دانلود مقاله زن و رسانه ها و مطبوعات

word قابل ویرایش
35 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

زن و رسانه ها و مطبوعات

مقدمه:
اصولاً هنر رسانه ها دارای خصوصیاتی است که گوشه هایی از حالات، اوضاع و رفتار افراد را نمونه برداری می کند و به نمایش می گذارد.
ارسطو برای اولین بار مفهوم ارتباطات را مورد توجه قرار می دهد و به عنوان یک عنصر اجتماعی هسته اصلی آن را (تبادل افکار متعدد) معرفی می کند.
او عناصر جریان ارتباطات را (فرستنده) (پیام) (مخاطب) و هدف فرستنده از ارسال پیام را، متقاعد نمودن مخاطب می داند. وظیفه پیوند دادن اجزای این اجتماع به عهده رسانه ها است.
دکتر الهه کولایی معتقد است که ما به عنوان زن ایرانی باید با توجه به شرایط داخلی برای رسیدن به نتایج مطلوب ظرفیت ساز می کنیم.

شخصیت زن:
نحوه انتخاب، توانایی درک ایمان و عشق، آموختن از تجارب زندگی و نیز قبول تعهد است که به شخصیت زن شکل می بخشد.
بسیاری تصور می کنند که شخصیت پردازی از زن منوط به اعطای نقش های بسیار بالا به اوست و گروهی نیز می پندارند زن می تواند نقشی را به خوبی ایفا کند که در خانواده به عنوان (مادر، همسر و دختر) به صورت ذاتی در نهاد او وجود دارد.
گروه اول زن را (ماشین) و گروه دوم زن را حیوان تلقی کرده اند پس نگاه انسانی و منطقی به شخصیت زن کجا رفته است؟
نگاهی که به زن به عنوان یک انسان هویت بخشد.

زن به عنوان جنس دوم
نظر نشریات زنان در مورد زنان در رسانه ها به عنوان جنس دوم را می توان به سه دسته تقسیم کرد.
۱-حضوری حاشیه ای و بی رنگ و غیرجدی.
۲-در قالب موجودی ساده، تسلیم و سرشار از محبت و از خود گذشتگی
۳-حیله گر، گستاخ و از بند رها شده و عصیانگر.

موقعیت فرهنگی – اجتماعی زن
زن کارمند، زن معلم، زن پزشک و … در فیلم های موجود، شخصیت های مهمی هستند و در واقعیت همه این شخصیت ها در اقلیت قرار گرفته اند. در نگاه نخست آنچه وضعیت فرهنگی و اجتماعی را ترسیم می کند، حال همان واقعی بودن امور است. دیدگاه فرهنگی اجتماعی جامعه زن رام وجودی غیرمستقل می داند و شخصیت او در کنار مرد تکمیل می شود. اما در رسانه ها این امر با شدت بیشتری ترسیم شده است و در واقع بهتر بود که در جهت تضعیف این دیدگاه غیرمنطقی قدمهایی برداشته می شد.

پوشش
به نظر می رسد که (حجاب) به عنوان ارزش اساسی در سیما و سینمای امروز مورد بی مهری قرار گرفته است.
آیا پوشش هنرپیشگان زن در سیما و سینمای امروز ما واجد خصوصیاتی هستند که هدف حجاب مطلوب اسلامی را برآورده سازد.
آیا صرف پوشانیدن بخشی از سر و بدن، هرگونه پوشیده شود و هرگونه به نمایش درآید حجاب محسوب می شود؟ تکلیف بخش های ناپوشیده چه خواهد شد؟ در چه قالب هایی قابل نمایش اند؟ بدون آرایش؟ با آرایش؟
هرچه گیراتر بهتر!
حجاب سنتی و کاملی چون چادر در سیما و سینما بدست فراموشی و تغافل سپرده شده و یا بطور غیرناشایسته و نازیبا و نابجا بکار گرفته شده داست که ناخودآگاه به عنوان یک لباس غیر ارزشی در ذهن مخاطب جا می گیرد.
تأثیر رسانه ها بر مخاطبین زن
در ابتدا می توان به آسیب پذیری بیشتر زنان و دختران اشاره نمود که به دلیل روح حساس خود، بیشتر از سایر اقشار جامعه در معرض تهاجمات و حملات قرار می گیرند، دیگر اینکه وقت بیشتری در منزل و صرف استفاده از رسانه ها می کنند.
میان زن شهری و روستایی و عشایری تفاوت هایی وجود دارد که همه اینها نمی توانند در معرض پیام های یکسان از سوی رسانه ها قرار گیرند. اگر تاثیر رسانه های جمعی را فراتر از مرز ملتها، اقوام، تمدن ها و فرهنگها در نظر بگیریم می توانیم از تاثیر این رسانه ها در ایجاد تعرض در فرهنگ، شکستن مرزهای فرهنگی و تهاجم فرهنگی سخن بگوییم و عمده تریم اقشاری که در معرض این تهاجم قرار می گیرند به دلایلی که ذکر شد زنان و به خصوص دختران جوان و نوجوان می باشند. در حالی که می توان از طریق رسانه ها فرهنگ سازی نمود و با تهاجم فرهنگی مبارزه کرد.

تعداد شاغلین در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تفکیک شغل و جنس در سال ۱۳۷۹
شغل زن مرد
تهیه کنندگان تلویزیونی ۶۰ ۲۴۰
تهیه کنندگان رادیویی ۳۱ ۱۴۳
کارگردان فیلم ۴ ۷۰
کارگردان نقاشی متحرک ۵ ۲
کارگردان ویدئو ۴۴ ۲۰۷
فیلمانه نویس ۲ ۱۳
هنرپیشه رادیویی ۲ ۱۳
هنرپیشه رادیویی ۷ ۱۰
نوازنده – ۵۰
تصویربردار ۴ ۲۱۴
صدابردار ۲۹ ۱۲۸
فیلمبردار – ۷۰
نورپرداز ۱ ۲۳

گوینده ۳۶ ۶۴
گوینده خبری ۵ ۸
خبرنگار ۲ ۳۳
گزارشگر ۲۰ ۱۰۸
دبیر ۴۰ ۱۶۵
پژوهشگر ۷۶ ۱۵۴
مدیران ۱۷ ۵۹۰
مأخذ: سازمان صدا و سیما و سینمای جمهوری اسلامی ایران

راهکارها
-زنانی که دارای ذهنی آماده تر هستند (متخصصان و تحصیل کرده) شرایط رشد، پرورش و تعالی سایر زنان را تامین کنند.
-هدف از فعالیت زنان و مشارکت در کلیه رسانه ها بالا بردن موضع گیری زنان در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و شناساندن شخصیت واقعی زن باشد.
-مبارزه با طبقاتی شدن اطلاعات و فرهنگ

-تبادل اطلاعات و چاره اندیشی برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان در رسانه های گروهی بخصوص سیما و سینما
-حضور فعال زنان در رسانه های گروهی و نظارت در برنامه ریزی سیاسی رسانه ها در سطح جامعه
-ایجاد شرایط لازم و یکسان جهت مشارکت فعال زنان و مردان در عرصه هنرهای تصویری و مطبوعات
-توجه کامل به رهنمودهای دینی و احکام الهی به طور طبیعی و عمیق و نه صوری و مصنوعی

-ضعیف کردن نقش زنان به عنوان ابزار سرگرمی، آگهی های تبلیغاتی و تجاری و ارائه تصویر منفی از زنان در رسانه ها
-عدم تبعیض جنسی در رسانه ها
-عدم تبعیض جنسیتی در عرصه اشتغال هنری
-برنامه ریزی جهت افزایش آگاهیهای افراد جامعه در زمینه حقوق انسانی زنان

تعداد زنان شاغل در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۷۸-۱۳۷۵ به تفکیک شغل
سال و رده شغلی ۱۳۷۶ ۷۷-۱۳۷۶ ۱۳۷۸
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
تولیدی ۵۹۸ ۵/۳۳ ۶۰۵ ۴۰ ۶۶۴ ۵/۳۴
خبری ۱۸۵ ۴/۱۰ ۱۸۶ ۳/۱۰ ۱۸۲ ۵/۹
اداری و مالی ۶۴۵ ۲/۳۶ ۶۷۸ ۷/۳۷ ۷۱۶ ۶/۳۷
خدماتی ۴۵ ۵/۲ ۱۳ ۷/۰ – –

آموزشی ۳۴ ۹/۱ – – ۳۷ ۹/۱
برنامه ریزی ۷۵ ۴ ۲۲۶ ۶/۱۲ – –
پژوهشی ۱۱۶ ۵/۶ – – ۲۱۴ ۲/۱۱

فنی و مهندسی ۸۶ ۸/۴ ۸۹ ۵ ۹۴ ۵
جمع ۱۷۸۴ ۱۰۰ ۱۷۹۷ ۱۰۰ ۱۰۰
مأخذ: سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

زن نه صرفاً به قصد برابری با مرد که باید به عنوان موجودی زنده، بیدار و مشغول که خداوند نیز به قدر توانایی اش بر او تکلیف می کند «لایکلف الله نفسا الا وسعها» خود را دریابد و بر اساس اراده خویش منشا حرکت فکر و عمل گردد.
برای پرداختن به این مهم ابتدا لازم است که حضور زنان در اجتماع به ضرورت، گسترش یابد تا نقش موثر آن در صحنه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به اثبات رساند.

لازمه حضور زن توسعه ظرفیت فکری و علمی او می باشد، تا بتواند در موقعیت های مختلف ضمن تشخیص جایگاه خویش، در اداره و رهبری محیط پیرامون خود از قوه تشخیص و اراده اش به خوبی بهره گیر و با توانمندی هرچه بیشتر ایفای نقش نماید.

کارآفرینی زنان در ایران
کارآفرنی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است.
زنان حدود نیمی از جمعیت کشور و بخش قابل توجهی از جمعیت فعال اقتصادی را به خود اختصاص داده و نسبت آنان در جامعه تحصیلکرده همچنان رو به تزاید است اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند. کارآفرینی فرآیند خلق ابتکارات و نوآوریها و ایجاد کسب و کاری جدید در شرایط پرابهام و خطرخیز از طریق کشف فرصت های محیطی و بسیج منابع است. مطالعات نشان می دهد که محدودیتهای مشترکی در میان آنان وجود دارد که با ابتکار و خلاقیت توانسته اند مسیر کارآفرینی خود را طی نمایند.
به طور کلی موانع عنوان شده را در سه بخش کلی میتوان برشمرد.

۱-موانع فردی که ناشی از محدودیتهای خانوادگی و کاستی های علمی آنان است.
۲-موانع سازمانی که مبعث از محیط درون کسب و کار است.
۳-موانع محیطی که متأثر از محیط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است.

موانع فردی
منظور از موانع فردی محدودیتهایی است که متأثر از خانواده و یا ماستی های علمی و مهارتی است. محدودیتهای خانوادگی عموما از طرف اعضاء نزدیک خانواده و خاصه همسر آنان در شروع کسب و کار اعمال شده است. همچنین مراقبت و نگهداری فرزندان بویژه در سننی کودکی همزمان با مشغله های کاری دغدغه جدی دیگر آنان میباشد.
زنان کارآفرین برای رفع و یا تقلیل موانع خانوادگی راههایی هم چون مدارا و گفت و گو، جلب همکاری محارم، تشکیل تیم با همسر و اثبات موفقیت را برگزیدند.

موانع سازمانی
با آنکه این دسته از موانع برای کلیه کارآفرینان اعم از زن و مرد میتواند مطرح باشد، اما برای زنان به دلیل سهم حضور کمتر آنان در عرصه های اقتصادی بویژه در ایجاد کسب و کار و مشاغل مدیریتی مشهودتر است. به طور کلی زنان کارآفرین مورد مطالعه در محیط سازمانی خود با چهار مانع کمبود مالی، فیزیکی (امکانات نرم افزاری و سخت افزاری)، فروش و منابع انسانی مواجه بوده اند. از نظر منابع مالی مشکلات همچون فقدان یا کمبود سرمایه، طولانی بودن فرآیند دریافت وام و سهل الوصل نبودن تسهیلات بانکی بر سر راه آنان قرار داشته است. مهمترین موانع مطرح شده در زمینه ی مدیریت منابع انسانی ناباوری نسبت به توانایی زنان است. عموم زنان کارآفرین در فضای کسب و کار خود محیطی عاطفی ایجاد کردند که کارکنان از احساس صمیمیت و محبت و جدیت برخوردار باشند.

موانع محیطی
کارآفرینان مورد مطالعه با موانع محیطی نیز مواجه بوده اند این موانع متاثر از محیط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میباشد. موانعی کهن صرفاً با کوشش فردی آنان قابل رفع نیست بلکه نیازمند اصلاحات و تحولات تدریجی ارزش آفرین در محیط است. به عبارتی نیازمند نوعی فرهنگ سازی است.
نقش زنان در توسعه فرهنگی
امروزه در فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران، تحقیقات وسیعی در باره جایگاه زنان در این فرایند آغاز شده که هدف عمده آن ها، یافتن راه های مشارکت اقتصادی – اجتماعی بیش تر زنان از طریق بهبود شرایط آموزشی و ایجاد موقعیت شغلی ، و در نتیجه بالا بردن نرخ اشتغال زنان به منظور استفاده بهینه از این بخش از نیروی انسانی کشور می باشد. از دستاوردهای مهم این بررسی ها توجه و ترغیب به جمع آوری و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به زنان در ابعاد گوناگون، و تعیین شاخص های متعددی است که مجموعاً وضعیت و پایگاه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی زنان را ترسیم می نمایند. بررسی این اطلاعات و آمار موجب گسترش آموزش عالی و ارتقای کیفیت تحصیلات تکمیلی و در نتیجه، دگرگونی نقش زنان در جامعه گردیده است، به طوری که زنان کشور ما در بسیاری از مشاغل صنعتی، علمی و اداری مملکت به کار گرفته شده اند.

 

نتیجه
۱-تقاضای سطح آموزشی و فرهنگی زنان جامعه و ایجاد امکانات آموزشی مساوی از سطوح پایین تا سطوح عالی برای زنان، موجب افزایش آگاهی و شناخت آنان از خویش و جامعه می گردد.
۲-تحقیق و پژوهش هسته و محور اساسی توسعه و رشد جامعه می باشد و باید به کلیه پژوهشگران اعم از زن و مرد امکانات مساوی تخصیص یابد.
۳-به منظور جلوگیری از چند باره کاری در فعالیت های تحقیقاتی در باره زن و خانواده، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کلیه اطلاعات مربوط به طرح ها و گزارش های تحقیقی و مقالات ارائه شده را در بانک اطلاعات جامع خود، گردآوری و در اختیار محققین کشور قرار دهد. نتایج تحقیقات خاص زنان محقق را نیز به صورت بانک اطلاعاتی در اختیار علاقه مندان گذارد تا از این رهگذر کارایی و توانایی های زنان محقق شناخته شود و موجب تشویق و ترغیب پژوهشگران زن گردد.

۴-گردآوری مدارک مربوط به نتایج تحقیقات زنان سبب هدایت صحیح آن ها در رفع تنگناهای موجود می گردد. جدول شماره (۱) افزایش درصد کادر آموزشی از ۹۲/۹ درصد در سال ۶۹-۱۳۶۸ به ۳۱/۱۸ در سال ۷۵-۱۳۷۴ نشان می دهد. هم اکنون زنان متخصص ما با استفاده از دقت نظر، نظم و تربیت در امور، شکیبایی و قدرت تحمیل بالا و دیگر استعدادهای ذاتی که لازمه امور تحقیقاتی است، به شیوه ای مؤثر و مناسب سهم چشمگیری از امور پژوهشی کشور را بر عهده دارند.

جدول ۱-مقایسه تعداد کادر آموزشی به تفکیک عنوان دانشگاهی و جنس در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴
عنوان دانشگاهی سالهای تحصیلی
۶۹-۱۳۶۸ ۷۰-۱۳۶۹ ۷۱-۱۳۷۰ ۷۲-۱۳۷۱ ۷۳-۱۳۷۲ ۷۴-۱۳۷۳ ۷۵-۱۳۷۴
زن جمع زن جمع زن جمع زن جمع زن جمع زن جمع زن جمع
استاد ۲۱ ۶۶۱ ۴۳ ۷۰۹ ۱۹ ۶۶۴ ۳۴ ۶۹۳ ۷۲ ۸۹۵ ۳۴ ۷۶۱ ۳۹ ۸۴۴
دانشیار ۴۴ ۱۱۵۰ ۸۸ ۱۳۶۷ ۸۱ ۱۳۱۴ ۹۰ ۱۴۶۷ ۱۲۸ ۱۶۹۵ ۱۱۸ ۱۶۷۹ ۱۱۹ ۱۶۶۶

استادیار ۳۷۶ ۵۳۲۷ ۷۵۳ ۶۱۱۸ ۸۰۵ ۶۵۹۹ ۹۷۷ ۷۱۴۳ ۱۱۵۱ ۸۱۹۴ ۱۱۹۸ ۸۳۷۵ ۱۳۲۳ ۹۲۶۷
مربی ۶۹۴ ۶۶۹۷ ۱۳۸۸ ۷۱۶۸ ۱۷۷۸ ۸۵۸۴ ۱۹۶۰ ۱۰۱۸۷ ۲۰۳۵ ۱۱۴۳۰ ۲۲۴۷ ۱۱۸۳۷ ۲۵۵۸ ۱۳۲۵۸
مربی آموزشیار ۱۳۱ ۵۱۹ ۲۶۲ ۱۰۲۷ ۲۰۶ ۱۱۴۸ ۳۴۸ ۱۱۸۴ ۳۷۰ ۲۲۵۰ ۳۶۷ ۱۲۴۷ ۳۵۶ ۱۳۵۸
سایر مدرسین ۷۵۷ ۶۰۵۷ ۱۵۱۵ ۶۹۸۷ ۱۳۹۶ ۶۸۹۹ ۲۱۴۰ ۹۵۸۹ ۲۰۴۴ ۸۴۸۰ ۲۵۲۶ ۱۲۴۳۱ ۲۸۳۷ ۱۳۱۰۹
جمع کل ۲۰۲۴ ۲۰۴۱۱ ۴۰۴۸ ۲۳۳۷۶ ۴۲۸۵ ۲۵۲۰۸ ۵۵۳۹ ۳۰۲۶۲ ۵۸۰۰ ۳۲۹۳۴ ۶۴۹۰ ۳۶۳۶۶ ۷۲۳۲ ۳۹۵۰۲

نقش محوری زنان در روند توسعه
زنان به عنوان عضو مؤثر جامعه به خودباوری برسد تا بتوانند مردان را به پذیرش انسان بودن خویش، متقاعد کند؛ بدین معنا که می تواند در روند توسعه – در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی – مانند مردان عمل کند. رسیدن به چنین دیدگاه و جایگاهی، نیازمند اقدام های عملی و مبارزه با نمادها و نمودهای عقب ماندگی است. قرآن در (س رعد / ۱۱) در یان باره می فرماید: «ان الله لا یغر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم».

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 35 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد