که از هماهنگی چشم و دست سپرنور دارند حتی آمادگی دوچرخه سواری را با چرخهای کمکی را هم دارند حال دیگر از بلندی بالا رود و بعد از فعالیت های بیرون از قطعاٌ سوار پاره سسر زانوهای کثیف در انتظار شما خواهد بود آنان هم چنین توانند مشتک بزنند و از ارتفاع ۳۰ متری روی پنجره سخود فرود آیند کودک ۵ تا ۶ ساله می تواندروی میله‌ی تصادل راه رود و ممکن است علاقه واقعی به اسکیت بازی سنشان دهد به یاد داشته باشد استفاده از محافظ را خود آرنج بند و کلان ایمنی برای اجتناب از آسیب دیدگی سمنروری است

عمارت های حرکتی ظریف :
عمارت های حرکتی ظریف که شامل دستکاری اشتباه هماهنگی چشم و دست و مهارتهای ادراکی هستند نیز در این محال رشد می کنند اما نسبت به مهارت های حرمتی و رشت روند رشد کند تری دارند ممکن است دختران سدر این زمینه ماهرانه تر از سپر ها عمل کنند اما سسر انجام پسرها نیز بر همان سطح از مهارت خواهند و سیر کودک پنج ساله شما می تواند به قطعات اینگونه خانه سازی کند المه های لباس را باط کند ببند و بند کفش خود را ببرند کودکان بر تدریج یادمی گیرند که هنگام رنگ کردن نقاشی ساز خط بیرون بیرون فرزند سشکلها را با قیچی ببرند و بچسبانند نقطه چینی به شکل مثلث را کامل و طلب با مربعی رامپی سکنند اکثر آنها می تومانند از روی یک خط صاف خیلی کنند و اسم خود را بنویسید وقتی کودکان به ۶ سالگی می رسند ایم مهارت های کامل ترمی شود حالا می توانید شکل مثلث را کپی کنند اعلاد ۱ تا ۵ را بنویسید سو هنگام رنگ زدن از خط بیرون نزنند در این دوره استفاده از ماهرانه تر می شود و می توانند شکلهای ساده را ببرند و چپ دستی یا راست دستی آنها کاملاٌ شکل می گیرد .

پرورش رشد حرکتی :
به عنوان والدین چگونه می توانید رشد حرکتی کودک خود را پرورش دهید نخست اینکه سکودک سخود را تمام فعالی های فیزیکی شرکت سدهید تا هماهنگی بین ساعضای بدن ساو بیشتر شود دویدن پرتاب توپ همگی رشد حرکتی در رشت کودک شما را تقویت می کند .

فرصت هایی را در اختیار را در اختیار کودک قرار دهید که به فعالیت های حرکتی طریف نیز بپردازد کودکانی که در هماهنگی حرکات ظریف مشکل دارند نسبت به انجام سکارهایی که مستلزم چنین مهارتی باشد تمایل نشان نمی دهند استفاده از ژیسک و مداد و مدادشمعی های مخصوص گاه کودک را ترغیب به نقاشی می کند برای بریدن گپن .

بعا از کودک کمک بگیرید تا از استفاده از قیچی ماهه شود . هر چند خمیر بازی گل سفالگری محیط را کثیف می کنند اما ابزارهای خوبی برای تقویب عظلات هستند . کاهی اطراف خود را با دقت مگاه کمید و ببینید کودک سشما به چه فعالیتهای علاقه مندات به این ترتیب ایده هایی برای تقویت مهارتهای حرکتی درشت و ظریف پیدا خواهید کرد در زیر پیشنهادهایی در جهن تقویت مهارت هایحرکتی درشت و ظریف کودکان ارائه داده شده است ک

از کودک بخواهید برای آویزان کردن پارچه یا لباس های کوچک روی بند ازگیره استفاده کند .
باقالا یا نخود سبز را پوست در آورد
برای قویت هماهنگی سبین چشم و دست با نظارت شما از هیچ و چکش استفاده کند
در قوطی های پلاستیکی را باز و بسته کند
برای تقویت مهارت های حرکتی درشت یااستفادهاز حقوقی جعبه و دیگر وسایل موجود در در خانعه عبور از مانع را تمرین کند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 35 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد