دانلود مقاله سرطان رحم

word قابل ویرایش
49 صفحه
21700 تومان

سرطان رحم


كليات
حدود ده درصد نئوپلاسمهاي مهاجم زنان مربوط به رحم است ، كه 30 در صد آنها مربوط به گردن رحم مي باشد . از نظر شيوع در بين نئوپلاسمهاي دستگاه تناسلي بعد از كانسر اندومتر قرار دارد ؛ در حاليكه در آمريكاي شمالي شايعترين نئوپلاسم دستگاهتناسلي به شمار مي رود . شيوع ان در مرحله پيش سرطاني در سنين 35 تا 38 سالگي است ، ولي شيوع كانسر در سنين 45 تا 48 سالگي مي باشد . براي آنكه كانسر از مرحله ديسپلاتيك به غير مهاجم و محدود تبديل شود 5 سال و از مرحله insitu به مهاجم 7 سال طول مي كشد . اين نئوپلاسم در خانه هاي سياه پوست و طبقات اجتماعي – اقتصادي پايين بيشتر ديده مي شود .

اتيولوژي
فاكتورهاي مساعد كننده اصلي عبارتند از : شروع رابطه جنسي در سنين پايين ( قبل از 21 سالگي ) داشتن شريكهاي جنسي متعدد، شريك جنسي با روابط جنسي متعدد ، سيگار ، بيماريهاي مقاربتي بخصوص ويروس پاپيولوما سوش هاي 16 و 18 ان هيمنطور در افرادي كه مبتلا به كانسر سرويكس هستند درصد بيشتري آنتي بادي بر عليه كلاميديا ، و هرپس سيمپلكس تپ II وجود دارد. البتخ به نظر مي رسد كه همراهي سيگار و شركاي جنسي متعدد ، تواماً‌سبب افزايش خطر انكوژن بعد از سروع رابطه جنسي است . از علل كم اهميت تر مي توان به استفاده ازOCP ابتلا همسر به كانسر پروستات و پنيس اشاره كرد .

پاتوژنز
95 درصد نئوپلاسمهاي سرويكس ضايعات سلولهاي اسكواموس است و بقيه تومورها از اپي تليوم استوانه اي منشا مي گيرند . شايعترن محل درگيري ناحيه حد واسط در سرويكس است . اشكال ماكروسكوپي آن بصورت اگزوفيتيك ، اندوفيزيك و اولسراتيو است . دو مورداخير بدليل انكه دير تشخيص داده مي شوند و تهاجم عروقي زيادي دارند از پروگنوز خوبي برخوردار نيستند .

علائم باليني
علامت بخصوصي ندارد ولي ممكن است بيمار با ترشحات بدبو و غير طبيعي ، لكه بيني ، خونريزي بين سيكلها وخونريزي پس از نزديكي مراجعه كند . در صورتي كه در اثر درگيري ارگانهاي مجاور تابلوي اورمي ( در اثر انسداد حالبها ) دردهاي كمر ، ادم لنفاوي يكطرفه و نهايتاً كاهش وزن ( در مراحل انتهايي ) را خواهيم داشت .مرگ اغلب بدنبال اورمي ، عفونت يا خونريزي اتفاق مي افتد . متاسفانه معمولاً از طريق مجاورتي و لنفاوي بوده و از خون شايع نمي شود . درگيري حالب در دوسوم مبتلايان به كانسر سرويكس مهاجم ديده مي شود .

تشخيص
تشخيص بر اساس سيتولوژي و پاتولوژي است . در سيتولوژي تست بيماريابي پاپ اسمير مي باشدكه در آن سلول ها از نظر شكل نسبت سيتوپلاسم به هسته ، كروماتين و رنگ پذيري بررسي مي شوند .


بهر حال تشخيص قطعي كانسر سرويكس تنها با بيوستي ممكن است . هرگاه گزارش پاپ اسمير دال بر وجود CIN بوده جهت تاييد حتماً بايد بيوستي انجام شود . بيوستي در افراد با ضايعه غير طبيعي در سرويكس ، سرويست مزمن و خونريزي ژنيتال حين استفاده از اسپكولوم نيز صورت مي گيرد . اگر سرويست حاد و عفونت لگني حاد يا تحت حاد وجود داشته باشد بيوستي تنها ، پس از درمان مديكال انجام مي شود . بيوستي ساده نمونه از ضايعه موجود در سرويكس برداشته مي شود و اگر ضايعه وجود نداشت از چهار نقطه در ساعتهاي 12،3، 6، و 9 نمونه برداري مي شود .


اگر چه شايعترين محل درگيري در ساعتهاي 6 و 12 مي باشد، ولي ممكن است در اين روش برخي مواردكانسر سرويكس در نمونه گيري تشخيص داده نشود . بهترين روش بيوپسي درزير كولپوسكوپي است ، توسط كولپوسكوپ مي توان ضايعات را رد مرحله زودرس كه تنها ، تغيير فرم عروقي سرويكس دارند . ، تشخيص داده و بيوپسي تهيه نماييم. بيوپسي در حالات زير تهيه مي شود : 1- وجود موزائيسم 2- منقوط شدن 3- لكوپلازي ( مناطقي از سرويكس كه توسط اسيد استيك رنگ نگرفته است ) .


بايد توجه داشت براي اينكه نتيجه كولپوسكي ارزشمند باشد مي بايست اين شرايط رعايت شوند :
1- تمام ناحيه حد واسط مشاهده شوند .2- تمام ضايعه ( در صورت وجود ) ديده شود .3- از منطفه اي كه شديدترين ناهمساني رادارد بيوپسي گرفته شود و داشته باشد. 4- سيتولوژي يافته هاي كولپسكوپيك و هيستولوژيك بيوپسي با هم همخواني داشته باشند مواردي كه بايد براي بيمار مخروط برداري انجام شود در جدول زير آمده است


تقسيم بندي سيستم تست پاپ
پاپ منفي CLASS I
راكسيون خوش خيم CLASS II
ديسپلازي خفيف CIN I
ديسپلازي توسط CIN II
ديسپلازي شديد CIN III


عوارض مخروط برداري عبارتند از :حونريزي واژينال شديد ، سقط ، زايمان زودرس ، پارگي كيسه آب افزايش اختلال نازايي و تنگي و نارسايي سرويكس ، نتايج حاصل از بيوپسي در جدول آمده است . در كانسر با تهاجم اندك برخي نقاط غشاء پايه همبستگي خودرار ازدست داده و سلولهاي بدخيم تا 3-2 ميلي متر استروما نفوذ كرده اند ، ولي تهاجم به عروق لنفاوي يا خوني وجود ندارد.


نتايج حاصل از بيوستي
طبيعي
راكسيون خوش خم
CIN I : ديسپلازي خفيف ( درگيري يك سوم مخاط )
CIN II : ديسپلازي متوسط ( درگيري دو سوم مخاط )
CIN III : ديسپلازي شديد : ( وجود تنها يك سوم لايه سلول سالم )
CIN III‌: كانسر inistu‌ ( گرفتاري تمام لايه ها جز غشا پايه )

درمان
بر مبناي پاسخ پاتولوژي متفاوت خواهد بود . اگر نتيجه ، ديسپلازي خفيف بود ، درمان سرويسيت را شروع مي كنيم ، ماه بعد و سپس براي يكسال هر دوماه پاپ اسمير انجام مي شود . اگر نتايج منفي بودند ، پس از آن سالانه پاپ اسمير انجام مي گيرد . در ديسپلازي متوسط ، يكدوره درمان طبي صورت گرفته است . و بعد از يك تا دو ماه پاپ اسمير انجام داده ، سپس ماه بعد بيوپسي تهيه مي نماييم . اگر نتيجه هر دو منفي بود يا ديسپلازي كمتر شده بود ، تنها بيمار را پيگيري مي كنيم ولي اگر ديسپلازي متوسط هنوز باقي مانده بود 6 ماه بعد مجدداً بيوپسي انجام داده در صورتي كه ديسپلازي تشديد يافته باشددرمان كانسر محدود را انجام مي دهيم .


اگر ديسپلازي شديد يا كانسر گزارش شده باشدو بيمار فرزند نمي خواهد ، در صورتي كه در كولپوسكوپي درگيري نقطه ديگري وجود نداشت درمان هيستركتومي ساده است . ولي اگر بيمار تمايل به بارداري داشت از روشهاي محافظه كارانه نظير مخروط برداري ، كرايو و ليزر استفاده مي كنيم .


مخروط برداري در صورتي كه در اطراف ضايعه تا فاصله پنج سانتي متر درگير نباشد ، ارزش درماني دارد . پس از درمان بيمار بايد مرتب كنترل شود و در صورت راديو تراپي ، برداشتن تمام يا قمتي از واژن ، و در صورت كم بودن نقاط عود ، ليزر كمك كننده خواهد بود . شايعترين محل عود كاف واژن است . در صورتي كه كانسر مهاجم گزارش شود ابتدا باي مرحله بندي صورت گيرد . بايد توجه داشت كه گرفتاري اندومتر ، ، stage كانسر سرويكس را تغيير نمي دهد ولي پروگنوز آن را بدتر مي كند . مرحله بندي كاسنر سرويكس باليني بوده و جراحي نمي شود و اگر در حين عمل جراحي درگيري منطقه جديدي مشاهده شود ، stage كانسر ، همان stage باليني تعيين شده خواهد بو د.

اقدامات لزم جهت مرحله يندي كارسينوم سرويكس
نمونه برداري از اندومتر و اندوسرويكس
كولپوسكوپي
مخروط برداري
مطالعات راديولوژيك (IVP , CXR)
اندوسكوپي ( سيستوسكوپي ، پروكتوسيگموئيدسكوپي )
تستهاي ارزيابي عملكرد كليه و كبد


معاينه زير بيهوشي
چون شايعترين تومور سرويكس از نوع اسكواموس مي باشد – كه به دليل راديو تراپي حساس است – درمان انتخابي كانسر مهاجم راديو تراپي مي باشد. وي به دليل عوارض راديوتراپي در مرحله اوليه جراحي ارجحيت دارد. تا STAGE II B جراحي صورت گيرد ولي از انجا كه در 15 تا 30 درصد موارد درگيري غدد لنفاوي هم داريم ،پس از جراحي، راديوتراپي هم بايد انجام شود .


اگر در پاتولوژي اسكواموس گزارش نشود درمان ترجيحاً بر مبناي جراحي خواهد بود . عمل جراحي از نوع تغيير يافته درتايم مي باشد كه شامل هيستركتومي راديكال ، واژنيكتومي پارشيال ، لنفادكتومي ، دوطرفه لگني و برداشتن دو سوم پارامترها تا نزديك ديواره لگن است . راديو تراپي در موارد زير بعد از عمل جراحي انجام مي گيرد : گرفتاري تمام ضخامت سرويكس ، گرفتاري اندومتر ، غدد لنفاوي ، پارامترها و كاف واژن .


عود در حدود 2درصد موارد و اكثراً در 2 تا 3 سال اول صورت مي گيرد كه در اين صورت اگر بيمار قبلاً راديو تراپي نشده باشد ، درمان انتخابي راديو تراپي است . در غير اين صورت عمل جراحي يا شيمي درماني انجام مي گيرد . براي پيگري بيمار در سال اول هر 2 تا 3 ماه پاپ اسمير از كاف واژن و معاينه كامل لگني انجام مي گيرد . سال دوم هر چهار ماه يكبار وسال سوم هر 6 ماه يكبار پاپ اسمير و معاينه لگني انجام مي شود .


پيگيري بمدت پنج سال بعد از اولين مراجعه بايد انجام شود . عكس قفسه صدري (CXR) و IVP در دوسال اول هر 6 ماه و پس از آن هر سال بايد انجام شود . مواردي كه پيش آگهي را بد مي سازد عبارتند از :
1- سلول بدخيم از نوع كوچك كراتي نيزه و با تكامل سلولي پايين ( انديفرانسيه ) .
2- مرحله stage بالا .
3- تهاجم عروقي .
4- تومور بزرگتر از 2 سانتي متر.
5- نوع اولسراتيو و اندوفيتيك .


همراهي حاملگي با كانسر سرويكس : ضايعات CIN اكثر اوقات پس از پايان حاملگي درمان مي شوند . ختم حاملگي بطور ارجح توسط سزارين كلاسيك مي باشد. پس از طي دوره نفاس بيوپسي نموده و برنامه درماني مشابه قيل از حاملگي خواهد بود . در ضايعات مهاجم درمان بر پايه سن حاملگي و stage بيماري است .در صورتي كه بيماري در stsge IA باشد ، بدون توجه به سن حاملگي ميتوان تا رسيدن حاملگي بر ترم صبر كرد . بيماراني كه مرحله پيشرفته تري از بيماري را دارند و سن حاملگي كمتر از 20 تا 24(26) هفته است ، ختم حاملگي براي شروع درمان الزامي است .


جراحي همانند بيمار غير حامله است ولي اگر درمان راديوتراپي لازم بود ، ابتدا راديو تراپي خارجي مي شود .تا سقط خود بخودي صورت گيرد و سپس راديوتراپي داخلي انجام مي پذيرد . در صورتي كه سن حاملگي بيش از 20 تا 24 ( 26‌) هفته بود ، زايمان را سن 34 هفتگي كه جنين به حد زنده ماندن برسد با تاخير مي اندازيم ، سپس حاملگي را با سزارين ( كلاسيك ) ختم مي كنيم .

تومورهاي تخمدان
كليات
احتمالاً تخمدانها بيش از هر عضو ديگر قابليت رويش نئوپلاسمي دارند . ميزان متوسط بروز نئوپلاسم تخمدان در حاملگي معادل 2500/1 زايمانها مي باشد . 20 درصد تومورهاي تخم دان بدخيم هستند . نسبت مواردخوش خيم به بد خيم بعد از 40 سالگي كاهش مي يابد . حدود 4 درصد نئوپلاسمهاي تخمدان در بچه هاي كمتر از 10 سال كشف مي شوند كه تقريباً 50 درصد اين تومورها بدخيم بوده و معمولاً به صورت تراتوم جامد يا كارسينوم مي باشند. گاهي ديس ژرمينوم يا تومور گرانولوزاسل نيز ديده


مي شوند . انواع خوش خيم معمولاً كيستهاي درموئيد يا اپيتليالي هستند .
نئوپلاسهاي بدخيم تخمدان چهارمين علت شايع مرگ جهاني در اثر سرطان ( بعد از سرطانهاي ريه پستان و كولون ) مي باشد . در زنان آمريكاي شمالي اولين علت مرگ ، ناشي از كانسر تناسلي مي باشد . مورتاليته اي در حدود 10 مورد در هر صد هزار نفر دارد. شيوع كانسر تخمدان در زنان مجرد يا نولي پار زياد است . آزبستوز و سابقه فاميلي مثبت از ريسك فاكتوها محسوب مي شوند ، بحدي كه سابقه گرفتاري در مادر يا خواهر ، خطر ابتلا را 11 برابر افراد كنترل مي كند .حتي پس از اووفوركتومي پروفيلاكتيو كارسينوم اپيتليالي شبه تخمدان صفاق لگني را گرفتار مي نمايد كانسر تخمدان در مرحله اوليه . بدون علام است .

راهي براي كنترل بيماران بدون علامت نداريم ، بنابراين درحال حاضر در آمريكا دوسوم تومورهاي تخمدان زماني تشخيص داده مي شوند كه پيشرفته تر از مرحله II ( همراه متاستاز ) مي باشند . شيوع ان بسيار كم است بطوري كه براي كشف يك مورد بايد بيش از 5000 خانم موردآزمايش قرار گيرند .

اتيولوژي


1- رژيم غذايي پرچربي كه بر خلاف رژيم گياهي ريسك كانسر را بالا مي برد .
2- ژنتيك : در آدنوكارسينوم پايلري غير ديفرانسيه شانس ابتلا بستگان نزديك زياد است. در اين مورد بايد اقدام به برداشتن پروفيلاكتيك تخمدانها كرد .
3- تروماي مكرر به اپيتليوم تخمدان و از بين رفتن نسوج تشكيل دهنده اووسيت ها در فواصل زماني مكرر ( حداقل تعداد فوليكولهاي در حوالي هفته 24- 20 جنيني است كه هنگام تولد به 2-1 ميليون مي رسد . هنگام بلوغ به ازاء هر سيكل حدود 1000 تخمك از بين مي رود . حوالي 40 سالگي كاهش عمده اي رخ داده و در 50 سالگي كاملاً از بين مي روند .


حاملگي و OCP نوع مركب با مهار تخمك گذاري شانس ابتلا به كارسينوم تخمدان را مي كاهد ( لازم به ذكر است عوامل كاهنده در افراد High risk اثر چنداني ندارد ، بلكه فقدان اين عوامل در افراد عادي سبب افزايش ريسك ابتلا مي گيردد ).


4- سن : در حوالي منارك و بعد از منوپز شيوع كارسينوم تخمدان افزايش مي يابد ، بطوريكه 50 درصد توده هاي تخمداني در حوالي منارك ، ضايعات بدخيم بوده و 50 درصد تومورهاي تخمداني در سنين بالاي پنجاه سال رخ مي دهد . بنابراين تشخيص اوليه در مواجهه با توده هاي آدنيكس در حوالي منوپوز ( چند سال قبل و بعد ) هميشه تومور است ، مگر خلافش ثابت شود . قبل از بلوغ عمدتاً با تراتوم بدخيم و بعد از منوپوز اكثراً با ديس ژرمينوم ، گرانولوزاسل تومور ، و آدنوكارسينوم غير ديفرانسيه مواجه هستيم . پيك سني كارسينوم حوالي 60 – 70 سالگي است كه در اين زمان بخش اعظم كارسينوم هاي تخم دان را تومورهاي اپي تليالي تشكيل مي دهند .


5- پودر تالك : بهر دليلي كه دستگاه تناسلي با آن مواجه شد از جمله استفاده از نوارهاي بهداشتي حاوي اين ماده و يا اعمال جراحي متعدد بر روي لگن از ريسك فاكتورها محسوب مي شوند .

علايم باليني
شايعترين وضعيت بدون علامت بودن است ، چرا كه علايم بسيار ديررس هستند ، دليل ديگر شامل : تورم و بزرگي شكم ، درد شكم ، علائم گوارشي بصورت سوء هاضمه ، تكرار ادرار ، تغييرات وزن بخصوص كاهش وزن ، AUB بخصوص در انواعي از تومور كه فعاليت هورموني دارند ، درد هنگام مقاربت ، اختلال دفع ادرار و مدفوع ، اختلالات قائدگي ( كه در 15 درصد مبتلايان ديده شده است ) آسيت كه حاوي سلولهاي سرطاني نيست و در يك چهارم بدخيمي هاي تخمدان ديده مي شود ، معمولاً درد خفيفي وجود دارد .


اگر به طور ناگهاني درد شديدي بارز شد نشانه عارضه اي حاد مي باشد: مانند پيچ خوردن تومور تخم داني برپايه خود كه بيشتر در تومورهايي با اندازه متوسط رخ مي دهد ( قطر 12 – 18 سانتي متر ) .درتراتوم كيستيك خوش خيم ( كيست درموئيد ) بعلت داشتن پايه باريك و سنگيني نامتناسب ، چرخش شايع است . گاه قبل از حمله نهايي حملات تكراري و گذرا رخ مي دهد ، گاه پيچش پايه باز شده گردش خون مجدداً برقرار
مي گردد ولي اگر برطرف نشود شدت درد بيشتر شده و نهايتاً نكروز تومور و خونريزي رخ مي دهد . در لمس افزايش حساسيت يافته و علايم تحريك صفاق ظاهر مي شود . در اين موقعيت برداشتن سريع تومور از طريق جباري اجباري است و به منظور عدم بروز آمبولي نبايد قبل از خروج پيچش را رفع كرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 49 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله سرطان خون ( لوسمی ) چیست؟

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
خون از مایع لزجی به نام پلاسما و یاخته های شناور آن که توسط مغز استخوان تولید می شود تشکیل شده است. مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها یافت می شود. این ماده حاوی یاخته ‌هایی است که یاخته‌ های مادر یا سلول پایه (STEM CELL) نامیده می شود و وظیفه آنها تولید یاخته‌ های خونی است.سه نوع یاخت ...

دانلود مقاله کشف یک پروتئین مؤثر در سرطان پستان

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
كشف يك پروتئين مؤثر در سرطان پستانبه عقيده محققان مركز تحقيقات سرطان پستان در لندن، گسترش سرطان در بدن به وسيله يك پروتئني به نام UPA هدايت مي شود. اين پروتئين به سلولهاي سرطاني كمك مي كند تا به اطراف بدن مهاجرت كنند. تحقيق منتشر شده در مجله cell biology نشان مي دهد كه سلولهاي سرطان پستان پروتئيني به نام 180 ...

دانلود مقاله پیشرفت های اخیر در رادیوتراپی در زمینه سرطان سر و گردن

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
پيشرفت هاي اخير در راديوتراپي در زمينه سرطان سر و گردنچكيده:پيشرفت هاي اخير در جراحي بازهم علاج ناپذير بودن سرطان را عنوان مي كنند. اين پيشرفت ها در تومورشناسي به بيماران كمك مي كند كه سرطان سر و گردن در بيماران بهتر شناخته شود. راديوتراپي بطور سه بعدي با شكستگي ها در ارتباط است جراحي با اشعه و راديوتراپي مرب ...

دانلود مقاله بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم

word قابل ویرایش
79 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
بررسي ميزان آگاهي زنان باردار نسبت به غربالگري سرطان دهانه رحمReferences:1- دكتر مهدي ايزدي- دكتر نويد احدي، نكات برتر در بيماري‌هاي زنان و مامايي، 1379 نشر پروانه دانش سال 1379 صفحات 43 تا 61 2- سوزان س اسملتزر، برنداجي بير، دستگاه توليد مثل مردان،‌زنان و بيماري‌هاي پستان جراحي برونرو سودارث،‌1381، نشر سالمي ...

دانلود مقاله سرطان

word قابل ویرایش
49 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
سرطان چيست؟ سرطان نوعي بيماري است كه در آن سلول‌هايي بصورت غيرطبيعي در بعضي از بافتها يا اعضاي بدن خارج از روند طبيعي شروع به رشد و افزايش تعداد مي‌كنند. در زمان حيات، سلولهاي طبيعي بدن طي يك فرايند كنترل شده بازسازي و تكثير مي‌شوند. اين امر باعث رشد طبيعي بدن و ترميم بافت‌هاي صدمه‌ديده و زخمها مي‌شود. وقتي ك ...

مقاله در مورد ‌‌پروژه کارآفرینی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما

word قابل ویرایش
39 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
پروژه کارآفرینی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما1- 1 مقدمه : امروژه انواع مختلف بیماری سرطان بر همگان شناخته شده است و درمان آن یکی از دغدغه های اصلی بشر می باشد. در راستای درمان این بیماری راه های مختلفی پیدا شده که مهمترین آنها درمان بوسیله پرتوهای پرانرژی الکترومغناطیسی و بهترین روش در این ...

مقاله ژنتیک مولکولی ، تشخیص و درمان سرطان پستان : مقاله مروری

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروري چکیده سرطان پستان رایجترین سرطان در میان زنان است و از هر 8 تا 10 زن، یک نفر دچار سرطان پستان میشود. این سرطان یک بیماري به شدت ناهمگن است که به انواع متعددي چون (Lobular carcinoma in situ) LCIS، (Ductal carcinoma in situ ) DCIS، و کارسینوم مهاجم تقسیم ...

مقاله ژنتیک مولکولی و ژن درمانی در سرطان مری : مقاله مروری

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده سرطان مري با حدود 386000 مرگ و میر در سال، ششمین عامل مرگ ناشی از سرطان در جهان است، که حاصل مجموعه عاملهاي محیطی مانند دود تنباکو، رفلاکس معدي- مروي و تغییرات ژنتیکی است. رفلاکس معدي- مروي مزمن معمولا به جایگزینی مخاط سنگفرشی توسط مخاط بارت نوع روده اي و متاپلاستیک منجر میشود. بر خلاف آدنوکارسینوم مري ...