دانلود مقاله زنجیره تأمین

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

زنجيره تأمين

مقدمه
در طول دو دهه اخير مديران شاهد يك دوره تغييرات شگرف جهاني بواسطه پيشرفت تكنولوژي جهاني‌شدن بازارها و شرايط جديد اقتصادي، سياسي بوده‌اند افزايش تعداد رقباي در كلاس جهاني سازمانها مجبور شوند كه سريعاً فرايندهاي درون سازماني را براي باقي ماندن در صحنه رقابت جهاني بهبود بخشند در ابتدا سازمانها توجه خود را به افزاش رضايت مشتريان گماردند ودرصدد افزايش كيفيت محصولاتشان درآمدند سپس سازمانهاي توليدي بطور فزآينده‌اي به افزاش انعطاف‌پذيري در خط توليد بهبود محصولات جديد براي ارضاي مشتريان علاقمند شدند در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمنديهاي توليد مديران صنايع درك كردند كه مواد و خدمات دريافتي از تأمين‌كنندگان مختلف تأثير بسزايي در افزايش توانمنديهاي

سازمان بمنظور برخورد با نيازمنديهاي مشتريان دارند در نتيجه تمركز سازمانها برروي پايگاههاي تأمين و استراتژيهاي منبع‌يابي افزايش يافت در چنين شرايطي سازمانها به اين نتيجه رسيدند كه تمركز تنها برروي تأمين‌كنندگان كافي نيست و آنها بايد در مديريت شبكه هم كارخانجات و شركتهايي كه به نوعي در وروديهاي سازمان نقش دارند و همچنين شركتهايي كه در تحول و خدمات پس از فروش محصول به مشتري درگيرند لحاظ كنند با چنين نگرشي رويكردهاي» زنجيرة تأمين« و مديريت زنجيرة تأمين پا به عرصه وجود نهاد.
زنجيره تأمين:


منظور از زنجيره تأمين فعاليتهاي مرتبط با تأمين‌كنندگام مواد اوليه و يا خدمات توليدكنندگان محصول يا خدمات و مصرف‌كنندگان يبا مشتريها مي‌باشد.
شكل 1- مدل ماده‌اي از يك زنجيره تأمين را براي يك كارخانه توليدكنند محصول نشان مي‌دهد. تأمين‌كنندگان مواد اوليه يا خدمات اوليه همانگونه كه در شكل نشان داده شده تنها در يك سطح محدود نمي‌شوند ممكن است مواد و يا خدمات از چند سطح مختلف عبور نموده و در سطح 1 باه كارخانه تحويل شوند.


بعنوان مثال دركارخانه بافندگي ممكن است نخ، به عنوان ماده اوليه در سطح 1 به كارخانه تحويل شود نخها معمولاً خروجي كارخانه ريسندگي در سطح 1 هستند كه خود پنبه يا مواد آكريليك را از كارخانجات تأمين كننده در سطح 2 تحويل گرفته‌اند و كارخانجات سطح 2 انجام دهنده عمليات پالايش و طراحي مي‌باشند، كه مواد اوليه را به صورت كل پنبه از كشاورزان سطوح 3 تأمين نموده‌‌اد. در زنجيره‌هاي تأمين علاوه بر حلقه‌هاي توليدي كه محصولات فيزيكي را تأمين مي‌نمايند حلقه‌هاي( سطوح) تأمين خدمات نقش اساسي دارند برايمثال در بين

سطوحي كه در مثال حاضر نام برده شد شدند خدمات ترابري، بيمه، حمل و نقل، ترخيصهاي گمركي، و غيره لازم خواهد بود. كارخانجات در مواد زيادي علاوه بر مواد اوليه خدمات را نيز از تأمين‌كنندگان تحويل مي گيرند. دريافت خدمات نگهداري و تعميرات، رستوران، كنترل سيستمهاي اطلاعاتي، مديريتي، و كامپيوترها نمونه‌اي از اين خصوصيات هستند كه در زنجيره تأمين به كارخانجان وارد مي‌شوند در سمت خروجي كارخانه محصول نهايي توسط شركتهاي توزيع‌كننده به مصرف‌كنندگان يا مشتريان مي‌رسند و مشتريان نيز ممكن درچند سطح مصرف‌كننده محصول باشند براي مثال بالا اگر كارخانه توليدكننده پارچه‌هاي ضخيم براي پوشش مبلمانو صندليهاي خودرو باشد مشتري سطح 1 كارخانجات سازنده مبلمان و صندلي خودرو و مصرف‌كننده نهايي در سطح بعدي خواهد بود.


زنجيره غذايي در حقيقت متشكل از سه حلقه اصلي خريد، توليد، وتوزيع مي‌باشد.
مديريت زنجيره تأمين:
مديريت زنجيره تأمين در حقيقت يك جريان قابل اطمينان در انتقال مواد يا خدمات از ابتدا تا انتها اتنهاي زنجيره تأمين ايجاد مي‌كند.
تعريف دانشگاه MIT در ارتباط با مديريت زنجيره تأمين عبارت است از:


مديريت زنجيره تأمين يكپارچه(ISCM) عبارت است يك رويكرد يكپارچه فرآيندگرا براي تأمين و توليد و توزيع محصولات و خدمات به مشتريان.
SCM در حقيقت شامل فعاليتهاي زير در طول زنجيره تأمين مي‌باشد:


برنامه‌ريزي و مديريت عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه‌ زمان‌بندي محصول يا خدمت، انباركردن، كنترل موجودي و توزيع، تحويل و خدمت به مشتري مي‌شود مديريت زنجيره تأمين همه اين فعاليتها را طوري هماهنگ مي‌كند كه مشتريان بتوانند محصولاتي با كيفيت بالا و خدمات قابلا اطمينان درحداقل هزينه بدست آورند.
پس در حقيقت هدف SCMبه حداكثر رساندن رضايت مشتري و حداقل كردن هزينه‌هاست.
نياز ه مديريت زنجيره تأمين:


عوامل زير نياز به SCM را مهم مي‌كند:
• نياز به بهبود عمليات: در طول دو دهه گذشته بسيارياز سازمانها فعاليتهايي مانند توليد ناب و مديريت كيفيت جامعه را انجام مي‌دهند با SCM آنها قادر خواهند بود كه كيفيت بهبود يافته‌اي را كسب كنند و در عين حال مقدار زيادي از هزينه‌هاي اضافي خارج از سيستم خود را از بين ببرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز : ایجاد رابطه بین دو برنامه پدیدارشده

Word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز: ایجاد رابطه بین دو برنامه پدیدارشدهچاربل ژوزه چیاپتا جابر، آنا بیتریز لوپز دی سوسا جابرچکیدهمدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) و مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM)بترتیب موضوعات متداولی در حیطه مدیریت منابع انسانی (HRM) و مدیریت عملیات (OM) هستند. اگر ...

مقاله شبیهسازی تأثیر الکترونیکیکردن زنجیره تأمین بینالمللی شامل گمرک ، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده از RosettaNet

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیهسازی تأثیر الکترونیکیکردن زنجیره تأمین بینالمللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده از RosettaNet چکیده در این تحقیق، تأثیر الکترونیکیکردن یک زنجیره تأمین بینالمللی شامل فرستنده کـالا، گمرک و توزیع کننده داخلی و خرده فروش، بر سطح رضایتمندی مشتری، مورد بررسی قرار میگ ...

مقاله شبیه سازی کامپیوتری مدیریت زنجیره تأمین توسط سیستمهای چند عاملی

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی کامپیوتری مدیریت زنجیره تأمین توسط سیستمهای چند عاملی واژگان کلیدی مدیریت زنجیره تامین، سیستمهای چند عاملی، هوش مصنوعی، شبیه سازی، مدل سازی، موجودی چکیده مدیریت زنجیره تأمین، یکی از مباحث جدید علمی و کاربردی است که تحولات مدیریت صنعتی، تجاری و تکنولوژیکی اخیر مدیون آن است و به جهت اهمیت فوق العاد ...

مقاله ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین ( یک مطالعه ی موردی )

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین چکیده در بسیاری از بازارها تغییر وآشفتگی جز لایّنفک کسب وکار تبـدیل شـده اسـت. بـه ایـن ترتیب، مدیران زنجیرهای تأمین باید عدم قطعیت را قبول کنند و در عین حال برای هماهنـگ ساختن عرضه وتقاضا با هزینهای قابل قبول، استراتژی مناسبی را سازماندهی و توسـعه دهنـد. این توانایی، ...

مقاله شناسائی موانع و مشکلات اجراﺀ مدیریت زنجیره تأمین و نقش فرهنگ سازمانی در رفع و ایجاد آنها

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسائی موانع و مشکلات اجراﺀ مدیریت زنجیره تأمین و نقش فرهنگ سازمانی در رفع و ایجاد آنها   چکیده: در جهان امروز و شرایط اقتصادی خاص آن، سازمان ها به تنهـائی نمـی تواننـد بـر تغییـرات غیرقابـل پـیش بینـدری انتظارات مشتریان یا حمله رقبا به بازار فایق آیند. گسترش بازارها و محصولات، رقابت ها را از سطح بین شر ...

مقاله توسعه پایدار در مدیریت زنجیره تأمین سبز از نگاه مهندسی عمران

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
توسعه پایدار در مدیریت زنجیره تأمین سبز از نگاه مهندسی عمران چکیده محصورکردن ضایعات در سیستمهای صنعتی و محدودیت مواد مخاطرهآمیز یک هدف اصلی در مدیریت زنجیرهتأمین است. توجه به مدیریت زنجیرهتأمین سبز، باعث کاهش طرح محصول، استفاده مجدد، بازیافت، اصلاح مواد، قطعات شده و باعث کاهش انرژی میشود. حفاظت از محیطزیست، ...

مقاله تأمین مالی زنجیره تأمین ( SCF ) بعنوان روشی نوین در تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ( SMEs )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) بعنوان روشی نوین در تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) چکیده امروزه نقش بنگاههای کوچک و متوسط(SMEs) 1 نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعهیافته نیز مورد بحث است و توانایی این بنگاهها وابسته به پتانسیل سرمایهگذاری در نوآوری و کیفیت میباشد که همه این موارد ن ...

مقاله ارائه مدلی جهت پیاده سازی لجستیک الکترونیک در زنجیره تأمین کنندگان

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدلی جهت پیاده سازی لجستیک الکترونیک در زنجیره تأمین کنندگان چکیده با توسعه سریع فناوری اطلاعات و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تأمین، بسیاری از فعالیتهای اساسی مدیریت زنجیره تأمین با روشهایی جدید در حال انجام است، بطوریکه مدیران بسیاری از صنایع دریافتهاند که برای ادامه حضور در بازار، علاوه بر بهبود ...