دانلود مقاله شرکت سهامی بیمه ایران

word قابل ویرایش
65 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

شرکت سهامی بیمه ایران

به نام ایزد یکتا
مقدمه :
بیمه با ایجاد امنیت خاطر وآرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده واز این طریق به روان شدن چرخه کار وزندگی کمک می نماید . بدون پیشتوانه ، حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه به بیمه وعدم اطمینان خواهد بود . با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد وتوسعه (امنیت …….) می باشد واین امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت شرکتهای سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرفتن انواع پوششهای بیمه ای وبا همه سرمایه تلاش نموده است تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه گذاری گامی مؤثر در ایجاد خدمات بهتر به بیمه گذاران محترم بردارد .

 

پیشگفتار:
رعایت دقیق ومنطقی اصول حسابداری درهر زمانی ضامن حفظ نظم ایده آل شبکه اطلاعات آماری وعامل موثر وقاطع در حسن جریان امور مالی ونهایتا ” مدیریت مطلوب مؤسسه می باشد وطبیعی است که اهمیت این فن در سازمانی مانند بانک وبیمه که محور اصلی موضوع فعالیت آنان مبادلات پولی واعتباری وتعهدی است به شکل بارزتر نمود پیدا خواهد کرد . لذا با عنایت به اهمیت ویژه نظم بخشیدن به دفاتر حسابداری وتاثیر مستقیم وبارز اجرای دقیق اصول علمی وفنی جهت اجرا

ودستیابی به نظم دلخواه ومطلوب در بهبود وضع شعب ونتیجتاً ” الزامی پرتفوی ایده آل مدیریت محترم عامل جناب آقای موسی رضا طی بند ۸ مندرج در گزارش شماره ۲۲۲۳/۱/۱ مورخ ۲۴/۴/۷۴ پیش بینی وتاکید فرموده اند که در قالب وچهارچوب یک طرح آموزش طولانی وبه مدت ماهی یکبار وبرگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت ونیز انجام تکالیف وتمرینات لازمه توسط اینجانب وزیر نظر معاونت محترم طرح وبرنامه ، توانایی علمی وعملی همکاران در زمینه موارد فوق الذکر تقویت کرد

.
در این پروژه مختصر هدف آموزش اصول حسابداری وقواعد علمی به صورت تئوری مطرح نیست بلکه بدنبال آن هستیم که مفاهیم کلی وتوانائی های لازم وضروری برای کارکنان شرکت بیمه وپرسنل قسمتهای حسابداری شعب را ارائه نمائیم به نحوی که خواننده پس از مطالعه آن و انطباق مباحث با عینیات وموارد علمی وبا بکارگیری بخشنامه های لازم لااجرای جاری مدیریت محترم امور مالی وآئینامه نحوه تنظیم وتحریر و نگهداری دفاتر مهارتهای ذیل را کسب نماید :
۱- طرح وتفهیم وشناخت سرفصلهای مختلف حسابداری در بیمه .
۲- آشنایی با درآمد عملیاتی شرکتهای بیمه وشناخت انواع حق بیمه .
۳- آشنایی با چگونگی ثبت صحیح وکاربرد اصولی حسابداری در صدور اسناد وثبت سرفصلهای حسابداری رایج در شرکت بیمه در دفاتر حسابداری (معین)
۴- توانایی در کنترل ورسیدگی از سرفصلهای حسابداری که اصطلاحاً تیک حسابهای نیز اطلاق میگردد .
۵- توانائی استخراج آمارهای درخواستی وتنظیم صورت حسابها وگزارشات حسابداری .
بدیهی است شناخت واشراف به مطالب مطروحه برای تمام پرسنل حسابداری ضروری است . لکن در صورتیکه بعضی از کارکنان صرفا” در قسمت خاصی از حسابداری همکاری دارند بهتر است مباحث وقسمتهای مرتبط با مسئولیت محوله خود را با تعمیق بیشتر وتحلیلی تراز سایر بخشها مورد توجه قرار دهند واز آنجا که مفاد مطروحه صرفاً ” برای استفاده کارکنان شعب که بالحاظ اختیارات آنها وسرفصلهای رایج در صورت دفتر کل شعب تنظیم گردیده است ، علاقمندان به آشنایی کامل تر می توانند به کتب معتبر حسابداری وحسابرسی وبیمه مراجعه نمایند .

تاریخچه
تاریخچه شروع فعالیت
شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال تاسیس شد وفعالیت خودرا از اواسط آبان ماه همان سال آغاز کرد واز آن جا که نخستین شرکت کاملاً ملی در خاورمیانه وغرب آسیا بود ، در ابتدا با مخالفت شدید شرکت های خارجی روبه رو شد ، ولی با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد وبه سرعت نقش خودرا در بازار بیمه کشور تقویت کرد ، به طوری که در سال ۱۳۱۸ بیش از ۷۵ درصد بازار بیمه کشور را در اختیار داشت .

شرکت سهامی بیمه ایران از همان سالهای نخست به منظور توسعه عملیات بیمه گری به تشکیل شبکه نمایندگی وشعب در شهرهای بزرگ مبادرت ورزید ودر سال ۱۳۱۵ با ۸ نمایندگی در شهرهای رشت ، تبریز ، مشهد ، همدان ، اصفهان ، اهواز ، شیراز وبوشهر برنامه خود را آغاز کرد . بیمه ایران هم اکنون با ۴۳۴۹ نمایندگی و۲۰۳ شعبه ، بزرگ ترین شبکه فروش صنعت بیمه را در اختیار دارد ، ضمن آن که دارای یک شرکت وابسته به نام شر

بیمه ایران در سال های ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۶ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۳ ، ۱۳۵۴ ، ۱۳۶۴ ، ۱۳۷۷ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده وهم اکنون سرمایه آن بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال است .
از جمله موارد دیگر قابل توجه در تاریخچه فعالیت شرکت ،قانونی است که در ۶ مهرماه ۱۳۱۶ به تصویب رسید که بر اساس آن ، اولاً انحصار بیمه سازمان های دولتی به بیمه ایران واگذار شد ، ثانیاً تمامی شرکت های داخلی وخارجی موظف شدند تا ۲۵% از بیمه نامه های صادره را به صورت اتکایی اجباری به بیمه ایران واگذار کنند وثالثاً می بایست کالاهای صادراتی و وارداتی و اموال موجود در کشور الزاماً نزد بیمه ایران بیمه باشند . لازم به ذکر است که موارد یاد شده در سال های گذشته به تدریج لغو شده است .

مشخصات سهمی شرکت
۱) بررسی وضعیت موجود شرکت
با توجه به آمار عملکرد صنعت بیمه واعلام بیمه مرکزی ، در طول سال های برنامه ۵ ساله صنعت بیمه ، به لحاظ سهم هر یک از شرکت های بیمه در تولید حق بیمه صادره وخسارت پرداختی ،
سهم و وزن اصلی بازار بیمه ، همچنان متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران است :
– سرمایه شرکت در سال ۱۳۸۳ ، ۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ میلیارد تومان ) بوده است.
– شرکت سهامی بیمه ایران حدود ۵۴% از سهم بازار بیمه کشور را پوشش می دهد .

– شرکت سهامی بیمه ایران در حال حاضر دارای ۳۸۵۲ نمایندگی وشرکت خدمات بیمه ای است که بخش شبکه فروش غیر مستقیم آن را تشکیل می دهند .
– شرکت سهامی بیمه ایران در حال حاضر دارای ۲۰۴ شعبه فعال ومجتمع خدمات بیمه ای در اقصی نقاط کشور است که در کنار شبکه فروش غیر مستقیم ، در ارائه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران فعالیت می کنند .
– نیروی انسانی رسمی شاغل در شرکت ۲۲۵۰ نفرند که ۶۵% آنان تحصیلات دانشگاهی وبالاتر از دیپلم دارند .

– در طول دوره ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۰ ، حق بیمه صادره شرکت از مبلغ ۴۳۷/۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به مبلغ ۲۳۵/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ واز مبلغ ۹۷۵/۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۲ به مبلغ ۴۹۱/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ رسیده است .
– نرخ رشد حق بیمه صادره سال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد وسال ۱۳۸۲
نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۳۳ درصد وسال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۳۶ درصد بوده است .
– در طول دوره ۱۳۸۳ -۱۳۸۰ ، خسارت پرداختی شرکت از مبلغ ۴۱۵/۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۲۹۷/۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ و۱۶۴/۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۲ و۵۳۲/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ رسیده است . نرخ رشد خسارت پرداختی درسال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۳۶ درصد وسال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲۶ درصد وسال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ معادل ۳۳ درصد بوده است .

۲) ساختار سازمانی
براساس ساختار تشکیلاتی مصوب مجمع عمومی ، شرکت سهامی بیمه ایران دارای ۴ معاونت « طرح وبرنامه » ، « فنی » ، «مالی واداری » و « اتکایی وامور بین الملل» است که تمامی واحدهای سازمانی تحت سرپرستی ونظارت مدیر عامل قرار دارند وبه دو صورت اداره ونظارت می شوند :
الف) واحدهایی که به طور غیر مستقیم تحت نظارت مدیر عامل قرار دارند وزیرنظر یکی از معاونت های چهارگانه سرپرستی واداره می شوند . این واحدها عبارت اند از :
۱- معاونت طرح وبرنامه : از دومدیریت برنامه وبودجه وآمار وانفورماتیک تشکیل شده است.
۲- معاونت فنی : شامل ۵ مدیریت اتومبیل ، آتش سوزی ، مهندسی ومسئولیت ، اشخاص وباربری است که هریک از مدیریت های یاد شده مسئولیت حوزه ستادی رشته های مختلف بیمه ای را بر عهده دارند .

۳- معاونت اتکایی وبین الملل : مدیریت اتکایی ومدیریت امور اداری ، امور سرمایه گذاری ها وامور ساختمان وتأسیسات است .
۴- معاونت مالی واداری : متشکل از ۴ مدیریت امور مالی ، امور اداری ، امور سرمایه گذاری ها وامور ساختمان وتاسیسات است .
ب) واحد هایی که مستقیماً زیرنظر مدیر عامل فعالیت دارند ، شامل : اداره کل روابط عمومی ، شورای فنی ومطالعات ، دفتر امور شعب ونمایندگی های داخل کشور ، دفتر حسابرسی داخلی ، اداره کل ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ، دفتر کل هئیت مدیره ، واحد حراست ، دفتر حقوقی وامور قراردادها ومشاوران .
۳) چشم انداز
برترین وحرفه ای ترین عرضه کننده بیمه های بازرگانی در کشور
۴) ماموریت
بهبود مستمر ظرفیت وتوان حرفه ای برای پاسخ گویی مؤثر به نیازهای بیمه ای جامعه ومشتریان از طریق ایجاد مشارکتی پایا با کارکنان ، نمایندگان ، کارگزاران وبیمه گران اتکایی وهمچنین تعامل سازنده با نقش آفرینان صنعت بیمه .

۵) ارزش ها
– تعهد صداقت ، توکل ، سخت کوشی وپای بندی به اصول اخلاقی
– رعایت حقوق وشئون مشتریان ، کارکنان وسهامداران شرکت
– نظم ودقت توءام با تعقل وتدبر در امور
– نوآوری ، پویایی وبهبود مستمر فرآیندها وخدمات
– پای بندی به قوانین ومقررات واخلاق حرفه ای

۶) هدف
۱- « ایجاد تأمین واطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام وتعمیم انواع بیمه های بازرگانی »
۲- ارتقاء جایگاه وتلاش برای حفظ سهم بازار
۳- بهینه سازی پرتفوی
۴- کاهش منطقی هزینه ها وبهبود نسبت های مالی وکاهش ضریب خسارت
۷) سیاست ها وخط مشی ها
– حفظ مشتریان بزرگ از طریق ارائه مطلوب ومناسب خدمات بیمه ای
– عرضه آموزش های مدیریت ریسک به مشتریان بزرگ
– توسعه کیفی شبکه فروش وتقویت نظارت بر نمایندگی ها
– طراحی واجرای دوره های آموزش برای شبکه فروش
– گسترش اطلاع رسانی خدمات بیمه ای به عموم مردم
– تدوین الگوی مدون ارزیابی وانتخاب ریسک وآموزش آن به کلیه کارشناسان صدور وپرداخت خسارت
– استانداردسازی خدمات بیمه ای
– متنوع سازی محصولات بیمه ای ومعرفی انواع پوشش های بیمه ای جدید به مشتریان
– به کارگیری کارآمد ذخائر واندوخته های شرکت در فعالیت سرمایه گذاری
– اصلاح تشکیلات شرکت متناسب با ساختار یک بنگاه انتفاعی د

جهت تقویت برنامه ریزی ، هماهنگی ونظارت مؤثر وکارآمد وپرهیز از موازی کاری ها
– تفویض اختیارات بیشتر به استان ها ومجتمع ها وشعب تهران برای اجرای اصل تمرکززدائی
– مکانیزاسیون کامل مراحل انجام کار در شرکت به صورتی که نظام اطلاعات مدیریت نظارت وکنترل درونی استقرار یابد .
– تلاش برای آزادسازی منطقی بازاربیمه وکاهش کنترل های تعرفه ای ومیل به سمت کنترل های مالی
– ایجاد ارتباط مستقیم با بیمه گران معتبر بین المللی با هدف کسب پوشش معتبر ریسک
– گرفتن پوشش های بیمه اتکایی مناسب برای خطرات بیمه شده
– تلاش جهت افزایش بیمه های اتکایی قبولی
– افزایش فعالیت برای جذب مشتریان جدید مشتریان جدید واعمال تشویق های لازم در زمینه رشته های بیمه عمر ، حوادث ، سرنشین ، آتش سوزی ، باربری ، مهندسی ، درمان ، بدنه ، نقلیه هوایی ومسئولیت
– اعمال تمهیدات مقتضی برای کاهش ضریب خسارت در رشته های بیمه شخص ثالث ، پول ودرمان

– حضور گسترده تر در استان های با ظرفیت جدید بیمه ای به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در آن ها
– اتخاذ تمهیدات لازم برای تبدیل کلیه استان ها به مراکز مستقل عملیاتی با رویکرد سودآوری مناسب
– شناسایی مستمر بازارهای بالقوه مستعد و اولویت بندی مستعد و اولویت بندی بازارهای هدف در داخل کشور .

بیمه ایران از آغاز تا امروز
پانزدهم آبان ماه سال ۱۳۱۴ تاریخی است به یادماندنی در صنعت بیمه کشور . دراین روز مؤسسه ای با نام شرکت سهامی بیمه ایران بنیان گرفت که امروزه نه تنها در سراسر کشور ، بلکه در خاورمیانه ، کشورهای حوزه خلیج فارس وآسیا واروپا نامی آشنا وپرآوازه است . بیمه ایران فع

الیت خود را هنگامی آغاز کرد که صنعت بیمه کشور در انحصار شعب ونمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی بود واز آنجا که تأسیس یک شرکت بیمه مقتدر ایرانی می توانست منافع شرکتهای بیمه خارجی را به خطر اندازد این شرکت از بدو تأسیس خودبا کارشکنیها واقدامات خصمانه آنها مواجه شد ولی در زمانی کوتاه توانست با کنار زدن رقیبان بیگانه موقعیت خود را تثبیت نماید .
بیمه ایران فعالیت خودرا با صدور بیمه نامه در رشته های بیمه آتش سوزی ، باربری ، اتومبیل ، عمر وحوادث آغاز نمود ودر همان سال نخست حدود ۶۲ درصد کل بازار را در اختیار گرفت .

با توجه به سیر فزاینده بهای اتومبیل ، لوازم یدکی وهزینه تعمیرات واجرای قانون مجازات اسلامی که مسؤول حادثه را موظف به پرداخت دیه می نماید ، بیمه ایران در سال ۱۳۶۴ بیمه مازاد خسارتهای مالی وجانی را به بیمه گذاران ارائه نمود واین حرکت بیمه ایران ، اقبال روزافزون دارندگان وسایل نقلیه را به این رشته موجب گردید .
در دوران حساس دفاع مقدس ، بیمه ایران به صورت پایگاه وسنگری استوار در برابر ترفندهای استکبار جهانی درآمد وکارکنان صدیق وزحمتکش این شرکت با ورود یکپارچه به میدان کارزار سرنوشت ساز ، آخرین خاکریزهای توطئه گران جهانی را در هم کوبیدند وبا بیمه نمودن نفتکشها جریان صدور نفت را حفظ کرده وعلاوه برآن با ارائه بیمه منازل مسکونی در مقابل خطر بمبارنهای هوایی ونیز بیمه عمر وحوادث افراد جامعه در مقابل خطرهای عادی وخطرهای ناشی از جنگ ، امنیت فکری وآرامش خاطر را در جامعه برقرار کردند . پس از پایان گرفتن جنگ تحمیلی وآغاز دوران سازندگی ، بیمه ایران نسبت به توسعه بیمه های مردمی نظیر بیمه های گروهی عمر و حوادث

همت گماشت ودر حال حاضر نزدیک به ۲۰۰۰۰۰۰۰ نفر دانش آموز ، فرهنگیان وخانواده های آنان وحدود ۳۰۰۰۰۰۰ نفر کارکنان دولت ومیلیونها نفر بیمه شدگان بیمه های عمروحوادث انفرادی وگروهی وبیمه های درمانی که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند زیر چتر حمایتی بیمه ایران قرار دارند .
بیمه ایران به منظور آشنا ساختن افراد جامعه با بیمه در سالهای اخیر اقدام به ارائه بیمه های ارزان قیمت وفراگیر نظیر طرح بیمه همگانی آتش سوزی منازل ، طرح بیمه جامع خانه وخانواده ومسئولیت در برابر همسایگان ، طرح بیمه حوادث خانواده وبیمه حوادث ودرمان مسافران خارج از کشور نموده واز این طریق در ارتقای فرهنگ بیمه ورسوخ بیمه در بین قشرهای مختلف اجتماعی نقش مؤثری

ایفا کرده است .
در حال حاضر شرکت سهامی بیمه ایران با تأسیس بیش از ۲۰۰ شعبه ومتجاوز از ۱۱۰۰ نمایندگانی در سراسر کشور حدود دو سوم شبکه شعب ونمایندگی صنعت بیمه را در اختیار دارد وطبق برنامه ریزی های انجام شده در سالهای آتی همه هموطنان قادر خواهند بود در کوتاهترین زمان ممکن پوششهای بیمه ای مورد نیاز خود را در مناطق محل سکونت خود تحصیل نمایند .
بدین منظور تأسیس حدود ۶۵۰ باجه در بخشهای کشور پیش بینی شده وبه یاری خداوند متعال در سالهای آتی به مرحله اجرا درخواهد آمد .

میانگین سهم بیمه ایران از کل بازار بیمه کشور طی پنج سال گذشته ۶۰ سال گذشته ۶۰ درصد ومتوسط سهم سایر شرکتهای بیمه ۴۰ درصد بوده است که این امر بیانگر اعتماد واطمینان بیمه گذاران به سازمانی است که افتخار دارد طی بیش از ۶۰ سال خدمت صادقانه به جامعه اسلامی ایران همواره در حفظ ثروتهای ملی وتأمین رفاه اجتماعی وکمک به زیان دیدگان از حوادث ناگوار کوشا بوده است .

بیمه ایران با ایجاد چندین شعبه ونمایندگی در کشورهای جنوبی خلیج فارس وعربستان واردن وهمچنین تأسیس شرکت بیمه مستقل در انگلستان وارمنستان در بازار جهانی بیمه حضور دارد وبه عنوان بزرگترین شرکت بیمه در منطقه ویکی از شرکتهای معتبر وسرشناس در جهان به شمار می رود .

برای آشنایی با روند حجم عملیات بیمه ایران ، مجموع حق بیمه دریافتی (اعم از بیمه های مستقیم وبیمه های اتکایی قبولی ) شرکت از سال ۱۳۵۷ تا۱۳۷۶ طی جدول زیر ارائه می شود .

تغییرات مبلغ ورشد سالانه کل حق بیمه
شرکت سهامی بیمه ایران در دوره ۱۳۷۶-۱۳۵۷
سال (میلیون ریال) رشد سالانه (درصد)
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴

۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶ ۸/۱۹۶/۱۵
۲/۲۸۷/۱۳
۹/۳۳۰/۲۴
۳/۴۸۲/۲۵
۹/۸۵۳/۳۹
۱/۲۳۰/۳۷
۸/۷۴۶/۳۲
۹/۵۲۴/۳۰
۸/۲۳۹/۲۸
۴/۱۵۴/۳۵
۷/۳۱۰/۳۶
۵/۵۳۱/۴۸
۵/۷۰۷/۷۰
۲/۲۱۰/۱۰۶
۸/۱۲۰/۱۵۲
۱/۵۰۹/۳۱۶
۲/۲۰۱/۳۷۹
۳/۲۶۱/۵۵۲
۷/۴۰۶/۷۳۴

۲/۹۸۶/۹۲۰ –
۶/۱۲-
۱/۸۳
۷/۴
۴/۵۶
۶/۶-
۰/۱۲-
۸/۶-
۵/۷-
۵/۲۴
۳/۳
۷/۳۳
۷/۴۵
۲/۵۰
۲/۴۳
۱/۱۰۸
۸/۱۹
۶/۴۵
۰/۳۳
۴/۲۵

شرکت سهامی بیمه ایران هر ساله میلیاردها ریال خسارت در رشته های مختلف بیمه به بیمه گذاران پرداخت می نماید . تغییرات مبالغی هست خسارتهای پرداختی شرکت از سال ۱۳۵۷ تا۱۳۷۶ جدول زیراست وبه طوری که ملاحظه می شود میزان خسارات پرداختی در سالهای اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است .

تغییرات مبلغ ورشد سالانه خسارت پرداختی
شرکت سهامی بیمه ایران در دوره ۱۳۷۶-۱۳۵۷
سال کل خسارت (میلیون ریال) رشد سالانه (درصد)
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳

 

۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶ ۷/۶۷۸/۵
۶/۵۵۲/۷
۸/۱۹۵/۶
۰/۷۳۸/۹
۱/۱۶۹/۱۴

۰/۲۹۸/۱۰
۸/۹۳۸/۱۴
۴/۹۴۴/۱۴
۱/۳۷۲/۱۴
۱/۴۵۲/۱۸
۲/۲۶۷/۲۱
۰/۵۴۹/۲۳
۵/۰۹۷/۳۰
۸/۶۷۰/۳۶
۹/۲۶۸/۵۷
۲/۹۰۳/۱۳۶
۸/۲۵۸/۲۰۰
۳/۷۹۳/۲۸۷
۴/۶۶۲/۴۶۱

۹/۱۲۴/۶۰۷ –
۰/۳۳
۰/۱۸-
۲/۵۷
۵/۴۵
۳/۲۷-
۱/۴۵

۸/۳-
۴/۲۸
۳/۱۵
۷/۱۰
۸/۲۷
۸/۲۱
۲/۵۶
۰/۱۳۹
۳/۴۶
۷/۴۳
۴/۶۰
۵/۳۱

خسارتهای باربری (کالا ، کشتی وهواپیما)
خسارات پرداختی به کشتی های نفتکش در زمان جنگ تحمیلی :
با شروع حمله موشکی عراق به کشتیهای حامل نفت ایران وافزایش نرخ بیمه این کشتیها توسط بازارهای بین المللی بیمه که بر اساس این نرخها حق بیمه هر کشتی برای مدت دو هفته (ورود به اسکله ، بارگیری وخروج از خلیج فارس) مبلغی حدود ارزش کشتی می شد بیمه ایران با ارائه نرخی بسیار نازل کلیه کشتیهایی را که نفت ایران را حمل می کردند بیمه کرد وحق بیمه ای حدود ۹۰ میلیون دلار دریافت کرد ودر مقابل ، خسارات وارد به حدود ۴۵ فروند از این کشتیها را که حدود ۱۸۰ میلیون دلار بود جبران نمود . اگر چه دراین رشته بیمه ایران زیان هنگفتی را تحمل کرده ولی در عوض از توقف صدور نفت ایران جلوگیری شد .

ضمناً در طرحی جدید موتور لنجهایی که بین بنادر ایران وجزایر خلیج فارس تردد می کنند بیمه شده اند وبابت خسارت وارد به لنجهای بیمه شده تا سال ۱۳۷۶ حدود ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شده است .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی خسارت ناشی از حوادث رانندگی (خطرات جانی) تا حد دیه متعلقه برای اولین بار توسط بیمه ایران تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفت که تعهدات ریالی مزبور در سال ۱۳۶۴ با مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال شروع گردید که در حال حاضر جزء تعهدات قانونی واجباری قرار گرفته وبه مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است .
در طول جنگ تحمیلی (هشت سال دفاع مقدس) شرکت سهامی بیمه ایران خسارت های وارد به کلیه وسائط نقلیه حامل تدارکات اعم از انتقال نیرو ، تسلیحات ، آذوقه وهمچنین رانندگان وسایل نقلیه را از طرف بسیج اقتصادی وزارت بازرگانی پرداخت می کرد وتأمین کافی به کل وسایط نقلیه پشتیبانی دهنده ونیروبر به جبهه های تحمیلی را به صورت رایگان ارائه می نمود .
فعالیت شرکت سهامی بیمه ایران در سالهای بعد از انقلاب اسلامی از رشد وتوسعه چشمگیری برخوردار بوده است . بررسی عملکرد شرکتهای بیمه

به طور معمول در دوبخش : صدور بیمه نامه وجبران خسارات زیان دیدگان انجام می شود .
۱- صدور بیمه نامه
۱-۱- تعداد بیمه نامه
۲-۱- مبلغ حق بیمه صادره
۲- خسارتهای پرداختی
۱-۲- تعداد خسارت
تعداد پرونده های خسارت رسیدگی وپرداخت شده در سال ۱۳۷۲ بالغ بر ۹۱۷/۲۳۴ فقره بوده است . این تعداد از سال ۱۳۷۳تا۱۳۷۶ به طور مرتب افزایش یافته ودر سال اخیر به ۹۰۹/۴۹۲ پرونده بالغ شده است . از مقایسه تعداد بیمه نامه صادر شده وخسارت پرداخت شده این نتیجه به دست می آید که از هر ۸ بیمه نامه صادره یک مورد به علت وقوع حوادث تحت پوشش ، خسارت دیده وزیان وارده جبران شده است .
رشد سالانه تعداد خسارت پرداختی بین ۵/۸ تا ۴/۳۵ درصد وظرف چهارسال گذشته به طور متوسط ۸/۲۰ درصد بوده است . از مقایسه متوسط رشد سالانه تعداد بیمه نامه ومتوسط رشد سالانه تعداد خسارت ملاحظه می شود که افزایش تعداد خسارت پرداختی (۸/۲۰ درصد) به مراتب بیش از افزایش تعداد بیمه نامه صادره (۴/۱۵ درصد) بوده است .
شاخص تغییرات تعداد پرونده های خسارت رسیدگی وپرداخت شده سال ۱۳۷۶ نسبت به سال ۱۳۷۲ برابر ۸/۲۰۹ درصد است که حاکی از آن است که در این فاصله تعداد خسارت دوبرابر شده است .
اهمیت نسبی تعداد پرونده های خسارت در رشته های مختلف بیمه
بیشترین تعداد خسارت پرداخت شده مربوط به بیمه شخص ثالث است که در سال ۱۳۷۶ بالغ بر ۷۸۱/۲۹۷ فقره بوده است که ۴/۶۰ درصد کل پرونده های خسارتی بیمه ایران را تشکیل می دهد . پس از این رشته ، بیمه های حوادث با ۷۸۲/۹۲ فقره ، سایر رشته های بیمه که بخش عمده آن مربوط به بیمه های درمانی است با ۷۷۹/۶۱ فقره ، بیمه بدنه اتومبیل با ۷۶۹/۲۷ فقره وبیمه های زندگی با ۵۷۷/۷ فقره خسارت در درجات بعدی قرار دارند .

۲-۲ – مبلغ خسارت پرداختی
– در سال ۱۳۷۳ شرکت سهامی بیمه ایران در رشته بیمه باربری ۸۹۱/۶ میلیون ریال خسارت پرداخت نموده ومتقابلاً مبلغ -/۸۸۱/۶ میلیون ریال خسارات محصولات نفتی برگشت شده است .
۳-۲- نقش بیمه در جبران خسارت
بیمه یک عمل تعاونی است . هر بیمه گذار با پرداخت مبلغی حق بیمه به عضویت جامعه ای تعاونی درمی آید . حق بیمه های قلیل در مجموع به وجوه متنابهی تبدیل می شود که برای جبران خسارتهای سنگین که تحمل آن برای زیان دیده مقدور نیست کفایت می کند .

از سوی دیگر بیمه از عقود اتفاقی است . بدین معنی که حادثه مشمول بیمه ، احتمالی می باشد وهمین احتمالی بودن وقوع حوادث است که بیمه گر را قادر می سازد که با دریافت حق بیمه ای ناچیز خسارتهای کلان را جبران نماید وزیان دیده را از لحاظ مالی در وضعیت قبل از بروز حادثه قرار دهد .

ازمقایسه میانگین حق بیمه پرداختی هر بیمه گذار ومیانگین خسارت دریافتی هر زیان دیده ، نقش بیمه در جبران خسارت به وضوح مشخص می گردد .
توسعه شبکه شعب و نمایندگیها
در چند سال اخیر دراجرای سیاست تمرکززدایی که با هدف تسهیل در ارائه خدمات وامکان دسترسی سریع بیمه گذاران به واحدهای صدوربیمه نامه وپرداخت خسارت اتخاذ شده ، شبکه شعب ونمایندگیهای بیمه ایران از رشد وگسترش چشمگیری برخوردار گردیده است .

دراین راستا علاوه بر اصلاح تشکیلات وتفکیک وظایف ستادی واجرایی ، تعداد شعب ونمایندگیها به گونه ای بی سابقه افزایش یافته به طوری که در حال حاضر بیمه ایران با دراختیار داشتن حدود دوسوم کل شعب ونمایندگیهای فعال در کشور نقشی مؤثر وتعیین کننده در رشد وتوسعه بازار بیمه کشور دارد .
از بررسی آمار شعب ونمایندگیهای بیمه ایران این نتیجه به دست می آید که طی ۵۸ سال یعنی از زمان تأسیس شرکت تا سال ۱۳۷۲ جمعاً ۱۰۶ شعبه در شهرهای مختلف تأسیس شده بود ، درحالی که طی سالهای ۱۳۷۳تاآذرماه ۱۳۷۷با ایجاد ۱۲۵ شعبه جدید ، تعداد شعب بیمه ایران به ۲۳۱ واحد بالغ شده است . دراین مدت به طور متوسط هر سال ۲۵ شعبه جدید تأسیس شده وبه فعالیت پرداخته است .
ازسوی دیگر طی پنج سال اخیر ۸۱۳ نمایندگی جدید به شبکه فروش شرکت افزوده شده وتعداد آنها از ۴۱۷ واحد در سال ۱۳۷۲ به ۱۲۳۰ واحد در آذرماه ۱۳۷۷ رسیده وافزایش تعداد نمایندگیهای شرکت به طور متوسط ۱۶۳ واحد در هر سال بوده است .
درزمینه گسترش شعب در سالهای آتی نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته وتصمیم براین است که طی چند سال آینده حدود ۶۵۰ باجه دربخشهای مختلف کشور ایجاد گردد تا همه ایرانیان بتوانند با سهل ترین شرایط از مزایای خدمات بیمه ای بهره مند گردند .

ضمناً به منظور تسهیل وتسریع درامر صدور بیمه نامه وپرداخت خسارت کلیه شعب مستقر درمراکز استانها به سطح مدیریت استان ارتقاء یافته وبا افزایش اختیارات همه شعب ، بخش عمده کارها در استانها حل وفصل شده واز ارجاع پرونده ها به مرکز جلوگیری به عمل آمده است .
گستره حضور بیمه ایران در مناطق شهری کشور

براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن ، در آبان ماه ۱۳۷۵ کل جمعیت نقاط شهری کشور بالغ بر ۷۸۹/۸۱۷/۳۶ نفر بوده که از این تعداد ۱۷۷/۱۱۱/۲۹ نفر(۱/۷۹درصد) ساکن شهرهایی می باشند که زیر پوشش مستقیم شبکه گسترده شعب بیمه ایران قرار دارد وانتظار می رود با تأسیس شعب جدید وایجاد باجه ها در آینده ای نزدیک تقریباً کل ساکنان شهرها وبخشهای کشور از مراجعه به شهرهای مجاور بی نیاز شده وکلیه امور بیمه ای خود رادر مناطق محل سکونت خود به انجام رسانند .

فعالیتهای برون مرزی بیمه ایران
شرکت سهامی بیمه ایران به منظور گسترش فعالیت وحضور دربازارهای جهانی به تأسیس دوشرکت بیمه مستقل در انگلستان وارمنستان مشارکت در سهام شرکت بیمه در اردن وهمچنین ایجاد ۷ شعبه در کشورهای امارات متحده عربی وعمان و۴ نمایندگی در کشورهای عربستان وبحرین اقدام نموده است .
فعالیت های برون مرزی بیمه ایران از سال ۱۳۴۹ با تأسیس نمایندگیهای دوبی درامارات متحده عربی ومنامه در بحرین آغاز شده وبه تدریج گسترش یافته است . هم اکنون فعالیت شرکت درخارج از کشور به شرح زیر می باشد :
الف : شرکتهای بیمه :
۱- شرکت بیمه ایران – انگلستان که در سال ۱۳۵۴ شمسی (۱۹۷۵ میلادی ) در لندن تأسیس گردیده است .

۲- شرکت بیمه ایران – ارمنستان که در سال ۱۳۷۶ شمسی (۱۹۹۷میلادی) در کشور ارمنستان ، تأسیس وراه اندازی گردید .
۳- شرکت بیمه وبیمه اتکایی «یارموک» – این شرکت که در سال ۱۳۵۳ شمسی (۱۹۷۴میلادی ) با نام «شرکت بیمه ایران – اردن» شروع به کار نموده وفعالیت آن در سال ۱۳۶۸ شمسی (۱۹۸۹ میلادی) متوقف گردیده بود ، در تیرماه ۱۳۷۷ در شرکت «یارموک» ادغام شد ودرحال حاضر ۵/۱۱ درصد سهام این شرکت به بیمه ایران تعلق دارد .

 

ب: شعب خارج از کشور :
شعب بیمه ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس به شرح زیر است :
نام کشور شعبه سال تأسیس
امارات متحده عربی دوبی ۱۳۴۹
امارات متحده عربی ابوظبی ۱۳۵۴
امارات متحده عربی العین ۱۳۵۵
امارات متحده عربی شارجه ۱۳۵۶
امارات متحده عربی رأس الخیمه ۱۳۵۶
عمان مسقط ۱۳۵۳
عمان سلاله ۱۳۵۴
پ- نمایندگیهای خارج از کشور
در حال حاضر بیمه ایران دارای سه نمایندگی در کشور عربستان ویک نمایندگی در بحرین به شرح زیر می باشد :
نام کشور شعبه سال تأسیس
عربستان جده ۱۳۵۱
عربستان ریاض ۱۳۵۱
عربستان دمام ۱۳۵۳
بحرین منام ۱۳۴۹

 

اصلاح وبهبود وضع نمایندگیها
فعالیت بیمه ای در کشورهای خارجی از دو دیدگاه دارای اهمیت است . نخست آن که حضور فعال یک شرکت بیمه ایرانی در بازارهای بیمه ای کشورهای همجوار از جهت سیاسی واعتبار بین المللی برای کشور وشرکت سهامی بیمه ایران مهم است . دوم آن که موفقیت آمیز بودن فعالیت شعب ونمایندگیها در خارج از کشور می تواند منشأ درآمد ارزی برای کشور باشد .
یافته های بررسیهای انجام شده در خصوص عملکرد نمایندگیهای مذکور حاکی از این بود که نتیجه فعالیت برخی از آنها درگذشته مطلوب نبوده است واین امر معلول دو دسته عوامل برون سازمانی ودرون سازمانی می باشد .

از جمله عوامل بازدارنده برون سازمانی می توان به اثرات اقتصادی ، سیاسی ، مقررات بیمه ای ، نحوه رسیدگی محاکم به پرونده های خسارتی در کشورهای منطقه وهمچنین نفوذ شرکتهای بیمه آمریکایی واروپایی وانحصار بیمه های دولتی وسودآور نزد مؤسسات بیمه محلی اشاره نمود .
مهمترین عوامل درون سازمانی که مانع از پیشبرد اهداف شرکت وموجب عدم موفقیت نمایندگیها بوده است عبارتنداز :

۱- ترکیب نامتناسب پرتفوی نمایندگیها به علت فعالیت گسترده آنها در رشته بیمه های اتومبیل که دارای ضریب خسارت بالا بوده واصولاً جزء بیمه های پرخسارت وزیانده به شمار می رود .
۲- ضعف در کنترل دقیق نمایندگیها وهدایت آنها در انتخاب خطرهای مناسب .
۳- عدم تصمیم گیری سریع در پرداخت خسارت قبل از رأی صادره از سوی دادگاهها .
از سال ۱۳۷۳ به این طرف اقدامات زیر در جهت اصلاح وبهبود وضعیت نمایندگیها صورت گرفته است :
– استقرار پوشش منطقه وناظران مقیم در نمایندگیها به منظور نظارت دقیق ومستمر بر فعالیت آنها .
– تحصیل پوشش اتکایی مناسب به منظور تقلیل مبالغ خسارات پرداختی .
– تنظیم وارائه برنامه های آتی توسط نمایندگیها وکوشش در اجرای مطلوب آنها .
امید است با اقدامات انجام شده وبرنامه های در دست اقدام ، در آینده شعب ونمایندگیهای بیمه ایران در خارج فعال تر شده وبا رفع موانع موجود به سمت سود آوری وتحصیل ارز برای کشور سوق داده شوند .
توسعه سرمایه گذاری
شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یک مؤسسه عظیم اقتصادی علاوه برایجاد تأمین واطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام وتعمیم انواع مختلف بیمه ، به منظور پشتیبانی از فعالیت وعملیات بیمه ای با سرمایه گذاری از محل ذخایر خود در بخشهای مختلف اقتصادی ، دراجرای سیاستهای رشد وتوسعه اقتصادی کشور فعالانه مشارکت دارد . دراین راستا طی سالهای ۱۳۷۳تا۱۳۷۶ جمعاً ۴۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است .

به طوری که ملاحظه می شود در سالهای اخیر به سرمایه گذاری در بخش ساختمان اعم از خرید زمین ، خرید ساختمان وتأسیسات واجرای عملیات ساختمانی توجه ویژه ای مبذول شده است . در اتخاذ این سیاست عوامل زیر مؤثر بوده است :
۱- تأمین وتجهیز وایجاد فضای مناسب که هم از لحاظ جلب بیمه گذاران وهم از جهت ارائه بهتر خدمات به آنان ضروری است .
۲- توسعه شبکه شعب تهران وشهرستانها که تعداد آنها از ۱۰۶ واحد درسال ۷۲ به ۲۳۱ واحد در اواسط سال ۱۳۷۷ افزایش یافته است .

۳- فرسودگی واستهلاک ساختمانهای قدیمی شرکت ولزوم بازسازی ونوسازی آنها .
۴- تخلیه ساختمانهای استیجاری که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به شرکت ، اغلب آنها از لحاظ کاربردی فاقد امکانات وکارآیی لازم بوده وضمناً تغییر محل وجابه جایی شعب به اعتبار شرکت لطمه وارد می آورد .

۵- احداث بنای مناسب ضمن ایجاد ارزشهای اعتباری برای شرکت ، یک سرمایه گذاری معقول ومطمئن در مقابله با آثار تورم بوده واستحکام امکانات مالی آینده شرکت را تضمین می نماید .
از آنجا که اجرای طرحهای ساختمانی مورد نیاز به علت گستردگی کار توسط مدیریت ستادی ساختمان وتأسیسات شرکت امکان پذیر نبود ، در سال ۱۳۷۳ شرکت ساختمانی بیمه ایران (سابا) تأسیس گردید ودر زمینه تعمیر وبازسازی ساختمانهای قدیمی واحداث ونوسازی بناها به فعالیت پرداخت .

“ماهیت حسابهای شرکت بیمه”
اقلام و شناخت از اینکه هر یک از حسابها می بایست ماهیت بدهکار یا بستانکار داشته باشد و درحساب ترازنامه ای با سود و زیانی شرکت قرار گیرد.
گروه یک
ارقام ترازنامه ای دودسته اند: حسابهای دارائی یابدهکار و حسابهای بدهی یا بستانکار
الف: حساب دارائی ها، که معمولاً بایستی بدهکارباشد و به اصطلاح ماهیت بدهکار دارد از سر فصلهای زیر تشکیل شده است.
۱- بانکها- حسابهای جاری
۲- بانکها- سپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳- صندوق
۴- حواله های صادره
۵- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
۶- تمبر
۷- بدهکاران بیمه
۸- بدهکاران متفرقه
۹- اسناد دریافتی
۱۰- حسابداریکل (در صورتی که مانده آن بدهکار باشد)
۱۱- سپرده های پرداختی
۱۲- پیش پرداخت دارائیهای ثابت
۱۳- پیش پرداخت اجاره
۱۴- ساختمانهای درجریان ساخت
۱۵- حسابهای انتظامی

۱۶- حسابهای دیگر که درمرکز وجود دارد(اوراق قرضه، سپرده پرداختی به اتکائی بدهی بیمه گزاران و دایع آب وبرق و غیره،اثاثیه،ساختمان ،سپرده نزد صندوق قرض الحسنه امداد امام سرفصلهای دیگر)
ب: حسابهای بدهی:
حسابهایی که معمولاً بایستی بستانکار باشند و ماهیت بستانکار دارد از سرفصلهای زیر تشکیل شده است:
۱- بستانکاران متفرقه ،با توجه به موضوع های مربوطه.
۲- سپرده های دریافتی
۳- طرف حسابهای انتظامی(کارتها ، سفتهای تضمینی، ضمانتنامه ها وچکهای تضمینی)
۴- حسابداریکل در صورتیکه مانده بستانکار داشته باشد.
۵- درآمد سالهای آینده.
۶- حسابهای دیگری که در مرکز وجود دارد(سرمایه، سرقفللی، مانده سود وزیان سنوائی، ذخایر فنی، ذخایر استهلاک، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره مالیات بردرآمد، ذخیره حسابرسی ،ذخیره تسعیر ارز طلب بیمه گران اتکائی و…)

گروه دو:
ارقام سود وزیانی یا درآمد و هزینه: که به اصطلاح حسابهای اسمی نیز نامیده می شوند که از دودسته تشکیل می گردد.
الف: حسابهای هزینه که ماهیت بدهکار دارد.
۱- حساب هزینه های پرسنلی،به تعداد سرفصل ها
۲- حساب هزینه های اداری ، به تعداد سرفصلها
۳- حساب تبلیغات وتوسعه بییمه.
۴- حساب بازدید اولیه وپیشگیری مخاطرات.
دولتی
۵- خسارتها به تعداد رشته های بیمه مستقیم
نماینده به تعداد نماینده ها
۶- کارمزد به تعداد رشته های بیمه و درهر رشته به تعداد نماینده ها
۷- هزینه ذخایر (فنی،استهلاک ، اثاثیه ووسائط نقلیه و ساختمان و…)
۸- هزینه اندوخته ها.
۹- زیان حاصل از فروش اثاثیه.
۱۰- حسابهای دیگری که درمرکزوجود دارد.
ب: در آمدها
مستقیم

۱- حق بیمه: به تعداد رشته های بیمه دولتی
نماینده به تعداد نمایندگان
۲- درآمدهای متفرقه.
۳- سود سپرده های کوتاه مدت .
۴- سود سپرده های بلند مدت.
۵- سود حاصل از فروش اثاثیه و… اسقاطی.
۶- درآمد مستغلات
۷- سود اوراق قرضه.
۸- درآمد سپرده های اتکائی.
۹- انواع درآمدههای غیر عملیاتی شرکت که حسابهای آن درمرکز است.

انواع سر فصل حق بیمه و خسارت(درآمد و هزینه عملیاتی)
رشته های بیمه هرکدام به سه شکل دولتی،مستقیم و نماینده قابل طرح می باشند وبرای هر یک از آنها سرفصل جداگانه ای باید داشته باشیم. بدیهی است نحوه محاسبه حق بیمه وشرایط مشکلی صدور قرار دادها مواردی است که توسط واحدهای فنی توصیف وتشریح خواهد شد.
الف: حوادث باکد(۱)
۱- انفرادی
۲- دفترچه ای
۳- خانواده
۴- سرنشین
۵- کارکنان دولت
۶- حوادث جمعی
۷- حوادث تب مالت
۸- حوادث دانش آموزان
۹- حوادث دانشجویان

۱۰- بهداشت و درمان جمعی دولتی
ب: عمر باکد(۲) جمعی دولتی: جمعی مانده بدهکار(عمر انفرادی که درتهران صادر میشود ولی وصول اقساط و کلیه مکاتبات با شعبه میباشد.)
ج: آتش سوزی باکد(۳): صنعتی،غیر صنعتی،مسکونی بانکی
د: باربری باکد(۴): باربری صادراتی ،وارداتی وداخلی وعمومی
ﻫ : ثالث با کد(۵): تکمیلی ثالث دیه و مازاد مالی، البته از تاریخ ۱/۷/۷۴ به سرفصلهای ثالث و مازاد مالی جانی تقلیل یافته است.
و: بدنه اتومبیل با کد(۶)
ز: تمام خطر
خ: مسئولیت مدنی: (پزشکان ،سی.ام.آر، کارفرما در مقابل کارکنان سی.جی.ال)

نحوه ثبت اسناد حسابداری
نکات قابل توجه و ضروری در ثبت اسناد حسابداری که رعایت آن درشعب فاقد کامپیوتر توسط معین نویسان و درشعب کامپیوتریزه توسط کدگذاران و پانچیستها ، علاوه بر شماره و تاریخ سند الزامی است:

۱-حسابداری بانکها ،جاری:
شماره فیش یا چک یا اعلامیه و تاریخ دقیق وصولی در ستون مستند و تاریخ مستند ، نام بیمه گذار یا پرداخت کننده درستون شرح و درصورت لزوم شماره بیمه نامه وموضوع پرداخت.
۲- حساب بانکها پس انداز کوتاه مدت:
تاریخ وشماره چک یا اعلامیه دقیق واریزی شماره حساب دقیق واریز به حساب پس انداز وبرداشت آن.

۳- حساب بانکها پس انداز بلند مدت : تاریخ دقیق واریزی و سر رسید مدت سپرده جهت کنترل برای سود یا تمدید و یا ابطال سپرده.
۴- حساب تمبر:
تعداد تمبر خریداری شده، قید تعداد مصرفی (درپایان هر ماه مانده دفتری حساب تمبر با مانده تمبرهای خریداری شده و مصرف شده بایستی مطابقت داشته باشد.)
۵-حساب اسناد دریافتنی:
ثبت دقیق جهت چکهای وصولی وبرگشتی وشماره وتاریخ چک در ستون مستند وتاریخ مستند ودرشرح نام بانک مربوطه نوشته شود ودرصورتیکه چک برگشتی بوسیله فیش وصول میگردد درستون شرح جمله وصول طی فیش شماره . . . مورخ . . . قید گردد و اگر سندی به سرفصل اسناد در یافتی صادر شودکه شماره چک نداشت باشد حتماً بامسئول صدور سند تماس ورفع مشکل گردد.
۶- حساب بدهکاران بیمه در تمام رشته ها:
شماره بیمه نامه ، شماره الحاقیه ، سال مورد بیمه، شماره چک یا فیش یا اعلامیه واریزی درستون مستند وتاریخ مستند، نام بیمه گذار، سررسید وصولی یابدهی، موضوع وصول یا بدهی، توضیح اینکه در مورد قراردادهای دسته جمعی حتماً شماره الحاقیه قید گردد چه در ثبت بدهی وچه در ثبت وصولی با بستانکاری ودقیقاً بیمه نامه هرنماینده به حساب کد مربوط منظور گردد درکد گذاری دقت شود که کدهای سرفصلهای مختلف آتشسوزی و… جابجا نشود.
۷- حساب بدهکاران متفرقه:
نام بدهکار موضوع بدهی در صورت امکان دستور یا مجوز موضوع پرداخت شماره و تاریخ چک درستون مستند وتاریخ مستند . توضیح اینکه در سرفصل های مختلف بدهکاران متفرقه موضع مربوطه قید گردد.

الف- بدهکاران متفرقه بازنشستگی، نام همکار،بدهی ماه مربوط یا کسر حقوق ماه مربوطه.
ب- بدهکاران متفرقه برنج، نام همکار و قید قسط ماه مربوطه.
ج- بدهکاران متفرقه معاینات پزشکی (خسارات بهداشت) قید نام همکار و نماینده وکارشناس شرکت زیرا جهت صدور سند فی مابین به حسابداری اشخاص دچار مشکل نشویم و به راحتی قابل تفکیک باشد.

د- بدهکاران نمایندگان،شماره بیمه نامه وموضوع بدهی ودرموردی که الحاقیه های اضافه اصلاحی صادره ناشی از اشتباهات نمایندگان باشد که می بایستی بحساب بدهی نماینده منظور گردد. نام بیمه گذار وشماره الحاقیه مربوطه قید گردد، همچنین وقتی به علت کاهش یا ابطال بمیمه نامه ای بابت برگشت کارمزد نماینده بدهکار می شود ودرصد و نوع بیمه مورد بدهی قید گردد.
ﻫ- بدهکاران متفرقه مساعده: نام

همکار دریافت کننده مساعده و شماره چک و تاریخ در مستند و تاریخ مستند وماه مربوطه
ضمناً در صورتیکه همکاری حکم آزمایشی یا رسمی وغیره را نگرفته است درحساب بدهکاران مساعده ثبت نشود ودرشرح حتماً کلمه علی الحساب دریافتی از حقوق ماه مربوطه قید و به حساب بدهکاران متفرقه بدهکار شود، ضمناً درصورت برگشت بدهی حتی المکان همکاران حسابداری برگشت شماره سند اولیه را همراه به نام همکار وموضوع بدهی در ستون شرح سند توضیح دهند تا تیک دچار اشکال نگردد وسریعاً انجام گیرد.

۸- حساب هزینه ها:
با توجه به سرفصل دقیق هزینه به کد مربوطه و یا در سرفصل مربوطه ثبت گردد ودر شرح هزینه موضوع قید گردد. ضمناً برای سرفصلهای آب، برق،گاز،وتلفن حتماً شماره کنتور وتاریخ هزینه و نام محلی که هزینه درآن انجام میشود قید گردد،مخصوصاً درشعبی که دارای باجه های مختلفی می باشد. مثلاً درهزینه حقوق قید ماه مربوطه لازم است درهزینه تبلیغات وتوسعه بیمه شماره بیمه نامه،سرفصل بیمه ای موضوع تبلیغ وگیرنده موضوع تبلیغ قید گردد وبا وجود اینکه کلیه هزینه های مربوط به تبلیغات طبق دستور رئیس شعبه یا سرپرست استان هزینه می گردد مع الوصف به دستورآقای… قید گردد.
در هزینه بازدید اولیه حتماً نوع بیمه مورد بازدید اعم ازآتش سوزی وبدنه وغیره ثبت گردد.
۹- حساب خسارت ها:
اولاً سرفصل ها دقیقاً کد گذاری شود، مخصوصاً انواع حوادث دولتی ،نمایندگان،شعبه مخلوط نگردد،مثلاً حوادث کارکنان دولت به حساب عمر یا حوادث سرنشین منظور نگردد. شماره بیمه نامه شماره چک و تاریخ پرداخت در ستون مستند وتاریخ مستند ودرستون شرح ثبت نام گیرنده خسارت وشماره پرونده الزامی است.

۱۰- حساب خسارتهای بازیافتی:
معین جدید طبق بخشنامه ۱۰۰ مورخ امور مالی شماره بیمه نامه ،شماره پرونده، نام پرداخت کننده یا مقصر خسارت بازیافتی.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 65 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد